GOD RUST IN ZIJN SCHEPPINGSWERK
Neem voldoende rust voor jezelf
Laatste artikelen

Aan de hemel is te zien hoe machtig God is.

Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt.

Elke volgende dag spreekt daarover.

Elke volgende nacht laat dat weer zien.

Het is een taal zonder woorden.

Er is geen stem te horen.

Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde.

De hele wereld hoort ervan.

God heeft aan de hemel

voor de zon een tent neergezet.

De zon komt stralend naar buiten,

stralend als een bruidegom die uit zijn slaapkamer komt,

en vrolijk als een held die op weg gaat naar de wedstrijd.

Aan de ene kant van de hemel komt de zon op

en ze gaat verder tot ze de andere kant bereikt.

Niets kan zich verbergen voor haar hitte. Psalm 19:2-7


Wij zijn omringd door fantastische beelden van Gods vakmanschap-de hemelen leveren een indrukwekkende bewijs van zijn bestaan, zijn kracht, zijn liefde en zijn zorg. Het is dwaas te zeggen dat het heelal toevallig is ontstaan; ontwerp, complexiteit en regelmaat ervan zijn het bewijs van een persoonlijk betrokken Schepper. Als je kijkt naar Gods vakmanschap in de natuur en in de hemelen, dank Hem dan voor die prachtige schoonheid en de waarheid die het over de Schepper openbaart.

Reacties

Want al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat Hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat Hij God is. Daarom hebben mensen die God niet eren, geen enkel excuus! (Romeinen 1:20)

Wat voor God zien we in de natuur? De natuur laat ons een God zien van macht, orde en zorg voor detail; een God van liefde en schoonheid; een God die alle dingen beheerst. Te vaak proberen mensen hun eigen ‘goden’ te maken, die zij zelf kunnen beheersen; liever dan zich te onderwerpen aan God, die alles onder controle heeft.

 

God openbaart Zich in de natuur, ook al is het getuigenis van de natuur verstoord door de zondeval. De zonde van Adam leidde tot een vloek van God op de hele natuurlijk orden.  Dorens en distels waren het directe gevolg en natuurrampen zijn sinds Adams tijd aan de orde van de dag. Als we iets willen weten over God, kunnen we naar de natuur kijken. Maar als we God willen begrijpen en met Hem omgaan, hebben we meer nodig dan de natuur. Dan hebben wij nodig wat de Bijbel ons vertelt over de openbaring van Zijn Zoon Jezus Christus.

Reacties

Met alles wat ze heeft meegemaakt, zou Brenda Toet denken dat ze vier mensenlevens heeft geleefd: drank, drugs, verkeerde mannen en veel geld. Op een gegeven moment voelt haar leven ‘als een achtbaan die wel vijf keer over de kop ging’.Brenda verliest op jonge leeftijd haar moeder. Ze heeft net zelf een kind gekregen en is opnieuw zwanger wanneer haar moeder overlijdt. Brenda: “Ik had m’n moeder op dat moment hard nodig dus ik was boos dat ik haar moest missen.” Ze verlaat de vader van haar dochters en vlucht met beide kinderen in de armen van een man die haar op het eerste oog lijkt te begrijpen, omdat hij ook zijn moeder verloor. Het tegendeel blijkt waar te zijn. Hij mishandelt een van haar dochters en Brenda moet de kost verdienen door haar lichaam te verkopen. Verblind door haar eigen verdriet doet ze dit een aantal jaren. Dan ontmoet Brenda ‘de man van haar leven’, zoals ze Johan zelf omschrijft. Brenda: “Iets in mij zei dat dit de man was met wie ik oud zou worden. Maar alhoewel hij mij gelijk uit het werk had getrokken en mij samen met m’n kinderen naar een veiligere omgeving bracht, was hij drugsverslaafd en zat hij in de drugshandel.” Een leven van feesten volgt en beiden gaan gevangenis in en uit.

 

Dan krijgt Johan -die 15 jaar komt vast te zitten-een wonderbaarlijke openbaring van God waardoor zijn leven compleet verandert. Brenda: “Toen hij me belde, dacht ik: o hemel wat heeft hij nou weer. Ik nam hem in het begin niet zo serieus, ook al zei hij dat ik maar eens naar de kerk moest gaan. Na tien jaar kwam hij thuis en ik had zoiets van: wat doet die man in mijn huis en dan was hij ook nog gelovig!” Brenda kan helemaal niks met de God waar Johan volgens haar zo hard voor moet werken. Toch laat ze zich uiteindelijk overhalen om mee te gaan naar de kerk, maar ze voelt niks en vraagt zich af waar God is. Dan hoort Brenda weer datzelfde stemmetje als toen ze Johan voor het eerst ontmoette.

 

Brenda: “Die stem zei: ‘Meisje, ik ben altijd bij je geweest.’ Ik zag alle momenten voor me dat ik dacht dat ik alleen was, maar God was bij me. Die avond was de mooiste avond van m’n leven. God had mij niet verlaten, maar ik Hem! Daarom staan Johan en ik nu op de barricades om het goede nieuws te vertellen, dat God liefde is en die liefde delen we nu uit!”Bron:cip/levensverhaal


Reacties

Als kind heb ik een hele fijne jeugd gehad. Er was genoeg geld, ik maakte snel vriendjes en leerde goed op school. Ook had ik super goede ouders die mij meenamen in de realiteit van de wereld. Omdat de wereld soms hard kan zijn leerden ze mij al snel om te incasseren. Sterk moest ik zijn en vooral niet bang, voor niemand niet! Zo leerde ik om met mes en vork te eten toen ik ongeveer 4 jaar oud was. Als ik dit goed deed kreeg ik een bemoedigende knik van mijn ouders maar zodra ik zat te stuntelen volgde onder de tafel een krachtige trap tegen mijn schenen van één van mijn ouders. Ik had slechts twee weken nodig om op de juiste manier te eten.

In het weekend voetbalde ik graag. Omdat ik wat groter was, had de trainer mij als laatste man gepositioneerd. Mijn taak was om de snelle spitsen van de tegenpartij te stoppen desnoods met een harde tackle. Vanwege mijn lengte en mijn snelheid lukte dit aardig. Mijn vader was dan ook trots op mij als ik aan het voetballen was. Toch gebeurde het wel eens dat de nummer 9 van de tegenpartij langs mij wist te lopen met een snelle actie. Of dit nu eindigde in een doelpunt of niet, mijn vader wilde mij klaar maken voor de echte wereld dus zodra ik thuis was werd ik harthandig getackeld en riep hij tegen mij: “dit is wat je met die kleine spitsen doet, GEEN GENADE”!

 

Dankzij mijn ouders liefdevolle en harde opvoeding ben ik nu klaar voor de wereld. Ik weet nu hoe ik met pijn om moet gaan!

Dit fictieve verhaal zou natuurlijk absurd zijn! Toch roepen de voorstanders van de Kinderboekenweek met als motto “gruwelijk eng”, dat het goed is om kinderen alvast te laten wennen aan angst. Net zoals de persoon in het verhaal hierboven alvast moest wennen aan pijn. Alsof een kind dan leert hoe hij met pijn of angst om moet gaan.

Sterker nog, het zal alleen maar angstiger worden. Net zoals het bij een drank- of drugsverslaving lijkt het alsof je niet meer zonder kan. De korte kik is verslavend. En toch weet je dat het je van binnen kapot maakt. Horror verteert je, want je zult merken dat kinderen steeds slechter kunnen slapen.

 

In de ontwikkeling van een mens gaat het verdedigingsmechanisme van nature wel werken. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar. Denk maar eens aan je eigen jeugd. Zonder dat je hebt moeten wennen aan horror, toch zaten er monsters onder je bed.

Het is aan ons als christenen om onze kinderen te leren dat angst niet van God is, maar dat we er wel mee hebben te dealen. Dit doe je niet door nog meer angst erin te stoppen maar door te kijken naar de persoon die sterker is dan jou angst. Jezus Christus! 1 Johannes 4 vers 4b zegt: “Hij die in mij is, is machtiger dan hij die in de wereld is”!

Ook zegt 1 Johannes 4 vers 18: “De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit”!

Laat kinderen niet wennen aan angst maar leer ze het verslaan in de naam van Jezus!!!

Bron:Levensverhalen

Reacties

‘Tot de dood ons scheidt’, het klinkt zo mooi, maar de praktijk is weerbarstig en de cijfers zijn keihard: een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Ook binnen het huwelijk kunnen allerlei scheuren en barsten ontstaan. Vreemdgaan, pornoverslaving, kinderen bij een andere vrouw. Ja, ook in de christelijke wereld gebeurt het.Triple Cord organiseert huwelijksconferenties, waarin het gaat om het werk van Gods Geest in het huwelijk. Om problemen te voorkomen en te herstellen. Initiatiefnemer Jan-Willem Grievink vertelt over wat deze conferenties betekenen in de levens van mensen.

Volgens Grievink zijn er ontzettend veel huwelijken waar onbedoeld toch ‘sleet’ in is gekomen. Want niet alleen voor stellen die vastlopen in hun relatie zijn de Triple Cord conferenties bedoeld. “Juist ook voor mensen die het dak van hun huwelijk willen repareren terwijl de zon nog schijnt of stellen die willen trouwen, zijn van harte welkom.” Het fenomeen huwelijk moet in ere worden hersteld, vindt hij. “Op de manier die God heeft bedoeld. Het is een drievoudig snoer, niet alleen in theologische betekenis, ook in de praktijk. Er moet meer aandacht komen voor de praktijk van die ‘Derde’ in onze huwelijken.”

 

En dat is waarin Triple Cord zich onderscheidt van soortgelijke initiatieven. “Huwelijksconferenties zijn er heel veel. Het gaat daarin vooral om de praktische stappen, wat je in een huwelijk moet doen. Bij ons gaat het vooral om de vraag wat de Heilige Geest daarin kan betekenen, wat er dan van binnenuit moet gebeuren. De meeste mensen trouwen omdat ze van elkaar houden, maar je brengt altijd je verleden mee. Als dat verleden niet schoon is en als je dat ook nog eens voor je partner verborgen houdt, dan heeft de duivel z’n zin en kan hij rechtmatig stoken in het huwelijk. Porno kan bijvoorbeeld als een geheim het huwelijk binnen komen en de liefde tussen man en vrouw flink besmetten. Hoe ga je dat repareren en wil je dat wel? Het opruimen van het verleden is een van de kernpunten die tijdens Triple Cord worden behandeld.”

 

Ruimte om opnieuw te groeien

Voorbeelden van huwelijken die herstellen of opnieuw tot bloei komen, ziet hij weerspiegeld in het TripleCord team. “Alles wat in een huwelijk mis kan gaan zit in ons eigen team van 18 echtparen. Gescheiden, hertrouwd met de eigen partner, porno, overspel, wat je ook maar kunt bedenken. God kan allerlei soorten huwelijksproblemen herstellen. Je kunt niet ongedaan maken dat je door je verleden bij een andere man of vrouw kinderen hebt, maar je kunt wel een geestelijke opruiming houden, helemaal schoon worden. Dat houdt in dat je erkent wat er is misgegaan, vergeving vraagt aan God, de kinderen en aan elkaar. Dat geeft ruimte om opnieuw te groeien. De sprekers op onze conferentie, Jan Pool en René Ruitenberg, zullen deze dingen uit hun eigen leven laten zien.”

 

Contractdenken versus verbondsdenken

Het tweede aspect waarvan Grievink het belang wil onderstrepen, is het verschil tussen contractdenken en verbondsdenken. Hij licht het toe. “Contractdenken is: voor wat, hoort wat. Als ik lever moet ik iets terug hebben. Denk maar aan het samenlevingscontract. Deze manier van denken is ook het christelijk huwelijk binnen geslopen.” Een voorbeeld, dat veel stellen bekend zal voorkomen, is ‘ik voel geen liefde meer, dus we gaan uit elkaar’. Verbondsdenken daarentegen, is heel anders, zegt Grievink. “Het huwelijk is een verbond, God verbindt zich er ook aan. Je hebt altijd een derde waar je op terug kunt vallen. Er kan een bepaald moment komen waarop je denkt: ik voel niks meer. Maar je hebt ook je verstand en je wil, die mag je ook leren gebruiken, vooral in een samenleving waar het gevoel de boventoon voert.”

 

"Een van onze voorgangers uit India zegt het als volgt: ‘Jullie trouwen met de vrouw van wie je houdt. Wij houden van de vrouw met wie we getrouwd zijn,’" vervolgt Grievink. "Ik zeg niet dat we terug moeten naar het uithuwelijken, maar de les is dat je ook kunt leren om (opnieuw) van elkaar te houden. Als het goed is, groeit verliefdheid door naar liefde. Maar als je verliefd bent, is het moeilijk om daar zo nuchter over na te denken.”

 

Het huwelijk als etalage

Het derde, leidende principe van Triple Cord is het huwelijk als etalage. “Kinderen mogen zich ontplooien op een warme plek, in het gezin. Als je je er bewust van bent dat je huwelijk een etalage is en dat mensen van buitenaf zien, dan is dat een extra stimulans om de goede keuze te maken, voor de vruchten van de Geest als liefde, geduld en blijdschap. Je kunt iets van het karakter van God laten zien in je huwelijk.” Al gaat dat met vallen en opstaan, bekent Grievink. “Kinderen zullen meteen zien of aanvoelen dat het niet goed gaat met papa en mama. Dan kun je het beter zelf transparant maken en het oplossen. Dat doet iets met het vertrouwen van kinderen. Al deze dingen kunnen we niet op één dag oplossen, maar wel het denken erover op gang brengen.”

Bron:levensverhalen

Reacties


Vandaag is het 31 oktober Halloween of All Hallows Eve. Misschien vind je dit een superleuk, spannend feest of misschien hou je je er niet zo mee bezig. Wat ons opvalt is dat het in Nederland steeds meer ‘gevierd’ wordt. Winkels spelen handig in op dit extra feestje en de schappen liggen vol met spookjes, spinnen en heksenneuzen. Maar eh; waar gaat het eigenlijk over?


Een vreemde mix

We beginnen bij de Kelten in de 5e eeuw voordat Jezus leefde. Voor hen eindigde de zomer op 31 oktober en zij vierden dan een soort ‘oud en nieuw’ of Samhain. Op die avond kwamen, zo dacht men, de geesten van de mensen die het jaar daarvoor gestorven waren op bezoek. Ze gingen op zoek naar lichamen om te bezitten en dat was de enige manier voor de Kelten om eeuwig leven te hebben. Alle vuren moesten uit en ze kleedden zich in vodden zodat de doden hun lichaam niet wilden hebben.

Later namen de Katholieken dit feest over en het veranderde langzaam in een meer ‘onschuldig’ verkleedfeestje. Men geloofde er niet meer in dat de doden langskwamen om lichamen op de eisen. Op 1 november vieren de Katholieken Allerheiligen of All Hallows; dat is de dag dat ze hun heiligen vereren. Vandaar die naam All Hellows Eve/ Halloween.

Het Trick-or-treat is een gewoonte die in Europa is begonnen. De Christenen gingen langs de deuren om te bedelen om ‘zielen cake’. Hoe meer cakejes ze kregen hoe meer ze moesten bidden voor de dode familieleden van de gever zodat ze de weg naar de hemel zouden vinden. Later werd dat meer het langs de deur gaan voor iets lekkers en zat dat bidden er niet meer bij.

Grappig feest of…?

Al met al een vreemde mix vind je niet? Als je de oorsprong van feesten gaat bekijken zal je dit vaker tegenkomen. In het Christelijke kerstfeest zitten ook allerlei tradities die ‘van buiten af’ zijn gekomen. Maar wat doe je met die informatie?

Is Halloween gewoon een grappig feest met wat rare oude tradities? Of zit er meer achter en kun je je beter met iets anders bezig houden op zo’n avond?

Misschien kun je hier eens over nadenken; Halloween is een feest waarin de dood en de geestenwereld centraal staan. Waarschijnlijk spreekt dit mensen aan die hier erg mee bezig zijn en zullen zij hier graag een spektakel van maken. Wil je weten hoe God hierover denkt? Vraag het hem! Vraag hem om je te laten voelen/ ervaren/ weten waar Hij/jij staat in dit hele verhaal.

Licht en Leven.

God is Licht en Leven en dat is het totaal tegenover gestelde van duisternis en dood. Als je alles rondom Halloween maar griezelig vindt en je je zorgen maakt over al die aandacht ervoor mag je weten dat Jezus de dood overwonnen heeft! (Lees daar meer over in 1 Korintiërs 15: 54-58.)

Laten we vandaag een ander geluid laten horen en het Leven vieren! Bijvoorbeeld;

– Bak een lekkere cake of taart en maak er een gezellige avond van met je familie.

– Luister het nummer Light of the world en dank Jezus dat Hij het Licht van de wereld is.

 

– Bid aan tafel voor jullie buurt. Wie kan er wat extra Licht gebruiken?

– Ga lekker een avondje foto’s kijken van vroeger. Vier het leven dat je hebt gekregen.

– Als kinderen aan de deur komen is het leuk om ze wel wat te geven. Heb je nog tijd om te fröbelen vanmiddag? Knutsel een leuk hartje en schrijf er een lieve boodschap op. Evangelische Tractaat Zending bedacht het Kadoosje; misschien inspireert het jou tot een variant daarop.

Heb jij nog een idee om het Leven te vieren?

(Bron:HuisvanBelle)


Reacties

Maar jullie (gelovigen) weten dat dat verkeerd is, want jullie kennen Christus.– Efeziërs 4:20


Vandaag de dag zijn er veel relaties, huwelijken en vriendschappen die stuk gaan door de leugen dat wij mensen recht hebben op geluk. Wij hebben het idee dat onze relatie, onze partner, onze ouders, kinderen, vrienden de verplichting hebben om ons gelukkig te maken. Wanneer dit niet het geval is, dan krijgen zij de schuld. De waarheid is dat geen enkel menselijk wezen op aarde u het ware geluk kan geven. Je kunt alleen het ware geluk in je leven vinden in hetgeen God in je leven wil doen. Dit is een groot probleem binnen de Kerk, in veel gezinnen en huwelijken.

Neem bijvoorbeeld het huwelijk. God heeft nooit bedoeld dat u uw geluk laat afhangen van uw man, vrouw of kinderen. Want wat gebeurt er als die ander plotseling wegvalt? Als man of vrouw zou u tegen elkaar moeten zeggen: ‘Ik hou van je, maar mijn ware geluk hangt af van mijn relatie met God.’ Als kind moet je zeggen: ‘Ik hou van mijn ouders, maar ook al gaan ze scheiden, mijn geluk hangt niet van hen af, maar het ware geluk vind ik in de Here Jezus Christus.’


Hij is zó belangrijk dat je dit gaat begrijpen in je leven. Elk mens heeft een basisbehoefte. Deze basisbehoefte bestaat uit water, voedsel en zuurstof. Zonder deze drie dingen kan een mens niet leven. We vergeten echter dat we ook een geestelijke basisbehoefte hebben. Natuurlijk doe je je best om elkaar zo veel mogelijk te helpen om gelukkig te zijn. Maar je kunt niet helpen in de geestelijke nood van je partner of kinderen, buiten God om. Een mens kan je troosten in je verdriet, maar telkens als je eraan denkt, komt het weer terug. Je kunt wel even door drank, drugs, seks enz. je gevoel van leegte wegdrukken, maar alleen God kan je het ware geluk geven. Hij alleen kan u eeuwige vreugde, eeuwige rust en eeuwig leven geven. Jezus zegt: ‘Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar Mijn vrede blijft altijd bij jullie(gelovigen)(Johannes 14:27).ReactiesLICHT VOOR DE MENSEN

Al het leven komt van Hem. Het leven dat Hij brengt, is het licht voor de mensen. (Johannes 1:4)

Jezus Christus was de Maker van het leven en zijn leven brengt het licht naar de mensen. In zijn licht ziet uzelf zoals u werkelijk bent, zondaars die een Redder nodig hebben. Als u Jezus-het Licht-volgt,  kunt u voorkomen dat u in het donker ronddoolt en zondigt. Hij verlicht uw pad, zodat u kunt zien hoe u moet leven. Hij verwijdert de duisternis van de zonde uit uw leven. Heb jij toegelaten dat het licht van Christus in je leven schijnt? Dan hoef je nooit meer te struikelen in de duisternis.


Lieve mensen als u  nog niet tot berouw en bezinning bent gekomen bewandelt u nog op het pad van het donker/duisternis. U bent nog geestelijke donker. De mens bestaat uit geest.

God wilt u geestelijke wakker maken.

 

God van leven en licht, raakt U de mensen aan zodat U met het licht in hun hart mag gaan schijnen. De keuze maken ze zelf of ze Uw licht wensen te aanvaarden. Amen.Reacties

Jezus zei: Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Johannes 14:6

 

Hoe kan ik God vinden? Alleen door Jezus. Jezus is de weg omdat Hij zowel God als mens is. Door uw leven aan dat van Hem te verbinden, bent u verbonden met God. Vertrouw erop dat Jezus je bij de Vader brengt.


Jezus zegt dat Hij de enige weg tot God de Vader is. Er zijn geen andere wegen te vinden naar een betere leven. Alleen op de enige weg van Jezus naar God de Schepper.

Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is.  Als waarheid is Hij de werkelijkheid van al Gods beloften. Als leven verbindt Hij zijn goddelijke leven met dat van u, zowel nu als in de eeuwigheid.

 

Beloften:De beloften van God zijn een gesproken of geschreven toezegging. Als God zegt dat Hij iets zal doen, dan doet Hij het ook. Als God zegt dat Hij iets niet zal doen, dan houdt Hij zich ook daar aan. Zijn Woord de Bijbel.


Lieve Here Jezus dat de mensen horen te weten dat u de bron van het leven bent. Uw woord is de waarheid en is de enige weg naar God de schepper toe. Dat ze deze weg mogen gaan vinden om het echte leven te mogen ontvangen. AmenReactiesVRIJ ZIJN

Wij willen niet langer luisteren naar de Heer/God en zijn koning. Wij willen vrij zijn!Psalm 2:3

 

Mensen denken vaak dat zij vrij zullen zijn als zij aan God kunnen ontsnappen. Toch is het onvermijdelijk dat ieder van ons iets of iemand dient, of het nu een aardse koning, een organisatie of ons eigen egoïstische verlangen is. Net zomin als een vis vrij is als hij het water uit komt of een boom vrij is als hij de grond verlaat, zijn wij niet vrij als wij God verlaten. De enig zekere weg naar vrijheid bestaat uit het dienen van God de Schepper met ons hele hart. Hij kan u vrijmaken om de mens te worden zoals Hij bedoeld.


God van liefde en genade, laat uw bovennatuurlijk licht in hun harten schijnen. Zodat ze verlangens mogen hebben naar die vrijheid van vrede en rust. Amen.Reacties

U hebt gehoord dat tegen onze voorouders gezegd is: U mag niemand doodslaan en wie iemand doodslaat, zal veroordeeld worden. (Mattheüs 5:21)

Soms hoor je mensen zeggen: ik probeer mijn leven in te richten naar de Tien Geboden. Dat is allereerst goed, omdat deze mensen God en Zijn geboden erkennen. Misschien denken ze daarbij in het bijzonder aan het gebod u zult niet doden. Daarover kunnen de meesten gelukkig zeggen: dat heb ik nog nooit gedaan.

 

Moord is een vreselijke zonde, maar woede ook, want ook dat is in strijd met Gods opdracht om elkaar lief te hebben. Kwaadheid betekent in dit geval een ziende, voortwoekerende bitterheid tegen iemand. Het is een gevaarlijke emotie, die kan leiden tot het uitbarsten van onbeheerste reactie en tot geweld, geestelijke pijn, spanningen en andere schadelijke gevolgen. Zijn richt ook geestelijke schade aan.

 

Vader God die de hemel en de aarde gemaakt heeft u verafschuwt elke moord en woede. Ik bid voor troost voor alle mensen die een dierbare hebben moeten missen door een van deze daden. De zegen van God voor een ieder die hiermee nog rondlopen. God wil je geestelijk helpen en je genadig zijn. Amen

Reacties

Uit Jeruzalem en de provincie Judea kwamen vele mensen naar Johannes toe. Zij beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. (Marcus 1:5)

Het doel van Johannes prediking was de mensen voor te bereiden om Jezus als Gods Zoon te aanvaarden. Hij riep de mensen op hun zonden persoonlijk te belijden. Voor het eerst liet hij hen op een heel andere manier nadenken over hun relatie met God. Om vergeving te kunnen aanvaarden, moet je erkennen dat je vergeving nodig hebt; oprecht berouw en echt geloof in Jezus Christus gaan dus samen. Berouw betekent dat wij ons afkeren van de zondige verleiding en gedragingen van de wereld, die u uiteindelijk op een dood spoor brengen en schade doen.

Lieve Vader in de Hemel God van genade u roept de mensen op om tot berouw te komen en hun aftekeren van de zondige verleiding en gedragingen van de wereld. Schijnt U Uw bovennatuurlijke licht in hun harten zodat ze gered mogen worden van de dood spoor. Amen

Reacties


BOOSHEID EN BEZORGDHEID

Boosheid en bezorgdheid zijn verwoestende emoties. Zij tonen een gebrek aan geloof dat God alles beheerst.  Er zijn vele mensen die hieronder gebukt gaan. Hebben slapeloze nachten. Wij moeten ons nooit zorgen maken, maar op God vertrouwen. Geef u aan Hem over om u door God te kunnen laten gebruiken en bewaard. Als u zich blijft overgeven aan uw problemen, zult u ongerust en boos worden. Maar als u zich gaat concentreren op God en zijn goedheid zult u vrede vinden.

Reacties

Een man van 63 liet zich een nieuwe tandprothese aanmeten. Aansluitend ontspon zich het volgende gesprek:

Patiënt: De oude tand brug heeft het 25 jaar volgehouden!

Tandarts: Hopelijk houdt de nieuwe het net zo lang vol.

Patiënt: Als ik het zelf zo lang volhoud…

Tandarts: Ja, dat is de bange vraag die ons allemaal bezighoudt.

Patiënt: Ik geloof in Jezus Christus, dat maakt me rustig.

Tandarts: Ja, dat begrijp ik. Zo heb ik het ook in de lectuur gelezen die u me heeft gegeven.

Iedereen weet dat hij eens moet sterven, maar niemand heeft zeggenschap over de dag van de dood. De tandarts had erover gelezen dat Christenen, bij alle onzekerheid over het tijdstip van de dood, door het geloof in Jezus Christus vrede en rust hebben.

 

Voor de tandarts zelf was het toch een bange vraag gebleven. Het is niet voldoende erover te lezen of bij anderen te zien wat het Bijbelse geloof bewerkstelligt. Je moet zelf het ogenblik beleven waarop je voor God erkent dat je een zondaar bent en Jezus Christus en Zijn verzoeningsoffer in het geloof aanneemt.

 

Voor wie door Jezus Christus met God is verzoend, is de bange vraag voor eens en voor altijd opgelost. Hij kan zeggen:

Maar ik vertrouw op U, Heere God. Ik zeg U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand. Psalm 31:15


Geen mens heeft macht over de wind. Niemand kan hem laten ophouden met waaien. En niemand heeft macht over de dood. Niemand kan hem tegenhouden wanneer hij komt. De strijd is al bij voorbaat verloren. Ook slechte mensen ontkomen niet.(Prediker 8:8)


Reacties

Toen de mensen hoorden over een opstanding uit de dood, lachten sommigen hem uit. Anderen zeiden: "We komen een andere keer nog wel eens naar je luisteren. Handelingen 17:32


Tegenwoordig variëren de reacties van veel mensen op het Evangelie ook tussen spot en nieuwsgierigheid, om dezelfde reden. Eigen voorstellingen staan ons vaak in de weg.

De spotters moeten bedenken dat Gods bestaan er niet van afhangt of wij Hem begrijpen of niet. Hij zou anders niet de ware God zijn, Die het hele universum heeft geschapen. We moeten accepteren dat God bovennatuurlijk kan handelen en dat ook doet, als Hij dat nodig vindt. Zonder geloof kom je niet dichter bij Hem.

 

Nieuwsgierige of oppervlakkige mensen moeten bedenken dat je met God niet afhankelijk van je stemming om kunt gaan. Wie Hem op het juiste moment niet serieus neemt, zal de aansluiting missen.


Daarom moet niemand zich door het gedrag van zijn medemens ervan laten weerhouden om naar God te vragen. We vinden Hem als we de Bijbel lezen. (HetGoedeZaad)Reacties

Achteruit alstublieft, klinkt het uit de luidspreker. De deuren sluiten zich en de metro zet zich alweer in beweging. Tegenover een zelfbewuste, jonge vrouw is een plaats vrij. Ze bijt net in een croissantje. Zo’n verse croissant smaakt altijd, begin ik het gesprek. Die is niet vers, die is keihard, lacht ze.

Het contact is gelegd. Mag ik je ook iets voor de innerlijke mens geven, een Evangelie-folder? vraag ik. Het gaat om de goede boodschap dat God iedereen aanneemt en vergeeft die Hem zijn zonden belijdt en in Jezus Christus gelooft.

 

U komt toch niet met dergelijke ouderwetse en achterhaalde begrippen als zonde? antwoordt de vrouw lachend.


O, zonde is niet achterhaald of ouderwets. Zonde is heel modern, heel actueel. Je hoeft alleen maar de krant open te slaan, dan springt de zonde je direct in het oog!

 

Klopt, geeft ze spontaan en geraakt toe. De metro stopt. Een kort afscheid en de vrouw verdwijnt uit mijn mijn blikveld. Ze gaat op in de mensenmassa.


Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem(1 Johannes 4:9) Liefde verklaart: waarom God de Schepper is: omdat Hij liefheeft; daarom schiep Hij mensen om lief te hebben; dat God om mensen geeft: Hij houdt van hen. Hij geeft om zondige mensen; wij hebben een vrije keus: Hij wil dat wij uit liefde op Hem reageren;Bron:HetGoedeZaadReacties
MOP/GELOOF
LARS & GELOOF☻ jesus_calls_me_friend_classic_round_sticker-rb1f7830f542d4e418f8 IK VERTEL JEZUS ALTIJD WAAR IK MEE ZIT☻ 17 november☻ Ik ben zo blij dat Jezus mijn vriend is. Hij staat altijd voor me klaar. Dus Hij geeft er niet om als ik even niet blij ben. Hij is er ook gewoon voor mij als ik even een baalmoment heb. Daarom vertel ik Hem altijd waar ik mee zit. Dat lucht lekker op! OSKAR & GELOOF☻ Image and video hosting by TinyPic WAAR IS DE HEMEL EIGENLIJK? 6 november☻ Mijn opa is vorig jaar overleden. Daarom denk in de laatste tijd veel na over de hemel. Als hij daar nu is, hoe zou het dan voor hem zijn? Wat doet hij daar de hele dag? En waar is de hemel eigenlijk? Ik weet dat het uiteindelijk niets uitmaakt, omdat ik geloof dat het goed is om bij God te zijn. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig hoe het met opa gaat. Soms mis ik hem heel erg. Oskar, 11 jaar. GUUSJE & GELOOF☻ Image and video hosting by TinyPic MIJN BESTE VRIENDIN NEGEERT MIJ OP SCHOOL☻ 2 november☻ Vroeger was Sophie mijn beste vriendin. Maar vanaf dit schooljaar gaat ze heel veel om met twee andere meiden uit onze klas. Als Sophie met die twee is, negeert ze mij gewoon. Met zijn drietjes spreken ze ook na schooltijd af, en ik word dan niet uitgenodigd. Ik voel me in de steek gelaten. Als ik thuiskom, ga ik in mijn kamer muziek luisteren en een beetje praten met God. Dat help! Maar ik blijf Sophie wel missen. Guusje 10 jaar. JEFFREY&GELOOF☻ Image and video hosting by TinyPic HEEFT HET ZIN OM TE BIDDEN VOOR EEN WEDSTRIJD? 26 oktober☻ Ik zit op voetbal en vraag me soms af: heeft het zin om te bidden voor een wedstrijd? Ik denk dat je wel kunt vragen of God je helpt en beschermt. Maar kun je ook vragen of je alsjeblieft mag winnen? En wat als de tegenstander dat ook vraag? Dan kan God misschien niet kiezen… Jeffrey, 8 jaar
SLIJPROTS
Woordwolken_2_snij BIJ ONS THUIS PRATEN WE GEMAKKELIJK OVER SEKS☻ 17 november☻ Uit onderzoek blijkt dat ouders met een christelijke achtergrond niet graag met hun kinderen over seksualiteit praten. Bij mijn ouders werd niet gemakkelijk over seks gesproken. Nu wij zelf ouders zijn, blijft seks nog steeds een onderwerp dat bij ons thuis niet makkelijk ter sprake komt. Dit onderwerp ligt gevoelig en is intiem. Ik denk dat niemand er gemakkelijk over praat. Image and video hosting by TinyPic OVERSTAPPEN NAAR EEN ANDERE KERK IS GEEN PROBLEEM☻ 6 november☻ Je mag best van gemeente veranderen als dit beter is voor je geestelijk leven. Ja, dat mag. God is toch geen God van een kerk? Soms kan het veranderen van gemeente je weer dichter bij God brengen. Ja hoor, je mag best van kerk veranderen als dit beter is voor je geestelijk leven. Je moet tenslotte geestelijk groeien. En als dat in je huidige kerk niet kan, dan kun je maar beter vertrekken. Je mag best veranderen van gemeente. Dat heb ik zelf ook gedaan en dat bevalt mij prima! Image and video hosting by TinyPic IN DE KERK PRAAT IK LIEVER NIET OVER MIJN FOUTEN EN ZONDEN. 2 november☻☻ In de kerk zou er ruimte moeten zijn om fouten te maken, maar juist daar voelen mensen druk om te voldoen aan het perfecte plaatje. Herkenbaar? Fouten erkennen, elkaar vergeven en er samen van leren zou een vast uitgangspunt moeten zijn in de kerk. Helaas blijft dit wel moeilijk voor veel kerkgangers. Fouten en zonden bespreek je met mensen die je vertrouwt en dichtbij je staan, en dus niet zomaar in een groep. Ook niet in de kerk. We hebben allemaal fouten en zonden die we niet zo snel met anderen delen. Maar het kan bevrijdend zijn omdat juist wel te doen. Ook in de kerk is niemand volmaakt. Maar dat weet men ook en juist door herkenning zal er begrip zijn. Image and video hosting by TinyPic IK LEES MIJN (KLEIN) KINDEREN GEEN VERHALEN VOOR OVER SPOKEN EN HEKSEN☻ 26 oktober☻ Het thema van de Kinderboekenweek 2017 is Gruwelijk eng. Kinderboeken met griezels staan centraal. Lees jij deze boeken voor je (klein) kinderen? Toen mijn kinderen in groep 7 of 8 zaten, kregen ze wel griezelboeken van ons. Maar toen kenden ze al wel het verschil tussen nonfictie en fictie. Trouwens sprookjes zijn vaak nog enger dan griezelverhalen. Ik heb mijn kinderen dat soort verhalen nooit voorgelezen. Tegenwoordig worden kinderen zo vroeg mogelijk met allerlei duistere praktijken volgestopt. Ik wil mijn kinderen opvoeden vanuit mijn geloofsovertuiging dat ze kinderen van het Licht zijn. Ik kan ook moeilijk begrijpen dat er christelijke scholen zijn die ervoor kiezen om aan dit thema mee te doen. Ik ben tegen het voorlezen van zaken die met het occulte verweven zijn.
MEDEDELINGEN

 

SCHOOL KERSTVAKANTIE☻

Image and video hosting by TinyPic

Kerstvakantie 2017 Alle regio's☻23-12-2017☻☻ 07-01-2018

d32b67d31525c52c923f5aab7be3dc7f

GENEZINGSDIENSTEN/EVANGELIS JAN ZIJLSTRA

 religie-en-geloof-bewegende-animatie-0234religie-en-geloof-bewegende-animatie-0234 religie-en-geloof-bewegende-animatie-0234

☻☻vrijdag, 17. november 19:30 Kalmthout Genezingsdienst (Evangelische Gemeente Kalmthout; Zonnedauw - Kapellensteenweg 170; 2920; Kalmthout: België; +32(0)32925309; www.egkalmthout.be) ☻☻zondag, 19. november 10:00 Kalmthout Onderwijsdienst (Evangelische Gemeente Kalmthout; Zonnedauw - Kapellensteenweg 170; 2920; Kalmthout: België; +32(0)32925309; www.egkalmthout.be) 10:00 Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00 Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻maandag, 20. november 19:30 Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond) ☻☻woensdag, 22. november 20:00 Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻zaterdag, 25. november 10:30 Partners & Vriendendag Wings of Healing (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻zondag, 26. november 10:00 Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻maandag, 27. november 19:30 Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond) ☻☻woensdag, 29. november 20:00 Vuur van God avond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneerwo, 29. november, 20:00 – 22:00

www.wingsofhealing.nl

download_2

LUTHER☻22 september 2017 t/m 28 januari 2018/ Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’. Museum Catharijneconvent/Utrecht. NEM INFORMATIEUITZENDING☻di 26 september | 19:30 - 21:00/Ready, steady… Serve! Kom naar onze informatieavond over werken in Israël en het Midden-Oosten. Er is aandacht voor korte en lange termijn projecten in Jordanië, Egypte en Israël. De avond is vrijblijvend. Je kunt dus ook komen als je nog niet zeker weet of je weg wilt of als je gewoon meer wilt weten. Aanmelden/Near East MinistryVoorthuizerweg 5 Nijkerk,Nederland

download_1

NEAR EAST MINISTRY GEBEDSDAG☻

Bidden kun je alleen doen, maar er zit ook kracht in gezamenlijk gebed: eenparig en vol verwachting bidden. Op zaterdag 18 november houdt Near East Ministry van 13.30-16.30 uur een gebedsdag op het terrein van Near East Ministry. Iedereen is welkom, jong & oud dus kom en bid mee voor Israël en de Arabische wereld!

500x405_Banner_RESERVEER_EVW17

EVAS VRIENDINNEN WEEKEND☻ Het Eva-programma loopt van 17 t/m 19 of 24 t/m 26 november. De cottage of hotelkamer bij CenterParcs reserveer je t/m de maandag na het weekend, dus t/m 20 of t/m 27 november. Vanaf dinsdag 12 september om 10.00 uur kun je starten met reserveren. www.eva.eo.nl

Liveshow-_Flyer-_E4_C

MAKE SOME NOISE LIVESHOWS/Na het spetterende succes van de liveshows van 2016 gaat Make Some Noise Kids een stap verder in het najaar van 2017 met vier gloednieuwe liveshows. Liedjes van de derde cd zullen te beleven zijn in een show die bol staat van dans, muziek en spektakel. Kortom: deze swingende show mag jij en je kids niet missen! Aansluitend op liveshow is er een afterparty waar jong en oud lekker kan dansen bij de MSNK-discoparty onder het genot van een lekkere suikerspin of popcorn. Ook kun je een leuke foto maken bij de fotowall en de gloednieuwe cd Make Some Noise Kids 4 zal hier voor het eerst te koop zijn! Datum: zaterdag 28 oktober/Veenendaal/ zaterdag 04 november/Leeuwarden/ zaterdag 11 november/Dordrecht/ zaterdag 25 november/Den Haag/Tickets zijn te koop www.events4christ.nl

Image and video hosting by TinyPic

KERST BIJ JOKE☻ Met ‘Kerst bij Joke’ doet de zangeres wat ze voor veel Johannes de Heer liederen deed; oude liederen smaakvol en aantrekkelijk bewerken tot nieuwe, Nederlandstalige muziek. Concertreeks ‘Kerst bij Joke’ – Joke Buis & band 1 december 2017, Leeuwarden 2 december 2017, Groningen 7 december 2017, Veenendaal 8 december 2017, Zwolle 9 december 2017, Rotterdam 14 december 2017, Arnemuiden 15 december 2017, Scheveningen 21 december 2017, Gouda 22 december 2017, Ermelo Kaarten voor de optredens in december zijn te bestellen via www.truetickets.nl/jokebuis.

Image and video hosting by TinyPic

VERNIEUW JE WERELD☻ Groenekerkenactie en Micha Nederland organiseren een aantal inspirerende avonden rond het thema ‘Vernieuw je wereld.’ Tijdens de avonden delen we inspirerende verhalen, mooie muziek van Schrijvers voor Gerechtigheid met Amanda Lock en kun je met elkaar in gesprek. 7 november 2017 om 20:00 uur /Hoefkade 11, 2526BN Den Haag 

Image and video hosting by TinyPic CHRISTELIJKE BOEKENFESTIVALS☻ De komende maand organiseert Operatie Mobilisatie (OM) drie Boekenfestivals waar tweedehands, christelijke boeken, cd’s en dvd’s worden verkocht. De opbrengst is bestemd voor de Logos Hope, het zendings- en boekenschip van OM. Circa veertig kerken in Drachten, Hoogeveen, Emmeloord en omgeving brengen de boeken, met als resultaat: vele dozen vol met boeken. Het Christelijk Boekenfestival (van 10-16 uur) is een evenement voor het hele gezin. Terwijl de kinderen knutselen, kunnen de ouders terecht voor tweedehands boeken, cd's en dvd's. • Drachten: zaterdag 28 oktober 2017 - Locatie: Bethel, De Bolder 75. • Hoogeveen: zaterdag 11 november 2017 – Locatie: Centrumkerk, Van Echtenstraat 64 • Emmeloord: zaterdag 18 november 2017 – Locatie: De Fontein, Wilgenlaan 4

Image and video hosting by TinyPic WETENSCHAP IN DE KERK/21 november 2017 om 19:30 uur /E. Thomassen à Thuessinklaan 1, 9713 JP Groningen De wetenschap doet allerlei ontdekkingen over ons brein, de oorsprong van leven en kosmologie. Dat is prachtig, want hierdoor gaan we ons meer verwonderen over Gods schepping. Maar door wetenschap kun je ook een spanning ervaren met je geloof in God. Veel jongeren lopen hierdoor vast in hun geloof. Hoe help je als ouder je zoon of dochter door het spanningsveld van het geloof en wetenschap te navigeren? Welke materialen zijn er voor jou als jeugdwerker beschikbaar om jongeren te helpen nadenken over geloof en wetenschap? Image and video hosting by TinyPic MUSKATHALOM ROADSHOW/ 28 november 2017 om 19:00 uur /Deltageul 101, 3251 NG Stellendam/Zin om je te laten inspireren door een unieke film, toonaangevende sprekers en good food? Ontdekken wat de Muskathlon precies inhoudt? Hoe je van je eigen uitdagingen hoopvolle veranderingen kunt maken ver weg en dichtbij? En hoe je daarmee kunt strijden tegen onrecht? Dan verwelkomen we je graag op een van de avonden van de roadshow! Tijdens deze avond is het ook mogelijk Henk Stoorvogel en/of Tiemen Westerduin persoonlijk te spreken over hun Muskathlon ervaringen. Een initiatief waar zij samen actief in optrekken. Dus kom vrijblijvend kennismaken met de Muskathlon. We zien je graag!

Image and video hosting by TinyPic TRAINING ALPHA/16 november 2017 om 18:00 uur /NVT, 11232 Apeldoorn Welkom met je hele team op de Alpha Nederland Tour. De Alpha Nederland Tour is bedoeld voor teamleiders en teamleden van Alpha met enige ervaring. Het is een verdiepend vervolg van de landelijke Alpha Nederland Trainingsdag. De Alpha Nederland Tour biedt jouw team de unieke gelegenheid om teams uit jouw regio te ontmoeten en om verder getraind te worden. De teams wisselen ervaringen uit, nemen tijd voor aanbidding en krijgen op specifieke onderdelen aanvullende coaching vanuit Alpha Nederland. Een aanrader voor Alpha-teams uit iedere context. Kom naar de Tour-avond op donderdag 16 november in Apeldoorn en laat jouw cursus bloeien! Image and video hosting by TinyPic GEDICHTEN WORKSHOP/18 november 2017 om 09:30 uur /Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam/ De workshop ‘Ook jij kunt een gedicht schrijven!’ is voor iedereen die van gedichten houdt en zelf ook gedichten schrijft of wil schrijven. Schrijfervaring is niet nodig, iedereen kan instappen op zijn of haar niveau. Dus meld je aan als je verder wilt met het schrijven van gedichten of uit wil zoeken of dichten iets voor jou is! ONTMOETINGSDAG WEC/OPENDAG/18 november 2017 om 12:00 uur /De Ruijterlaan 4, 3881 TK Voorthuizen/ Wec is een internationale zendingsorganisatie specifiek gericht op het bereiken van onbereikte volkeren met het evangelie. Op onze open ontmoetingsdag bent u van harte welkom. De dag heeft het karakter van ontmoeting met elkaar rondom de maaltijd.

Image and video hosting by TinyPic JONGERENDAG/18 november 2017 om 14:45 uur /Expo Hoevelaken, Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken/ Jaarlijks in november komen er honderden jongeren bij elkaar op de jongerendag 16+ van de HHJO in Hoevelaken. Ben jij erbij? Op deze dag nemen twee sprekers jou mee door de Bijbel aan de hand van een aansprekend thema. Daarnaast zingen alle jongeren psalmen en liederen onder begeleiding van orgel en trompet. In het middag- en avondprogramma volg je twee interactieve workshops, die je zelf uitkiest. Tijdens de pauzes is er vee

Image and video hosting by TinyPic

LEVENSECHTTOUR☻THDV Levensecht-tour, Augustijnenkerk Dordrecht☻ Tot Heil des Volks organiseert in het najaar vier muzikale en inspirerende avonden met medewerking van onder andere:Voorstraat 216, 3311 ET Dordrecht/24 november 2017 om 19:30 uur ☻☻ Viool - Chloë Elsenaar Orgel - Bastiaan Stolk Piano/zang - Ronald Koops met Levensecht-band Yess-tienerkoor o.l.v. Henriëtte Broekman Spreker - Gert Hutten, directeur THDV Presentatie - Simone Schoemaker, THDV Tijdens de Levensecht-avonden kun je luisteren naar prachtige muziek en zingen we samen psalmen, waarvan sommige in een 'nieuw jasje' zijn gezet door collega Ronald Koops. Gert Hutten, onze directeur, vertelt meer over ons missionaire werk en er zijn verhalen rechtstreeks van het werkveld door levensverhalen van cliënten die (drugs)verslaafd zijn geweest en van hun familieleden.

Image and video hosting by TinyPic

FIRE CHOIR TIDINGS OF JOY GOSPEL CONCERT☻ FireChoir, een van de grootste black gospel-koren in Nederland, presenteert Tidings of Joy! FireChoir is een multicultureel black gospel-gemeenschapskoor van professionele amateurs, met meer dan 100 mensen bij elkaar op het podium. A.J. Ernststraat 302, 1082 LT Amsterdam/24 november 2017 om 20:00 uur Image and video hosting by TinyPic

ONDERNEMERSDAGEN☻Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal/22 november 2017 om 11:00 uur/Twee dagen ontmoeten, netwerken, inspiratie en passie voor en door christelijke ondernemers, organisaties, bedrijven, goede doelen, businessnetwerken en stichtingen. Beursstands, workshops, ontmoeten en veel meer. Dit jaar zijn de CO-dagen op 22 en 23 november a.s. in De Basiliek te Veenendaal. Een nieuw onderdeel dit jaar zijn de extra seminars, rondom de thema's 'De Ondernemende Kerk' en 'Doorbraak naar succes' (met Bart van den Belt)

NATUUR MONUMENTEN
MONUMENTEN NIEUWS Image and video hosting by TinyPic WOLF IN DE VELUWE☻ 26 oktober☻ Op de Veluwe is een wolf gesignaleerd! Het Lupus Institut in Duitsland heeft bevestigd dat het zeer waarschijnlijk om een wolf gaat. Vandaag heeft de provincie boswachters geïnformeerd en gevraagd op zoek te gaan naar waarnemingen die bevestigen dat het om een wolf gaat. Bijvoorbeeld in de vorm van sporen, uitwerpselen en beelden op camera’s. Gebiedsmanager Machiel Bosch: "Voor het eerst is een wolf gesignaleerd op de Veluwe en dat is goed nieuws. De wolf maakt de Nederlandse natuur diverser en spannender. Dat is een schitterend resultaat voor natuurbeschermers in Nederland. Dankzij het verbinden en vergroten van natuurgebieden heeft de wolf een betere kans op leven in Nederland." Natuurmonumenten juicht de komst van wolven naar Nederland toe. Wolven zijn een verrijking voor de Nederlandse natuur. Een toppredator als de wolf ontbreekt al ruim een eeuw in ons land. Als de wolf terugkeert laat dat zien dat er in ons drukke land nog plekken zijn voor een toppredator als de wolf; grote robuuste natuurgebieden waar ruimte is voor natuurlijke processen. MONUMENTEN NIEUWS Image and video hosting by TinyPic KOM JIJ HET EEKHOORNTJESPAD ONTDEKKEN IN HET GRONINGSE SMEERLINGS☻ 26 oktober☻ Zitten er eekhoorntjes in het bos bij Smeerling? Als je woensdag 22 november mee op stap gaat met de boswachter zul je na afloop van deze bijzondere excursie het antwoord weten! Meld je snel aan want er kunnen maar twaalf kinderen mee! Word je OERRR lid dan mag je gratis mee! Samen met de boswachter maak je een wandeling van ongeveer één kilometer door het Dal van de Ruiten A. Je verzamelt onderweg alles wat de eekhoorn als wintervoorraad verstopt en later weer opgraaft en oppeuzelt. Zitten er onverwachte dingen bij? De boswachter vertelt je er alles over! Ben je tussen 4 en 6 jaar? Dan is dit een activiteit die jij vast leuk gaat vinden! Aan het einde staat er een lekker glas drinken voor je klaar in Gasterij Natuurlijk Smeerling. Weet jij wat die kleine bruine beestjes met die pluimstaart het hele jaar door eten? Eikels, kastanjes, beukenootjes of misschien wel hazelnoten? De gids met wie je op pad gaat, vertelt je alles over de eekhoorn. Wat eet het dier? Waar blijft hij 's winters? Weet je dat hij veel van zijn buit gemaakte nootjes verstopt in de grond? Hoe vindt hij die allemaal weer terug? Heeft hij een ingebouwde antenne voor die locaties?
MOOI/ISRAELISCH NIEUWS
ISRAELISCH NIEUWS Image and video hosting by TinyPic RECORD AANTAL BEZOEKERS BIJ DE WESTELIJKE MUUR☻ 21 oktober☻ De Western Wall Foundation heeft bekend gemaakt, dat in de laatste twee maanden, de maand Elul voorafgaand aan het Joodse Nieuwjaar, en tijdens de dagen van inkeer, voorafgaand aan de Grote Verzoendag, en tijdens het Loofhuttenfeest, ongeveer 1,5 miljoen mensen de Westelijke Muur hebben bezocht. Vooral in de maand Tisjri, de eerste maand van het Joodse jaar 5778, was het aantal bezoekers, die de hele dag de Muur bezochten, bijzonder hoog. De bezoekers behoren tot alle sociale klassen, orthodox, religieus, seculier, jong en oud. Verder werd meegedeeld dat deze bezoekersaantallen voor zichzelf spreken en het beste bewijs zijn dat de hele bevolking een bijzondere band heeft met deze plaats en de Joodse traditie. In het bijzonder werden de grote bijeenkomsten genoemd voor de Slichot-gebeden van berouw, de traditionele zegen door de priesters, en dit jaar voor het eerst de 'Hakafot Shneyot', de tweede rondgang met de Torahrollen, een verlengstuk van Simchat Torah, het feest van de Torah, waarbij mensen met de Torahrollen dansen. Bij al deze bijeenkomsten werden duizenden deelnemers geteld. Bron:Israeltoday Image and video hosting by TinyPic OUD ROMEINS THEATER NAAST DE KLAAGMUUR OPGEGRAVEN☻ 21 oktober☻ Onlangs zijn acht lagen stenen van de Klaagmuur, die begraven lagen onder een acht meter dikke laag aarde, blootgelegd in een opgraving die werd uitgevoerd door de Israëlische Oudheidkundige Dienst in de tunnels langs de Westelijke Muur in Jeruzalem. Deze stenen zijn massief en nog volledig bewaard gebleven. Bovendien waren de archeologen verrast om na het verwijderen van de genoemde laag aarde de overblijfselen te ontdekken van een uitzonderlijk Romeins theaterachtig bouwsel, dat de historische geschriften bevestigt over een theater in de buurt van de Tempelberg. Tijdens een persconferentie maandagochtend onder de boog van Wilson in de tunnels van de Westelijke Muur, werden de lagen stenen en de verbazingwekkende overblijfselen van het theater gepresenteerd. Blijkbaar is er veel geïnvesteerd in de bouw van het theater met ongeveer 200 zitplaatsen. Sinds het begin van het archeologisch onderzoek in Jeruzalem meer dan 150 jaar geleden, zoeken wetenschappers naar de in de historische bronnen vermelde openbare gebouwen, met name theaters en theaterachtige gebouwen. Deze beschrijvingen zijn terug te vinden in geschreven bronnen uit de tijd van de Tweede Tempel (zoals Josephus Flavius), en in bronnen uit de tijd na de vernietiging van de Tweede Tempel, toen Jeruzalem de Romeinse kolonie van Aelia Capitolina werd. Er waren veel theorieën over de locatie van deze complexen, maar ze misten een archeologische basis, tot deze laatste ontdekking. MOOI ffa02e4374c30089cc8441a2d68699d9_400x400 KRACHTIGE BIJBELSE TEKSTEN OVER GELOOF☻ 21 oktober☻ Geloof is, natuurlijk, een van de meest belangrijke thema’s in de Bijbel. We worden opgeroepen om ons geloof en vertrouwen in de Heer te stellen, maar we worden ook herinnerd aan zijn trouw aa ons! Hier zijn een aantal belangrijke Bijbelverzen over geloof. We hebben 29 krachtige Bijbelteksten over geloof geselecteerd. Als je niet zeker bent over je verlossing of niet het gevoel hebt dat God je gebeden verhoort, laat dan deze reminders van God tot je hart doordringen. We worden gered door ons geloof in God, die ons trouw is. 1. Hebreeën 11: 1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2. Romeinen 8:24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 3. Psalm 100: 5 De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht. 'Bron:cip MOOI images BIJBELSETEKSTEN OVER VROUWEN☻ 21 oktober☻ 7. Genesis 2: 18, 22-25 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’ Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.” 8. Spreuken 31:20-21 “Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen, ze geeft de armen hulp. Niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezen, zij heeft hen allen warm gekleed.” 9. Spreuken 31:26 “Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen.” 10. Hooglied 4:1 “Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi! Je ogen zijn duiven, door je sluier heen. Je haar golft als een kudde geiten die afdaalt van Gileads bergen.” 1. 1. Timothëus 3:11 “Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij moeten zich waardig gedragen, ze mogen niet kwaadspreken en moeten sober en in alles betrouwbaar zijn.” 2. Spreuken 11: 16 “Een vrouw verwerft haar eer door haar bevalligheid, een man zijn rijkdom door zijn kracht.” 3. Spreuken 14: 1 “Vrouwe Wijsheid bouwt haar huis, Dwaasheid breekt het hare eigenhandig af.” 4. Spreuken 19:13 “Een dwaze zoon is voor zijn vader een ramp, het geruzie van een vrouw is als een dak dat altijd lekt.” 5. Efeziërs 5: 22-23 “Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.” 6. 1 Petrus 3:1-2 “Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God.” MOOI☻☻☻ th BIJBELSETEKSTEN OVER SCHULD EN SCHAAMTE☻ 21 oktober☻ Schaamte is – vanzelfsprekend- een thema waar we niet makkelijk over spreken. Hoewel het zijn wel zelfbewuste en sociale emoties, die ons dichter bij God kunnen brenger, zijn we geneigd om afstand te nemen en ons voor God te verbergen. Dat is niet nodig. Als je je zonden belijd en berouw toont, wil God vergeven. We zetten een aantal Bijbelteksten over schuld en schaamte op een rij. 1. 1 Johannes 1:9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 2. 1 Korintiërs 10: 13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. 3. 1 Johannes 2: 1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 4. Openbaring 21:4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
NIEUWS

NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

SEKSUELE INTIMIDATIE KOMT OOK VOOR IN DE KERK☻ 26 oktober☻ De hashtag 'MeToo' is de laatste dagen niet te missen op social media. De aanleiding voor deze hashtag was filmproducer Harvey Weinstein, die door veel vrouwen beschuldigd wordt van seksuele intimidatie. In gesprek met Groot Nieuws Radio onderstreept Ineke van Dongen van Stichting Misbruik in Kerkelijke Relaties dat seksuele intimidatie ook in de kerk voorkomt. Van Dongen: "Het kan dan gaan om ongewenste appjes, of uitnodigingen van seksuele handelingen. Ook is er regelmatig sprake van ongewenste aanraking. Overal waar sprake is van macht, kan misbruik ontstaan. De dominee spreekt de woorden van God en dat legt extra gewicht in de schaal. En hiermee komt ook de positie van God in het geding." Naar eigen zeggen krijgt haar stichting jaarlijks zo'n 80 meldingen. "Seksuele intimitatie moet niet meer gebagitaliseerd worden." NIEUWS Image and video hosting by TinyPic

ENQUETE OM GEWELD TEGEN VROUWEN BESPREEKBAAR TE MAKEN IN DE KERK☻ 26 oktober☻ Hoe kan de kerk reageren op geweld tegen vrouwen? Om een antwoord te geven op die vraag is Tear een enquête gestart. 'Met de vragenlijst willen we meer inzicht krijgen in het soort geweldssituaties waar men in christelijk Nederland mee te maken krijgt, hoe men in actie komt en welke rol men ziet voor de lokale kerk,' meldt de organisatie. Om de ernst van de problematiek duidelijk te maken deelt Tear een aantal feiten: - 1 op de vijf vrouwen is ooit mishandeld door haar (ex) partner of ex-partner - 1 op de 10 vrouwen is ooit in haar leven verkracht - Ruim 60% van het huiselijk geweld betreft (ex-)partnergeweld. Vrouwen (60%) worden daarvan vaker slachtoffer dan mannen (40%)

NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

MEER DAN HONDERDDUIZEND KINDERBIJBELS VERSPREID IN VIETNAM☻ 26 oktober☻ Bao is een veldwerker van Open Doors in Vietnam. Hij is 33 jaar, getrouwd en vader van twee dochters. Veertien jaar geleden werd hij christen en hij ontdekte in zijn hart een groeiende bewogenheid voor kinderen. Tijdens een kinderkamp zag hij ineens hoe speciaal kinderen zijn en dat God een groot plan met hun leven heeft. Bao zegt: “Als ik naar kinderen kijk dan zie ik een jong leger voor God. Als een kind bij God komt dan kan hij ook een dienstknecht van God worden. En ik ben gelukkig en blij dat ik iets van mezelf kan geven voor deze toekomstige strijders.” De afgelopen twee jaar heeft hij veel kinderbijbels verspreid in zijn land. Die worden niet alleen gebruikt om kinderen te onderwijzen, maar ook volwassenen lezen er in. In het evangelisatiewerk speelt de kinderbijbel een belangrijke rol. Dit jaar zijn er al meer dan 100.000 stuks verspreid en volgens Bao ‘is er een behoefte aan een miljoen kinderbijbels’.

REACTIES
DE BRON VAN LEVEN
E-CARDS

Image and video hosting by TinyPic

 ☻☻6 november☻☻

Image and video hosting by TinyPic

GEBEDEN

091b165af86bf14c8352d43a53c38444

GEBED

RUST VOOR MIJN ZIEL☻

29 oktober☻

de zon heeft mijn

ogen aangetast

het leven mijn ziel

angst heeft mij omgeven

vind ik nog rust voor

mijn ziel

dat bloedt en ziek is

van elke dag

Heer hoor mijn klacht

laat Uw genade op mij

rusten

opdat ik voor altijd

bij U mag wonen/E.Brunelli

363fe213c84c57e03749cc224a4a5172

GEBED

ROEP UIT NOOD☻

29 oktober☻

Heer, hoor de mens die roept om vrede,

Steun en redding in zijn eindeloze strijd

Hoor en zie zijn herhaalde hopeloze bede

Zie toch zijn ellende wereldwijd

Leer hem waarom U hem hebt geschonken

Zijn rede als enig schepsel hier op aard

Wijs hem waar eens de nood heeft geklonken

U hem van verderf heeft gespaard

Toon hem steeds Uw liefde en genade

Troost waar hij geen uitkomst meer ziet

Wijs hem op de onuitsprekelijke waarde

Van het stukje zekerheid dat U hem biedt.E.J vd Scheer

d1321c4e10ab2ce8faa6763bd5618616

GEBED

VERGEVING VOOR IEDEREEN☻

29 oktober☻

Heer leer ons hen die ons bespotten vergeven

Zo U hen vergaf die U nagelden aan ’t kruis

Leer ons met vijand zoals met vrienden leven

Als elk mens die U wilt ontvangen in Uw huis

Leer ons ieder mens aanvaarden en begrijpen

Wees met ons als dat zo moeilijk voor ons schijnt

Wees de steun waaraan wij ons vast kunnen grijpen

Als verder alle houvast voor ons verdwijnt

Elk mens Heer hebt U naar eigen aard geschapen

Een ieder schiep U naar Uw onvolprezen beeld

U leidt hen als een herder zijn kudde schapen

Behoedt hen voor het wild gediert dat hen verdeelt

Heer leer ons bidden voor hen die ons belagen

Leer ons Heer ook voor hen vergeving vragen E.J.vd Scheer

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

images

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻

Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.

HET WOORD VAN GOD

32cb781f3641241a79b2720811e9d89b

GODSWOORD

HET BROOD DAT LEVEN GEEFT☻

10 november☻

Jezus Christus noemt Zichzelf in de Bijbel brood des levens. Hij zegt dit, omdat de mensen om Hem heen om een zichtbaar teken vragen. Ze vragen dit, omdat ze Hem niet vertrouwen en daarom niet in Hem willen geloven.

DIT BROOD IS GENOEG☻

Het enige dat we hoeven te doen, is bij Jezus komen. In vers 35 zegt de Heer dat, als we bij Hem komen, we geen honger meer zullen hebben. Het zal niet meer nodig zijn om verder te zoeken. Bij Hem en door Hem vinden we rust (Matteüs 11:28), eeuwig leven (Johannes 17:3) en vrede (Johannes 14:27). Wie in Hem gelooft heeft geen dorst meer. Hij alleen kan onze honger en dorst voor altijd wegnemen.

Hopelijk heeft ook u dit Brood gevonden, dat leven geeft!

passiespel

GODS WOORD
DE OUDE ZONDIGE MENS VERVANGEN☻

6 november☻

Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden.

In Hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kolossenzen 1:14)

Om te voorzien in volledige bevrijding van de overheersing van de zonde, moest God afrekenen met drie dingen. Ten eerste moest Hij afrekenen met de zonden die we allemaal hebben begaan. Omdat Jezus de volle prijs voor onze zonden betaalde aan het kruis, kan God ons vergeven zonder zijn eeuwige rechtvaardigheid geweld aan te doen. De eerste voorziening is dus vergeving.

Daarna moest God ook afrekenen met de verdorven natuur in ons, die ervoor zorgde dat we door bleven gaan met onze zonden. De voorziening die Hij hiervoor trof was executie – onze oude, zondige natuur werd ter dood gebracht. Het goede nieuws is echter dat die executie bijna tweeduizend jaar geleden al werd uitgevoerd, namelijk in Jezus, toen Hij voor ons stierf aan het kruis.

Jezus_leeft__531f126e67581

GODS WOORD

DE WARE IDENTITEIT☻

6 november☻

De reden dat Jezus op aarde kwam was – en is – om ons te verzoenen en verbinden met God de Vader. Als we deze openbaring van God niet zien, missen we volledig het doel van de verlossing. Als we de volheid van deze openbaring binnenstappen en in die rechtstreekse relatie komen met God als onze Vader, dan voorziet dit in een aantal zekerheden die heel veel mensen in onze samenleving moeten missen. De drie dingen die uit onze relatie met God voortkomen zijn: identiteit, eigenwaarde en zekerheid/ veiligheid. www.derekprince.nl

BEMOEDIGENDE TEKST

images

BEMOEDIGENDE TEKST

INDIEN IEMAND DORST HEEFT, HIJ KOME EN DRINKE☻

21 oktober☻   

Op de laatste, belangrijkste dag van het feest was Jezus in de tempel. Hij riep tegen de mensen: Als je dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken! Want dit zeggen de heilige boeken over mensen die in mij geloven: Ze zullen altijd vol levend water zijn.(Johannes 7:37-38)    En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn...

Toen Jezus deze oproep deed werd er heel verschillend op gereageerd.  Men had het erover wie Jezus wel zou zijn en maakte daar ruzie over, maar wie zou er wel naar Hem toegegaan zijn? Hoeveel mensen hadden dorst en geloofden in Hem?

Ook nu klinkt de oproep van Jezus nog. We kunnen tot Jezus komen en drinken van zijn Geest en een overvloedig geestelijk leven krijgen. Wie heeft werkelijk dorst naar het leven van Jezus?

st03

BEMOEDIGENDE TEKST

LEVEN IN VREDE EN GERECHTIGHEID☻

21 oktober☻

Ook als iemand die je liefhebt gestorven is, geeft de Bijbel troost en bemoediging. Het leven van iemand die godvruchtig is geweest, houdt niet op als hij of zij het lichaam verlaat. Die hoop geeft de God van de Bijbel ons.

Niemand vindt het leuk om straf te krijgen. Op het moment dat het gebeurt, brengt het verdriet. Maar als je leert van je straf, heb je daar veel voordeel van. Dan zul je later in vrede leven, en goed zijn voor anderen. (Hebreeën 12:11)

In alles wat ons overkomt wil God ons wat leren. Hij wil ons een geestelijke opvoeding geven die veel verder gaat dan de opvoeding van onze natuurlijke ouders. Die opvoeding wordt hier tucht genoemd.

Laten we Gods goede hand, die ons wil vormen, ontdekken in dingen die moeilijk zijn. Geloven we dat God het allerbeste met ons voorheeft, dan luisteren we en leren we bijvoorbeeld geduld, zachtmoedigheid en vertrouwen.

Een rechtvaardig leven in vrede wordt het resultaat van de tucht als die zijn werk heeft

SHOUTBOX

DAGBOEK
th_2 DAGBOEK BEKERING☻ 10 november☻ Vroeger stond God het toe dat wij niets van Hem af wisten. Maar nu zegt God dat alle mensen in Hem moeten geloven en moeten gaan leven zoals Hij het wil.(Handelingen 17:30) Is er wel een bijbelboek te noemen waarin geen oproep tot bekering wordt gedaan? Dat zijn er maar een paar! Telkens en op allerlei manieren roept God de mens weer terug tot Hem. Hoever God met Zijn oproep tot bekering gaat, wordt wel heel duidelijk in de tekst van vandaag. Daar staat dat alle mensen, heden, overal, tot bekering moeten komen! Hierbij wordt dus niemand uitgezonderd! Maar wat is dan eigenlijk bekering? In vers 21 staat dat het inhoudt dat men de zonde loslaat en in vers 23 dat wij onze eigen gekozen wegen moeten verlaten. Maar bekering houdt niet alleen in dat we iets loslaten en verlaten, maar ook dat we iets gaan doen: Gods inzettingen onderhouden en naar recht en gerechtigheid handelen (:21,27), dus gehoorzaam worden! Waarom wil God dat wij ons bekeren? Omdat Hij ons het werkelijke leven wil schenken. Daarom gaat de oproep tot bekering over de gehele aarde; niet alleen tot Gods volk (Ezechiël), maar tot alle volken der aarde (Handelingen), want God heeft geen lust in de dood van wie sterven moet. „Het loon dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus”(Rom. 6:23)! th_3 DE STEM VAN GOD NEGEREN☻ 10 november☻ Wat zijn er veel mensen die het Woord van God horen en het niet verstaan! Er wordt veel zaad gestrooid, maar het valt niet allemaal in goede aarde. Als wij het Woord Gods horen verkondigen, wat doen we er dan mee? Gaan we dan de stilte in om dit woord in ons hart te laten doordringen? Wanneer we na het horen van een preek overgaan tot de orde van de dag, zonder eerst stil te worden voor God om Hem te vragen wat Hij ons hierin te zeggen heeft, dan schiet het zaad geen wortel. Het gepredikte woord moet vlees en bloed worden, het moet dus gestalte krijgen in ons leven. Zo niet, dan zullen we in tijden van beproeving afvallig worden. We hebben dan in de tijd dat God ons zegende, niet geleerd om Hem de eer te geven en zo op Hem te blijven vertrouwen. In de verzoekingen die op ons afkomen, zullen we dan in paniek raken en schreeuwen: ‘Waar is nu mijn God?!’ Dan zullen we merken dat we op onszelf gebouwd hebben en de Stem van God genegeerd hebben.
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM

SHOUT BOX

92404a69c599082895d8dba113ce4c5b

SPREUKEN ☺☺

6 november☻ "Verheug u niet bij voorbaat over de dag van morgen, want u weet niet wat een dag zal brengen." Spreuken 27:1 images PSALM 6 november☻ "Het is het beste te leven onder de bescherming van de HERE; dat biedt meer zekerheid dan wanneer men op mensen vertrouwt." Psalm 118:8
BIJBELTEKST/EVANGELIE
db747cb9885e5e4f0db8591d98de3cf3

BIJBELVERS ☺☺

6 november☻ "De Here let op de mensen die doen wat Hij wil en Hij luistert naar hun gebeden; maar Hij wil niets te maken hebben met mensen die slechte dingen doen." " 1 petrus 3:12 33f735659063309892da73aed89fb150

EVANGELIE ☺☺

6 november☻ Merk je niet dat God op de deur van je hart klopt? Merk je niet dat Hij je hart aanraakt? De almachtige God, uw Schepper, die geen begin heeft en geen einde, verlangt ernaar om jou te bevrijden van zonde en dood! Hij verlangt ernaar om jou eeuwig leven te geven. (Romeinen 6:20-23) Hij steekt zijn hand uit naar jou.
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
af9db8e7c5d918e823b860c7a9be2fed GEZEGDE☻ 6 november☻ Luister goed! Ik zeg jullie: als je dan tegen deze berg zou zeggen: 'Kom van de grond en gooi jezelf in de zee!' dan zal dat ook gebeuren. Maar dan moet je in je hart niet twijfelen. Je moet geloven dat wat je zegt ook gebeurt. Marcus 11:23 e0ee4a38baabd80ff45f39c4588d41f6 CITAAT 6 november☻ En ineens zag ik het: wij leven, wij leven niet door ons doen, maar door Gods schenkende gerechtigheid in Christus.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
57b767f04a42dbe3e13b61d40aad4cc3 KORTE GEDACHTE 6 november☻ Opgestane Jezus, in de doorploegde aarde van ons leven, plant u het vertrouwen van het geloof. Dit geloofsvertrouwen dat in het begin slechts een kleine zaadkiem is, kan voor ons een vanzelfsprekendheid worden vanuit het evangelie en een steun voor de onuitputtelijke goedheid van een mensenhart. 727b48b959ec04b4c0c51210f8ed3dd3 OVERDENKING☻ 6 november☻ Bescheidenheid over de toekomst! Wij hebben geen controle over morgen. In het verleden kunnen we de komst van weer een nieuwe dag als vanzelfsprekend gezien hebben, maar vanaf nu niet meer. Er zou wel eens geen morgen kunnen zijn. Morgen kan er iets vreselijks gebeuren. Morgen zouden wij al onze bezittingen kunnen verliezen.
QUOTE/BEMOEDIGING
497457b2bfdb45809cf679362efbbe46 QUOTE☻ 6 november☻ "We moeten het leven dat we gepland hebben loslaten om het leven te accepteren dat voor ons ligt te wachten." ba8262a86001c22ab78c5f5179baa8d8 BEMOEDIGING 6 november☻ Mijn hart is onrustig totdat het rust vindt in U. Augustinus
WIJSHEDEN

bde28512652d8296e9a060a2682468ec

WIJSHEID

6 november☻

Ga niet naar God met opties ga naar Hem met lege handen. Max Lucado

TIJD MET JEZUS
images_(2)

TIJD MET JEZUS☻

ZOEK RUST MIJN ZIEL☻ 6 november☻ Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.Psalm 62:6) Te midden van alle drukte, onrust en chaos waardoor je leven wordt gestempeld, is het een verademing om te ontdekken dat je je ziel kunt aanspreken. Die ziel is een ruimte ergens in je binnenste waar je geraakt kunt worden, waar je weer contact kunt maken met jezelf en met God. Het is zo belangrijk om regelmatig naar binnen te keren om in die zielsruimte te verblijven en er de rust te zoeken die God wil geven. Daar zul je van opademen en opknappen. Maar je moet het wel steeds weer zeggen, steeds weer je ziel toespreken: 'Toe dan, ziel, zoek rust, kom tot rust, kom tot God, van hem mag je alles verwachten!' Bidden is daarom ook: je ziel tot rust brengen bij God. Alleen bij hem is ware rust te vinden. Gebed: HEER God, laat mijn ziel bij u tot rust mogen komen. Red me van de drukte, de onrust, de chaos. Maak het stil in mij. Amen. gold_cross_with_multi-colored_stars_background_1

TIJD MET JEZUS☺

STAD VAN VREDE☻ 26 oktober☻ Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’ Psalm 122:6-7☻☻ Alle mensen verlangen naar vrede. Deze vrede is niet zozeer afwezigheid van oorlog, maar aanwezigheid van heelheid. Want er is zoveel gebrokenheid: gebroken relaties, gebroken dromen, gebroken harten. En dat brengt onrust en wanhoop met zich mee. In de stad van God, de stad van sjaloom, vinden we waar we naar zoeken en waarheen we onderweg zijn: echte vrede. Het is de vrede die we vinden in de verbondenheid met Jezus die onze vrede is. ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’Gebed: Heer, leer me de vrede van Christus kennen en neem onrust en wanhoop bij me weg door me te concentreren op het zien van uw Zoon. Amen.
MEDITATIE
8d374e82174b49610888042cf415a66f MEDITATIE☻ ALS ALLES DUISTER IS ONTSTEEK DAN EEN LICHT☻ 6 november☻ Ik heb deze week zitten werken aan een aflevering van 'De Bijbel Open' over de 1e brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Paulus noemt in die brief gelovigen kinderen van het licht'. Een andere naam die hij gebruikt en die er op lijkt, is: 'kinderen van de dag'. Dat beeld, en die naam spraken me aan. Juist omdat het donker is. Want donker is het. In de wereld om ons heen. In ons land. Nu scheelt het, dat de meesten van ons ooit het licht hebben gekend en ervaren. Maar stel dat je nog nooit het licht hebt gezien, dan weet je niet eens wat je mist. Het is net als de rups. Hij dacht dat heel de wereld groen was, totdat hij een vlinder werd. De weg kwijt Kenmerk van de toenemende duisternis is, vind ik, dat we de weg kwijt zijn. Laat ik in mijn ogen, twee bizarre voorbeelden geven: in ons land zijn tv-programma’s met mensen met het syndroom van Down. Vorige week nog won zo’n programma De Gouden Televizierring. In datzelfde land mag je een abortus laten verrichten als het kindje dat je verwacht juist dát syndroom heeft. st08 MEDITATIE☻ HET WOORD VAN GOD ONDERWIJST☻ 26 oktober☻ 2 Timoteüs 3:16 zegt: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.” Met andere woorden: God wil ons door zijn Woord dingen leren. Hij onderricht ons daarmee. Het Woord zou de absolute basis moeten zijn van het leven van iedere christen. Alles wat niet klopt met het Woord in ons leven moeten we weerleggen. Moeten we het Woord weerleggen of onze manier van leven? We kunnen zoveel leren uit de Bijbel. Elke geschiedenis, zowel in het Oude als in het nieuwe testament, leert ons wat, vertelt ons iets over het karakter van God en over het karakter van onszelf, en hoe God daarmee omgaat. We kunnen er principes uithalen voor ons dagelijks leven. De Bijbelse figuren zijn een voorbeeld voor ons. De problemen die in de Bijbel beschreven staan, zijn nog net zo actueel als vandaag (denk maar aan ziekte, dood, armoede, zonden) Als we de Bijbel bestuderen, weten we hoe we met deze dingen om moeten gaan. En het doel ervan is uiteindelijk: ”Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” Als je wil groeien en je wilt dat God tot zijn doel komt met je leven, laat je dan onderwijzen door het Woord van God.
BEMOEDIGINGSSITE

5f8f41208bcb277d032cd8d454a5264a

BEMOEDIGINGSSITE☻

HET ONS IN DE HEMEL☻

10 november☻

In de hemel geen onderlinge rivaliteit, maar het maximum aan onderlinge gunfactor.

Lieve Mensen,

Soms is een bemoediging al lang van te voren opgenomen en klaar gemaakt. Maar het kan gebeuren dat ik soms een dag van te voren inspiratie ontvang en aan de gang moet om de bemoediging klaar te maken. Ik wil gevoelig zijn voor wat Gods Geest aangeeft.

Deze bemoediging ontstond spontaan op maandagmiddag, terwijl ik bezig was met de voorbereiding van een bijbelstudie over man en vrouw in Gods Koninkrijk. (bijbelstudie.gerryvelema.nl)

Ineens trof het me zo diep dat wij, mannen en vrouwen naar Gods evenbeeld zijn gemaakt, naar dat grote ‘ONS’ in de hemel, het 'Drie in Eén' goddelijk wezen. Je kunt hen niet loskoppelen, we dienen geen drie goden, maar onze God is één. Eenheid is Gods thema in de hemel, en hoe is dat nu bij ons...

Sta met mij er even bij stil en mag het jouw hart raken en sterken, ook in jouw situatie van vandaag!

Met je verbonden in onze Heiland, Jezus,

Gerry

dc434986c1b1f8f757297762afde8a44

BEMOEDIGINGSSITE☻

KOMMA☻

17 november☻

Kom maar, er staat geen punt, maar een komma, ... ☻

Lieve mensen,

Je kunt soms zo lang bezig zijn geweest met een situatie die wringt of veel van je vraagt, dat de verleiding groot wordt om er maar een punt achter te zetten. PUNT - UIT - afgelopen!

Een punt achter een relatie of een vriendschap, achter een bepaalde baan of taak of zelfs achter je eigen leven. Ik leer de kracht van een genade-volle komma kennen, omdat God niet snel een punt zet, maar liever een komma.

Hij schrijft graag Zijn verhaal verder, als wij niet weten hoe het verder moet. Laten we lezen wat Hij schrijft, na de komma...  

Mag God je versterken, in de naam van Jezus, dat bid ik je toe, van harte!

Gerry

christian-cross-paper-cut-wooden-background-chri

BEMOEDIGINGSSITE

MENS, WAAR LEEF JE VOOR☻

6 november☻

Een antwoord op een lastige vraag kan wel eens erg belangrijk voor je zijn!

Lieve mensen,

Ho stop, ga er niet vandoor! Je bent hier toch niet zomaar, je leeft ergens voor! (kinderliedje van Elly en Rikkert)

Waar leef jij voor? Wat de zin van jouw bestaan? Sommigen hebben alles in hun leven, behalve zicht op zingeving. Dan kan het gebeuren dat je alles bezit, alles mee hebt in het leven en toch ongelukkig bent. Anderen hebben zo weinig, zowel fysiek, materieel als in sociaal opzicht. Maar juist het weten waarom ze leven, is voor hen een wapen tegen die nare en depressief makende zinloosheid. Als zij verdrietig zijn om wat ze missen moeten of niet hebben, troosten ze zich met hun doel van hun leven en in hun armoede weten zich tegelijkertijd zo rijk! (2 Kor. 6: 10)

Waar leef jij voor? Laat deze bemoediging je te helpen het antwoord te vinden.

Met liefs, Gerry

www.bemoedigingssite.nl

 

RETREAITES

Jesus-washing-feet-12

DE SPIL☻

THEMA RETRAITE☻

OP ZOEK NAAR JE GRONDTOON☻

vr 1 Dec 2017 19:30 t/m zo 3 Dec 2017 14:30/

“Ieder heeft zijn eigen grondtoon. Die moet je ontdekken. En dan pas kun je jezelf zijn, en dan heb je pas de basis van de harmonie die je wilt bereiken. Samen met de mensen om je heen breng je dan een symfonie voort.” Begeleiding: Anita Stigter en Maarten Goossensen

images_5

THEMARETRAITES☻

STILTEWEEK/zo 12 Nov 2017 17:00 t/m vr 17 Nov 2017 17:00☻

Thuiskomen bij God en jezelf? Dan biedt deze periode van 5 dagen je de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor jezelf en de ontmoeting met God. In de BBC documentaire ‘The Big Silence’ pleit de Benedictijnse abt Christopher Jamison, voor dagelijkse stiltemomenten in onze drukke en jachtige samenleving. Hij noemt stilte het ‘medicijn voor de ziel’.

Begeleiding: Marianne Groen, Everlien van Blijderveen & Jan Wolswinkel

www.retraitecentrum.nl

cd2e8819c9b9c5f6a08d7486544e4191

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

STILTE WEEKEND/12 t/m 15 januari 2018/Thema:'Loslaten of vasthouden'  Er zijn allerlei zaken die ons vasthouden. In de Bijbel staat dat Gods Koninkrijk het belangrijkste is. Het is goed bezig te zijn met alles wat eeuwigheidswaarde heeft. Eén ding moeten we vasthouden, dat geeft zekerheid: Jezus alleen! Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

images_(5)

ZENDING DIACONESSENHUIS BETHANIE

RETRAITE OASE DAGEN☻

Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in. Thema: Jezus, dé Weg/Donderdag 23 november/Max. aantal deelnemers 12/€ 40,- incl. koffie/thee/lunch

Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,-/Tijd: 9.30-17.00 uur/Leiding:zr. Greet Verhoeven en

Frans Hoogendijk

bdb7253e4ae59c47aa69d67636ae41b3

DE SPIL

MEDITEREN MET HENK NOUWE☻

vr 8 Dec 2017 19:30 t/m zo 10 Dec 2017 14:30/THUISKOMEN: Thuiskomen bij jezelf is thuiskomen bij God☻☻

Henri Nouwen was katholiek priester. Eerst was hij hoogleraar in de Verenigde Staten, later werd hij pastor in L’ Arche, een woongroep voor opvang en verzorging van mensen met een ernstige handicap in Canada. Zijn boeken zijn een vrucht van meditatie. We willen van hem leren meer met aandacht te leven. Zijn weg heeft een menselijk gezicht, is mild en vruchtbaar.

Begeleiding: Erik Smit & Welmoed Dijkstra

POEZIE

POEZIE

3fc235efdf59182b5003d2848a250be1

POEZIE GEDICHTEN

VEEL VRIENDEN HIER BENEDEN☻

29 oktober☻

Veel vrienden hier beneden.

Veel vrienden hier op aard.

Maar één vriend zoals Jezus,

is 't meest van alles waard.

0e54c8fd22243107c6087c0a11880e8f

POEZIE

WAT HET LEVEN U MAG SCHENKEN☻

29 oktober☻

Wat het leven U mag schenken

Op Uw verder levensbaan

Wil er altijd toch aan denken

Wat God doet dat is welgedaan

VISJES
Image and video hosting by TinyPic ☻☻13 november☻☻ Image and video hosting by TinyPic
HEALING VOICE
51AMTNZMKRL._SY344_BO1,204,203,200_ HIS HEALING VOICE JONGE GELEERD☻ 29 oktober☻ Daar stond ik dan, als 8 jarige in de moestuin. Ik zag hoe de klimbonen zich slingerend vastgrepen om de lange bamboestokken, de aardbeien planten die zich voorbereiden om hun rode vrucht te dragen, en hoe het grappige loof van de winterpeen uit de grond stak. Ik was onder de indruk van Gods grootheid, in mijn kinderhart kwam een intens geluksgevoel. Dat geluk voelde iets minder bij de volgende stap, omdat ik al een tijdje lang pijn had in mijn rechterknie. In dat kleine kinderkoppie kwam plotseling de gedachte, maar als God dit alles kan laten groeien dan kan Hij ook mijn knie genezen. Zonder mijn handen te vouwen, zonder mijn ogen te sluiten keek ik naar omhoog, keek ik naar de blauwe lucht met haar witte wolken, en sprak onbevangen uit:’ knie wees genezen in Jezus naam’. Weg was de pijn. GEBED: Trouwe goede God, Uw woord zegt dat u onze geneesheer bent. Ik wil bij U komen om U te vragen om mijn geloof te versterken en van U genezing te verwachten, juist omdat U onze geneesheer bent. En leer me ook genezing uit te spreken in Uw naam over elke ziekte en kwaal, in Jezus naam. Amen.
RELATIE EN OPVOEDING
RELATIE EN OPVOEDING Image and video hosting by TinyPic IS ZIJN WERK BELANGRIJKER DAN ZIJN RELATIE? 6 november☻ Al zijn hele leven werkt mijn man hard. Elke avond is hij bezig; voor de kerk, voor zijn bedrijf, met klusjes in ons huis. Soms lijkt het alsof hij liever werkt dan bij hij bij mij is. Ik zou graag willen dat hij eens een avondje spontaan bij mij op de bank plofte. Laat met kleine momentjes weten dat je aan elkaar denkt. Een knuffel, samen een glas wijn, een appje tussendoor. RELATIE EN OPVOEDING☻ Image and video hosting by TinyPic GAAN WE MET ONS GEZIN NAAR EEN ANDERE KERK, OF NIET? 10 november☻ Ons gezin met vier kinderen is zo ongeveer de hofleverancier van de jeugd in de kerk. Het gevolg? Ik ben de tienerleider, mijn dochter van 16 en mijn zoon van 12 zijn de jeugdgroep. We denken erover een andere gemeente te zoeken. Maar, als wij vertrekken is er niet meer. Wat te doen? Ga eens na welke mensen het geloof van je tiener positief beïnvloeden. Waarom je tiener niet uitdagen het ook eens op papier te zetten en dan met elkaar te vergelijken? Zorg dat er frequent contact is en waardeer deze relaties. Ik ken een dominee die ervoor gekozen heeft om-in overleg met de ouders en de jongeren zelf-te kijken welke jeugdgroep uit een andere kerk in zijn stad een thuisbasis zou kunnen zijn. De drie jongeren gaan nu elk naar een jeugdgroep van een andere kerk. op deze manier werd er gezocht naar een aanbod op maat. Bron:eo
WEET-MAGAZINE

WEET-MAGAZINE GELOOFDEN ALLE VOLKEN IN EEN GOD☻

Image and video hosting by TinyPic

6 november☻ Alle religies zijn langzaam ontstaan uit de aanbidding van natuurfenomenen; dit is de dominante veronderstelling onder godsdienstsociologen. Vanuit het aanbidden van natuurkrachten (animisme) zou langzaam het polytheïsme en vervolgens het monotheïsme zijn ontstaan. Deze opvatting strookt niet met de Bijbel: de eerste mensen op aarde stonden in contact met één God. Weet Magazine publiceert in zijn oktobernummer onderzoek waaruit blijkt dat religies wél ontstonden vanuit het monotheïsme.

WEET MAGAZINE

Image and video hosting by TinyPic

DE BIJBELSE VISIE☻ 6 november☻ Deze theorie staat haaks op de Bijbelse visie. Want als het waar is wat het Bijbelboek Genesis zegt, namelijk dat alle mensen van Adam afstammen, dan zou het geloof in één God het oudste op aarde moeten zijn. Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe zuiverder het monotheïsme zou moeten worden. De aanbidding van vele goden is dan pas later ontstaan. Welke visie past het beste bij de feiten? Anders gezegd: Wat zijn de vroegste en ‘primitiefste’ vormen van godsdienst die gedocumenteerd zijn? Uit onderzoek van Tjarko Evenboer, dat is gepubliceerd in de nieuwste editie van Weet Magazine, blijkt dat de vroegste religies een geloof in één god waren. In de loop van eeuwen verviel dat tot polytheïsme en animisme. Evenboer gebruik hiervoor voorbeelden van Amerikaanse, Afrikaanse, Aziatische en Oceanische beschavingen. www.weet-magazine.nl

DOOR JEZUS HANDEN AANGERAAKT
images_2 DOOR JEZUS HANDEN AANGERAAKT☻ 13 november☻ Door Jezus handen aangeraakt wordt ieder gebrek heel gemaakt. De kracht waarmee de Heer geneest die zorgt dat 't gebrek is geweest. Met wondere daadkracht toont de Heiland hoe Hij ons verschoont, van zorg en moeite, leed, verdriet doordat Hij hem de uit uitkomst biedt. Zo toont Hij heerlijkheid en macht die ons voor 't voetlicht wordt gebracht Hij is het die op 't smeekgebed de mens van ziekte en kwalen redt. J.A v Tricht
U HEBT MIJN TWIJFEL WEGGENOMEN/HIJ KLOPT OP ELKE HARTEN DEUR
bdc54c60fefb432ec28d6cf7c3f2d410 U HEBT MIJN TWIJFEL WEGGENOMEN☻ 13 november☻ U hebt mijn twijfel weggenomen liet door Uw woord de waarheid zien. Daarvan hebt g’in mijn slaap met dromen bevestigd zonder ‘t woord misschien. U hebt mij zekerheid gegeven bij U de hemel in te gaan. Om daar voor eeuwig voort te leven in een verheerlijkt nieuw bestaan. Hier mag ik mij opnieuw ontplooien en zal mijn leven verder gaan. U zult in ‘t wit met kroon mij tooien en ‘t feestkleed om mijn schouders slaan. J.A v Tricht 19d68a13b0f34acf07ee9f4c90add37c HIJ KLOPT OP ELKE HARTEN DEUR☻ 13 november☻ Hij klopt op elke hartendeur is goed bekend met de teneur om Hem buiten te laten staan in de hoop dat Hij heen zal gaan. Maar Jezus heeft standvastigheid die Hem eens de toegang bereidt. Als Hij Zijn liefdewoorden spreekt die mensenharten openbreekt. Dan gaat Hij volgens plan te werk ontdoet de mens van zijn beperk. De lege plaats met liefd' gevuld daarmee wordt zijn bestaan omhuld. De vrede die dan binnenstroomt en als mens stil van heeft gedroomd. Die wordt van nu af werkelijkheid met 't heil door Jezus ingewijd. Waar voorheen de vrede ontbrak voelt men zich nu op zijn gemak. Want Jezus brengt graag ommekeer door liefde en Zijn vredesfeer! J.A v Tricht
VRAGEN/IK GEEF UITKOMST
9a8a6b6c138d5bfd43cfbb4dd5db39e9 VRAGEN☻ 13 november☻ Er zijn veel vragen in dit leven veel onbegrip veel moeite in dit leven het blijft spoken je wilt er graag vanaf en toch blijven die vragen waarom God je het leven gaf Waarom die oorlog waarom zoveel pijn waarom is de mens zo eenzaam zit hij vol venijn vol afgunst vol haat zodat hij zijn naaste naar het leven staat Het is niet voor niets dat de Bijbel zegt zalig zijn de armen van geest zij hebben niets dan alleen Christus die hun zonden droeg zij hebben geen vragen het gaat hun zielen goed ook al loopt alles tegen zij brengen het bij Hem Hij is degene die altijd luistert naar hun stem/E.Brunelli 28758d7981489550dbd2cea9b7db9cc9 IK GEEF UITKOMST☻ 13 november☻ Laat mij niet alleen, oh Vader in tijden van moeiten en verdriet, ik probeer mijn tranen te verbergen, zodat niemand ze maar ziet. In wanhoop roep ik tot U, U als Vader, hoor mijn klacht, help mij rustig los te laten terwijl ik op Uw antwoord wacht. U kent mijn nood en vele vragen, ik leg ze tóch maar in Uw hand, het is té zwaar voor mij te dragen, leid mij door 't onbekende land. "Mijn kind, Ik geef je uitkomst, in jouw specifieke pijn, vertrouw Mij, Ik geef leiding, Ik zal er altijd voor jou zijn!" E.Hengstman-Olst
WAAROM HEB JE MIJ VERLATEN

 

e523a0c3dd9cfc21e539ecabc2718321

WAAROM HEB JE MIJ VERLATEN♥

13 november♥

Jongen, waarom heb jij Mij verlaten,

verliet jij je ouderlijke huis,

heb jij Mijn liefde niet ervaren,

voelde jij je niet meer thuis?

Je wilde jouw erfenis, jouw bezit

en met tranen liet Ik je gaan,

je keek niet om, had maar één doel

op eigen benen te gaan staan!

Je vergokte je geld, vergokte alles

en kwam van honger bijna om,

bij de varkens was je woning,

je voelde je ellendig, leeg en stom!

En Ik stond elke dag te kijken,

elke dag te hopen, uit te zien,

elke dag te wachten en te bidden,

of jij thuis zou komen misschien?

Toen zag Ik je van verre komen,

gebogen onder een enorme last,

Ik holde in Mijn liefde voorwaarts

en hield je innig stevig vast.

Mijn zoon, Mijn zoon, daar ben je,

Mijn tranen stroomden neer en neer,

Ik heb zó verlangd je te omarmen,

Ik ben zó blij, je bent er weer!

E.Hengstman-Olst

IK HEB JE GELUK VOOR OGEN/VREES VOOR MENSEN
d330a07759c042061cdca23ce4d14e09 IK HEB JE GELUK VOOR OGEN☻ 13 november☻ Ik heb je geluk voor ogen en niet jouw ongeluk, Ik sterk je en Ik maak heel, wat gebroken is en stuk. Daarom kwam Ik naar deze aarde, die gebukt gaat onder last, Ik verlos je van de zonden, klamp je daarom aan Mij vast! Ik koester gedachten van vrede en niet van onheil of van kwaad, Ik geef hoop en geef je toekomst zodat het beter met je gaat! Dan zul je tot Mij bidden en Ik zal zeker luisteren, al roep je in jouw nood of zelfs in zachtjes fluisteren. Ja, Ik heb jouw geluk voor ogen en Ik koester die gedachten, gedachten van vrede en van heil en liefde, die álle pijn zal verzachten! Jeremia 29:11-14 /E.Hengstman-v Olst cff983c4db788d7bead4ad26738d846a VREES VOOR MENSEN☻ 13 november☻ Op dit aardse levenspad kan onverwacht verlies zijn geest of lichaam haken af en jij staat aan de zijlijn Al wat eerst belangrijk was dat heeft opeens geen waarde 't blijkt dat het gezondheid is wat 't meeste telt op aarde Als je ziekte zichtbaar is dan is er medeleven maar soms is er niets te zien dan moet je uitleg geven Angst voor oordeel legt je lam er is een strik gespannen tot je leest in 't woord van God: laat Mij jouw vrees uitbannen Jezus zegt: Ik heb je lief in Mijn oog heb je waarde vind kracht in Mijn vergeving laat los wat je bezwaarde M.Klok-Stam
GOED GEWETEN/LET OP WAT JE KIEST

cd50a3b74525673aa09eefc7550370fe

GOED GEWETEN☻

LET OP WAT JE KIEST☻

8 november☻

Je kan geen licht en

duisternis zijn

het licht is licht

duisternis hoort

daar niet bij

je kan geen twee heren

dienen

de satan en God

let op wat je doet

en kiest

God is licht

Hij duld geen duisternis

E.Brunelli

d9fca55ee37acd10d1eb0637b272247b

LET OP WAT JE KIEST☻

13 november☻

Je kan geen licht en

duisternis zijn

het licht is licht

duisternis hoort

daar niet bij

je kan geen twee heren

dienen

de satan en God

let op wat je doet

en kiest

God is licht

Hij duld geen duisternis

E.Brunelli

BIJBEL RECEPTEN

Image and video hosting by TinyPic

TONIJN SALADE UIT DE TIJD VAN DE BIJBEL☻

6 november☻

200 gram tonijn uit blik of 1 kilo verse tonijn grote slabladen 1 grote in blokjes gesneden venkelknol 125 gram rozijnen 2 gesnipperde augurken 2 stevige in stukjes gesneden appel plakjes radijs slabladeren voor het aankleden van de schotel VOOR DE DRESSING: 150 milliliter olijfolie 1 eetlepel mosterd 1 theelepel honing snufje selderijzaad zout naar smaak 70 milliliter azijn

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

Image and video hosting by TinyPic

DE VLUCHTHEUVEL☻

TE GESLOTEN VOOR GEMEENSCHAP☻

10 november☻

Steven en Wilma leerden elkaar kennen toen ze begin twintig waren. Wilma vertelt: “Steven is een open, spontane man, duidelijk aanwezig en soms overweldigend. Voordat wij verkering kregen, zag Stevens leven er heel anders uit. Hij was heel vrij in contacten met andere meisjes. Dat bleef niet bij flirten, er was ook seksuele gemeenschap. In het begin van onze verkeringstijd was hij daar heel open over.” Wilma waardeerde die openheid. “Ik heb thuis geleerd respect voor elkaar te hebben, ook op lichamelijk gebied. Mijn ouders waren niet heel intiem, maar áls zij elkaar een kus gaven, zag je dat het uit liefde was. Onder meer door mijn opvoeding wist ik hoe ik zelf tegenover intimiteit en seks voor het huwelijk stond. Bij Steven thuis werd er geen aandacht besteed aan seksuele opvoeding. Hij kreeg alles mee ‘van de straat’, van zijn vrienden en van internet. Hij had op dit gebied hele andere waarden en normen dan mij.” Steven en Wilma hebben nog geen jaar verkering als zij met elkaar vrijen. De geboorte van het eerste kindje van Steven en Wilma verliep traumatisch. Ik voelde dat wij en ons huwelijk op deze manier stuk zouden gaan. We zijn op zoek gegaan naar hulp voor ons samen. We vonden het belangrijk dat het iemand zou zijn die wat betreft geloofsbeleving met ons op één lijn zit. Het werd De Vluchtheuvel.”“Eerst heb ik alleen een aantal gesprekken gehad. Ik leerde om bij mezelf en bij mijn gevoel te komen, bij wat het met mij gedaan heeft. Daarna zijn we samen gegaan.” Steven deed in die tijd ook mee aan de mannengroep, om te leren breken met zijn seksverslaving. Tijdens de gesprekken samen hebben Steven en Wilma veel moeten leren. We zitten in een herstelperiode, maar het genieten van intimiteit en seksualiteit komt steeds meer terug.”

www.stichtingdevluchtheuvel.nl

1372510788_logo-stichting-schuilplaats

STICHTINGDESCHUILPLAATS

Marieke (21) leerde omgaan met de schade uit haar gezin van herkomst.

10 november☻

“Ik was op mijn 18de gewoon al levensmoe. Ik wilde niet meer leven. Ik zag geen toekomst meer en dacht dat er niemand zou zijn die met mij samen wilde leven. Met hulp van DMW ben ik sterker geworden. Mijn geloofsleven groeide in deze periode. Mijn ogen werden geopend voor een levende

God die Zijn handen naar me uitstak en zei: ‘Kind, alle moeite en zorg zal ik met jou dragen’. Op het gebed kreeg ik verkering met een zorgzame jongen die naar me wilde luisteren en er voor me was.”

www.stichtingdeschuilplaats.nl

STICHTING CHRIS

Image and video hosting by TinyPic

GAMEN☻

10 november☻

Iedereen speelt weleens een spelletje op de tablet, computer of playstation. Het spelen van digitale spelletjes wordt ook wel gamen genoemd. De meeste kinderen vinden dat spannender dan een bordspelletje zoals monopoly. Hoe komt dat toch, dat spelletjes op een tablet of computer veel vaker gespeeld worden dan een bordspelletje

Digitale spelletjes zijn heel slim bedacht. In alle digitale spelletjes kun je na het behalen van een score een level verder of je kunt dingen verdienen die het spel leuker maken. Een level hoger of het verdienen van dingen, zorgt ervoor dat er een geluksstofje in je hersenen wordt aangemaakt. Dat stofje heet dopamine, het geeft je een fijn gevoel. Je hersenen willen van dat stofje eigenlijk wel meer. Daardoor vind je die spelletjes leuker en speel je ze vaker.

Verslaafd?

Er zit ook een andere kant aan dat geluk stofje, dat stofje kan je ook verslaafd maken aan een game. Want je hersenen willen steeds meer van dat stofje waardoor je het steeds vaker en langer gaat spelen. Tot dat je niet meer zonder kan en je er aan verslaafd bent. Hoe zit dat bij jou?

 www.chris.nl

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

Image and video hosting by TinyPic

WAT IS ALPHA☻ 10 november☻ Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over boeiende onderwerpen. Je bent niet de enige; wereldwijd volgden ruim 29 miljoen mensen een Alpha. Voor wie? Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou! Waarom? Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Je denkt samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor. En het is helemaal gratis! Hoe werkt het? De meeste Alpha’s beginnen met een gezellige en lekkere maaltijd. Na het eten luister je naar een kort inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen. Wat kost het? Er zijn geen directe kosten verbonden aan de cursus. In sommige gevallen kan het zijn dat er een bijdrage voor het eten gevraagd wordt. Hoe dit kan? De cursus wordt gegeven door vrijwilligers die zo enthousiast zijn over Alpha dat zij dit graag delen met anderen!

download_(8)

TERWILLE BUURVROUW EN HULPVERLENER☻ 10 november☻ Vanuit de prostitutie stap je niet zomaar weer het gewone leven in”, vertelt Wendy. Wendy is hulpverlener bij Terwille en woont met haar gezin naast een beschermde woonplek voor vrouwen die de prostitutie achter zich hebben gelaten. “Ik ben in de eerste plaats een buurvrouw”, zegt Wendy. “Maar wel een buurvrouw met wat extra kennis.” Wendy’s eigen woning zit aan een ‘leerhuis’ van Terwille vast. Het leerhuis bestaat uit vier zelfstandige woon-units. Aan de overkant van de straat is een soortgelijk pand met zes woonplekken. Deze woonplekken in Drenthe vormen een laatste schakel in het uitstaptraject dat Terwille heeft voor vrouwen die hun werk in de seksbranche willen loslaten. Wendy vertelt: “De huizen zijn gericht op zelfstandig wonen, maar ook op nabijheid. Ik wil de vrouwen niet betuttelen en ze heel gewoon benaderen, zoals ik ook met andere buren zou doen. Maar vanwege mijn beroep als hulpverlener ben ik natuurlijk wel een buurvrouw met extra kennis.” In het huis fungeert Wendy als zorgcoördinator en ondersteunt ze de vrouwen waar dat nodig is.

OPVOEDEN

OPVOEDEN

Image and video hosting by TinyPic

EEN LIJSTJE OM KINDEREN TE LEREN ZICHZELF KLAAR TE MAKEN☻ 10 november☻ Ken je dat? Achter je kinderen aan zitten van ontbijt tot je op de fiets naar school zit en vanaf het avondeten tot ze naar bed gaan. Je zou toch dénken dat ze onderhand wel moeten weten wat ze moeten doen (wassen, tanden poetsen, dat soort dingen) maar als je hen geen opdracht geeft dan doen ze niks. Ik was daar licht gefrustreerd over tot ik me realiseerde dat ik dat gedrag eigenlijk zelf veroorzaakt had. Zo lang ik hen stap voor stap blijf vertellen wat ze moeten doen hoeven ze ook niet zelf na te denken. Geen enkele noodzaak toe. Tijd om de twee jongedames wat meer eigen verantwoordelijkheid te geven dus. Om ze te helpen “on track” te blijven maakte ik lijstjes voor ze die ze kunnen volgen. Voor onze 4-jarige kwamen er plaatjes bij, zodat ook zij weet wat ze moet doen. De lijstjes werden gelamineerd zodat de vakjes met een whiteboardstift afgevinkt kunnen worden. Na gebruik schoon vegen en zo kan je de lijstjes elke dag opnieuw gebruiken. Hoe leer jij je kinderen om zelfstandig te doen wat ze moeten doen om de deur uit te komen of naar bed te gaan?

WAAR IS MAMA☻ 2 november☻ Een veel gehoorde uitroep hier thuis is: ‘Maaaamaaaa, waar bént u?’ ‘Hier!’ roep ik dan. ‘Waar is hier?’ En na concrete instructies komt er een kind aanstappen dat iets héél belangrijks heeft te vertellen tegen mama. Of iets wil laten zien. Nu! Maar waar is mama? Soms ben ik was aan het opruimen op de slaapkamers. Of ik zit op de wc (dan komen ze dus niet binnen). Soms hang ik even uitgeteld op de bank (en heb ik dus eigenlijk écht geen zin om naar hun stoepkrijt te komen kijken). Soms echter ben ik wel in het zicht maar merk ik dat ik een hele poos niet in beeld ben. Dan krijg je dit soort conversaties: ‘Mag ik een ijsje?’ ‘Ja hoor, als je het even zelf pakt.’ ‘Echt, mag ik een ijsje?’ (stralend bekkie) ‘O wacht, je hebt er net ook al een op. Nee, dan mag het natuurlijk niet.’ ‘Maar u zei dat het mocht!’ Of ik op dat moment in een boek verdiept ben, in gedachten verzonken of in een Whats’app gesprek verwikkeld ben maakt niet zoveel uit. Ik ben er even niet! Er zijn van die dagen dat ik er heel veel niet echt ben. Als ik moe ben, of druk. Ik race door het huis om alles nog een beetje ordelijk te houden, iedereen krijgt te eten en komt op tijd op school (of net niet), maar in elk geval gaat het voor mijn gevoel allemaal nog best wel goed. Maar keer op keer valt het me op dat de kinderen aan me merken dat ik er niet echt bij ben. Dat ik er niet echt voor hén ben. Ze mopperen een beetje. Trekken mijn aandacht op allerlei manieren.

YOUTH FOR CHRIST/HUISVANBELLE

download_(4)

YOUTH FOR CHRIST☻ JONGEREN OP HUN VOETEN ZETTEN☻ 21 oktober☻ Veel jongeren maken hun opleiding niet af. Bijvoorbeeld door problemen thuis, gebrek aan sturing, een vader die hard werkt en nooit thuis is. Ik ken jongeren die al drie echtscheidingen hebben meegemaakt. Het is de wereld waarin we leven, maar het doet pijn om dat te zien. Die jongeren wil ik helpen opstaan, een duwtje in de rug geven. Een jongere werker vertelt hoe hij jongeren op hun voeten zet door een stukje vaderschap te tonen. We kopen bijvoorbeeld een stuk bos, hakken bomen om, kloven het hout en slaan het op om te verkopen. Je brengt ze discipline bij, want de klus moet wel af en die boom moet wel om. Vaak ontstaan er gesprekken waarbij een zin soms heel veel zegt over de thuissituatie van een jongeren.

postimage

YOUTH FOR CHRIST

JONGEREN OP HUN VOETEN ZETTEN (VERVOLG)☻

21 oktober☻

Kees heeft zelf twee vaders, vertelt hij. Mijn echte vader en een goede vriend. Ze geven me allerlei levenslessen mee. Vorig jaar heb ik met m’n vader in Schotland door de bergen getrokken. Heel cool als je dat met je vader kan beleven. Ik besef dan ook dat veel jongeren dat niet met hun vader kunnen doen. Sommige jongeren zien mij als een soort grote broer, een vaderfiguur of een mentor. Ik ben dankbaar dat ik die rol mag vervullen. Met Pasen heeft een jongere uit Ede zich laten dopen. Hij heeft veel met ons gepraat en wilde ons er graag bij hebben. Het was heel tof om te zien hoe hij echt een nieuwe start maakte.

 

artikel-annesara-huisvanbelle

HUISVANBELLE

OVER 10 JAAR DAN…

12 oktober☻

Fantaseer jij ook wel eens over de toekomst? Hoe zou de wereld eruit zien over 1000 jaar? Ik kan me er wel wat bij voorstellen: we vliegen in zo’n rood vliegtuigje waarmee Willie Wortel heel Duckstad doorkruist, ons huis wordt schoongemaakt door robots en we kunnen onszelf teleporteren naar elke plek in de wereld (als dat eenpersoons vliegtuig begint te vervelen). Wist je dat je hier al veel dichterbij bent dan je denkt? Oké, teleportatie is misschien wat vergezocht, maar de onderstaande dingen zullen je nog verrassen. En het is mega-interessant! Je ziet het steeds vaker op het nieuws: de zelfrijdende auto’s komen eraan! Zouden die zo slim zijn dat het woord ‘file’ uit ons woordenboek verdwijnt? In één rechte lijn naar je vakantiebestemming, hoezee! Verveel je je toch een beetje, dan ga je gewoon televisie kijken. Of je doet een dutje. Relaxed, joh. En de rijlessen worden er vast een stuk makkelijker door! Alles wat je moet weten is hoe de knopjes voor de radio en de ramen werken (want dat zijn wel essentiële functies van een auto, natuurlijk). De robotstofzuiger ken je vast wel: zo’n rond dingetje dat over de grond zoeft en jou heel wat tijd bespaart.Door de ‘robotisering’ van de samenleving zullen veel banen ophouden te bestaan – die worden immers overgenomen door robots.JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG d3b178c674a0ac3a6e346e4b46b8d2a5 JARIGEN IN OKTOBER/NOVEMBER☻ JARIG ZIJN☻ 21 oktober☻ Vandaag is het feest, gezellig bij elkaar zijn, samen dit te mogen vieren met groot en klein. Dankbaar en blij dat Hij mij dit heeft gegeven, Hij is de Schepper van mijn leven. J.Troost Klik hier voor meer gratis plaatjes Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq HUWELIJK 74a1cc7cd167a564d2857b863e8f61de ER IS ALTIJD EEN WEG☻ 21 oktober☻ Er is altijd een weg… Welke keuzes je ook maakt… Er is altijd een weg… Naar liefde en geluk… Kies de juiste weg… En je zult vinden wat je zoekt/Janet Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP 4ba18906f3e5524764f5de7eab053589 STEUN☻ 21 oktober☻ Soms komt uit onverwachte hoek, de steun die je net nodig hebt, op het moeilijkste moment in je leven, waar de moed allang is weg geëbt. Die steun die kan zoveel betekenen, dus grijp het met beide handen aan en schaam je niet om om hulp te vragen, het alternatief is, alleen komen te staan. J.v Schot Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld GEBOORTE☺☺ dd9d8175475402c42afd0670399ef0f6 WAT EEN SCHAT☻ 21 oktober☻ "Een baby, een meisje!" riep mama van uit de keuken met de telefoon in haar hand. "en ik ben de meter!" riep ze weer, ze maakte een buiging, heel galant. "het is vast een schat" riep ze voor de derde keer, van plezier draaide ze rondjes, heen en weer. "Deze geboorte is een wonder! deze geboorte is bijzonder!" En mijn mama had gelijk, jouw geboorte is bijzonder.Want mama, ik en heel de familie kunnen niet meer zonder. Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie
VISIE NIEUWS

VISIE NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

4,5 MILJOEN KINDEREN IN NEDERLAND KENNEN GOD NIET☻ 10 november☻ Marian Timmermans en Corjan Matsinger zijn twee jongerenwerkers die zich inzetten om het christelijk geloof door te geven aan jongeren en kinderen. Dit doen zij via het online platform Young & Holy waar ze dagelijks religietrends posten. “We willen bij kinderen en jongeren het verlangen aanwakkeren om God te leren kennen.” “We willen bij kinderen en jongeren het verlangen aanwakkeren om God te leren kennen. Er zijn in totaal ongeveer 5 miljoen kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 25 jaar. Hiervan komt 10% regelmatig naar de kerk. De rest van de jongeren en kinderen weet nauwelijks iets van het christelijk geloof af. Terwijl het geloof in onze samenleving op allerlei manieren op ons af komt. Deze religie maken we zichtbaar door dagelijks religietrends te posten op www.youngholy.nl.” “We genieten van kinderen omdat ze heel puur zijn en jongeren kunnen zorgen voor veranderingen in de samenleving. Aan die veranderingen kunnen wij op deze manier bijdragen.”

VISIE NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

IK VERLANG NAAR MEER DIEPGANG IN MIJN GELOOFSLEVEN☻ 10 november☻ Over Henoch werd gezegd dat hij wandelde met God. Hij leefde in nauwe verbondenheid met Hem (Genesis 5:22). Dat klinkt inspirerend, vind je niet? Misschien heb je weleens een christen ontmoet, waarvan je dacht: ‘Hij of zij heeft zo’n diepgaande, persoonlijke relatie met God, wat hij heeft, wil ik ook!’ Als het aan God ligt, leven we allemaal in nauwe verbondenheid met Hem. Dus wat let je om (meer) met Hem te gaan wandelen? 1. Geef je over aan God Leven in overgave aan God, is een doorlopend proces. Natuurlijk heb je een moment in je leven gehad, waarop je je echt heel bewust hebt bekeerd; anders was je nu geen christen. Maar dat ene moment is niet voldoende, als je een diepgaande relatie wilt hebben met God.

CHRISTELIJKE NIEUWS
NIEUWS Image and video hosting by TinyPic BINNENKORT DOCUMENTAIRE OVER DE ERFENIS VAN LUTHER☻ 17 oktober☻ Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther met de publicatie van zijn 95 stellingen de protestante Reformatie inluidde. Het is de aanleiding voor regisseur Peter Greenaway om aan de hand van 16e en 17e-eeuwse tekeningen en schilderijen een persoonlijk en visueel rijk filmessay te maken over Luthers erfenis. Hij betrekt daarbij zijn tijdgenoten als Erasmus en onderzoekt de invloed van verschillende communicatierevoluties. Eerst die van de boekdrukkunst, die grootschalige propaganda mogelijk maakte, daarna die van de computer. Zo ontvouwt zich naast een historische schets van Luthers leven en gedachten goed, een uitgesproken, kritische en actuele visie op de macht van het beeld en de invloed van religie. Door de opkomst van de boekdrukkunst en zijn vertaling van de Bijbel kon Luthers protest zich razendsnel verspreiden, met de grootste breuk in de geschiedenis van het katholieke geloof, ingrijpende veranderingen en grote spanningen tot gevolg. Greenaway baseert zich vooral op visuele bronnen omdat juist die de meeste invloed hadden op de grotendeels ongeletterde bevolking. Hij ontwaart in het samenspel van verbeelding, macht, geweld en geld parallellen met het heden. NIEUWS Image and video hosting by TinyPic WAAR WAS JE JAN VAN BEMMEL SCHRIJFT BOEK OVER SCHEPPING EN EVOLUTIE☻ 17 oktober☻ Wij leven ruim honderdvijftig jaar na Charles Darwin en bijna honderd jaar na Edwin Hubble. Zij veranderden onze visie op levende organismen en de wording van het universum. De wetenschap heeft, naar het lijkt, onbegrensde mogelijkheden, maar gaat zij alle vragen beantwoorden, of zijn er grenzen aan haar wijsheid? In het boek Waar was je? zoekt natuurkundige dr. Jan van Bemmel een weg te vinden te midden van de vele mogelijkheden en gegeven grenzen. Hij maakt daarbij gebruik enerzijds van wat wetenschappelijk bekend is en anderzijds van wat is bedacht door vele denkers voor ons en wat is doorgegeven door de Bijbelschrijvers. Gegeven wat wij tot op heden weten over het oerbegin en de wording van het leven, is een van de conclusies van dit boek dat de grootste wetenschappers steeds bescheidener zijn geworden en zich ervan bewust zijn dat er principiële grenzen zijn aan ons kennen. Dat geldt zowel de natuurwetenschappen als de mens- en godsdienstwetenschappen; vandaar de titel van dit boek. Voor Jan van Bemmel geldt dat hij dankbaar is dat er vanuit de Bijbel, complementair aan de wonderlijke natuur die wij mogen bestuderen, antwoorden worden aangereikt die het leven zin en richting geven.
NIEUWS

NIEUWS

salvator-mundi

PORTRET VAN JEZUS DUURSTE KUNSTWERK OOIT☻ 17 november☻ Salvator Mundi, een schilderij van Leonardo da Vinci, heeft op een veiling in New York 400 miljoen dollar (339 miljoen euro) opgeleverd. Het is daarmee het duurste kunstwerk ooit, meldt de NOS. Het schilderij, in het Nederlands Verlosser van de wereld, is een portret van Jezus. Het werd rond het jaar 1500 geschilderd. In 1958 leverde het schilderij bij een veiling maar 50 euro op. Toen waren het gezicht en het haar van Christus nog overgeschilderd. "De zaligheid is niet te koop, maar de Verlosser van de wereld kun je kopen voor 400 miljoen euro," reageert ds. Alfred Post via Twitter. Collega-predikant ds. J. Holtslag voegt toe: "De Verlosser Zelf betaalde een hoger bedrag. Hij betaalde met Zijn leven."

NIEUWS

adventskalender-zij-lacht

NIEUWE ADVENTSKALENDER ZIJ LACHT VOOR 2017; GOD KEERT ALLES OM☻ 17 november☻ Na het publiceren van (gratis) Bijbeloverdenkingen en het uitgeven van inspirerende leesplannen voor jonge vrouwen, neemt Zij Lacht een volgende stap: een online shop. Met als kers op de taart: de adventskalender voor 2017. De kalender bestaat uit 26 losse kaartjes waarop voor iedere dag tussen 1 en 26 december een Bijbelleestip en stof tot nadenken staat. Thema: God keert alles om Het thema van de kalender luidt ‘God keert alles om’. Met de geboorte van Jezus keerde God letterlijk alles om: Hijzelf werd het offer en voorzag ons van genade – voor altijd. Maar dit is niet de enige manier waarop dit ‘omkeren’ zichtbaar werd in Jezus’ leven. In de kalender ontdek je iedere dag één manier waarop Jezus de wereld op zijn kop zette (en nog steeds zet!). 26 losse kaartjes De kalender bestaat uit een set van 26 losse kaartjes, vormgegeven door van Huis van Mijn. Op de voorkant staat een cijfer (1 t/m 26 december) en op de achterkant vind je een leestip en de kerngedachte van die dag. Het leesplan is samengesteld door Mandy Wittekoek – den Dekker en Liza de Jonge. Liza: “Omdat het 26 losse kaartjes zijn, kan de kalender op verschillende manieren worden gebruikt. Zo kun je er zelf een touwtje doorheen halen om de kalender op te hangen, of je kunt de kaartjes naast elkaar met een knijpertje ophangen. Maar je kunt de kaartjes natuurlijk ook los in je Bijbel stoppen, of versturen naar een vriendin.” Bestellen De 26 kaartjes zijn via een pre-order voor €9,95 te bestellen via zijlacht.nl/shop. De pre-order loopt op 20 november ten einde.

NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

BESTEL EEN GRATIS BIJBEL IN DE GEWONE TAAL☻ 10 november☻ Ga de uitdaging aan om in één jaar de complete Bijbel te lezen. Dit kun je in je eentje doen, maar het kan ook heel inspirerend en motiverend zijn om met een groep vrienden of bekenden Bible in One Year te gaan doen. Bible in One Year trekt wereldwijd een enthousiast lezerspubliek en is nu vertaald in het Nederlands. http://www.alphanederland.org/bioy-bijbel Wij zijn gedreven om mensen in contact te brengen met Jezus. Het gaat niet om een religie of regels van een geloof. Jezus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” En dat is Hij voor mensen die de weg proberen te vinden in een wereld die verdwaald is. Voor hen die realiteitszin zoeken in de chaos. En Hij geeft inhoud aan de leegte in het leven. Die hoop mogen we doorgeven. Nicky is de schrijver van een aantal bestsellers. Waaronder: Een kwestie van Leven, De uitdaging van een christelijke levensstijl, Een leven dat zin heeft, Het hart van de opwekking en Waarom Jezus?. Nicky is getrouwd met Pippa. Ze wonen in het centrum van Londen en hebben drie uitwonende kinderen. Je leest iedere dag drie Bijbelgedeelten met daarbij een praktische uitleg die de Bijbelgedeelten onder één thema samenbrengt. Deze praktische uitleg is geschreven door Nicky Gumbel, de oprichter van Alpha, en wordt aangevuld met een kort inzicht van zijn vrouw Pippa Gumbel. Je ontvangt dagelijks een e-mail met de drie Bijbelteksten en de praktische uitleg van die dag. Instappen kan op ieder moment. Na een jaar heb je de hele bijbel gelezen. Kijk hier om te weten hoe de dagelijkse e-mail eruit ziet. De meest gestelde vragen hebben we ook op een rij gezet.

NIEUWS

Image and video hosting by TinyPic

FAMILY & GEKOZEN TOT DE BESTE DIGITALE ZENDER 2017☻ 10 november☻ De tv-zender Family7 is voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot beste digitale zender van Nederland. De lezers van tv-gids Totaal TV en de bezoekers van totaaltv.nl mochten de afgelopen weken stemmen op de meest gewaardeerde digitale tv-zender. Net als de vorige jaren kreeg Family7 de meeste stemmen. De zender werd twaalf jaar geleden opgericht door Dolf en Ans van de Vegte. “Afgelopen jaar hebben we met hulp van onze kijkers een nieuw pand gekocht, waar we drie studio’s in gaan bouwen”, vertelt het echtpaar trots. “Family7 groeit steeds verder; we zijn enorm blij dat de kijkers ons een warm hart toedragen.”Bron:cip

Image and video hosting by TinyPic

NIEUWE CHARISMATISCHE BIJBELSCHOOL OPKOMST☻ 10 november☻ Er komt een nieuwe evangelisch-charismatische bijbelschool: Kingdom Lifestyle. De school start in januari 2018 in Nijkerk. De oprichters hopen te starten met vijftig studenten. Nijkerk De nieuwe school biedt een jaar lang één dag in de week onderwijs, waarin de nadruk ligt op karaktervorming. De insteek is praktisch: studenten moeten het geleerde toepassen in alle facetten van hun leven, van kerkelijke gemeente tot gezin en beroep. De oprichters zijn Wouter van Twillert en Daniël Renger. Van Twillert was tot 2013 onder meer directeur zorg bij de christelijke hulpverleningsorganisatie De Hoop in Dordrecht. Renger is voorganger en was een van de oprichters van Kingdom Life College, een andere bijbelschool. De nieuwe opleiding is volledig gemodelleerd … Bron:nd

 

 

TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl