DeBronenLeven
Laatste artikelen

Godsvoorzienigheid

GODS ZORG

Net zoals een vader goed zorgt voor zijn kinderen,
zó goed zorgt Hij voor de mensen die diep ontzag voor Hem hebben.
Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn.
Hij vergeet niet dat wij maar stof zijn. Psalm 103:13,14

Wij zijn kwetsbaar, maar Gods zorg is eeuwig. Al te vaak zien wij God als Rechter en Wetgever en gaan we eraan voorbij dat Hij voor ons zorgt en met ons meeleeft. Als God ons leven onderzoekt, houdt Hij er rekening mee dat wij slechts mensen zijn. Maar onze zwakheid mag nooit een excuus zijn voor zonde. Zijn genade houdt met alles rekening. God zal vol medeleven met u omgaan. Vertrouw Hem maar.

God van ontferming u weet dat de mens kwetsbaar is. U wilt voor de mensen zorgen die u nog niet kennen. U leeft mee met de mensen die het moeilijk hebben en in nood zijn. Dat ze het pad van het licht mogen vinden.
Reacties

 

xxxx

AARDSE RIJKDOM VASTHOUDEN

Want we hebben hier geen eigen stad, maar we kijken uit naar de stad die nog zal komen.(Hebreeën 13:14)

Gelovigen moeten zich niet te veel aan deze wereld hechten, want alles wat wij zijn of hebben, is maar tijdelijk. Dit is ook voor mensen die niet gelovig zijn, dat alles van tijdelijke aard is.

Alleen onze verhouding tot God en onze (gelovigen) dienst aan Hem (God) is van waarde. Sla hier op aarde geen kostbaarheden op, maar bewaar die in de hemel.

Iedereen die zich vasthoudt aan alle rijkdom hier op aarde zal verloren gaan. Gelovigen kijken uit naar de toekomst in de hemel.

Kijkt u ook uit naar de toekomst naar de hemel of houdt u zich zeer vast aan alle rijkdom van deze wereld. Er is een andere weg die u naar de hemel wilt leiden.

Alle Rijkdom behoort God toe. Omdat Hij de Schepper is van alles op deze aardbol.

Reacties

MAAR KORT HIER

Een postbode in Amerika liep door de sneeuw naar het huis van de Flemmings. Hij bracht hun een brief van hun zoon, die net zijn legeropleiding in het zuiden van het land had afgemaakt. Waarschijnlijk zal hij snel op een andere plaats in dienst steld worden, dacht de postbode. De rekruut (pas aangworven soldaat) had namelijk onder zijn toenmalige adres nog de opmerking geschreven: Maar kort hier.

Zo is het aardse leven hier op deze aard kort: de mens is ook kort hier op deze aarde.

We hebben geen blijvende stad. We moeten ons daar net zo duidelijk bewust zijn als de rekruut. Dit feit moet ons nooit verdrietig of moedeloos maken. Op aarde zijn alle mensen vreemdelingen.

Is uw blik al gericht op de Schepper die ook uw Hemelse Vader wilt zijn.

Reacties


WIJSHEID

Als je wijs wil worden, heb dan ontzag voor de Heer God.
Dat is het begin van alle wijsheid.
De Heer moet voor eeuwig geprezen worden. Psalm 111:10


De enige manier om echt wijs te worden, is door ontzag te hebben voor God. Mensen willen deze stap te vaak overslaan en denken dan dat zij wijs kunnen worden door levenservaring of academische kennis. Maar als God niet wordt erkend als de bron van wijsheid, kan de basis voor het maken van wijze beslissingen niet gelegd worden en zijn wij gedoemd tot het maken van fouten en dwaze keuzes.Reacties

EEN ZEKERE BESCHUTTING

In de middeleeuwen bezat Marvejols een solide stadsmuur, die met 30 torens de stad tot een kleine vesting maakte. Marvejols is een Zuid-Franse stadje.

De goed onderhouden stadsmuren dienden voor de bewoners van het stadje nog tot het begin van de 20e eeuw als bescherming tegen aanvallers.

Een vestingmuur als bescherming tegen gevaren is in overdrachtelijke zin een heel actuele aangelegenheid. Veel mensen voelen zich weerloos en overgeleverd aan de grote economische, sociale en morele problemen van onze tijd. Toch is er een sterke, onneembare muur, een plaats van geborgenheid, die tijdens ons leven en in de eeuwigheid daarna stand zal houden. De Almachtige God Zelf wil een Vesting voor u zijn, een machtig toevluchtsoord voor iedereen die op Hem vertrouwt en zijn toevlucht bij Hem zoekt.

Het komt aan op het persoonlijke geloof in de sterke barmhartige God van de Bijbel. Het gaat om de heel bewuste, persoonlijke relatie met Hem, die door Jezus Christus en Zijn verzoeningsdood aan het kruis mogelijk is geworden. Bron:HetGoedeZaad

Reacties

Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. IK BEN de goede herder. Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen. Johannes 10:10,11

Wat is leven in al zijn volheid? Reclames vertellen je: het is rijden in die grote auto. Romantische komedies zeggen dat het allemaal gaat om Grote Liefde. Volgens voorschriften lijkt het allemaal te draaien om schoonheid, balans, relaties, gezondheid, mode, auto’s of wetenschap. En op verjaardagsvisite hoor je: Je leeft meer één keer, dus moet je er wel alles uithalen wat erin zit.


Als ik eerlijk ben, ik al die antwoorden nogal vermoeiend. Niet dat ik een bezwaar heb tegen auto’s of liefde of wetenschap, maar ze zijn niet het antwoord op onze diepe vragen.

Het verhaal dat Jezus hier vertelt, over de goede Herder, vertelt me dat er een alternatief is voor eindeloos gejaag. Je kan op Jezus vertrouwen. Hij was bereid zijn leven voor ons te geven. Daardoor bent u voor altijd veilig bij Hem. Hij wil voor ons zorgen. Hij is de echte grote Liefde. Al het goede in ons leven komt van Hem. Alle pure liefde, schoonheid en humor in onze wereld komt van Hem. We mogen ervan genieten, en Hem ervoor danken. Leven met Jezus is geen slap aftreksel van het goede leven, het is juist het échte goede leven.

Als u Jezus nog niet kent wilt Hij ook u Goede Herder worden in uw leven. Hierdoor bent u veilig bij God en wilt voor u zorgen. Amen

Reacties

Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.

IK BEN de goede herder. waarin God zegt dat Hij een goede herder is voor zijn volk. Jezus zegt hier dus eigenlijk dat Hij God is. Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen. Johannes 10:10,11


Een knecht hoedt de schapen voor geld, terwijl de herder het doet uit liefde. De herder is toegewijd aan zijn schapen Jezus doet niet gewoon zijn werk; Hij heeft zich toegewijd om van ons te houden en zelfs zijn leven voor ons te geven.

Het verhaal dat Jezus hier vertelt over de goede Herder, vertelt u dat er een alternatief is voor eindeloos gejaag. U kunt op Jezus vertrouwen. Hij was bereid zijn leven voor u te geven. Daardoor zult u altijd veilig bij Hem zijn. Hij wilt voor u zorgen. Hij is de echte grote Liefde. Al het goede leven komt van Hem. Alle pure liefde, schoonheid en humor in onze wereld komt van Hem. We mogen genieten en Hem ervoor danken. Leven met Jezus is geen slap aftreksel van het goede leven, het is juist het echte goed leven.

God van trouw en liefde ik bid dat de mensen weten dat u een God van trouw bent en liefde. U wilt ook voor iedere lezer die u nog niet kennen zorgen. En dat bij U alleen het echte leven is. Amen

Reacties

IS JEZUS UW REDDER EN VERLOSSER

Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus (= 'God redt') noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf. (Matteüs 1:21)

Jezus betekent Redder. Jezus kwam naar de aarde om on te verlossen, omdat wij onszelf niet kunnen redden van de gevolgen die de zonde met zich meebrengt. Het maakt niet uit hoe goed wij zijn: wij hebben allemaal een zondige natuur en die kunnen wij niet uitschakelen. Alleen Jezus kan dat doen. Hij kwam niet om de mensen te helpen zichzelf te redden; Hij kwam om hun Verlosser te zijn van de macht en straf van de zonde.

Is Jezus reeds uw redder en verlosser. Dank Hem voor zijn dood aan het kruis voor uw zonden en vraag Hem of Hij voortaan leiding wil geven aan uw leven. Je nieuwe leven begint op het moment dat u dit vraagt

Reacties

 Weet u hoe u aan uw naam gekomen bent? Bent u vernoemd naar een opa, oma, oom of tante? Hebt u misschien een bijbelse naam? Vonden uw ouders uw naam gewoon mooi? Van Jezus is bekend hoe Hij aan zijn naam kwam. Jozef ontdekt dat Maria zwanger is. Het kind is niet van hem, dus hij wil met haar breken. Dan verschijnt in een droom een engel aan hem. Deze vertelt Jozef: Maria’s kindje is Gods eigen Zoon, door een wonder verwekt. Jozef moet Hem de naam Jezus geven. Dat is de naam die God zelf voor zijn Zoon uitgekozen heeft. Jezus, of Jesjoea, dat betekent: Jaweh.

 

Sommige mensen gebruiken Jezus naam als vloek, maar voor ontelbaar veel gelovigen door de eeuwen heen is het de mooiste naam uit de geschiedenis. Het is de naam die doet wat hij zegt: hij redt. Er staat in de Bijbel. Door niemand anders kunnen mensen worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

 

MATTEUS 1:18-25/DE GEBOORTE VAN JEZUS

Dit is het verhaal van de geboorte van Jezus Christus.
Maria was verloofd met Jozef. Omdat ze nog niet getrouwd waren, waren ze nog nooit met elkaar naar bed geweest. Maar op een dag wist Maria dat ze in verwachting was. Dat was ze door de kracht van de Heilige Geest. Maar Jozef dacht dat Maria van een andere man in verwachting was geraakt. Daarom was hij van plan om de verloving met Maria uit te maken. Maar hij wilde niemand zeggen dat dat was omdat ze in verwachting was. Want hij was een goed mens. Volgens de Joodse wet zou Maria gedood worden als bekend werd dat ze in verwachting was van een andere man. Toen hij dat besloten had, kwam er in een droom een engel van de Heer God naar hem toe. De engel zei: "Jozef, zoon van David, trouw gerust met Maria. Want haar kind is ontstaan door de Heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus (= 'God redt') noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf. Dit is gebeurd zodat zou uitkomen wat de Heer God van tevoren door de profeet Jesaja heeft gezegd: 'Het meisje dat nog maagd is zal in verwachting raken en een zoon krijgen. De mensen zullen Hem Immanuël noemen. Dat betekent: 'God is met ons.' "

Toen werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel tegen hem had gezegd en trouwde met Maria. Hij ging niet met haar naar bed totdat het kind was geboren. En hij noemde Hem Jezus.


Reacties

We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al ónze ongehoorzaamheid op Hém gelegd. (Jesaja 53:6)

Jesaja sprak over Israël dat afdwaalde van God en vergelijkt hen het schapen die afdwalen. Toch zou God de Messias zenden om hen terug te brengen bij de kudde. Achteraf gezien kennen wij de identiteit van de beloofde Messias die gekomen is en stierf voor onze zonden. Maar als we zien wat Jezus allemaal heeft gedaan en Hem en nog verwerpen, is onze zonde veel groter dan die van de oude Israeliëten die niet konden zien wat wij hebben gezien. Heb jij je leven al gegeven aan Jezus Christus, de goede Herder of bent u nog een verdwaalde schaap.

God van liefde en genade dank u dat Uw Zoon reeds het offer heeft volbracht voor een ieder die nog niet die keuze voor U hebben gemaakt. Ze lopen nog steeds rond als verdwaalde schapen. Dat ze weten dat u die Weg bent van de Waarheid en het leven. Amen

Reacties

Een Italiaanse journaliste in Irak was net vrijgekomen na een gijzeling. Met een agent van de geheime dienst die deel had genomen aan haar bevrijding, was ze op weg naar het vliegveld. Zevenhonderd meter voor hun doel werden ze plotseling heftig beschoten. Bliksemsnel wierp de agent zich op de journaliste, om haar met zijn lichaam af te schermen voor de kogels. Hij werd dodelijk getroffen, zij kwam er levend van af. Dat doet ons denken aan de vrijwillige offerdood van Gods Zoon. God is Heilig. Daarom kan Hij niet zomaar over de zonde heen stappen. Hij moet al het verkeerde ontdekken en weer op de juiste plaats zetten, zodat het overeenkomt met Zijn wezen.

 

God is ook liefde. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden en Hem voor u in de dood gegeven. In Zijn liefde wil Hij de goddelozen (mensen die Jezus nog niet kennen) redden; dat komt overeen met Zijn natuur. Gods Zoon (Jezus) kwam op aarde om plaatsvervangend voor schuldige mensen te lijden en te sterven. In God was geen spoortje van zonde, daarom was Hij de Enige Die Zich voor ons in de plaats kon stellen en ons zo voor het verdiende oordeel kon afschermen. Juist dat heeft Hij gedaan! Aan het kruis van Golgotha doorstond Jezus het diepste lijden:

Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor (u) ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan. (Romeinen 5:6)

Reacties

Zijn de Tien Geboden achterhaald? Hier zijn de tien geboden in gewone taal. Begrijpelijk voor iedereen. Lees de Tien Geboden hier!


Tien geboden in gewone taal
God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de HEERE jouw God en Vader, die je van de straf van de zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving van de zonde en in een nieuw Koninkrijk gezet.1. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven.

2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar Mij luistert en doet wat Ik van je vraag, zal ik je Mijn genade overvloedig geven.

3. Je zal niet zomaar de Naam van God doelloos gebruiken. Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid, want als je een vloek gebruikt, zal je niet onschuldig zijn. Gebruik ‘o my God’ alleen als je Mijn hulp echt nodig hebt.

4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning, net als God deed op de zevende dag toen Hij de Schepping gemaakt had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, werk, social media en andere dingen. Ik gun je één dag om je extra op Mij te kunnen focussen en van Mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op deze dag je broeders en zusters ontmoeten en samen Mijn Naam groot maken.

5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen.

6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden.

7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk.

8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven.

9. Spreek altijd de waarheid. Maak geen vals (Facebook-)profiel aan waarop je jezelf mooier presenteert dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit, je bent geliefd, een Koningskind.

10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, tablet, kennis, auto, kleding, ook maar iets dat van een ander is, begeren.

Zo dat waren de Tien Geboden in gewone taal. En nu is de uitdaging om hier naar te gaan leven!

Bron:cipReacties

Barmhartigheid, tederheid, genade, liefde, ontferming. Hier zijn we in het hart van het christelijke geloof. Hier klopt het hart van de Vader. Hier zien we het gelaat van Jezus Christus. Geïnspireerd door de oproep van paus Franciscus om 2016 in het teken te stellen van barmhartigheid, besloot Jos Douma een aantal overdenkingen te schrijven over Gods barmhartigheid. 

 

Het hart van de Vader
Als we Kerst vieren, kijken we vaak naar baby Jezus in de voederbak. En dat is goed. God werd echt mens. Zo klein dat hij in een voederbak paste. En er was een moeder nodig om geborgenheid te geven. Als we nu ook door de ogen van Johannes kijken, zien we nog iets anders. We zien opnieuw Jezus. Hij is het licht voor de wereld. Hij is het woord van God. Deze Jezus rust hier aan het hart van de Vader. Hij ligt dus tegen zijn Vader aan, met zijn hoofd tegen zijn borst. Zo komen we door Jezus in aanraking met het hart van de Vader! Ken je dat hart? Het is vol genade en liefde en barmhartigheid!

Gebed: Vader in de hemel, dank u dat uw Zoon rust aan uw hart. En dat hij ons zo laat zien wie u bent: een God van intimiteit en genade. Amen. Bron:Puurvandaag

Bijbelgedeelte: Johannes 1:14-18/Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid. Johannes de Doper zei van Hem: "Dit is de man over wie ik het had. Hém bedoelde ik toen ik zei: 'De man die na mij komt, is belangrijker dan ik,' want Hij was er al voordat ik werd geboren." Hij is één en al liefde, vriendelijkheid en goedheid. Daarom is Hij ook eindeloos liefdevol, vriendelijk en goed voor ons allemaal. Door Mozes hebben we de wet gekregen, die ons leert wat God van ons vraagt. Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toe gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn Enige Zoon, die helemaal één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.Reacties

Toen de wet van Mozes erbij kwam, werd de schuld van de mensen nog groter. Want toen wisten ze wel hoe God wilde dat ze leefden, maar deden het niet. Maar toen de schuld van de mensen groter werd, liet God zien dat zijn liefdevolle goedheid nog groter was. Die was méér dan groot genoeg om hen te redden. Romeinen 5:20

 

Als zondaar die van God gescheiden is, zie je zijn wet van onderaf, als een ladder die je moet beklimmen om bij God te komen. Misschien heb je al meermalen geprobeerd die ladder te beklimmen. Het enige resultaat is geweest dat je na één of twee sporten al weer naar beneden viel. Of misschien heeft de hoogte van de ladder je zo’n schrik aangejaagd dat je zelfs nooit met klommen begonnen bent. Hoe het ook zij, wat een opluchting is het te zien dat Jezus met open armen aanbiedt jou boven die ladder uit te tillen en rechtstreeks bij God te brengen! Als Jezus je eenmaal bij God gebracht heeft, ben je vrij om te gehoorzamen; uit liefde, niet omdat het moet door Godskracht, niet de jouwe. Je weet dat wanneer je struikelt, je niet weer op de grond valt; in plaats daarvan zullen Jezus’liefdevolle armen je opvangen en vasthouden.

Heeft God Zijn Liefde volle armen u reeds boven die ladder opgetild? Hopende dat je Zijn Liefde volle armen vast mag grijpen en je te mogen opvangen. Amen

Reacties

HIJ HIELD ZOVEEL VAN ONS

Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt. Romeinen 5:8

Toen wij nog schuldige zondaars waren – het zijn woorden die ons stil moeten maken. God heeft Jezus Christus gezonden om voor ons te sterven; niet omdat wij goed genoeg waren, maar omdat Hij zoveel van ons hield. Wanneer je ooit twijfelt of God wel van je houdt, bedenk dan dat Hij zelfs al van jou hield voordat jij je tot Hem wendde.

God van liefde en genade, ik bid dat de mensen die U nog niet kennen horen te weten dat U van ze houdt. Wetende dat Jezus Christus voor hun zonden is gestorven. Amen.

Reacties
MEDEDELINGEN

mushroom

MEDEDELINGEN

healing

GENEZINGSDIENSTEN/EVANGELIS JAN ZIJLSTRA

 xxx vrijdag, 28. september 19:30  IJlst Speciale Seminar over 'De positie van de vrouw in Gods Koninkrijk' (Welcome Home Church; Stadslaan 10; 8651 AD; IJlst; 06-41427666; www.welcomehomechurch.nl) zondag, 30. september 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 11:00  Rotterdam - Onderwijsdienst (House of Worship Hulanda | Groenezoom 256 | 3075 GM Rotterdam | 0

religie-en-geloof-bewegende-animatie-0234

xxvrijdag, 12. oktober

19:30

 Deventer Genezingsdienst (Zoë Pray / Healing Home; Titus Brandsma Huis; Titus Brandsmaplein 2; 7423 EM; Deventer; 06-22213913; www.facebook.nl/zoeprayhealing)

xxzondag, 14. oktober

10:00

 Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

xx19:00

 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

xxwoensdag, 17. oktober

20:00☻☻

prier

☻zaterdag, 20. oktober 13:30  Mannenmiddag (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻zondag, 21. oktober 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ♣19:00  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 24. oktober 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻vrijdag, 26. oktober 19:30  IJlst Genezingsdienst (Welcome Home Church; Stadslaan 10; 8651 AD; IJlst; 06-41427666; www.welcomehomechurch.nl) ☻zondag, 28. oktober 10:00  IJlst Onderwijsdienst (Welcome Home Church; Stadslaan 10; 8651 AD; IJlst; 06-41427666; www.welcomehomechurch.nl) 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻dinsdag, 30. oktober 19:30  GROOT NAJAARS SEMINAR: Hebben wij een Koninkrijksmentaliteit? (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 31. oktober 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

 Deventer Onderwijsdienst (Zoë Pray / Healing Home; Titus Brandsma Huis; Titus Brandsmaplein 2; 7423 EM; Deventer; 06-22213913; www.facebook.nl/zoeprayhealing)

SCHOOLVAKANTIE

herfstvakantie

HERFST SCHOOL VAKANTIES☻ Regio Noord&Midden☻ 20 t/m 28 oktober -Regio Zuid☻13 t/m 21 oktober 2018

wandelen

EEN STILLE TOCHT LANGS DRUKKE STRATEN EN HOFJES IN AMSTERDAM☻ Tot rust en verstilling komen in Amsterdam, kan dat? Deelnemers aan dit evenement zeggen van wel! Meld je aan voor de stiltewandelingen in het najaar! ‘In tijden niet zo’n vrede ervaren’, was een van de reacties op onze stiltewandelingen in het voorjaar. Vanwege het succes van deze wandelingen gaan we dit najaar weer in stilte wandelen. Op woensdag 19 september, 17 oktober en 21 november neemt Ronald Koops je mee langs stille hofjes en kapellen in Amsterdam. Je bezoekt de lunchpauzedienst op het Begijnhof en luncht in de Shelter. De dag eindigt met een stilteconcert. Geef je snel op want vol = vol. https://www.thdv.nl/ontmoet-amsterdam-anders/evenementen/8/stilte

BIJBELSTUDIE WEEKEND MET THEO NIEMIJER☻ 16-18 november Thema: ‘De strijd om het beloofde land’ Prijs: € 198,50* p.p. *Prijzen zijn incl. alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en excl. Toeristenbelasting.

bijbelstudie

ISRAEL CONFERENTIE MET TON EN CHRISTIAN STIER☻ 12-14 oktober☻ Thema: ’70 jaar Israël tussen hoop en vrees’ Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Over heel de wereld werd er geluisterd naar de historische woorden van Israëls eerst premier David Ben-Gurion. Direct daarop werd de jonge staat door omliggende volken aangevallen, maar sloeg deze moedig af. Vele oorlogen volgden met cruciale momenten waarop het volk zich tussen hoop en vrees bevond. Dit jaar viert de staat Israël haar 70-jarig bestaan. Reden om in deze conferentie terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Niet alleen het anti-Israëlisme groeit explosief, ook het daarmee verband houdende antisemitisme neemt wereldwijd toe. We gaan in op de (voor)geschiedenis van de staat Israël, met haar hoogte- en dieptepunten voor zowel binnen als buiten Israël wonende Joden. En natuurlijk de vraag: wat hebben Israëls profeten geschreven omtrent de toekomst van hun volk op korte en langere termijn? Prijs: € 175,00* p.p

israelreizen

GA MEE OP REIS NAAR ISRAEL☻ In 2019 bestaat Het Zoeklicht 100 jaar. Dat vieren we door onder andere twee unieke Israëlreizen aan te bieden. Meld u snel aan want vol=vol! - Ontdek Israël wandelend 4 - 14 april 2019 - Profetische reis door Israël 4 - 14 november 2019

Dereckprince

DERECK PRINCE/RELATIE DAG zaterdag 20 oktober 2018/ In het nieuwe kantoor/een unieke dag en programma☻ Melden voor 1 oktober via de website bron: derekprince.nl

feestvgeloof

OPNIEUW FEEST VAN GELOOF☻ Succesformule van Groot Nieuws Radio ook dit jaar weer in De Basiliek VEENENDAAL – Groot Nieuws Radio organiseerde vorig jaar ter ere van het tienjarig jubileum een  geweldige avond vol Nederlandse gospel artiesten. Deze volledig uitverkochte eerste editie vroeg natuurlijk om een vervolg. Vandaag werd bekend gemaakt dat deze er ook gaat komen en wel op zaterdag 24 november. Ook dit jaar zullen weer vele artiesten, waaronder Reyer en The Bowery en Lars Gerven en Sharon Kips  act de présence geven tijdens een feestelijke avond op het podium van De Basiliek in Veenendaal. Datum en tijd: zaterdag 24 november 2018 - 19.30 uur /Locatie: De Basiliek - Veenendaal (Wiltonstraat 56) kinderenshow

MSNK LIVESHOWS 2018 Beleef het christelijke kinderevent van het jaar! Zijn jouw kids ook helemaal weg van Make Some Noise Kids? Kom dan naar de gloednieuwe MSNK-liveshows van 2018!In 2017 bezochten ruim 4.000 kinderen de liveshows van Make Some Noise Kids. In het najaar van 2018 komt Make Some Noise Kids terug met een tour van 6 gloednieuwe liveshows. Het wordt een compleet spektakel met dans, muziek en veel hits van Make Some Noise Kids - deel 4. Na afloop is er een coole afterparty met popcorn en de MSNK fotowall. Natuurlijk zijn ook de allernieuwste Make Some Noise Kids items voor het eerst te koop. Kortom: dit kinderevent wil je niet missen. Bestel nu je tickets!  ( Gezinstickets  bestaat uit 4 personen. 2 vw en 2 kinderen)Datum:zaterdag 27 oktober/zaterdag 03 november/zaterdag 10 november/ zaterdag 24 november/Plaats: Den Haag/Leeuwarden/Veenendaal/Dordrecht:www.events4christ.nl 

mushroom

OPENDOORS☻

opendoors

KOM NAAR OPEN DOORS OPEN DAG 2018☻ Zaterdag 20 oktober in Jaarbeurs UTRECHT/Reserveer nu je ticket voor de Open Doors-dag op 20 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Let op: als je vrijwilliger bent op de dag zelf, dan hoef je geen ticket te bestellen. za 20 oktober 2018, 10:00 – 16:00 CEST Verkoop eindigt op 20 oktober

EFC_DONMOEN

DON MOEN☻Datum: donderdag 25 oktober vrijdag 26 oktober/Plaats:Zwolle-Rotterdam/Sympathiek, toegankelijk en herkenbaar: het zijn termen die Don Moen en zijn muziek prima beschrijven. De aanbiddingsleider, bekend van ‘God Will Make A Way’ (‘God Wijst Mij Een Weg’) heeft in Nederland een grote groep liefhebbers gekregen met zijn vele optredens hier. Daar komen in oktober twee concerten bij. Don Moen treedt op 25 en 26 oktober op in respectievelijk Zwolle en Rotterdam. Hij wordt bijgestaan door koor en orkest van Music4christ en United4Christ. mozaiek

MOZAIEK WORSHIP CONFERENCE 2018/ Mozaiek0318 organiseert op 16 en 17 november een Mozaiek Worship Conference in Veenendaal! De tweedaagse conferentie is voor aanbiddingsleiders, creatievelingen, muzikanten, zangers en iedereen die ernaar verlangt mensen te leiden naar het hart van God in de context van de lokale kerk. Plaats VEENENDAAL. Bron:events4christ.nl

PUNTUIT
Groep-jongeren JONGEREN OP ZOEK NAAR GELOOF☻ 28 september☻ Leven met God, hoe ‘werkt’ dat? Hoe doe je dat als je weinig van Hem ervaart? En wat als je niet met Hem wilt leven? Over deze vragen sprak het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) met jongeren voor de serie ”Leven met God”. De jongeren die het LCJ benadert, willen best over God praten. Maar de meesten willen niet met hun naam in de krant. Dat voelt te kwetsbaar. Vooral bekering en wedergeboorte verwart hen. Zo vertelt een van de jongens: „Met God leven? Ik zou gewoon niet weten hoe dat moet. Zo veel verschillende mensen zeggen de waarheid in pacht te hebben rondom de juiste bekeringsweg.”Hij vervolgt: „Er was een tijd dat ik de Heere ernstig en met veel discipline zocht. Tegenwoordig is het koud en lauw in mijn geestelijk leven. Bidden is gestamel waarbij mijn gedachten steeds afdwalen. Ik heb de Heere niet gevonden en weet niet hoe het verder moet. Ik verlang ernaar om met God te leven. Aan Hem ligt het niet. Hij is getrouw en ik ben een zondaar die Hem niet wil dienen. Ik zou echter niet weten hoe dat moet veranderen.” jongeren34 VURIG GELOOF☻ 28 september☻ Een andere jongen herkent die vragen. „„Wat moet ik doen om zalig te worden?” Dat is mijn grote vraag. Het lijkt simpel, maar ik weet het niet. Ik moet alles geven om me te bekeren, maar ik kan mezelf niet bekeren. Dat moet God doen. Soms denk ik: zo’n vurig geloof als Maarten Luther en John Bunyan hadden, kan dat in onze tijd bestaan? Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller open er is zo veel individualisme.”„Vaak voel ik niet dat ik Jezus nodig heb als Zaligmaker”, reageert een derde jongen. „Ik heb momenten dat ik Hem vertrouw voor de dingen van het dagelijkse leven. Daar kan ik hoop uit putten. Maar daar blijft het dan bij. Ik voel maar weinig dat ik iedere dag Gods genade en vergeving nodig heb.Er zijn wel momenten waarop ik merk dat God er is. Soms, tijdens het bidden, weet ik ineens zeker dat Hij mijn gebed hoort. Maar er wordt ook gewaarschuwd dat je je zaligheid niet moet bouwen op zulke momenten. Dat brengt mij aan het twijfelen. Wanneer is het echt en wanneer niet?”Bron:PuntuitBron:puntuit
NATUUR MONUMENTEN
zonnedauw MEER RUIMTE VOOR DE ZONNEDAUW IN DE NIEUWKOOPSE PLASSEN☻ 16 september☻ Vanaf zomer 2018 zullen er enkele maanden drijvende kranen en buizen te zien zijn in de Nieuwkoopse Plassen. Hier leggen wij uit waarom deze maatregelen nodig zijn, wat deze werkzaamheden inhouden en wat u als aanwonende van de Nieuwkoopse Plassen hiervan kunt merken. De Nieuwkoopse Plassen kennen sinds 2015 een Natura 2000 status. Dat betekent dat het gebied van grote Europese waarde is en daarmee ook Europese bescherming geniet. Boeren, rietsnijders, boswachters, vrijwilligers, overheden en bedrijven dragen hun steentje bij om te zorgen dat bijzondere soorten zoals de vleesetende ronde zonnedauw, lepelaar, otter en vele libellen en orchideeën een toekomst houden in het natuurgebied. De Natura 2000 status zorgt er ook voor dat bedrijven in de omgeving gebonden zijn aan regels wat betreft de uitstoot van stikstof. De stikstof die uitgestoten wordt, valt neer in het natuurgebied en is een voedingsstof voor de bodem. En dit terwijl de belangrijke soorten juist baat hebben bij een voedselarme Nieuwkoopse Plassengebied. natuurgebied RECREATIE EN NATUURMONUMENTEN OP DE LANDBOUW VISIE VAN MINISTER SCHOUTEN☻ 16 september☻ Natuurmonumenten is blij met de landbouwvisie van minister Schouten. Directeur Marc van den Tweel: “Het is een dappere visie geworden waarin de problemen in de landbouw treffend worden benoemd”. Als beheerder van meer dan 350 natuurgebieden in Nederland ervaren wij de problemen ook dagelijks. Volgens minister Schouten moeten landbouw en natuur meer hand in hand. Dat is Natuurmonumenten uit het hart gegrepen. “Deze visie biedt aan alle betrokken partijen handvatten voor een nieuwe koers. Niet alleen boeren worden aangesproken, maar ook banken, supermarkten, tussenhandel en natuurorganisaties”. De landbouwvisie geeft richting voor de toekomst. De grutto heeft echter niet de tijd tot 2030. Voor de noodzakelijke veranderingen in de landbouw is nu actie nodig. Kern van de visie is het sluiten van kringlopen. Dat is een noodzakelijke stap die Natuurmonumenten toejuicht. Maar daarnaast is ook iets anders nodig. Van den Tweel: “In deze landbouwvisie blijft voor boeren alle ruimte om te produceren voor de wereldmarkt. Tegelijkertijd zien we dat ons leefomgeving kraakt en zucht onder het intensieve landgebruik. Als we landbouw weer in balans willen brengen met gezonde bodems, natuur en landschap, moeten we kijken naar de vraag of we in Nederland niet simpelweg tevéél voedsel produceren. Moeten we in ons kleine landje wel vlees, eieren of suiker willen produceren voor de rest van de wereld? De minister laat dat aspect in haar visie onbenoemd."
BEAM

Bully

DOCENT PAULUS LEERT LEERLINGEN VECHTEN VOOR IDENTITEIT☻ 10 september☻ Paulus (33) is gymleraar op het Berechja College op Urk. En dat niet alleen: hij geeft ook weerbaarheidstraining en faalangsttraining. Het doormidden slaan van plankjes, een confrontatie met je spiegelbeeld, rollenspellen en losgaan op de boksbal: alles komt voorbij. “Ik wil geen vechtersbaasjes van ze maken, maar ze kracht laten uitstralen!” “Onze school is lekker compact: er zitten zo’n 450 leerlingen op. Eigenlijk ken ik elke leerling wel. Hierdoor is de drempel niet heel groot om op elkaar af te stappen. Van sommige leerlingen weet ik al dat ze wat minder stevig in hun schoenen staan zodra ze in de brugklas komen. Bij anderen valt dit minder op. Dan komt er bijvoorbeeld een mentor naar mij toe: ‘Ik heb het idee dat die leerling zijn grens niet zo goed kan bewaken en over zich heen laat lopen.’ Dat is voor mij het seintje om de leerling een keer uit de les te vissen. Het liefst onder wiskunde natuurlijk! Door een kort gesprekje te voeren, peil ik hoe de leerling er zelf in staat. Mijn slotvraag is meestal: ‘Ben je bereid een intake te doen? Gewoon een beetje snuffelen aan weerbaarheidstraining?’. Ik probeer het laagdrempelig te houden. Meestal reageren de leerlingen positief!”

vil-mygod

HET CHRISTELIJKE GELOOF IS GEEN SPROOKJE☻ 10 september☻ Christenen geloven in bizarre dingen: opstanding uit de dood, splijtende zeeën, pratende ezels. Dat het bizar is besef ik echt. Toch vind ik dat christenen zich soms makkelijk uit het veld laten slaan door altijd en eeuwig op kritische vragen te reageren met: ‘Ik kan het niet bewijzen, maar daarom heet het ook geloven..’ Ik weet dat geloof iets anders is dan wetenschap, maar we hoeven nou ook weer niet over ons heen te laten walsen. Neem bijvoorbeeld de opstanding van Jezus. Super bizar, maar ook super uitgebreid beschreven door vier losstaande auteurs. De vier ooggetuigenverslagen (want dat zijn het) van Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes zijn door de eeuwen heen vaker overgeschreven en gekopieerd dan welk ander geschrift dan ook. Simpel gezegd: Wat jij op school leert over Julius Caesar is veel minder vaak gekopieerd en historisch gezien dus minder betrouwbaar dan de verhalen van Jezus Christus. Dat mogen wij als christenen best vaker zeggen vind ik. Omdat ik nu toch lekker bezig ben: Hieronder heb ik een aantal argumenten op een rijtje gezet die mensen aandragen als ze niet kunnen geloven dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. Als je de evangeliën, die echt best betrouwbaar zijn, goed leest, zijn die argumenten vrij makkelijk te weerleggen. Bron:beam

TOT HEILS DES VOLKS

indexwe

TOT HEILS DES VOLKS☻

VRIJWILLIGERSWERK BIJ EEN CHRISTELIJK HOSTEL☻ 19 september☻ Gezocht: vrijwilligers (18-30 jaar) voor Shelter hostels Ben jij of ken jij iemand tussen de 18 en 30 jaar oud, met een passie voor evangelisatie? Iemand die graag een paar maanden tot een jaar vrijwilligerswerk zou willen doen in een internationale context? De Shelter hostels in Amsterdam zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers! De Shelter hostels bieden een goedkope slaapplaats aan reizigers die Amsterdam willen ontdekken. Beide hostels worden gerund door jonge christelijke vrijwilligers van over de hele wereld. Zij dienen gasten op een praktische manier: door een warm welkom bij de receptie, door het schoonmaken van het hostel, door het bereiden van maaltijden in het café en door het creëren van een warme sfeer. Zo maken we de hostels een thuis voor de gasten, ver van huis. Wij geloven dat christelijke gastvrijheid het startpunt kan zijn voor waardevolle interactie. Stafleden tussen de 18 en 30 jaar oud wonen en werken bij de Shelter van een paar maanden tot een jaar. Alle deze vrijwilligers van beide hostels wonen samen in een groot communityhuis in het centrum van Amsterdam.

index

KLUSSEN BIJ THDV☻ 19 september☻ Groepen van Operatie Mobilisatie en PABO De Driestar in Gouda hebben deze zomer een start gemaakt met schilderwerk in onze vestiging aan de Willemsstraat in de Jordaan. Een historische plek voor THDV, want hier is het werk begonnen met Bijbellezingen door dominee Jan de Liefde. Het pand wordt intensief gebruikt: er is de tweedehands kledingwinkel van Scharlaken Koord, inloop De Tweede Mijl, Different en boven is de leefgemeenschap waar de staf van de Shelters woont. Het werd dan ook hoog tijd voor een opknapbeurt. Er is vooral heel veel schilderwerk te doen. We zijn OM en de Driestarstudenten dankbaar voor wat zij hebben gedaan! En het goede nieuws is: er is nog veel meer te doen. Regelmatig krijgen wij de vraag van (groepen) mensen of zij iets voor THDV kunnen doen. Dat kan nu! De eerstvolgende klusdatum is:Donderdag 1 november 16.00 - 21.00 uur/Je hoeft alleen maar wat schilderervaring en gezelligheid mee te brengen, wij zorgen voor de rest (waaronder een lekkere maaltijd). Wil je op een andere datum met een groep komen, dan kunnen we in overleg kijken wat er mogelijk is. De maximale groepsgrootte is 20 personen en de minimale leeftijd 18 jaar.

’www.totheilsdesvolks.nl

REFDAG
gelukkigofzalig EVANGELIE MAAKT NIET GELUKKIG MAAR WEL MOEDIG EN ZALIG☻ 10 september☻ Daar waar God in ons heerst, zijn we minder vatbaar voor de macht, de eisen en de oordelen van mensen en van deze wereld, benadrukt Els van Dijk. Er was eens een predikant die net bevestigd was voor het evangelisatiewerk in een verpauperde wijk van een stad ergens in Amerika. Op een morgen stond hij bij het raam van de hal van de kerk en keek hij uit over de straat. Daar zag hij drugshandelaars en junks bij elkaar staan en blowende en drinkende jongeren rondhangen. De tranen rolden over zijn wangen. Veel mensen zijn met zichzelf bezig en hun eigen mate van geluk. In deze tijd wordt gezegd dat geluk maakbaar is en dat je er vooral heel erg je best voor moet doen. Je móét gelukkig zijn! Geluk als dictaat. Geluk dat een directe relatie heeft met materieel welzijn, met succes. We mogen elkaar attenderen op de weg die Jezus ons wijst en waarin het woord ”zalig” centraal staat. Jezus noemt belangrijke voorwaarden daarvoor in de zaligsprekingen. Bijvoorbeeld innerlijke vrijheid (God maakt vrij!) tegenover bezittingen en prestaties. Barmhartigheid en streven naar gerechtigheid. Synagoge HOE TWEE JOODSE GEMEENTE ZICH OP CURACAO ZICH HERENIGDEN♥ 10 september☻ Honderd jaar na een heftige scheuring vond in 1963 op het eiland Curaçao de opmerkelijke hereniging plaats van een orthodoxe en een liberale Joodse gemeente. De samensprekingen verliepen uiterst moeizaam, totdat plotseling kort na elkaar twee broers overleden. Ontsnapt aan de rooms-katholieke inquisitie komt in 1651 de eerste groep Spaans-Portugese Joden aan op Curaçao. Daar heerst godsdienstvrijheid onder Nederlandse vlag. En het klimaat lijkt er meer op hun Zuid-Europese thuislanden dan dat in het koude Amsterdam. De gemeenschap groeit en bloeit. In 1732 wordt in hartje Willemstad een monumentale synagoge in gebruik genomen, naar het voorbeeld van de Portugees-Israëlietische Synagoge in Amsterdam. Het internationaal geroemde gebouw heet nu kortweg de Snoa. Op Curaçao bevindt zich ook nog een kleine, maar actieve Asjkenazisch-Joodse (Hoogduitse) gemeenschap, die over een gloednieuwe eigen synagoge beschikt. Zij stammen af van Joden die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog als vluchteling uit Oost-Europa op Curaçao kwamen. Deze gemeente is uiterst orthodox. Samensprekingen met de liberalere, van oorsprong uit Zuid-Europa gevluchte Sefardische Joden zijn niet aan de orde. Bron:refdag.nl
STRIJDKREET

STRIJDKREET

 

Jumping Angel

EEN ANDER GELOOF☻ 14 oktober☻ Vraag eens oprecht aan iemand met een andere geloof dan jij, wat diegene gelooft. Zonder een oordeel te geven of heel verbaasd te zijn. Echte interesse in elkaar kost niet veel, maar maakt veel goed. Je gaat elkaar beter begrijpen, of leert gewoon te accepteren dat voor je buurman iets heel anders belangrijk is dan voor jou.

  Face Slap

SAMENSTERK☻ 14 oktober☻ Merk je dat er vervelend wordt gedaan tegen iemand? Kom voor diegene op. Er alleen voor staan als je onaardig wordt behandeld, kan heel naar zijn. Je hoeft de boel natuurlijk niet te laten escaleren door op de vuist te gaan, maar een simpele 'hé joh, doe eens vriendelijk' is zo gezegd.

www.strijdkreet.nl

ISRAELISCH NIEUWS
negevwoestijn EXTREME HIKE TOCHT DOOR DE NEGEV LAATSTE PLAATSEN☻ 8 oktober☻ De woestijn is een unieke plek om Gods stem opnieuw te horen. De woestijn spreekt, zegt men in Israël, en dit geheim is verborgen in de Hebreeuwse taal. De Hebreeuwse woorden 'sprekend – medaber מְדַבֵּר' en 'woestijn – מִדְבַּר midbar' hebben dezelfde wortels.  Abraham doorkruiste de Negev woestijn tijdens zijn reizen van en naar Egypte, en het volk Israël bracht 40 jaar door in hetzelfde gebied tijdens hun uittocht uit Egypte. God koos de woestijn, de stilte, om direct tot mensen te spreken. Kom en ervaar dit zelf midden in de woestijn, in de voetsporen van de Israëlieten. U ervaart de exodus door woestijn, zoals beschreven in de Bijbel. Een unieke safari die de woestijn meer tot leven brengt dan je zou verwachten, want de woestijn leeft meer dan je denkt. caeserea CAESEREA NATIONAAL PARK☻ 8 oktober☻ De video van vandaag brengt ons weer naar Caesarea. Deze keer toont hij ons het Nationaal Park met zijn vele archeologische opgravingen, de overblijfselen van de oude Romeinse havenstad 'Caesarea Maritima'. Deze zeer bijzondere opgravingssite is een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van Israël. Het oude Romeinse theater is zo goed bewaard gebleven, dat het nog steeds wordt gebruikt. Voor Israëlische zangeressen en zangers betekent een optreden in het openluchttheater van Caesarea het hoogtepunt van hun carrière. Ieder van hen droomt ervan, het publiek te kunnen begroeten met de zin 'Goede avond, Caesarea'. Bron:israeltodayJoodsenieuwjaar NIEUWJAAR VIER JE MET DE HELE FAMILIE☻ 28 september☻ De laatste dag van het jaar is begonnen. Vanavond ontvangen we tijdens het feestdiner het nieuwe Joodse jaar. We zijn het weekeinde hard bezig geweest, zodat we vandaag eigenlijk alleen nog maar op de gasten hoeven te wachten die met ons het nieuwe jaar komen vieren. Bij ons is het traditie om de feesten elk jaar steeds bij een ander deel van de familie te vieren. Ditmaal zijn wij weer aan de beurt. Het lukt niet altijd om de hele familie bij elkaar te brengen. Mijn zwager viert het ditmaal met zijn schoonouders, zodat vandaag 'slechts' een deel van de familie zal komen. Onze zoon is ditmaal ook weer in het buitenland voor de feestdagen; hij viert ze in het Chabad-huis in het Indisc”he Leh, op een hoogte van 3500 meter. Onze zoon is niet de enige die de feestdagen gebruikt voor een vakantie in het buitenland. Een heel groot deel van de Israëli's stond de afgelopen dagen in de rij voor de incheckbalies van de luchthaven Ben Goerion, die nieuwe recordcijfers te melden had. En nu wens ik u nog een prettige zondag en natuurlijk een vrolijk, goed en succesvol nieuw Joods jaar 5779. Blijft u ons ook in het nieuwe jaar trouw. Het ga u goed. Bron:israeltoday olijfbomen OP 4 OKTOBER PLANTEN WE 2000 OLIJFBOMEN, DOET U MEE? 28 september☻ De dorre vlakte van de woestijn wordt groen. Steeds meer delen van de Negev blijken bij doelmatige bevloeiing goede landbouwgrond te zijn. Israel Today werkt hieraan mee door de aanplant van onze wijngaard en olijfgaard. Op 4 oktober planten we de laatste 2000 olijfbomen. De eerste series van duizend bomen werden met veel enthousiasme geplant op 15 maart en 22 april, diep in de Negev woestijn, nabij de Egyptische grens, bij Be'er Milka en Kades Barnea, op historische bodem. Op donderdag 4 oktober – net na het Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet – hopen we de laatste 2000 bomen te planten. We hebben een speciale plantdag op het programma staan. En u mag meehelpen. Misschien bent u toch in Israël vanwege de feestdagen, en wilt u met eigen ogen zien hoe de woestijn tot bloei komt. Bron:Israeltoday
MOPPEN
Fish 3 Fish 3 TOFFEE VISSEN☻ 28 september☻ Er staat een oud vrouwtje bij de waterkant te vissen. Komt er een kind langs met een zak toffees. Het kind vraagt wat de vrouw doet. Oude vrouw: "Ik vis mijn toffee op." Kind: "O, maar mevrouw u mag er een van mij!" Oude vrouw: "Nee hoor ik vis de mijne wel op, want mijn kunstgebit zat eraan vast!" Nurse VAL VAN DE LADDER☻ 28 september☻ Mijn vader is gisteren van een tien meter hoge ladder gevallen!' vertelt Marieke opgewonden aan haar vriendje. 'Oei, en ligt hij nu in het ziekenhuis?' vraagt het vriendje. 'Nee, hij viel van de eerste tree.'
NIEUWS

NIEUWS

bijbel34

TELOS VERTALING VAN HET NIEUWE TESTAMENT IS WEER BESCHIKBAAR☻ 28 september☻ In 1982 verscheen de Telos-vertaling, een leesbare en betrouwbare woordelijke vertaling van het Nieuwe Testament in het Nederlands. Sinds enkele jaren was deze vertaling van het Nieuwe Testament niet meer verkrijgbaar. Grace Publishing House presenteert nu een vernieuwde heruitgave van deze Bijbelvertaling.  Deze uitgave van het Nieuwe Testament heeft een eigen geschiedenis. Het is gebaseerd op de vierde herziening van de zgn. Voorhoevevertaling, waarvan de eerste versie in 1877 was tot stand gebracht door verschillende leden van de familie Voorhoeve. De uitgangspunten van deze herziening waren onder andere: een vertaling te bieden die, uitgaande van het geloof in de woordelijke inspiratie van de Schrift, zo nauw mogelijk aansluit bij de grondtekst, en die toch leesbaar en begrijpelijk blijft. De Telos-vertaling bevat: • Uitvoerige informatie over de ontstaanswijze van het Nieuwe Testament, korte inleidingen tot de Bijbelboeken, verhelderende voetnoten die afwijkende varianten in de grondtekst of alternatieve vertaalmogelijkheden vermelden, en talrijke verwijsteksten in de kantlijn. • Een woordenlijst van enkele belangrijke woorden met hun betekenissen, een beschrijving van maten, gewichten, geldsoorten en Joodse partijen; een overzicht van de familie van Herodes en het leven van Christus, en een tijdtafel van het Nieuwe Testament. Bron:cip

kind-bewegende-animatie-0161

NOG MEER GEDOE☻ 28 september☻ Kind in de kerk is voor mij een kostbaar iets. Een kindernevendienst hoeft van mij niet zo. Als een kind niet went aan liturgie en luisterhouding, dreigt het als tiener af te haken. Ik zie het om me heen gebeuren. Hou, uitzonderingen daargelaten, de boel toch lekker bij elkaar. Op zondag je handen vol aan je nageslacht? Adopteer een kerkopa of -oma. Het gros van de ouderen vindt het fantastisch om jouw kletsende koter naast zich te hebben. Zij blij, jij blij, kind blij. Iets met verbinding en gedeelde verantwoordelijkheid. Natuurlijk, een dienst is voor een kind niet altijd even sprankelend. Maar wie zegt dat alles in het leven helemaal top moet zijn? Is de preek te ingewikkeld? Dan voor ons de schone taak om ter plekke of achteraf de vertaalslag te maken. Organiseer tijdens het zondagmiddagmaal een korte AST: een After the Service Talk. Vat de preek samen aan de hand van je aantekeningen en vraag je kroost om tips en tops. Meteen een goeie herkansing voor gezinsleden die de clou hebben gemist.Bron:eo visie

snoep-en-snoepje-bewegende-animatie-0019

RUZIE IN DE KERKBANK☻ 28 september☻ Ja, kind in de kerk, ik wil er vol voor gaan. Behalve deze zondag dan. Er is geruzie dat niet stoppen wil. Over snoepjes en wie er als eerste achter de Playstation mag. Lichtstraaltje: echtgenoot is in de kerk. Bij hoge uitzondering bij ons in de bank en niet veilig verschanst achter zijn houten balustrade. In een gezegende impuls denk ik: hij zoekt het maar uit met ons stel ongeregeld. Zonder verder nog te wikken of te wegen, verplaatsen mijn benen me naar een der voorste rijen, zo ver mogelijk bij mijn kwartet vandaan. Ik zie bevreemde blikken en Wederhelft kijkt ronduit woest. Het zal me een zorg zijn. Dit is mijn feestje. Ongekende luxe, ongestoorde dienst. Ik vier het met een grote V. Bron:visie eo baby-bewegende-animatie-0015

MOET IK MIJN KIND LATEN VACCINEREN☻ 17 september☻ Vorige week werd bekend dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2019 zo'n 650.000 jongeren extra gaat oproepen om zich te laten inenten tegen meningokokken type W. Dit jaar zijn al 78 mensen ernstig ziek geworden door deze snel oprukkende bacterie. Achttien personen zijn overleden. Dit is veel meer dan vorig jaar, toen er ‘slechts’ zes doden vielen als gevolg van meningokokken. Besmettelijke ziektes zoals meningokokken en recentelijk de mazelen rukken op. Voor- en tegenstanders van vaccineren zijn verwikkeld in een discussie die de gemoederen flink verhit. Vaccineren is namelijk een keuze. ‘Gezondheid en ziekte vallen ons niet bij toeval, maar uit Gods vaderhand ten deel.’ Dat staat in de Heidelbergse Catechismus, Zondag 10. Alle reformatorische kerken onderschrijven dit. Voor sommigen is dit een reden om niet te vaccineren. Zij mogen in hun optiek pas tot het gebruik van medicamenten overgaan, wanneer de ziekte zich ook inderdaad aandient of aangediend heeft. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld preventieve antibiotica en een tetanusvaccinatie. Zij vertrouwen erop dat God hun leven bewaakt en bewaart. En wanneer het kwaad hen treft, dat Hij zal voorzien.  Voor veel artsen is het lastig: hoeveel feiten of onderzoeken ze ook presenteren, het lukt niet om tegenstanders van vaccineren te overtuigen hun kinderen te laten inenten. Artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals kwamen daarom onlangs op twitter in actie met #ikvaccineer.  Bron:visie eo

Nederlandzingt

ARIE VAN DER VEER OPENT NIEUW SEIZOEN NEDERLAND ZINGT☻ 16 september☻ Vandaag start een nieuw seizoen van het populaire samenzangprogramma ‘Nederland Zingt’. Het EO-programma start deze reeks met een speciale uitzending. Persoonlijke verhalen bij christelijke liederen vormen de rode draad van deze aflevering. Zo spreekt ds. Arie van der Veer openhartig over de tijd na zijn herseninfarct en legt hij uit waarom het lied ‘Lopen op het water’ voor hem van bijzondere betekenis is. Trouwe volgers van het programma keken reikhalzend uit naar de start van het nieuwe seizoen. “Afgelopen zomer waren we een paar weken niet op tv en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan”, vertelt Mirjam Bouwman. Ze is – naast Henk van Steeg – het vaste gezicht van het EO-programma. “De berichtjes stroomden binnen, zowel via post, als via e-mail en social media. We zijn enorm blij met onze kijkers. Dat ze ons missen is het grootste compliment dat ze ons kunnen geven. Zingen op zaterdagavond is een traditie geworden.” Nederland Zingt’ is er voor iedereen: van jong tot oud, in de volle breedte van het christendom én daarbuiten. “Door samen te zingen, kunnen we gezamenlijk ons geloof uiten”, In de voorbije jaren groeide Nederland Zingt uit tot een community waar wekelijks duizenden mensen hoop, troost en liefde ervaren door geestelijke liederen. Nederland Zingt, vanaf 8 september elke zaterdag om 19.05 uur op NPO 2/Bron:christelijknieuws.nl

Crib

JE BABY VERNOEMEN: OUDERWETS OF MOOIE TRADITIE☻ 16 september☻ Eeuwenlang was het in Nederland de gewoonte om kinderen te vernoemen naar ouders of grootouders. Inmiddels lijken de meest Nederlanders met deze traditie te hebben gebroken, al zijn er zeker nog plaatsen waar vernoemen eerder regel dan uitzondering is. Steeds meer ouders geven hun kind tegenwoordig een populaire of leuk klinkende naam zoals Noah, Tess, Finn of Liam. Vernoemen wordt steeds minder gebruikelijk. Er zijn echter uitzonderingen. Op Urk bijvoorbeeld is vernoemen naar familieleden nog steeds een levende traditie. De huidige top 5 jongensnamen is op Urk vrijwel identiek aan de top 5 jongensnamen uit 1880. (zie hieronder)In de tijd van het Oude Testament vernoemden ouders hun kinderen niet naar ouders of grootouders. Zij gaven hun kroost echter nooit zomaar een naam. Meestal hadden de namen een bepaalde betekenis. Het was een belijdenis, of een profetie. Jonathan betekent bijvoorbeeld ‘gift van God’. En Elia ‘mijn God is Jahweh’. Soms waren namen uitingen van dankbaarheid, zoals de naam Samuël: ‘van de Here gebeden’.  In de tijd van het Nieuwe Testament was vernoemen naar familieleden wel meer gebruikelijk. Maar er waren ook uitzonderingen. Nu en dan moesten de ouders het kind een naam geven op Gods bevel. Johannes werd om die reden géén Zacharias genoemd, zoals zijn vader. Jezus kreeg Zijn naam in opdracht van de engel Gabriël: 'Geef hem de naam Jezus (Jaweh redt), want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.' Bron:eo nieuws

Bijbel

OPENGESLAGEN BIJBEL GEVONDEN OP GROUND ZERO☻ 16 september☻ Joel Meyerowitz is fotograaf. Op 11 september 2001, de dramatische dag van de aanslagen op de Twin Towers, zag hij meer verschrikkingen dan hij ooit kon bevatten of verwerken. Negen maanden lang maakte hij vervolgens dagelijks foto’s op die de dramatische plek 'Ground Zero'. Joel: “Op een dag in maart 2002 was ik aan het fotograferen op de plek waar ooit de zuidelijk toren had gestaan. Een brandweerman kwam op mij af met iets bijzonders in zijn hand”.Joel zag dat het een stuk van een bijbel was. De bijbel was blijkbaar uit één van de brandende torens gevallen en een stuk staal was met de bijbel versmolten. De bijbel lag open bij een specifiek hoofdstuk, namelijk Mattheus 5:38-41. In rood gemarkeerd las Joel de tekst: “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 'Een oog voor een oog en een tand voor een tand'. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren". Joel: “Ik wilde graag dat al de miljoenen bezoekers van het Memoriaal Museum deze bijbel zouden zien. Het is een verhaal van overleven, maar het is veel meer dan dat. Iedereen mag zien dat iets zo broos als een bijbel ondanks zo’n grote ramp bewaard is gebleven. En dat de boodschap van de bijbel dwars door alle eeuwen heen gaat.’ Bron:eo nieuws

Smiley Cooking

IN DEZE KERK STAAT DE DOMINEE ACHTER HET FORNUIS☻ 16 september☻ 'Kookdominee' Han Wilmink begint een pioniersplek in Wezep. In het kerkgebouw van de protestantse gemeente kan binnenkort over eten én de Bijbel gepraat worden. Hij vertelt hierover in het wekelijkse radioprogramma EO-Live. Han noemt het een leuke uitdaging om mensen met goed stoffelijk en geestelijk voedsel te bereiken, inspireren en op ideeën te brengen. “In de gerechten kun je verdieping en symboliek terugvinden, waardoor niet alleen de smaakpapillen geprikkeld worden, maar ook het verstand en het hart.” Achter de verschillende ingrediënten die hij gebruikt, gaat een verhaal schuil. Han vertelt daar graag over. De passie voor koken heeft hij van huis uit meegekregen. Zijn moeder was altijd met voedsel bezig. “Eten was voor haar een avontuur. Ze was er vooral op gericht andere mensen te laten genieten.” Han koestert dezelfde liefde voor koken. “Van mijn tweede moeder – mijn eerste moeder stierf toen ik 10 jaar oud was – heb ik de passie voor de Bijbel meegekregen. Vandaar die combinatie.” De kerk, waar hij sinds een jaar predikant is, had al langer iets met koken. “Er was al een kookgroep.” Nu komt daar meer ruimte voor in de kerk. “Het gebouw moet eerst verbouwd worden. Er komt een heel kookeiland in de kerk. Ik heb dat – samen met iemand die in de kookbranche zit – zelf mogen ontwerpen. Dat kookeiland moet een ontmoetingsplaats zijn." Bron:eo nieuws

uitdagingfb

EVANGELISCH BLAD UITDAGING STOPT DEFINITIEF☻ 16 september☻ De evangelische krant Uitdaging gaat definitief stoppen. Dat schrijft uitgever Leo Habets in een persoonlijk bericht op de website. Habets lijdt aan een ernstige vorm van darmkanker, waar hij vorige week nog voor geopereerd werd.  “De artsen hebben mij gezegd dat er geen hoop meer is op genezing. Mijn tijd op deze planeet loopt dus ten einde.”Door zijn ziekte en omdat Uitdaging nu zo plotseling is gestopt is Habets in problemen gekomen, schrijft hij. “We werkten al met een zeer beperkt budget en door het abrupt instorten van de inkomsten is het haast onmogelijk geworden om nog openstaande rekeningen te betalen. Ik vraag de Heer iedere dag om oplossingen, zodat wij het traject Uitdaging op een waardige manier kunnen afsluiten.”De uitgever schrijft in het bericht dat hij Uitdaging het liefst geheel zou willen verkopen. Daarnaast noemt hij de mogelijkheid om de naam en het adressenbestand los van elkaar te verkopen. Ook de website gaat in de verkoop. Daarop worden voorlopig nog wel nieuwe berichten geplaatst. Bron:eo nieuws

NIEUWS

Het-_Familiediner

FAMILIEDINNER: EEN RUZIE ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE☻ 10 september☻ Vanaf donderdag 13 september is bij de EO een nieuw seizoen te zien van 'Het Familiediner'. Presentator Bert van Leeuwen brengt hierin een bezoek aan familieleden bij wie de ruzie inmiddels hoog is opgelopen. Zo blijkt social media steeds meer een grote veroorzaker van (familie)ruzies te zijn. Meer dan 70% van de mensen vindt dat social media zorgt voor meer ruzies dan verbinding. Bert van Leeuwen: “Ik kom het steeds meer tegen in de praktijk. Familieleden die gegriefd zijn door wat ze op social media lezen. In 'Het Familiediner' stelt Bert van Leeuwen paal en perk aan hoog opgelopen familieruzies die soms uit het niets lijken te komen. Hij zet alles op alles om samen met een familielid een beschadigde familieband te herstellen. En dat is niet altijd even makkelijk. Ook dit seizoen blijkt geld weer een grote veroorzaker van familieruzies. Zal moederliefde uiteindelijk toch belangrijker blijken dan een openstaande schuld? Bron:christelijknieuws.nl kind-bewegende-animatie-0220

AANDACHT VOOR JE KIND☻ 10 september☻ Imke Wijnhorst, ontwikkelingspsychologe: Als ouders hebben we van alles te doen, diverse taken vragen onze aandacht. We willen het liefst zoveel mogelijk gedaan krijgen op een dag. Als we een beetje opschieten, dan moet het lukken. Ons hoofd loopt over met alles wat er moet gebeuren. Maar dan vraagt één van je kinderen om wat extra aandacht. Je probeert vriendelijk te reageren want je weet dat je kind je nodig heeft. Maar eigenlijk irriteer je je er ook wel even aan, want nu kun je niet verder met waar je mee bezig was. Tijd om je kind echt de volle aandacht te geven, is er amper. Herkenbaar? Maar hoe bouw je dan nog aan de band met je kinderen? Prioriteiten stellen is vaak al snel het knelpunt. We vinden veel dingen belangrijk. Daarom is het goed om hier eens rustig over na te denken. ‘Moet’ alles echt? Van wie ‘moet’ dat dan? Een aantal mogelijke oorzaken waarom we vaak vinden dat we veel moeten doen: . Neem de tijd om je prioriteiten te overzien. Maak eens een lijst met alle dingen die jij doet in een gemiddelde week. Welke dingen zijn het belangrijkste? Hopelijk lukt het je om overzicht te creëren in je taken en je prioriteiten. Zet God op prioriteit nummer één, zoals we lezen in Mattheüs 6:33: “Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Bron:christelijknieuws.nl

klaagmuur

SCHOONMAKERS HALEN DUIZENDEN BRIEFJES UIT KLAAGMUUR JERUZALEM☻ 10 september☻ Schoonmakers halen duizenden briefjes uit de Klaagmuur in Jeruzalem. Op de briefjes staan gebeden en verzoeken van bezoekers, laat NU.nl weten. De briefjes wordt twee keer per jaar verzameld om plaats te maken voor nieuwe gebeden, voegt Israël Today toe. Daar ziet rabbi Shmuel Rabinovitch op toe. Om te voldoen aan een rabbijnse regel van Rabinovitsj, worden de verwijderde gebedsbriefjes begraven in een geniza, een bewaarplaats van religieuze geschriften, samen met andere oude en beschadigde religieuze teksten. De geniza die hiervoor gebruikt wordt, bevindt zich op de Olijfberg. Bron:cip.nl

 

NIEUWS
Angry argument WAT KAN IK DOEN NU MIJN VOLWASSEN KINDEREN RUZIE HEBBEN☻ 14 oktober☻ We hebben twee zoons die inmiddels beiden het huis uit zijn en hun eigen gezin hebben opgebouwd. Helaas wil onze oudste zoon niets meer met zijn jongere broer te maken hebben. We hebben geen idee waarom, maar hebben er veel verdriet van. Wat kunnen wij doen om te zorgen dat de twee broers het weer goed met elkaar hebben? Joke en Adriaan, beiden begin 70, hadden gehoopt op een rustige oude dag. Maar de ruzie tussen hun twee zoons houdt hen elke dag bezig. Vroeger trokken de jongens veel met elkaar op, al was de oudste wat rustiger en voorzichtiger, en de jongste juist ondernemender en een makkelijke prater. Maar toen ze het huis uit gingen, begon hun relatie te verslechteren. Volgens hun jongste zoon zonder aanleiding, maar zijn broer trok zich steeds meer terug en uiteindelijk liet hij via de app weten geen contact meer met hem te willen. Vaak kun je als ouders het beste proberen je relatie met ieder kind afzonderlijk zo goed mogelijk te houden, en de onderlinge relaties van de kinderen aan hun eigen verantwoordelijkheid overlaten. Voordat je het weet, word je immers beschuldigd van partijdigheid. En daar zijn kinderen bijzonder gevoelig voor. Bron:eovisie Place Of Worship KERKEN MOET KERKORDE KENNEN☻ 14 oktober☻ „Ambtsdragers en kerkenraden die hun eigen kerkelijke regels niet kennen of zich daar niet aan houden, zijn net zo’n gevaar voor het geestelijk welzijn van gelovigen én ongelovigen als mensen die de weg opgaan zonder de verkeersregels te kennen of zich daaraan te houden.” Het onderwerp kerkrecht staat volop in de belangstelling na een aantal rechterlijke uitspraken die ingrijpend zijn voor kerken. Zo heeft het hof in Arnhem dit jaar in een zaak van de Nederlands gereformeerde kerk te Hattem gesteld dat de relatie tussen de predikant en zijn kerkenraad als een arbeidsovereenkomst moet worden aangeduid. Prof. Selderhuis constateerde dat er dingen veranderen, niet alleen bij de Nederlandse overheid maar ook bij de kerken. Hij sprak van een „krampachtigheid” in de besluitvorming van kerken uit angst voor de rechter. „Hoewel volgens de Bijbel de hemelse Rechter meer te vrezen is dan de aardse, lijkt de kerk die volgorde te hebben omgekeerd.”De angst voor de rechter werkt volgens de Apeldoornse hoogleraar een juridisering in de kerk in de hand en houdt het nemen van noodzakelijke besluiten tegen. „Die angst komt voort uit gebrek aan kennis van zowel het burgerlijke als het kerkelijke recht. De kerk moet haar eigen recht weer gaan kennen en waarderen. We moeten weg van een houding waarin het advies van de advocaat gevraagd wordt voordat om de wijsheid van God gebeden wordt.”
REACTIES
BEZOEKERS
FEESTDAGEN/E-CARDS

moed

☻☻8 oktober☻☻

detijd

ALGEMENE GEBEDEN

rust

TRAGISCHE ONGEVAL IN OSS☻ 28 september☻ Woensdag 20 september heeft in de gemeente Oss een tragische ongeval plaats gevonden. Er zijn vier kinderen omgekomen. Een kind en de kinderleidster liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Ik bid voor troost en heel veel kracht en sterkte voor de ouders en overige familie leden in deze zeer moeilijke tijd. Voor de twee gewonden die in het ziekenhuis liggen hopende voor een goede herstel. Ik leg ze in handen van de Schepper. Overige (school) vrienden, kennissen en bekende alsook sterkte toegewenst. Amen.

biddenj

GEBED VOOR VOLWASSENEN☻

28 september☻

Dri-enig God en van liefde. U bent de oorsprong en het doel van alle dingen. Ook van alle levende schepselen. Ik bid voor mensen die de zin van het leven kwijtgeraakt zijn. Dat ze ontmoeting mogen gaan ervaren met de levende God die een ommekeer kan brengen in hun leven. U alleen kunt hun oren, ogen en harten openen om het bovennatuurlijke licht te kunnen ontvangen. Amen

biddendehanden

DE AFGELOPEN ZOMERDAG☻

28 september☻

De afgelopen zomer is het een paar weken heel erg droog geweest. De natuur, planten en gewassen hebben hieronder geleden. Doordat de bossen droog waren zijn er hierdoor bosbranden ontstaan. Vader in de hemel die de hemel en de aarde gemaakt heeft bid ik dat vele mensen hun ogen mogen opengaan voor U die de Schepper en Onderhouder bent van al wat leeft. Amen.

 

 

GEBEDEN

38626964a97f9f28f60e88ec065dbd35

ZORGEN VOOR DE ZIEKEN☻

28 september☻

Wij weten dat U, Heer, voor ons wilt zorgen,
een steun wilt zijn als ‘t leven moeilijk is.
In dit vertrouwen is ’t geloof geborgen
want Uw nabijheid is ons zeker en gewis.

Wij bidden dat U hen ten leidsman bent
die in hun zorgen tot U komen,
dat zij geborgen zijn, niet schromen
U te zoeken omdat U hen bij name kent.

Leer ons dan ook met trouw en mededogen
te werken voor de zieken. In 't verdriet
teken van heil te zijn, de helper die hen niet verliet.

Wij bidden U wanneer ons onvermogen
ons afhoudt van Uw opdracht voor de aarde
dat U er bent die sinds de schepping ons bewaarde.

Bij Lucas 14: 4/F.den Harder

Abraham

BEDE OM VERGEVING☻ 28 september☻ Wij bidden om vergeving, wij hebben veel te veel verpest, wij bidden om het laatste , om de rest met iedereen in vree te leven. Wij bidden voor wie lijden onder onbegrip en ongeduld dat eens de tijden rijk zijn en vervuld, de eigen hartstocht te vermijden. Wij bidden U, laat voorgaan die achter komen door de harde stem die roept: ‘belachelijk, kijk naar hem,’ wilt U toch voor hen instaan. Richt, Heer, Uw hoofd tot hen, Uw oog En breng hen in Uw liefd’ omhoog.F. den Harder

joseph

DOE MIJ RECHT☻ 28 september☻ Zien wij rondom, dan lijkt het al verloren, dan is de hemel ver van ons vandaan, dan zullen wij slechts in het duister gaan, zullen wij niet Uw lieve roepstem horen. Legt U Uw hand op ons, wij zullen leven. Wij gaan een dor, verlaten doodsdal uit wanneer Uw hand zich om ons sluit om aan Uw kracht en waarheid stem te geven. Uw Woord is sterker dan ons wachten, verwonderd horen wij U aan, U leert ons dankbaar verder gaan. U wilt in ons de pijn verzachten van dood, van onrecht en van schuld; wij leven in Uw eindeloos geduld. Bij Ezechiël 37:3 / F. den Harder

ZIJNWOORD

water

ZIJN WOORD

OMGAAN MET SCHULD EN SCHAAMTE☻

3 oktober☻

Bij overtreding van een regel of wet ontstaat schuld. God roept dan op tot berouw en schenkt vergeving. Schaamte ontstaat wanneer je tekortgeschoten bent. God nodigt uit te komen schuilen bij Hem. Hij aanvaardt ons zoals we zijn.En hij ging naar zijn vader terug.

Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en kuste hem. 21 De zoon zei: 'Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn.' 22 Maar de vader zei tegen zijn dienaren: 'Breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring  aan zijn vinger en trek hem schoenen aan.

Lucas 15:20-22 (NBG) Dit is het verhaal van de vader en de twee zonen, Lucas 15:11-32. De zoon, die het zo enorm verprutst had, kwam terug, beleed zijn schuld en zijn schaamte. De reactie van de vader is verbazingwekkend.

21667fcc1674367046944a348aeab00f

ZIJN WOORD

BOOS ZIJN MAG☻

3 oktober☻

Bij boze mensen denken we misschien aan lelijke woorden, aan verbittering of soms nog erger. Daarom wordt vaak gezegd dat we niet boos mogen zijn. De Bijbel spreekt daar anders over.Als je boos op iemand wordt, houd je boosheid dan niet vast, want dat is verkeerd. Zorg ervoor dat je vóór het eind van de dag je boosheid weer kwijt bent.Efeziër 4±26

In dit vers staat niet dat je niet boos mag worden. Het is wel belangrijk om te zorgen dat die boosheid weer weg is voordat de dag voorbij gaat. Zo wordt boosheid geen bitterheid.

Boosheid gaat weg door er met anderen over te praten. Niet met mensen die er niets mee te maken hebben - dan zou het roddelen zijn - maar met de mensen op wie je boos bent. Laat de boosheid geen bezit van je nemen maar zorg dat je wat kunt doen met de boosheid. Breng het onder woorden. Vraag aan God naar de oorzaak, naar ruimte voor vergeving en naar openheid in gesprekken.

BIJBEL STUDIE
9847e BIJBELSTUDIE EEN BEGAANBARE WEG☻ 3 oktober☻ Volgens je eigen idee. Dan doe je je eigen zin - zoals zoveel mensen doen. Maar misschien weet God veel beter hoe je het beste zou kunnen leven. Hij is immers het brein achter jouw leven. Ooit bedacht hoe je Zijn leefregels kunt opvolgen? Iemand zou het voorbeeld moeten geven hoe dat moet. Die is er. Jezus leefde zoals God het bedoeld had. De enige manier om te leren leven zoals de Here God het graag wil, is Zijn voorbeeld volgen. Maar wie kan dat? Niemand, lijkt het. Toch zegt Jezus: "Volg Mij na!" Jezus wil je helpen. Hij zei: "Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht" (Johannes hoofdstuk 8 vers 12). Jezus wil je leren leven zoals God wil dat mensen leven. Zodat je Hem zult eren en meer zult gaan betekenen voor andere mensen. Hij geeft je zijn Geest. Die woont in je en werkt Gods gedachten in je uit. Het gaat er niet om dat je heel hard je best doet om het God naar de zin te maken. Hij houdt toch wel van je. Het gaat er juist om dat je in alle rust ontspant in het geloof dat je zijn kind bent omdat hij van je houdt. En dat het niets uit maakt wat je daar zelf aan doet. Maar dat je graag doet wat hij wil - omdat je van hem houdt. Martha BIJBELSTUDIE☻ WEES ANDERS☻ 3 oktober☻ Goed - je wil Jezus volgen. Je wil naar Hem luisteren. Doen wat Hij zegt. Maar hoe doe je dat? En hoe houd je dat vol? Zeker: je bent al op weg gegaan als christen. Je hebt je van je doodlopende weg afgekeerd (bekering heet dat). Je mocht van Jezus nieuw leven ontvangen; God heeft je geadopteerd als Zijn kind; de Heilige Geest leeft nu in jou (samen heet dat wedergeboorte). Daar ben je blij mee en dankbaar voor. Maar hoe ga je je weg met Jezus in de praktijk van het dagelijks leven? Hoe leef je als Zijn volgeling?
VRIJHEID

aaf924bb2d22fe53390679a335b38307

VRIJHEID☻ EEN WEG NAAR VRIJHEID☻ 14 oktober☻ Het is een belangrijke waarheid dat de Heilige Geest een persoon is. Hij is zelfs niet slechts een persoon, maar Hij is ook de Heer zelf, net zozeer als God de Vader en Jezus de Zoon dat zijn. De Heilige Geest staat gelijk aan de andere twee leden van de Goddelijke Drie-eenheid. Dit betekent dat we dezelfde mate van ontzag moeten hebben voor de Heilige Geest als voor de Vader en de Zoon. In 2 Korinthe 3:17 stelt Paulus: De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.

0323c897abbc9cefc1af48b0fce53249

VRIJHEID☻ 14 oktober☻ Vrijheid is niet het hebben van een bepaald programma in de Kerk of het eerbiedigen van bepaalde Bijbelse, godsdienstige vormen, zoals bijvoorbeeld het opheffen van handen. Dat kan vrijheid inhouden, maar het kan net zo goed gebondenheid zijn. Het hangt ervan af of de Heilige Geest je ertoe aanzet of dat je het doet vanwege een godsdienstige traditie, of nog erger, omdat je buurman naast je zit en naar je kijkt. Religieuze tradities veroorzaken gebondenheid; de Heilige Geest brengt vrijheid.

DAGBOEK
355744d92e99bef00d495ee8b5dd21e2 DAGBOEK ZONDE☻ 3 oktober☻ Als jullie dat lezen, kunnen jullie iets begrijpen van wat ik weet van de verborgen plannen van Christus. Efeziër 3:4☻☻Er is een verschil tussen het begaan van zonde en moedwillig in zonde blijven leven. Iemand die in de zonde blijft , daarentegen heeft geen spijt van wat hij doet. Daarom belijdt hij het niet en ontvangt dus ook geen vergeving. Zo iemand keert zich tegen God, ongeacht hoe Godsdienstig hij zegt te zijn. GEBED: Dank U voor U Zoon Jezus Christus die alle zonden van ieder mens op zich heeft genomen. Dat de mensen persoonlijk gaan inzien dat ze nog in zonde leven. Een leven zonder God. 41e74f539f8178685f61a4c876b97ad6 DAGBOEK☻ HET EEUWIGE LEVEN☻ 3 oktober Dus als je de Zoon hebt, heb je het eeuwige leven. Maar als je de Zoon van God níet hebt, heb je ook geen eeuwig leven. 1 Johannes 5:12☻☻Als u in de Zoon van God gelooft, hebt u het eeuwige leven. Hij is alles wat u nodig hebt. U hoeft er niet voor te werken, want is het al van u. U hoeft u geen zorgen te maken, omdat het eeuwige leven u wordt gegeven door God Zelf en dat is de beste garantie. GEBED☺☺Dank u Heere Jezus voor het eeuwige leven dat ieder mens wordt geschonken als ze zich met u hebben verzoent.
TIJD MET JEZUS
fbd8e3a59f37914eb16b31167b8c2dc4

TIJD MET JEZUS☻

WOORDEN DIE OPENGAAN☻ 14 oktober☻ Als Mijn woorden opengaan, is er licht in je leven. Psalm 119:130♥ Er klinken heel veel woorden in jouw leven. Woorden die jezelf denkt. Woorden van mensen om je heen. Woorden vanuit de wereld waarin je leeft. Al die woorden hebben effect op je leven. Wees je ervan bewust dat alleen Mijn woorden licht en inzicht brengen. Dat vraagt wel van je dat je bescheiden en nederig bent, dat je ervoor open staat dat Ik echt spreek in je leven. Luister daarom naar Mijn woorden. Laat ze in je leven open gaan zoals bloemen open bloeien. Mijn woorden geven licht. Mijn woorden wijzen de weg. Mijn woorden brengen je de wijsheid die je nodig hebt. Luister. Luister met heel je hart. Als Mijn woorden opengaan, is er licht in je leven. bijdu

TIJD MET JEZUS☺

BIDDEN☻ 28 september☻ 1 Tessalonisenzen 5:17☻ Bidden is de manier waarop je in verbondenheid met Mij leeft. Bidden is de weg waarlang je contact maakt met Mij. Het is de weg waarlangs Ik naar je toe kom. Bid daarom. Zoek mij. Richt de aandacht van je hart op mijn aanwezigheid in jouw leven.Doe dat als het goed gaat en als het moeilijk is in je leven. Als je verdriet hebt en als je blij bent. Als je dankbaar bent of boos. Altijd ben Ik er. En Ik ben altijd te vinden voor jou. Bid daarom onophoudelijk. Dat hoeft niet altijd met woorden. Het verlangen in jouw hart naar Mij is al gebed. Laat dat verlangen niet uitdoven. Bid onophoudelijk. Ik ben er altijd voor je.
OVERDENKING
e4489e8618524b50429153631b09ffc6 OVERDENKING☻ 11 oktober☻ Als we bergen zien voelen we ons klein, we weten niet alleen hoe veel groter ze zijn dan wij, maar ook hoe veel langer ze bestaan dan wij hier zijn geweest. Maar de Heer was er lang voordat er een berg was en zal er lang zijn nadat het gesmolten is tot niets. Hij is de enige rots van veiligheid en stabiliteit. Alle eeuwigheden die we hebben, zijn te vinden in hem.
BEMOEDIGINGSSITE

Jezusduif

BEMOEDIGINGSSITE☻

JA EN NEE☻

14 oktober☻

Als God Heer mag zijn over je 'Ja en Nee', dan maak je nog eens wat mee!

LIEVE BROERS EN ZUSSEN,

Paulus durft de vraag aan: “Ben ik lichtvaardig, ben ik wispelturig, zeg ik het ene moment ‘ja’ en het andere moment ‘nee. Het wonderlijke in dit schrijven is dat Paulus zegt: “Ik wil met mijn ‘ja’ ook ‘ja’ bedoelen. Ik zie op Jezus en hij is helemaal ‘het uitgesproken JA van God’. De Heer is onze sterkte, ook als we zwak zijn in onze ‘ja’s’ en ‘nee’s’, of als we de indruk wekken lichtvaardig, makkelijk, wispelturig te zijn. In zulke situaties toont Paulus hoe hij zijn weg met Jezus gaat: “Heer, U bent mijn sterkte in mijn ‘ja’ en ‘nee’!” Je hoeft niet weg te lopen voor dit soort pijnlijke vragen, maar je mag ze brengen in het licht van God en zijn hulp inroepen om je sterk te maken. ‘Ja’ en ‘nee’ zeggen, het is iets dat kinderen al vroeg moeten leren, zonder schroom, zonder wispelturigheid of lichtvaardigheid. ‘Ja’ en ‘nee’ leren zeggen zonder angst voor mensen, zonder angst voor conflicten of voor boosheid van anderen.

Soms ben ik zo zeker van mijn zaak. En soms ben ik onderweg met die zekerheid en verandert er iets. Zeker wordt minder zeker. Het Ja klinkt wat minder vastberaden. Tijd om eens stil te staan bij ons Ja, ons Nee en onze twijfel over 'Ja en Nee'.  Opdat God over regeert, en Hij ons Ja en Nee kan en mag ombuigen in iets anders, dan wel bevestigen! Met liefs, Gerry 

  schipbreuk

BEMOEDIGINGSSITE☻☻☻

EUNICH☻

28 september☻

LIEVE MENSEN,

Als God bij je langszij komt, let dan extra goed op wat Hij gaat zeggen!

Ze noemden hem naar de aard van zijn seksualiteit: een eunuch.  Een ontmande, geschonden man, een mens beschadigd in de kern van zijn wezen. God zag zijn hart, en God liet hem niet zomaar vertrekken uit Jeruzalem! 

Philippus wordt door God naar een eunuch gestuurd en deze eunuch was een hoge ambtenaar. Het woord eunuch zegt bijna alles al over zijn identiteit... zo kennen de mensen hem. e eunuch komt net uit Jeruzalem waar hij God wilde aanbidden. Maar daar in de tempel zal de eunuch niet dicht tot God hebben mogen naderen. Zijn verminking wordt in de wet genoemd, hij hoort tot de buitengeslotenen. Leviticus 21: 18-20.

Maar in Handelingen lijkt God achter de eunuch aan te gaan. God laat hem zo niet naar huis gaan... Philippus moet hem namens God gaan spreken en hem eerst nog vertellen over zijn Heiland, Jezus. Dit is een schoolvoorbeeld hoe Gods genade en barmhartigheid soms lijnrecht tegenover Gods wet komt te

staan. Jacobus 2: 13 verwoort wat er hier gebeurt:Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En débarmhartigheid triomfeert over het oordeel. Zijn

leven krijgt opnieuw een enorme wending en weer een stempel. Gods stempel: ‘Gekocht, betaald, vrij en van mij.

(HSV)Een bijzondere bemoediging! Gods rijke zegen! 

regenboog

BEMOEDIGINGSSITE

GOD GEEFT JE RUIMTE☻

8 oktober☻

De Ene, de Liefhebber van mensen, geeft ons ruimte, waar anderen ons benauwen!

LIEVE MENSEN,

Wat werkt het goed bij onze kinderen als er na onenigheid of ruzie een ‘time-out’ of ‘afkoelplekje’ is. Een ruimte of plekje om af te koelen, stoom af te blazen en even tot jezelf te komen. Maar zo’n afkoelplekje is er ook even om “beschermd afgezonderd” te worden van het kwaad, van de ruziezoekers of van hen die je pijn of verdriet willen doen. Tot jezelf komen is iets anders dan jezelf wegdrukken of voorbijrennen. David kiest voor een schuilen bij God.

Soms moet je even alleen zijn! Dan gebeurt er teveel om je heen. Misschien moet je even tot 10 tellen om je zelf niet te verliezen in woede. Of ligt er een stevige huilbui op de loer. Misschien zoek je schuilplaats omdat woorden van mensen je zo kunnen raken. Een prachtige bemoediging van Hanna Swart om de schuilplaats van de Allerhoogste te vinden.  Gods rijke zegen, Gerry Velema 


OVERDENKING
jezus OVERDENKING DOOD BRENGT LEVEN VOORT☻ 28 september☻ Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden. (Johannes 12:24-25) Wat een duidelijk beeld is dit! Zie je het voor je? Je houdt een tarwekorrel in je hand. Er zit een hard schilletje omheen, de korrel zit helemaal alleen in jouw hand. Hij is van jou, het is jouw leven, jij bestuurt het, jij neemt de beslissingen. Jij mag – nee, moet – uitmaken wat je ermee doet. Je kunt de korrel vasthouden en hem bewaren. Maar als je het korreltje vasthoudt, zegt Jezus, dan blijft hij op zichzelf. Er zal verder nooit iets mee gebeuren. Wat zijn er vandaag de dag veel eenzame mensen om ons heen! En dit is waarom ze zo eenzaam zijn: ze houden de korrel stevig vast. Ze willen hem niet loslaten. En dus is hij van hen. Hij is helemaal van hen… Maar wat een eenzaam bestaan is dat! Wat is het alternatief? Laat de korrel los, laat hem vallen. Geef hem (terug) aan God. Laat God de graankorrel van je leven besturen. Wees bereid hem op de grond te laten vallen, verlies hem uit het oog – laat hem zelfs begraven worden. Misschien lopen de mensen er overheen, maar God belooft dat er nieuw leven uit tevoorschijn zal komen: leven dat de moeite waard is om te leven, leven dat vrucht draagt. Niet alleen voor deze tijd, maar ook voor de eeuwigheid. water OVERDENKING☻ WAAROM ZOU IK GELOVEN☻ 14 oktober☻ Evangelie betekent blijde/goede boodschap en wordt gekend uit de bijbel, in het oude zowel als in het nieuwe Testament. Die boodschap is voor ongelovigen een waarschuwing en aansporing om te gaan geloven, voor mensen die nog niet (niet meer) geloven een uitnodiging om (weer) te gaan geloven en voor gelovigen een bron van liefde en toekomst. Als u zich afvraagt wat dat geloof inhoudt of als de bijbel moeilijk begrijpbaar voor u is dan kunt u zich wellicht vinden in het onderstaande.  accepteer dat u (wij allen) zondaren zijn Daarvoor wil ik u graag wijzen op Romeinen 3:10 “niemand is rechtvaardig, ook niet één”. Wij allen hebben dingen op onze kerfstok die God niet kan accepteren. God is 100% rechtvaardig en kan geen zonden dulden, ook niet de kleinste, en Hij maakt ook geen uitzonderingen omdat Hij de een “aardiger” zou vinden dan de ander.
SHOUTBOX/SPREUKEN
6f178c9d5643340f753690120d5863ed SPREUKEN 11 oktober☻ "Geen menselijke wijsheid, verstand of overleg is te vergelijken met de HERE." Spreuken 21;30
BIJBELTEKST
245ce452b13c502fd968e961044e7fe4

BIJBELVERS ☺☺

11 oktober☻ "Want wie zondigt, heeft een hekel aan het licht. Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat hij doet, gezien kan worden dat het tot eer van God is." Johannes 3:20-21
WIJSHEID
c0dbbc4aa98bc8d46cd634f18b5c116d WIJSHEID 11 oktober☻ Kennis vind je in de boeken. Kracht in gebed.
KORTE GEDACHTE
deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56 KORTE GEDACHTE 11 oktober☻ Vertrouwen in Christus wordt niet van de een op de ander overgebracht met dwingende argumenten die tot elke prijs willen overtuigen en vaak alleen maar onrust veroorzaken.
QUOTE
schapen QUOTE☻ 11 oktober☻ Een vast geloof in de universele voorziening van God is de oplossing voor alle aardse problemen."
TEKST

f83b945d2ff878f8922042a575b99e44

TEKST☻

11 oktober☻

Als je een ander moest zijn, dan was je anders gemaakt.

PSALM

Jezus67

PSALM 11 oktober☻ "De HERE is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld en Zijn goedheid en trouw zijn overvloedig." Psalm 103:8

EVANGELIE

ba2811884333d0385916137befa7d536

EVANGELIE ☺☺

11 oktober☻ "Waar wij ook komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft." Kolossenzen 1;28

CITAAT

ddbe5a1f2b3acb8e9d8ae149c10d81cc

CITAAT 11 oktober☻ Wie in mijn stilte niet kan begrijpen. Heeft het nooit gevonden. Om naar mijn woorden te luisteren.

LEVENSMOTTO
schaap LEVENSMOTTO☻ 11 oktober☻ Geloof is op God vertrouwen, ook als je Zijn handelen niet begrijpt.
RETREAITES

evangelisatie

ISRAEL CONFERENTIE MET TON EN CHRISTIAN STIER☻ 12-14 oktober☻ Thema: ’70 jaar Israël tussen hoop en vrees’ Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Over heel de wereld werd er geluisterd naar de historische woorden van Israëls eerst premier David Ben-Gurion. Direct daarop werd de jonge staat door omliggende volken aangevallen, maar sloeg deze moedig af. Vele oorlogen volgden met cruciale momenten waarop het volk zich tussen hoop en vrees bevond. Dit jaar viert de staat Israël haar 70-jarig bestaan. Reden om in deze conferentie terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Niet alleen het anti-Israëlisme groeit explosief, ook het daarmee verband houdende antisemitisme neemt wereldwijd toe. We gaan in op de (voor)geschiedenis van de staat Israël, met haar hoogte- en dieptepunten voor zowel binnen als buiten Israël wonende Joden. En natuurlijk de vraag: wat hebben Israëls profeten geschreven omtrent de toekomst van hun volk op korte en langere termijn? Prijs: € 175,00* p.p.

kidsbloem

BIJBELSTUDIE WEEKEND MET THEO NIEMIJER☻ 16-18 november Thema: ‘De strijd om het beloofde land’ Prijs: € 198,50* p.p. *Prijzen zijn incl. alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en excl. toeristenbelasting. www.zoeklicht.nl

4bea

DE SPIL☻

Thema: 3e AVOND OMGAAN MET VERLIES/wo 14 Nov 2018 18:00 t/m wo 14 Nov 2018 22:00

We reizen met elkaar door het land van verlies.
We sjouwen ongemerkt met een zware koffer.
In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken.
Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt.
Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer.
Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden.

We zullen elk van de drie avonden stil staan bij een ander aspect van onze reis door het land van verlies. Onderwerpen zijn: het landschap waar we doorheen trekken, de koffer, het terugkijken naar wat aandacht nodig heeft en wat gekoesterd kan worden, nieuwe hoop.Begeleiding: Marianne Groen 

www.retraitecentrum.nl

ff4ff8

INDIVIDUELE RETRAITE☻ Week 41: 9 t/m 12 oktober Week 43: 23 t/m 26 oktober ☻ Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster. Ben je meer op zoek naar stilte, dan raden we je de individuele stilte driedaagse aan die regelmatig in de even weken van de maand wordt georganiseerd.

86353d

DE SPIL☻☻☻

STILTE 5 DAAGSE: STIL WORDEN EN LUISTEREN NAAR GOD☻

zo 25 Nov 2018 17:00 t/m vr 30 Nov 2018 17:00

Het geeft handvaten om rustmomenten te vinden in het dagelijks leven en brengt je terug naar de essentie (de liefde van God) in een jachtig bestaan.”Thuiskomen bij God en jezelf? Dan biedt deze periode van 5 dagen je de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor jezelf en de ontmoeting met God.Begeleiding: Marianne Groen en Everlien van Blijderveen

kids

DE SPIL☻

INDIVIDUELE RETRAITES/Week 45: 6 t/m 9 november/
Week 47: 20 t/m 23 november /De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God.
Marianne Molenaar

Tussen herberg en klooster…
Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.

Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster.

kinderen

DE SPIL

2e AVOND:OMGAAN MET VERLIES☻wo 17 Okt 2018 18:00 t/m wo 17 Okt 2018 22:00

We reizen met elkaar door het land van verlies.
We sjouwen ongemerkt met een zware koffer.
In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken.
Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt.
Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer.
Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden.
We zullen elk van de drie avonden stil staan bij een ander aspect van onze reis door het land van verlies. Onderwerpen zijn: het landschap waar we doorheen trekken, de koffer, het terugkijken naar wat aandacht nodig heeft en wat gekoesterd kan worden, nieuwe hoop. Volgende avond: 14 november.

Begeleiding: Marianne Groen 

POEZIE

ruth

POEZIE GEDICHTEN

IN HET EIGEN HART☻

3 oktober☻

t Is goed in ‘t eigen hart te kijken
Nog even voor het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hart heb pijn gedaan;
Of ik geen ogen heb doen schreien
Geen weemoed op ‘n wezen lei,
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.

ruth1

POEZIE GEDICHTEN

WEES ZACHTMOEDIG☻

3 oktober☻

Wees zachtmoedig en hulpvaardig,
Geef aan elk een vriend’lijk woord.
Door zelf goed en sterk te wezen, 
Help je licht een ander voort. Bron:senioraplaza

VISJES
De_Bijbel ☻☻11 oktober☻☻ Godschijnt
RELATIE EN OPVOEDING
RELATIE EN OPVOEDING pray LEREN BIDDEN☻ 28 september☻ Van wie heeft u bidden geleerd? Van uw vader of moeder? Dan bent u een gezegend mens, want dat zijn de mensen die het dichtst bij u staan/stonden. Er zijn er ook die moeten antwoorden: Van niemand. Dat ouders met hun kind(eren) bidden is van levensbelang. Maar hoe doe je dat dan, als je dat zelf niet hebt geleerd? BID HARDOP:Voor een kind is het goed om te horen hoe zijn vader of moeder (die in zijn ogen werkelijk alles kan) zich onderwerpt aan de hemelse Vader. Voor kleine kinderen is bidden een wonderlijke gebeurtenis. Iedereen doet zijn ogen dicht en is tijdelijk onbereikbaar. Door het horen van de woorden krijgt het kind steeds meer besef van wat bidden is: praten met de Heere God. Er kan schroom zijn om hardop te bidden. Bespreek dat met elkaar en maak een plan om het stapje voor stapje toch te gaan doen. Begin bijvoorbeeld met gezamenlijk het Onze Vader of een formuliergebed te bidden. Als iedereen hardop durft mee te bidden, is het tijd om het een keer alleen te doen. Spreek af dat er iemand helpt, als degene die bidt de woorden niet meer weet. Reading Stories BIJBELLEZEN OP VERSCHILLENDE LEEFTIJDEN☻ 28 september☻ 0-4;Geloofsopvoeding begint met het liefdevol verzorgen van de baby die je hebt gekregen. Door je kind eten te geven, te verschonen en te knuffelen, leert een kind vertrouwen. Het ervaart: ik word niet aan mijn lot overgelaten als ik hulp nodig heb! Begin gelijk met bidden en zingen voor je kind. Een tweejarige kun je kennis laten maken met een eenvoudige Bijbel. Tien keer dezelfde geschiedenis is voor het kind geen enkel probleem. Leer hem dat God hem heeft gemaakt. En ook de boom, de paardenbloem en het lieveheersbeestje. Een driejarige hoort over God, maar ziet hem niet en vraagt zich af: Waar is God? Als je merkt dat je kind dat moeilijk vindt, probeer het dan uit te leggen en concreet te maken. Neem hem serieus, maar verwacht niet dat hij al kan vatten hoe het zit. Bron:geloofinhetgezin.nl
WEET-MAGAZINE

Godsbeeld

GODSBEELD BELANGRIJK VOOR PSYCHIATRISCHE BEHANDELING☻ 8 oktober☻ Het godsbeeld van psychiatrische patiënten verschilt sterk. Mensen met autisme rapporteren meer angst in relatie tot God. Ze hebben vaker beelden van een straffende of heersende God dan mensen met een andere psychiatrische diagnose. Het verschil in religieuze beleving bij psychiatrische patiënten moet binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) meer aandacht krijgen.  Hierin stelt ze de vraag hoe de religieuze beleving van mensen samenhangt met psychische problematiek en religieuze achtergrond, en in hoeverre de godsbeelden van psychiatrische patiënten wezenlijk anders zijn dan die van mensen zonder psychiatrische diagnose. Schaap: “Religie is een belangrijke bron voor zingeving, maar het wordt nog te vaak buiten beschouwing gelaten in de huidige GGZ. Meer inzicht in de rol van religie in het algemeen en godsbeelden in het bijzonder vindt Schaap daarom voor de GGZ van groot belang. ”Vooral omdat wat je niet bespreekt en wat onder tafel blijft, het therapieresultaat negatief kan beïnvloeden. Ten tweede omdat het jammer is een belangrijke bron van zin, steun en troost buiten beschouwing te laten. Het therapeutisch potentieel [van religie] blijft dan onbenut.”

erasmus

WESTERSE VRIJHEIDSWORTELS HEBBEN CHRISTELIJKE WORTELS☻ 8 oktober☻ Solidariteit, vrijheid, gelijkheid en menswaardigheid worden vaak niet meer in verband met het christendom gebracht, maar als algemeen menselijk beschouwd. Een hernieuwde blik op de ontwikkeling van het christendom in Europa helpt om de oudere lagen van de huidige westerse waarden te herontdekken. In de westerse seculiere samenleving ervaren velen religie als vreemd. Het leeglopen van kerken, de misstanden, hebben bijgedragen aan de stelling dat secularisatie een onontkoombaar proces is. Maar het christendom ‘bleek een spons te zijn die in de laat-antieke wereld het Romeinse denken langzaam maar zeker opzoog, zodat tegen de vijfde eeuw van onze tijdrekening ‘Romeins’ en ‘christelijk’ niet meer los van elkaar te verkrijgen waren.’ Vervolgens werd die erfenis van het christendom uitgewist en op conto van de Verlichting geschreven. Volgens hen is het zinvoller om voorbij de christelijke institutionalisering te kijken en terug te gaan naar de grote figuren uit de christelijke traditie. Hun denkbeelden staan aan de basis van de huidige. In dit verband is een denker uit de Lage Landen als Erasmus boeiend, die vaak wordt gezien als voorloper van de Verlichting, maar verkondigde dat een intellectueel niet alleen geleerd maar ook gelovig moest zijn. www.weet-magazine.nl

AFGEZANT
a52f0 AFGEZANT☻ 16 september☻ Vader . . . U heeft mij geroepen vertegenwoordiger bewindvoerder te zijn in uw Koninkrijk mag ik weten diep geworteld verankerd te zijn in Jezus uw Zoon gezeten is Hij aan uw rechterhand een positie die U ook mij gegeven heeft door het volbrachte werk van uw geliefde Zoon U heeft mij met eigen hand geënt gesnoeid waar nodig tot een vruchtbaar leven als rank aan Hem tot eer van U U heeft mij mede opgenomen in de plannen van uw Koninkrijk om deel te nemen aan uw heerschappij niet pas in de hemel maar te beginnen reeds op deze aarde door met heel mijn wezen woord en daad te groeien in vertrouwelijke omgang met U/N. Siebel
DE LACHENDE SPECHT
Jezus1 DE LACHENDE SPECHT☻ 16 september☻ Hij was aan 't lachen in de bomen, de mooie grote bonte specht, 't klonk zo vrolijk tussen de blaadjes, z'n lachje leek zo echt! Hij roffelde voordurend op de stammen, 'k zag hem in zijn verenpracht, rood met wit en zwarte kleuren, misschien dat hij daarom zo vrolijk lacht! Nee, ik weet wel waarom hij roffelt op de stammen in het bos, vele verscholen beestjes komen op het tikken plotseling los! Daarom was hij zo aan 't lachen, zijn tactiek was uitgedacht, lekker kon hij ervan smullen en dát is de reden waarom hij lacht! E.Hengstman-v. Olst
HET SMALLE PAD
leren HET SMALLE PAD☻ 16 september☻ Het pad dat ik moet gaan is smal, het leidt mij naar de Koning, het is een eenzaam, steile weg, maar het brengt mij naar Zijn woning! Het is niet makkelijk om te gaan, maar ik krijg hulp van Boven, ik word beschermd en word omringd tegen hen die mij beroven! Toch zijn er beren op mijn pad en wolven in schaapskleren, ik ben soms bang en ook bezorgd, oh, hoe moet ik mij toch weren? En dan die steile kloven, de afgrond diep en groot, dan is daar Gods belofte: "Ik bescherm je voor de dood!" "Ik bescherm je op je paden, op al jouw wegen ben Ik nabij, Mijn engelen behoeden en bewaren, zij wijken nooit meer van jouw zij!"  Dus ga ik vol van goede moed mijn steile pad omhoog en als bemoediging van God is daar Zijn regenboog! E.Hengstman-v Olst
JE BENT EEN WONDER

geloof

IK HEB GEDROOMD☻ 16 september☻ Ik heb gedroomd van een wereld, zonder oorlog, haat en nijd, van een wereld vol van vrede, waar geen geweld is en geen strijd! Waar mensen elkaar waarderen, alle mensen, klein en groot, een wereld zonder ziekte, zonder angst en zonder dood! En in mijn droom zag ik Hem lopen, zag Hem langs de zieken gaan, langs de doven en de blinden, weet Hij trekt zich hun lot aan. En de mensen willen weten, wie is Hij toch die hen geneest? Nooit, nee nooit is er op aarde zo een Man van God geweest! Toen ontwaakte ik uit mijn dromen en ik wist de wereld dorst, is verlangend naar een Leider, verlangend naar de Vredevorst! E. Hengstman-v Olst

WIJ ZIJN ONDERWEG

f8cf575d74

WIJ ZIJN ONDERWEG☻ 14 oktober☻ Wij zijn onderweg en zijn aan het reizen, we volgen de weg die God ons zal wijzen. Nog heel even mogen wij op deze aarde wezen, en mogen iets proeven van het echte Leven. Het kan soms zo zwaar zijn in dit aardse leven, maar steeds zal Hij ons genoeg kracht geven. Eenmaal kom ik aan op het eindstation, de dag dat ik bij mijn Vader in de hemel kom. J.Troost

VERLOPIG TIJDVAK
580ff VOORLOPIG TIJDVAK☻ 16 september☻ de jaren gaan zo vlug voorbij ons leven is een ademtocht een korte tijd dat snel verdwijnt al weg is voor je hebt gezocht de dagen vervliegen als een rook we zijn een damp voor een moment om ergens te verdwijnen in een toekomst onbekend beroem je niet op de dag van morgen want je weet niet wat dat kan geven maar wees wijs en je bewust van sterven zodat je voluit in Gods genade kunt leven alle dagen, ze zijn vastgesteld en het getal van maanden is bepaald omdat God zelf er grenzen aan geeft, Hij weet wanneer de mens het einde haalt ze zijn in Zijn boek opgeschreven de geformeerde dagen die komen, want -zelfs toen er nog geen een van bestond- mijn tijden zijn in Uw Hand in Gods soevereine tijdsplan bestaat geen tragisch ongeluk ons verdriet wordt zo getemperd en vindt troost in eindeloos geluk (teksten uit Job en de Psalmen) I.Klumper
IN DE AVOND ZON

brood

IN DE AVOND ZON☻ 16 september☻ De zon gaat onder, je zit op een terras, en zit te overdenken hoe het vandaag was. Vanmorgen mocht je gezond opstaan, en mocht naar het werk gaan. Je bent gelukkig met je gezin, alles gaat tot nu toe voor de wind. Je voelt je dankbaar en voelt je gezegend, met al het goede dat je van Hem hebt gekregen. Je weet dat het ook eens anders kan gaan, maar daar denk je nu liever niet aan. Je moet je niet druk maken over morgen, want de Heere zal dan voor je zorgen. J.Troost

EEN NIEUWE MORGEN
avondmaal EEN NIEUWE MORGEN☻ 14 oktober☻ Heer, erbarm U over de wereld, de mensen zijn in grote nood, rampen treffen onze aarde, jagen mensen in de dood! Dagelijks zijn er vele drama's en we zien de felle branden, alles verzengende vuren in de omliggende landen! De wereld is in diepe pijn en miljoenen mensen vluchten, opgejaagd en vervolgd, ze kermen en ze zuchten. Maar toch hebt U aan ons beloofd, Ik zal voor uitkomst zorgen, hoe erg het ook mag wezen er komt een nieuwe morgen! Een nieuwe morgen zonder rampen, zonder oorlog, zonder pijn, waarin U zal regeren, dan zal er eeuwig blijdschap zijn! E.Hengstman-v. Olst
PRINS VAN VREDE
b711 PRINS VAN VREDE☻ 14 oktober☻ Hij verliet Zijn eer en glorie, verliet Zijn Koninklijk paleis, verliet Zijn plaats bij God de Vader en verliet uiteindelijk het Paradijs! Hij kwam op aarde bij ons wonen, vertelde ons van Zijn Huis, over het verlangen van de Vader: "Breng Mijn kinderen veilig Thuis!" Hij is zo heilig en rechtvaardig, vol van liefde en geduld, als Hij je aankijkt met ontferming wordt je hart met Hem vervuld! Hij is óók de Prins van Vrede, gaf Zijn leven aan een kruis, om een ieder terug te brengen naar de Vader, veilig Thuis. E.Hengstman-v Olst
BIJBEL RECEPTEN

ISRAELISCH RECEPT

linzensoep

EZAU’S LINZEN SOEP UIT DE TIJD VAN DE BIJBEL♥ 8 oktober☻ 1 gesnipperde ui /1 eetlepel olijfolie /0,5 theelepel komijnpoeder /0,5 theelepel korianderpoeder /2 teentjes fijngehakte knoflook /1 liter runder- of groentebouillon /250 gram rode of oranje linzen /250 gram spinazie, of postelein /zout naar smaak Fruit de ui met de komijn en de de koriander in de olijfolie. Laat op het laatst de knoflook even meebakken. Voeg de linzen en de bouillon toe. Breng de soep al roerende aan de kook en laat het zo'n 30 minuten koken tot de linzen zacht zijn. Voeg 5 tot 10 minuten voor het opdienden de spinazie toe. Maak op smaak met zout en peper. Gebruik je dit recept als hoofgerecht dan alles ingredienten verdubbelen. Ezau's linzensoep is een van de meest beroemste gerechten uit de geschiedenis en tot op de dag van vandaag zijn er in de landen van de Bijbel verscheidene recepten van in de omloop. Net als zijn vader Izaak was Ezau gevoelig voor de verleiding van een goed klaar gemaakte maaltijdsoep. De onbesuisde Ezau wordt het slachtoffer van de manipulatie van zijn broer Jacob en moeder in Genesis 25-27

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

SCHUILPLAATS

Pouting face

STICHTING DE SCHUILPLAATS☻ HIJ WERD GEPEST☻ 11 oktober☻ Niels (29) heeft moeite met relaties. Hij heeft weinig vrienden en de paar keer dat hij verkering krijgt, is het steeds snel weer uit. Hij werkt heel hard, maar ook op zijn werk geeft zijn leidinggevende aan dat het moeilijk is met hem te communiceren. Volgens zijn leidinggevende heeft Niels te weinig inlevingsvermogen en kan hij slecht tegen kritiek. Dat leidt tot conflicten met collega’s. Het is voor Niels reden om hulp te zoeken bij Stichting Schuilplaats.Niels: “Ik wist niet goed wat ik me bij EMDR moest voorstellen. Aangezien de therapie slechts zo’n twee uur duurt, wilde ik het wel proberen. De hulpverlener vroeg mij naar een moment dat voor mij het meest schrijnend was. Ik herinnerde mij een moment in groep zeven. Mijn oma was net overleden. Ik ben dol op haar geweest. De leerkracht riep mij naar voren en ik mocht vertellen hoe mijn oma was overleden. Ik vond het moeilijk en begon te huilen. Later op de dag riepen jongens uit de klas op het schoolplein tegen mij: ‘Jouw oma is lekker dood’. Dat heb ik echt vreselijk gevonden. Ze wilden dat ik weer ging huilen en dat lukte ze nog ook.” Wat zou mijn oma zeggen als ik het haar vertelde? Ze zou zeggen ‘laat ze toch kletsen’ en ‘ik hou van jou’. Ook gedachten die ik heb bij God: Hij heeft mij gemaakt, ik ben de moeite waard, ik draag zorg voor mensen die Hij aan mij toevertrouwt, bij Hem mag ik boos worden over onrecht, Hij ziet wie ik ben en niet alleen wat ik doe.” www.stichtingdeschuilplaats.nl

TIMON

Microphone

SAMEN ZINGEN VOOR TIMON☻ 11 oktober☻ Amy (16) heeft een groot hart voor pleegzorg. Haar moeder werd op haar elfde uit huis geplaatst en kwam via verschillende omzwervingen terecht in een pleeggezin. De ouders van Amy vangen sinds drie jaar een pleegkind op. Amy organiseerde samen met haar Jeugdvereniging een Sing-Inn. De hele avond stond in het teken van pleegzorg en de vraag naar nieuwe pleegouders. Want zegt Amy: 'Het is belangrijk dat kinderen in een gezin opgroeien.' Er werden ervaringsverhalen gedeeld en er werd natuurlijk samen gezongen.De collecte heeft het mooie bedrag van € 446,50 opgeleverd! Amy en Nick zijn de opbrengst komen brengen en hebben deze formeel overhandigd. Amy, hartelijk dank voor je mooie initiatief! Wat fijn om te weten dat we zo gesteund worden. www.timon.nl

ELEOS

Gloomy

HIJ VOELDE ZO VERKEERD OM ZICHZELF TE SNIJDEN MAAR HIJ KON ER NIET MEE STOPPEN☻11 oktober☻“Praten over zelfbeschadiging vond ik erg beschamend. Na de reactie van mijn vrouw was ik bang voor nog meer veroordeling. Toch luchtte het uiteindelijk op om het te bespreken met iemand die begreep dat ik dit ook niet wilde. Toen de veroordeling ervan af kon, kwam er ruimte voor verandering en heling. Ik was jonggetrouwd. Na anderhalf jaar begon onze relatie barstjes te vertonen.   Ondertussen had ik veel stress van mijn werk en zat ik steeds vaker zonder haar thuis.  Ik voelde me depressief en kwam steeds minder buitenshuis. Ik was ook boos op mezelf door mijn onvermogen om gelukkig te zijn. Hierdoor begon ik mezelf te snijden. Het werd een manier om zowel mezelf te straffen voor mijn ‘ondankbaarheid’ als een vlucht om iets anders te voelen dan de pijn van afwijzing en de angst die ik voelde als ik naar ons huwelijk keek.  Ik voelde me gevangen in mijn huwelijk en ook slecht tegenover God. Omdat de zelfbeschadiging ook van invloed was op mijn relatie met God, had ik behoefte aan pastoraat. Eleos staat daar open voor, en zo werden twee mannen uit mijn gemeente betrokken bij mijn proces. Niet alleen aan de zelfbeschadiging die ons uit elkaar dreef, maar ook aan de kracht van God Die wonden kan helen en ons weer dichter bij elkaar gebracht heeft door mensen die ons in dit proces wilden steunen. https://www.eleos.nl/

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

alpha

ALPHA YOUTH STEENWIJK HET IS NIET UIT TE LEGGEN HOE TOF DAT IS☻

8 oktober☻

Wij zijn Alpha Youth Steenwijk (en omgeving). De groep bestaat uit 17 jongeren en 9 leiding en wij kwamen om de zondag bij elkaar. Nu, na het weekend, komen we elke week bij elkaar. Wij komen altijd bij elkaar in De Koning in Steenwijk: dit is het christelijke jongerencafé van de stad. Daar worden veel evenementen georganiseerd worden, van koffie drinken tot aan worship avonden. En dus ook Alpha-Youth!Het is een leuke en gezellige groep, we hebben veel plezier maar kunnen even later weer een heel serieus gesprek hebben. Er wordt onwijs veel gelachen en kwetsbaar opstellen naar de anderen is ook geen probleem voor ons. Open stellen gebeurd steeds meer. Het mooiste aan de groep is dat het interkerkelijk is met leiding vanuit verschillende kerken. Het gaat namelijk niet om uit welke kerk je komt, we geloven allemaal in Jezus en hebben allemaal dezelfde Papa. Het weekend wat een moment waar we met z’n allen heel positief op terug kijken. We zeiden met z’n allen dat we daar zo een week of langer hadden kunnen blijven. We hebben onwijs veel lekker eten gehad door zoveel lieve kokers, dus kiezen is daarom te moeilijk. We hebben zelfs bij de snackbar naast ons al eens patat gehaald.

Image and video hosting by TinyPic

ALPHA☻

ALPHA IS TOCH VOOR MENSEN DIE NOG NOOIT OVER GOD HEBBEN GEHOORD☻

3 oktober☻

Heb je ooit wel eens van een Alpha gehoord? Als je een beetje bekend bent in het christelijke wereldje vast wel. In de meeste kerken hoor je de term regelmatig vallen. Mocht je geen idee hebben wat het is; let me explain you…

Een Alpha is gemaakt om mensen die nog niet heel veel weten van het geloof een bredere kijk te geven in de christelijke wereld. Wie is Jezus precies en waarom kwam hij naar de aarde voor jou? Dat soort onderwerpen worden besproken. Ik had altijd echt het idee dat Alpha alleen voor mensen was die nog nooit van God hebben gehoord. En omdat ik wel gewoon christelijk ben opgevoed dacht ik dat het dus niet voor mij was! Maar het tegendeel bleek waar te zijn…Een aantal vrienden van mij wisten dat er weer een nieuwe Alpha – Youth zou starten (Alpha is voor volwassenen, de Alpha – Youth is voor jongeren). Ze vroegen of ik meeging, maar na even denken sloeg ik het aanbod toch af. Ik had het immers druk zat, en gelukkig wist ik toch al genoeg over het geloof.Een tijdje later waren er al twee zondagen geweest en iedereen om mij heen was enthousiast. Ik weet niet of het aan mij ligt of dat iedereen dat heeft…maar als iets leuk is wil ik er graag bij zijn. Van het een kwam het ander en zo ging ook ik afgelopen zondag voor het eerst naar Alpha – Youth. En wat was het leuk!

 terwille

TERWILLE☻

MEDICIJNEN GEBRUIK☻

3 oktober☻

Soms heb je een tijdje medicijnen nodig op doktersvoorschrift. Maar het kan ook zo zijn, dat je deze medicijnen te lang blijft gebruiken en niet meer zonder deze medicijnen kan functioneren, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is.

Kalmerende middelen kunnen goed zijn om je tijdelijke rust te geven bij stress op je werk, slaapproblemen of spanningen thuis. Maar als je ze te lang gebruikt, kun je er afhankelijk van worden. Je kunt last krijgen van stemmingswisselingen of een slecht geheugen. Je eetlust en vermoeidheid nemen toe. Stoppen met onnodig medicijngebruik levert je dan een betere gezondheid op: je bent weer helderder, minder slaperig en je geheugen wordt beter. Vind jij het moeilijk om te stoppen? We helpen je graag. Je gebruikt de medicijnen niet (meer) op doktersvoorschrift-Je wilt zonder medicatie rust leren vinden en beter leren slapen.-Door het medicijngebruik word je suf en lusteloos-Als je geen medicijnen gebruikt voel je je angstig, depressief of snel geïrriteerd-Je maakt je zorgen over iemand in je omgeving. Bron:terwille.nl

SHOUTBOX
OPVOEDEN

voetbal-bewegende-animatie-0004

IN DE KRUISING-OVER JEZUS EN VOETBAL VOLGEN☻ 16 september☻ De wereldkampioenschappen voetbal zijn volop bezig, dus wat is er mooier dan op dit moment een recensie te mogen schrijven over het nieuwe boek van Joyce de Jongh. Met haar uitgave 'In de kruising - over voetbal en Jezus volgen', heeft zij een prachtig boek afgeleverd. Al verschillende keren had ik via de sociale media gelezen dat Joyce met dit boek bezig was en ik heb deze uitgave nauwlettend in de gaten gehouden. Net als Joyce houd ik ook van voetbal én van Jezus, dus het leek mij erg leuk om dit boek te recenseren. En om maar meteen met de deur in huis te vallen... wat een leuk, leerzaam en inspirerend boek is dit! Hoewel het geschreven is voor jongens en meiden tussen de 10 en de 14 jaar, heb ik er als moeder van 48 ook erg van genoten! Joyce had eigenlijk niks met voetbal, zo schrijft zij op haar website. Maar haar zoontjes des te meer! En dus stond ze langs de lijn, drie keer per week, tijdens de trainingen en wedstrijden. Als voetbalmoeder heeft ze inmiddels heel wat geleerd over ‘het mooiste spel dat bestaat’! Maar, Joyce had ik wél iets met geloven in Jezus. Wat wilde ze haar jongens daar graag enthousiast over maken. Uiteindelijk werd het een kruisbestuiving. Zoals haar zonen haar enthousiast maakten over voetbal door hun verhalen, het plezier binnen hun team, de wedstrijden, tegenslagen en overwinningen, maakte zij voor hen de koppeling met het christelijk geloof. school-bewegende-animatie-0089

BEGELEIDING OP SCHOOL☻ 16 september☻ Sinds het in werking treden van ‘passend onderwijs’ in augustus 2014 is de zorg binnen scholen behoorlijk onder druk komen te staan. Doordat zorgleerlingen vaker binnen het regulier onderwijs blijven en andere ondersteuning krijgen, wordt er bij het lesgeven veel wisselende inzet van de leerkrachten en docenten gevraagd. Soms komt er een moment dat een leerling het even lastig heeft op school of dat de leerkracht behoefte heeft aan iemand die meekijkt in de klas. Daniella kan dan meekijken of begeleiding geven, zodat het allemaal weer wat makkelijker gaat. Er wordt gekeken naar wat de behoeftes van het kind en de leerkracht zijn en samen kijken we naar geschikte aanpassingen, zodat de situatie in de klas zo optimaal mogelijk wordt voor alle partijen. Bron:danishand.nl

HUISVANBELLE

Heart Balloon

GOD IS ER/GEHEIM☻ 8 oktober☻ Ik ken een man die erg ziek is en dat is niet de eerste keer. Hij is al vaker ziek geweest in zijn leven en nu gebeurt het weer. Inmiddels is hij gehandicapt en moet een tijd revalideren. De mensen die om hem heen staan bidden met hem mee want het is heel zwaar. Pas liet hij weten dat hij zo sterk merkt dat God bij hem is! Veel sterker dan in andere periodes in zijn leven. Hij heeft een soort blijdschap gekregen. ☻☻Dat is het geheim. Het is iets dat je absoluut niet kunt begrijpen maar toch doet God dat voor mensen. God geeft niet altijd de genezing die wij bedenken maar hij geeft iets anders. Hij raakt het hart aan van iemand die het nodig heeft. God weet vaak nog beter wat we nodig hebben omdat hij in ons hart kan kijken. En dat is dat tweede deel van de tekst.

Hands make heart

KRIJG JE ALLE WAARVOOR JE BIDT/JOUW WENSEN EN DE WENSEN VAN JE HART☻ 8 oktober☻ ‘Zoek je geluk bij de Heer, want Hij zal je alles geven wat je vraagt.’ (Psalm 37:4) Een heel aantal teksten uit de Bijbel roepen nogal wat vragen op en dit is er één van. Dat heb je vast al gemerkt; niet alles waar je voor bidt krijg je ook. Soms is dat gewoon balen maar vaker heel pijnlijk.In de Herziene Statenvertaling klinkt de tekst net een beetje anders.‘Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.’Of je blij bent is niet afhankelijk van je omstandigheden. Je bent gewoon blij dat God er voor je is. Dat is een soort ‘geheim’ dat je alleen kunt ontdekken door heel goed op te letten.☻☻ Je wilt op vakantie naar de zon! Je bent zo moe. Maar jullie blijven dit jaar thuis. Eigenlijk ben je moe van het voldoen aan verwachtingen die je denkt dat vriendinnen van je hebben. Dus God geeft je een periode van rust waarin je meer alleen kunt ontspannen. Je weet zeker dat je mooier bent als je 10 kg afvalt. Ondertussen genieten mensen als jij in de band in de kerk zingt en ze zien hoe mooi je bent. Dat geeft God!

www.huisvanbelle.nl

KITS

BETER REKENEN DAN MEER BEWEGEN OP SCHOOL☻ 8 oktober☻ Goed nieuws: kinderen moeten op school meer beweging krijgen. Ze gaan er beter van rekenen.  De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving hebben maandag dit advies uitgebracht. "Kinderen staren in de pauze alleen nog maar op hun mobiel, ze leren doordat ze niet meer spelen niet de juiste motorische vaardigheden."Bewegen tijdens de les zou een positieve invloed op de hersenactiviteit hebben. Ook de pauzes lenen zich goed voor extra beweging. Scholieren die veel bewegen, presteren beter met rekenen en wiskunde. Cockroach

KAKKERLAKKENINVASIE IN DUITSE SCHOOL:KINDEREN VRIJ☻ 8 oktober☻ Honderden leerlingen in het Duitse Espenau, in de provincie Hessen, kunnen door een grote kakkerlakkeninvasie voorlopig niet naar school. De autoriteiten zijn bang dat de insecten ziektes overdragen. Experts zijn druk bezig om het gebouw weer kakkerlakkenvrij te maken. Enorme aantallen insecten hebben zich in de school genesteld. Het is niet duidelijk waarom de dieren in de basisschool getrokken zijn.

Bron:kits

www.kits.nl

YOUTH FOR CHRIST

YOUTH FOR CHRIST☻

Jesus Fish

HIER IS HOOP☻

3 oktober☻

Youth for Christ wil jongeren hoop bieden. Dit staat centraal in onze missie. Onze jongerencentra zijn plekken waar we hoop concreet zien worden. Waar levens van jongeren veranderen en ze nieuw perspectief krijgen. Hoop krijgt letterlijk een gezicht. Voor die verhalen kom ze haar bed uit. En ze kan niet wachten om ze dit jaar weer met u te delen. Laat 2018 een jaar zijn waarin hoop handen en voeten krijgt. En waarin ze allerlei plekken kunnen aanwijzen en zeggen+ HIER IS HOOP! Want Ik weet welke planne Ik voor u hebt, zegt de Here God. Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Jeremia 29:11

Student

HIER IS HOOP VOOR DE TOEKOMST☻

3 oktober☻

Een jonge tiener meisje van 12 jaar bezoekt graag de huiskamer van de jongerencentrum in Utrecht. De huiswerkklas is goed, want dan kan ze haar huiswerk maken en het is ook heel gezellig. De gezelligheid maakt dat deze jongere tiener meisjes mee wilde doen met de huiswerkklas voordat ze tien jaar oud geworden was. Inmiddels bezoekt de al twee jaar trouw de club.Bron:youth for Christ.Bron:ifc.nl

JARIGEN
VERJAARDAG jarige VERJAARDAG VAN HARTE☻ 19 september☻ ieder jaar weer dan wappert de vlag en vieren we feest met een vrolijke lach we juichen en zingen we dansen en springen Hij heeft geschonken op jou wordt geklonken: we herdenken de dag dat je licht zag op aard want dat is toch minstens een knalfeestje waard! J.Ettina Birthday present and cake Gefeliciteerd met je verjaardag.. Wij wensen je een super leuke dag toe met veel taart en cadeautjes!
HUWELIJK

huwelijk

HUWELIJK SAMEN EEN☻ 19 september☻ door Gods ogen in liefde gezien vormt Hij ons tot mens...... als man én vrouw niet alleen samen - één opdat onze liefde voor elkaar in geloof en hoop dwars door alles heen steeds meer gestalte zal krijgen..... als man en vrouw niet alleen samen - één. Cobie Verheij - de Peuter

Lief bruidspaar, Vandaag gaf je elkaar de hand. Het ja-woord heb je gegeven. Houd de beloften in stand in de rest van jullie leven.

GEBOORTE

geboorte

GEBOORTE EEN KIND GEKREGEN☻ 19 september☻ Jullie hebben dit kind van Mij gekregen, er werd door jullie naar uitgekeken. Hij is nu een onderdeel van jullie gezinsleven, mogen het opvoeden en veel liefde geven. Jullie mogen Mij steeds weer om raad vragen, Ik ben met  jullie alle dagen. J.Troost

baby-bewegende-animatie-0126

Een geheim onthuld Een wiegje gevuld Een kindje uniek Een kindje klein Wat zullen jullie gelukkig zijn

ZIEKEN
ZIEKEN beterschap ZIEKE☻ IK GELOOF DAT GOD JE KAN GENEZEN☻ 19 september☻ Ik geloof dat God je kan genezen waar andere hulp en wijsheid faalt. Dat heeft de Heer al vaak bewezen door uitkomst en redding bepaald. Een enkel woord heeft God maar nodig voor de genezing die je vroeg. Zijn zegen heb je ook broodnodig is met Zijn liefd' voor jou genoeg. God Hij verandert graag jouw leven  daarin is Hij een specialist. Want jouw genezing is Zijn streven  als je op Hem vertrouwt, als mens niet mist. J.A v Tricht Je voelt je vermoeid je voelt je niet prettig het ontbreekt je vandaag aan moed daarom stuur ik je dit lieve kaartje dan gaat het je morgen vast wel weer goed
ZOMER

NAZOMER

nazomer

DE ZON KOMT OP☻ 19 september☻ De zon komt op en ik zie het wonder,  een nieuwe dag vol dankbaarheid, natuur zo mooi en zo bijzonder, voorbode van de eeuwigheid   C.Verheij-de Peuter Melting

Op het strand Kan ik me helemaal uitleven Met blote voeten lopend in het zand Genietend van zomerzon

OVERLEDEN
deelneming OVERLIJDEN 19 september☻ Overleden op de leeftijd van.. Vaak lezen wij of horen hiervan En soms komt het heel dichtbij, is het niet.. Reden dat we dan soms opgaan in het gemis en verdriet.. Leven en sterven zijn in Gods hand vanaf het begin. In dit leven mogen wij ons troosten hierin.. Ja dat mag ook tot rust geven voor hen die sterven gaan Dat zij nooit alleen komen te staan.. En dan mogen zij gaan tot Hem alleen… Nu dan, wat een troost, zij zijn dan over het lijden heen!! B.Willems In het leven zit het wel eens tegen. Maar onthoud steeds goed dat lachen wonderen doet!
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl