GOD RUST IN ZIJN SCHEPPINGSWERK
Neem voldoende rust voor jezelf
E-CARDS/12 januari

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

GEBEDEN

Image and video hosting by TinyPic

 GEBED☻ 27 december☻ op school en thuis leerden ze ons bidden thuis zagen we moeder bidden naar OL VROUW het deed me denken toen ik een mooie kaart aankreeg met het Maria beeld en Bernadette verleden week even een bedankmailtje gestuurd en bedankt voor het gebed ons geloof Van Hees Annie

Image and video hosting by TinyPic

BIDDEN☻

27 december☻

Bidden is spreken met God,

immers Hij bestuurt ons lot.

Hij kent ons van buiten en binnen,

bij Hem mogen wij altijd beginnen.

God is het einde en het begin

en geeft ons leven werkelijk zin.

Zonder God is er geen bestaan,

deze wereld zou direct vergaan.

God houdt deze aarde nog in stand

en heeft alles in Zijn hand.

Hem zullen wij moeten eren

en niets anders willen begeren.

God is het, die ons het leven gaf

en leidt ons van de wieg tot het graf.

Biddend mogen wij tot Hem gaan,

wetende dat Hij met ons is begaan.

God wil altijd naar ons horen,

Hij heeft ons uit verkoren.

Als wij biddend tot Hem gaan,

neemt Hij ons in liefde aan.

Bid, werk en geloof in God,

boven al het aardse genot.

Hij zal luisteren naar ons gebed,

God is het, die ons leven redt.

Image and video hosting by TinyPic

GEBED☻

4 januari☻

op school en thuis

leerden ze ons bidden

thuis zagen we moeder

bidden naar OL VROUW

het deed me denken

toen ik een mooie kaart

aankreeg met het Maria beeld

en Bernadette verleden week

even een bedankmailtje gestuurd

en bedankt voor het gebed

ons geloof

Van Hees Annie

HET WOORD VAN GOD

Image and video hosting by TinyPic

WAT DOET GODS WOORD MET ONS☻

27 december☻

Onze God is een God van relatie. Hij laat iets van zi

ch horen in menselijke taal. Hij spreekt tot ons in

en door zijn Woord, dat we kunnen lezen in de B

ijbel. We mogen het rustig overwegen, ons erdoor

laten aanspreken, laten raken, en er

voeding en nieuw leven uit ontvangen.

Gods Woord is levend en krachtig. Het heeft

een positieve uitwerking in je leven. Lezen in

de Schrift werkt iets uit in je leven. Daar mag

je in geloven, op vert

rouwen. Gods Woord is

betrouwbaar.

Ik wil niet zeggen dat ie

der woord in de Schrift

voor mij dezelfde waarde heeft. Mensen

hebben onder leiding van de H. Geest hun

ervaring met God aan het papier toevertrouwd.

Er is dus in elke Schrifttekst ook iets van

subjectieve menselijke ervaring, en dan nog uit

een heel andere tijd en cultuur. Ik mag daar

rekening mee houden terwijl ik de Bijbel lees

en ik mag bidden dat de H. Geest me helpt

Gods Woord voor mij persoonlijk in deze tijd

te verstaan. Natuurlijk is het ook wijs om

samen met andere gelovigen uit te wisselen

over Gods Woord.

DEBRONENLEVEN
DE SPIL/ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETHANIE

Image and video hosting by TinyPic

DE SPIL STILTE WEEKEND☻ vr 27 Jan 2017 19:30 t/m zo 29 Jan 2017 15:30☻ Tijdens dit stilteweekend zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons van ons verlangen naar God bewust maken. Maar stilte kan ook onwennig, verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust. We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stilte-wandeling en creatieve uitingen. Natuurlijk is het stil in huis. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. Begeleiding: Marianne Groen en Everlien van Blijderveen

Image and video hosting by TinyPic

 

DE SPIL

INDIVIDUELE RETRAITES☻

De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust  bij God.

Marianne Molenaar

Week 49: 5 t/m 9 december alleen nog plaats van woensdag t/m vrijdag

Week 51: 19 t/m 23 december

Week 3: 16 t/m 19 januari 2017 Let op, deze week is t/m donderdagmiddag

Week 5: 30 januari t/m 3 februari 2017

www.retraitecentrum.nl

Image and video hosting by TinyPic

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

Ervaar échte stilte in een natuurrijke omgeving

De Stilteweekends zijn bedoeld om uzelf een paar dagen terug te trekken uit de drukte van alledag, een periode van geestelijke rust, tijdelijke afzondering en inkeer. U onderbreekt uw bezigheden om vervolgens met frisse moed weer aan de slag te gaan. Ook Jezus zonderde Zich af om Zijn Vader te zoeken. Voor ons des te meer reden om de stilte in te gaan.

Tijdens de stilteweekenden is er een gezonde afwisseling in perioden van stilte en tijden van lofprijzing en uitwisselen met elkaar. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom op deze weekenden.

'Hier ben ik' Durven we dat tegen God te zeggen?Abraham zei het, Elia zei het en Jezus durfde het aan.

En wat is daarvoor nodig? Waar staan wij? Hoe gaan we het nieuwe jaar in? 13 t/m 16 januari 2017

DAGBOEK

DAGBOEK☻☻

Image and video hosting by TinyPic

DIE MIJN WOORD HOORT☻

4 januari☻

"Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven" (Johannes 5:24).

Hoe wonderbaar eenvoudig is het evangelie van God. Het is luisteren naar Zijn Woord, geloven wat God ons door Zijn Woord aangaande Zijn Zoon heeft verkondigd.

Het evangelie van God is het evangelie aangaande Zijn Zoon, Jezus Christus, de opgestane Heer (Romeinen 1:1-4).

Wie dit evangelie Gods gelooft, heeft eeuwig leven. Hij komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Het werk dat Jezus Christus voor ons heeft volbracht, is

zo volkomen af, zo volmaakt.

Voor de mens is er niets meer overgebleven om te doen. Met zijn hart geloven, dat Gods evangelie aangaande Zijn Zoon waar is, dat Jezus Christus ook voor hem persoonlijk het werk der verlossing heeft volbracht, brengt de mens van de eeuwige dood in het eeuwige leven.

Image and video hosting by TinyPic

DAGBOEK

GODS LICHT☻

27 december☻

1 Johannes 1:9: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid".

In Jezus Christus staan wij voor Gods aangezicht als heilig en onberispelijk (Efeze 1:4), want door het offer van Christus is de zonde te niet gedaan (Hebreeën 9:26). Deze positie van ons is eeuwig en onveranderlijk en niet afhankelijk van onze wijze van wandelen. God gaf ons deze positie in Christus, opdat wij nu als Zijn kinderen door het leven kunnen gaan. Johannes zegt het zo in 1 Johannes 1:3: "En onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus".

Wij mogen nu als kind in Gods Vaderhuis verkeren en ons ter beschikking stellen van onze Heer en Heiland. Dit is wandelen in Gods licht.

SPREUKEN/PSALM/SHOUT

SHOUT BOX

Image and video hosting by TinyPic

SPREUKEN ☺☺

11 januari☻

"Iemand die de waarheid spreekt, blijft altijd overeind; bedrog is slechts een tijdelijke zaak, want eerlijk duurt het langst."(Spreuken 12:19)

Image and video hosting by TinyPic

PSALM ☺☺

11 januari☻

"Prijs de HERE! Gelukkig is ieder, die ontzag heeft voor de HERE en van harte bereid is Zijn geboden na te volgen."(Psalm 112:1)

INSPIRERENDE GEZEGDES/CITAAT

Image and video hosting by TinyPic

INSPIRERENDE

GEZEGDES☺

11 januari☺

Het probleem dat voor je ligt is nooit zo groot als de persoon die achter je staat. Innerlijke rust begint met het aanvaarden van de keuzes die je hebt gemaakt.

Image and video hosting by TinyPic

CITAAT

11 januari☺

Wat je wilt veranderen, dien je eerst te aanvaarden. Pas als je het kent kan het van anders naar beter.

QUOTES/MAX LUCADO

Image and video hosting by TinyPic

QUOTES ☺☺

11 januari☻

"De kerstboodschap is dat er hoop is voor een verwoeste mensheid - hoop voor vergeving, hoop voor vrede met God, hoop voor glorie - omdat door de wil van de Vader Jezus Christus arm werd en geboren werd in een stal. Zodat Hij dertig jaar later aan een kruis zou kunnen hangen."

Image and video hosting by TinyPic

MAX LUCADO☻

11 januari☻

Elke uitdaging, groot of klein, kan je voorbereiden op toekomstige mogelijkheden. De omstandigheden waarin je je bevindt brengen jou misschien in verwarring, maar ze verbazen God niet. Hij kan, en zal, ze gebruiken om bij te dragen aan zijn doel. (God tilt je op)

KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
Image and video hosting by TinyPic KORTE GEDACHTE 11 januari☻ Als het mogelijk zou zijn om het menselijk hart te peilen, dan zouden wij daar tot onze verrassing ontdekken dat het hart in stilte aan het wachten is op iemand die zal komen. In het Johannes-evangelie vinden wij een antwoord op dit wachten: “In ons midden is iemand die u niet kent.” Bevindt hij zich niet altijd temidden van ons, deze Christus die wij misschien niet goed kennen?. Image and video hosting by TinyPic OVERDENKING☻ 11 januari☻ In de stormloop van de vakantie en de greep van het kopen en het geven van geschenken is het heel belangrijk om te onthouden dat het leven veel meer is dan zelfs de meest elementaire dingen die we denken nodig te hebben. Als we God, zijn werk en zijn wil in ons leven uit het oog verliezen, wat hebben we dan? Niet veel en het zal niet lang blijven! Mijn gebed voor jou en mij tijdens deze vakantie is dat we worden herinnerd aan wat het meest belangrijk, meest waardevol en meest blijvend is.
BIJBELVERS/EVANGELIE

Image and video hosting by TinyPic

BIJBELVERS ☺☺

11 januari☻

"Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door! Maar de poort naar het leven is nauw. En de weg erheen smal. Weinig mensen vinden hem."(Mattheus 7:13-14)

Image and video hosting by TinyPic

EVANGELIE ☺☺

11 januari☻

"Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!"(Jesaja 53:5)

POEZIEGEDICHTEN

POEZIE☺

Image and video hosting by TinyPic

POEZIE ☻

STERREN☻

4 januari☻

Zoveel sterren als er 's avonds

Aan den held'ren Hemel staan,

Zoveel blaadjes als de zomer

Aan de bloemen heeft gedaan.

Zoveel druppels als er in een

Vat van grote inhoud gaan.

Zoveel goede wensen heb ik

Voor u bij dit schrift gedaan.

Image and video hosting by TinyPic

POEZIE☻

BEMIND DOOR GOD☻

4 januari☻

Je vraagt me te schrijven

Een vers op dit blad

Maar lieve Marjan

Ik weet toch echt niet wat!

Toch wil ik je wensen

Een zeer gelukkig lot

Bemind door alle mensen

Maar bovenal door God.

 

VISJES
VISJES ☻☻☻4 januari☻☻ Image and video hosting by TinyPic ☻☻4 januari☻☻ Image and video hosting by TinyPic
TIJD MET JEZUS

Image and video hosting by TinyPic

TIJD MET JEZUS☻

JEZUS DE EEUWIGE VADER☻

4 januari☻

Jezus: Eeuwige vader

Eeuwige vader - het is een merkwaardige naam voor iemand van wie net gezegd is: een zoon is ons gegeven! Maar deze zoon is de vader van de eeuwigheid. Hij was en is de schepper van eeuwig leven en is zelf het begin en het einde, de alfa en de omega. In Jezus komt de eeuwigheid de tijd binnen en pas met hem beleef ik de tijd van mijn leven! Als we Jezus leren kennen als de schepper en vader van de eeuwigheid krijgt ons leven een ongekende diepgang. En daar hebben we behoefte aan omdat we vaak aan de oppervlakte blijven. Oppervlakkig leven is een van de grootste gevaren van onze snelle tijd. Herken je die oppervlakkigheid? Geloof dan dat Jezus een nieuwe, eeuwige diepgang in je bestaan brengt.

Gebed: Jezus, u die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde bent, u wil ik aanbidden. Breng zo nieuwe diepgang in mijn leven. Amen.

Image and video hosting by TinyPic

TIJD MET JEZUS☺

DE HEER GOD LEEFT☻ 14 januari☻ Dit zeg ik daarover: Gebruik nooit de woorden: ‘Zo zeker als de Heer leeft!’ En zeg nooit over iets: ‘Dat is zo zeker als de hemel bestaat’ of: ‘Dat is zo zeker als de aarde bestaat’. Want God is koning van de hemel, hij heerst over de aarde.(Matteus 5:34) De wetsleraren hadden allerlei regels bedacht rond het gebruik van een eed. Het maakte voor hen veel uit welke formulering je gebruikte. Want bij bepaalde formuleringen kwam het er minder op aan of je je er wel aan zou houden. Maar daarmee verschoof de aandacht van eerlijkheid en betrouwbaarheid in je spreken naar de formules die je gebruikte. Jezus moet daar niets van hebben. Want ook als je zweert bij de hemel of bij de aarde, heb je te maken met God zelf. Hij is er immers de schepper en de koning van! Ook al gebruik je de naam van de Heer dan niet, je hebt nog steeds met diezelfde Heer te maken.

MEDITATIE
Image and video hosting by TinyPic MEDITATIE☻ WIE IS ONZE MEDICIJNMEESTER☻ 14 januari☻ Misschien bent u ook zwak en hebt u al vele artsen bezocht. Het gevaar is groot dat u nu al zover verstrikt bent in de strikken van de boze dat u het niet meer in de gaten hebt. Op het gebied van de geneeskunde is namelijk veel binnengeslopen dat niet is naar het Woord van God. Dat wat de Bijbel duidelijk afkeurt wordt door velen in de medische wereld omarmd. En daartegen hebben wij ons te keren en van af te keren.Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht.(Efezier 5:11) Image and video hosting by TinyPic MEDITATIE☺☺ HEB JE HET LEVEN GEVONDEN☻ 27 decemberxxxx Wat is wedergeboorte? Wat is de werking van de Heilige Geest? Is de mens passief in de wedergeboorte of wordt er iets van de mens verwacht? Kan een mens iets doen om behouden te worden? Gaat een mens om eigen schuld verloren, of is dat omdat God hem of haar niet heeft uitverkoren? Dit zijn zo wat levensbelangrijke vragen waarmee veel mensen worstelen. Het antwoord op deze vragen is van zo groot belang dat ik u ernstig wil vragen om het antwoord te zoeken in Gods Woord. Het is God Zelf Die u wil leren hoe groot, rechtvaardig, genadig, vol van goedertierenheid en waarheid Hij is. Het zal heerlijk voor je zijn als je elke dag naar mijn huis komt en bij de deur op mij wacht. Want als je mij vindt, heb je het leven gevonden. De Heer zal blij met je zijn.(Spreuken 8:34,35)
BEMOEDIGINGSSITE

Image and video hosting by TinyPic

BEMOEDIGINGSSITE☺

KINDEREN

11 januari

Het zijn vaak de vragen van kinderen, die ons als ouders flink aan het denken zetten. Respect voor deze kleinen.

Lieve mensen,

Mag ik om te beginnen jullie allemaal een zeer gezegend nieuwjaar toe te wensen. Inmijn blog schrijf ik iets over leven in onzekerheid en onze nieuwjaarswensen. In de bemoediging staat een oud joods leerverhaal centraal, dat ons vertelt dat de Thora 4 kinderen heeft. God heeft kinderen! God houdt zo van kinderen, dat Hij ons volwassenen zijn kinderen noemt. Het is een mooi verhaal dat ons zeker iets te zeggen heeft. Mag het je bemoedigen in deze eerste dagen van het nieuwe jaar!  Met liefs, Gerry

BEMOEDIGINGSSITE

Image and video hosting by TinyPic

BEMOEDIGINGSSITE☻

DURF TE VRAGEN☻

14 januari☻

En de Heer vroeg: Wat wil jij dat ik voor je doe?

Lieve broers en zussen,

Bijna is de zon onder gegaan. Ik moet deze keer echt vaart maken. De regel in ons werk: elke vrijdagmiddag, nog voor de zon is ondergegaan een nieuwe bemoediging in je mailbox. Volgende week ga ik je vertellen hoe dit zo kwam.  

Deze bemoediging is van Hanna. Haar zoontje van bijna twee jaar, liep nog steeds niet 'los'. Hanna maakte zich er zorgen over, ze had er al zoveel tijd en energie in gestoken, maar niets leek echt te werken.

Tot die avond kwam, vlak voor Arons tweede verjaardag. Ze bracht hem naar bed en bleef even bij hem zitten om voor hem te bidden. Mag haar bemoediging ook jouw hart versterken om vrijmoedig je vraag te stellen aan onze Hemelse Vader.

Met liefs, Gerry

www.bemoedigingssite.nl

 

HEALING VOICE

Image and video hosting by TinyPic

HEALING VOICE

GENIETEN☻

27 december☻

Ik ken mijn man, voor mijn gevoel, al zo lang ik leef. Toch heb ik hem de eerste 13 jaar van mijn leven niet gekend. We leerden elkaar kennen als klasgenoten op het voortgezet onderwijs. En in die tijd wist ik al, dat dit de man zou zijn, waarbij ik mijn kinderen zou krijgen. En dat is gebeurd: samen kregen we vier zonen.

Henk is een geweldige vader voor hen. Ook een beetje een dolle vader. God heeft Henk een enorme dosis onbevangen humor gegeven, en het lijkt erop dat, dat ook is doorgegeven aan onze kinderen.

Op een zaterdagmorgen kreeg mijn man zin in een roombroodje en nam de jongste mee naar de bakker. Ze hadden enorme lol toen ze de winkel in liepen.

Mijn man vroeg: “Mogen wij twee roombroodjes van u? U hoeft ze niet in te pakken, we eten ze hier op”. De verkoopster keek even vreemd op, maar legde vervolgens de twee broodjes, gevuld met heerlijke roompudding en bedekt met een flinke laag poedersuiker, op de toonbank. Henk rekende af, nam de broodjes, en gaf er een aan zijn zoon. Ze keken elkaar aan, gaven elkaar een knikje en toen namen ze samen, in bijzijn van alle klanten, een grote hap. En dat wat ze afgesproken hadden lukte. Hun neuzen, ja hun hele gezicht, zat “on-der”, de witte poedersuiker! Opnieuw keken ze elkaar aan. Ze knikten vol tevredenheid naar elkaar en verlieten de bakkerszaak, zonder een spier te vertrekken en met een bepoederd gezicht. Ze lieten een winkel vol lachende mensen achter zich. En de vrolijke verkoopster kon bij thuiskomst een prachtig verhaal vertellen over een vader en zijn zoon, die zomaar, op zaterdagmorgen, onbeschaamd en grappig een puddingbroodje bij haar kwamen eten.

Prediker 3: 12-13 (WV)

Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen.

Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van God.

Here Jezus, Wilt U mij helpen om in het leven vreugde te ontvangen en door te geven. Ik wil genieten van al wat U mij geeft. U wilt dat ik geniet van eten en drinken. Ik wil U hier mee eren, trouwe God. Amen

WONDER DER SCHEPPING

Image and video hosting by TinyPic

WONDER DER SCHEPPING☻ 4 januari☻ Daar waar ik de rust en stilte vind het stil genot van de schoonheid natuur die mij aan de schepping bindt de zachte adem van de vrijheid. Daar openbaart zich de verwondering van wat onmogelijk is toch mogelijk wordt bewijs dat alle leven in aanvaarding met liefde en zorg wordt omgord. Het maakt niet uit in welk seizoen de schepping bewaakt elk leven zal zich nooit van het wonder ontdoen dat haar vanaf den beginne is gegeven.Natuur en schepping J.vd Scheer

LAAT CHRISTUS TOCH JE HART VERVULLEN/ER ZIJN ZOVEEL GEKWETSTE ZIELEN

Image and video hosting by TinyPic

LAAT CHRISTUS TOCH JE HART VERVULLEN☻

4 januari☻

Laat Christus toch je hart gaan vullen

dan zal Hij je 't geluk onthullen.

Want als jij jouw hart openstelt

verwijdert Hij al wat beknelt.

Als jij jouw hart zult openstellen

dan zal Jezus aan jouw vertellen

wat Hij aan jou heeft mee te delen

door jou de liefd'aan te bevelen.

Wanneer liefde 't draagvlak zal wezen

dan heb je als mens niets te vrezen.

Want als jij liefde uit gaat dragen

zul jij Jezus en God behagen. J v Tricht

Image and video hosting by TinyPic

ER ZIJN ZOVEEL GEKWETSTE ZIELEN☻

4 januari☻

Er zijn zoveel gekwetste zielen

waarop met woorden is getrapt.

Dat heeft gezorgd voor vele wonden

waardoor naar adem is gehapt.

Vaak vergeet een mens na te denken

wat het gevolg is van zijn daad.

Door met een woord zijn naast' te krenken

daarmee wordt hart en ziel geschaad.

Bedenk goed voordat u gaat spreken

elk woord dat van uw mond uitgaat.

Want door met scherpt' een hart te breken

heeft in het leven niemand baat.

De mond hij heeft een wachter nodig

die voor u 't boze binnensluit.

Want het blijk vaak niet overbodig

dat hij tot ingrijpen besluit.

Besef wat een zin kan verrichten

gevuld met scherpte en venijn.

Blijf u in 't leven er op richten

oprecht en liefdevol te zijn. J. v Tricht

STEL JE MAAR OPEN VOOR GODS WOORD/BESCHERMING

Image and video hosting by TinyPic

STEL JE MAAR OPEN VOOR GODS WOORD☻

4 januari☻

Stel je maar open voor Gods woord

zoals je ’t van Hem hebt gehoord.

Dat is het woord waarmee Hij leidt

Zijn Goddelijk woord dat je bevrijdt.

Telkens wanneer Gods woord weer klinkt

in oor en hart naar binnendringt

Hoopt God dat ’t groeien zal als ’t zaad

eens als koren op d’ akker staat.

Gods woord van vrede liefd’ en trouw

die woorden gelden ook voor jou.

Want als jij je aan Gods woord houdt

dan heb je op geen zand gebouwd. J.v Tricht

Image and video hosting by TinyPic

BESCHERMING☺

4 januari☻

Bescherming in het leven

Op straat en op het werk

Waar is het toch gebleven

Het leven! ons gegeven.

Bescherming..alleen al het woord

Samen leven in deze tijd

DE aarde willen we toch niet kwijt

Het gaat toch om de mens

We zijn toch niet verschillend

Uit dankbaarheid om HEM

Die ONS het leven heeft gegeven

DE GOD van het koningrijk

Van de hemel en de aarde.

GA MET GOD/DE TIJDEN GODS ZIJN AANGEBROKEN

Image and video hosting by TinyPic

GA MET GOD☻

4 januari☻

Ga met God het leven door

Vertrouw maar op Hem

En luister naar Zijn stem

Bij Hem ga je nooit teloor.

Ga met God, ga niet alleen

Zonder Hem kun je niet gaan

Hij weet van jouw bestaan

God blijft altijd om je heen.

Ga met God, Hij zal met je zijn

Wil je kracht en sterkte geven

En je begeleiden door dit leven

Is je nabij in vreugde en pijn.

Ga met God elke dag maar weer

Hij blijft altijd voor jou zorgen

Nu, vandaag en elke morgen

Prijs God en geef Hem alle eer.

Image and video hosting by TinyPic

DE TIJDEN GODS ZIJN AANGEBROKEN☻

4 januari☻

De tijden Gods zijn aangebroken

met al de tekenen om ons heen.

Wij zijn niet van Gods hulp verstoken

God laat ons beslist niet alleen.

’t Geweld, rampen waarvan wij horen

zijn immers door Gods woord vermeld.

Toch zal eenmaal Gods Morgen gloren

door Hem in ’t vooruitzicht gesteld.

God moet de tijden wel vervullen

voordat het Godsrijk komen kan.

Tot Hij Zijn toekomst zal onthullen

en ’t kwaad zal binden met Zijn ban.

Dan zal de blijde tijd aanbreken

als God alles vernieuwt, herstelt.

Naar die dag wordt thans uitgekeken

als de bazuin Zijn komst vermeldt.J v Tricht   

GOD IS OVERAL/HIJ IS JE VADER

Image and video hosting by TinyPic

GOD IS OVERAL☻ 4 januari☻ Niet te begrijpen dat God overal is Dat Hij iedereen op deze aarde ziet Waar we ook zijn, in welk gebied Hij loopt dan ook nooit iemand mis. God is aanwezig, dag en nacht Hij is ons nabij, keer op keer En ziet in gunst op ons terneer Hij heeft alles in zijn macht. God kunnen we nooit ontlopen Hij wil als een vader voor ons zorgen Bij Hem zijn wij veilig en geborgen Steeds mogen we op zijn liefde hopen. Laten we dan, waar we ook verkeren God loven en prijzen in ons lied Wetende: Hij verlaat ons niet Niets zal ons dan ook kunnen deren.F.Nicolai Image and video hosting by TinyPic

HIJ IS JE VADER☻ 4 januari☻ Wees sterk, en weet Hij is je vader. Jij kan Hem alles vertellen. Wees sterk en vertrouw Hem. Je moet het laten gaan Wees sterk en houd Hem vast. Hij is de enige die jou beter kan maken. Wees sterk en geloof: Hij is de enige Hij houd je in Zijn armen. Hij troost je als je verdrietig bent Hij zal je nooit verlaten. Be strong en know: He is God.

SLIJPROTS
SLIJPROTS☺☺ IK BEN NOOIT KIND GEWEEST☻☻ 11 januari☻☻ Sommige kinderen worden (door omstandigheden) snel volwassen. Hoe was u als kind? Bart werd heel erg ziek op 17 jarige leeftijd. Sindsdien is hij nooit meer kind geweest.Wil verloor op haar 7e haar vriendinnetje aan de dood. Ze realiseerde zich nu dat alles daarna maar een flauw aftreksel was van ware vriendschap. En misschien is daarna nooit meer kind geweest. Thea wacht nog steeds op dat volwassen gevoel. Wat maakt iemand volwassen. Image and video hosting by TinyPic OP NIEUWJAARSDAG SLA IK DE KERKDIENST OVER☻ 4 januari☻ Dit jaar valt nieuwjaarsdag op zondag. Is dat voor u reden om uit te slapen of zit u op tijd in de kerkbanken? Normaal zit je toch ook op zondag in de kerk? En het het juist mooi om de eerste ochtend van het nieuwe jaar in Gods huis door te brengen om een zegen te vragen over 2017. Als je een werelds feest tot in de vroege uurtjes kunt vieren, dan kun je zeker op tijd op staan voor onze Heer en Heiland. Het nieuwe jaar met God beginnen: zeker! Maar niet in de kerk. God is overal. Om 12.00 uur gaan we ook al het nieuw jaar in, met God! Het belangrijkste is ken je God? Image and video hosting by TinyPic HOE MEER WE WETEN HOE MOEILIJKER HET IS OM TE GELOVEN☻ 27 december☻ De technologie en wetenschap zijn verder dan ooit en onze kennis wordt steeds groter. Staat dit uw geloof in de weg? Peter ben christen en bioloog. Naarmate hij als bioloog meer leerde over Zijn schepping, kreeg hij als christen steeds meer ontzag voor de Schepper. Kennis versterkt juist zijn geloof. Antonius weet aardig veel en hij gelooft. Veel mensen die hij spreekt en niet geloven, ontbeert het vaak aan kennis. Kennis kan er soms wel toe leiden dat je bepaalde dogma’s kritisch onder de loep moet nemen, maar daar is niks mis mee. Image and video hosting by TinyPic IK ZOU WELEENS EEN WONDER WILLEN MEEMAKEN☻ 19 december☻ We geloven in een God van wonderen. Wacht u op een wander van Hem? Graag! Echt wonder zoals in de tijd dat Jezus op aarde was, zoals mijn vrouw van het ene op het andere moment helemaal gezond zien worden of een opwekking meemaken zodat heel Nederland Jezus als Heer erkent. Ik heb last van tinnitus(oorsuizen) en dat is niet simpel te genezen. Toch bid ik of God een wonder wil doen en ik geloof ook dat Hij dat zal doen. Graag heb bijna geen leefgeld meer door rekeningen die nog betaald moeten worden. Zou fijn zijn als ze afgelost worden, zodat we opnieuw kunnen beginnen. Kijk in de natuur en je ziet een hoop wonderen. Een moeder die zwanger is, een bloempje dat na de winter opkomt, elke ochtend mag ik wakker worden, als we naar ons werk kunnen of als we in de kerk mogen luisteren naar wat God tegen ons zegt.
CHRISTELIJKE HULPVERLENING

DE HOOP

Image and video hosting by TinyPic

 

HOE GA JE OM MET AUTISME☻

23 december☻

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die bij één procent van de Nederlandse bevolking voorkomt. Volgens kinder- en jeugdpsycholoog Annelies van Pelt gaan drie processen anders: de juiste betekenis toekennen aan prikkels, moeite om in de ander te verplaatsen en moeite om uit te voeren wat in het hoofd bedacht wordt. Autisme komt vaker bij jongens voor dan bij meisjes.

Bij mensen met autisme verloopt het sociaal contact en de communicatie anders. Ook zijn ze niet zo flexibel in het denken en het doen. "Dat kan zich uiten in herhalend gedrag en angst voor veranderingen", aldus Van Pelt. Ook hobby's kunnen doorslaan in obsessies.

Bij de omgeving ziet Van Pelt vaak frustratie als ze niet weten of iemand autisme heeft. "Je verwacht dat iemand zich in jou kan verplaatsen. Of dat je iets uitgelegd hebt en het niet lukt. Vaak wordt dat gezien dat iemand gewoon niet wil." En dan is het belangrijk om te beseffen dat de wereld voor iemand met autisme er echt anders uitziet.

Van Pelt ziet vaak schaamte bij jongeren die voor het eerst horen dat ze autisme hebben. "Dat komt ook omdat er een stigma ligt op autisme. Mensen maken er grappen over: doe niet zo autistisch."

Autisme is niet te genezen, dat zit volgens Van Pelt zo in je 'zijn'. "Je kunt er wel mee leren leven. Dat is de verandering die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt in de psychiatrie. Met training kun je sommige vaardigheden leren." Voor de omgeving is het belangrijk om er niet vanuit te gaan dat iemand met autisme je automatisch begrijpt. "Veel communicatie gaat ook non-verbaal. Voor mensen met autisme is het belangrijk om juist dat non-verbale te begrijpen." Ouders moeten Van Pelt goed op hun kind letten bij grote overgangen, zoals van de basisschool naar de middelbare school. "Voor jongeren met autisme kost elke nieuwe fase veel tijd om daar aan te wennen om zich aan te passen."

 www.dehoop.org

MINDCARE

Image and video hosting by TinyPic

RELATIE☻

27 december☻

Mijn wereld stortte in toen mijn man vertelde dat hij twijfelde over ons huwelijk. Vervolgens kwam ik erachter dat hij ‘emotioneel vreemdging’ met een andere vrouw. Mijn vertrouwen was in één klap weg. Na een paar weken van ongeloof, boosheid, verdriet en veel gesprekken, beseften we dat we er samen waarschijnlijk niet meer uit zouden komen en besloten we hulp in te schakelen. Zo kwamen we bij Geke terecht. In haar rustgevende praktijkruimte luisterde ze goed naar onze beide verhalen. Wat Geke sterk maakt, is dat ze heel betrokken is en eerlijk naar het probleem blijft kijken. Zo checkte ze elke keer of de wil er nog was van beide kanten, omdat de gesprekken anders weinig zin zouden hebben.

De sessies hebben helder gemaakt welke patronen in onze relatie geslopen waren en welk aandeel we daar zelf in hadden. We hebben nog een lange weg te gaan, maar door dit inzicht begrijpen we elkaar  beter. Nu kunnen we bewuster investeren in onze relatie. Wat ons betreft zou relatiecoaching daarom eigenlijk voor ieder stel nuttig zijn, ook in goede tijden.

.http://www.coachpraktijkmindcare.nl

Image and video hosting by TinyPic

DE SCHUILPLAATS☻

IN DE PUT☻

23 december☻

Door allerlei omstandigheden kunt u het gevoel hebben dat uw leven zijn glans verloren heeft. U ziet het niet meer zitten. U heeft last van somberheid, moeheid, lusteloosheid, gevoelens van minderwaardigheid en zinloosheid, een verminderde eetlust en geen interesse meer voor aangename dingen. Dit kunnen allemaal symptomen zijn van een depressie. Het is belangrijk om stil te staan bij uzelf. Heeft u een idee waar uw somberheid vandaan komt? Zorgt u goed voor uzelf? Neem tijd om te ontspannen, te bewegen en zoek contact met andere mensen.

Maar wat nu als uw stemming niet verbetert? U doet zo hard uw best, maar voor uw gevoel raakt u alleen meer dieper in de put. Misschien heeft u het al opgegeven om uw best te doen, omdat het licht steeds verder weg lijkt. Uw sombere stemming heeft steeds meer invloed op uw dagelijks leven en verstoort dat steeds meer.

www.stichtingdeschuilplaats.nl

CHRISTELIJKE MOP/GELOOF
DANKDAG☻ 4 januari☻ Tijdens dankdag gaat een rijke man staan en geeft een getuigenis: "ik ben een millionair," vertelt hij, " en ik geef God daarvoor de eer, want Hij heeft mij zo gezegend! Ik weet als de dag van gisteren het keerpunt in mijn (geloofs) leven: Ik had net mijn eerste euro verdient en ging naar een kerkdienst. Er sprak die avond een zendeling over zijn werk. Ik wist dat ik maar een euro had en ik kon kiezen: Alles geven of niks... Op dat moment besloot ik om alles te geven wat ik had! Ik geloof dat God die beslissing heeft gezegend en dat ik daarom nu zo rijk ben. Toen hij klaar was met zijn verhaal was iedereen ontroerd en het was helemaal stil. Maar toen hij ging zitten boog een oud vrouwtje vlak achter hem over de stoel en zei: Fantastisch verhaal: Ik daag je uit om vandaag hetzelfde te doen!SETH & GELOOF*** 27 december*** IK VERGEET VAAK OM GOD TE DANKEN*** Op club hadden we laatst een avond over bidden. Ik bid iedere dag voor allerlei dingen. Dan vraag ik of God me wil helpen met een toets, of Hij voor alle zieken wil zorgen, of Hij ouders en broertjes wil zegenen en nog veel meer. Dat is goed, want we mogen God om alles vragen. Maar tijdens de clubavond kwam ik erachter dat ik God bijna nooit ergens voor dank. Dat vergeet ik gewoon. Superstom! Daarom probeer ik het nu iedere dag te zeggen: bedankt voor alles, Heer! Seth, 12 jaarINGMAR & GELOOF☻ 19 december☻ IK HAD EEN GEBROKEN ENKEL☻ Aan het begin van dit schooljaar heb ik tijdens gym mijn enkel gebroken. Ik vond het vooral heel erg dat ik daardoor niet kon voetballen. Het was wel tof dat mijn hele team een paar keer langs kwam om bij mij thuis te chillen. En ik heb ze natuurlijk aangekondigd langs de lijn. Ik ben God onwijs dankbaar voor mijn voetbalvrienden en ook voor de fysiotherapeut. Dankzij zijn oefeningen kan ik al veel meer met mijn enkel! Ingmar 11 jaar.Image and video hosting by TinyPic KLASGENOTEN ZEIDEN DAT IK DOM WAS☻ 12 december☻ Vroeger zat ik op een normale school, maar dat ging niet goed. Ik kon namelijk niet zo snel leren als de rest. Klasgenoten zeiden dat ik dom was, maar dat ben ik niet. De dingen gaan bij mij gewoon wat langzamer. Nu zit ik op een andere, speciale school. Hier krijg ik meer tijd en meer aandacht van de juf, die trouwens heel lief is. Mijn klasgenoten zijn ook allemaal aardig voor elkaar. Ik ben God heel dankbaar voor deze nieuwe school! Mijn oude klas mis ik lekker helemaal niet. Jelte, 9 jaarJOSHUA & GELOOF☻
JARIGEN/ HUWELIJK
VERJAARDAG Image and video hosting by TinyPic NOG ZOVEEL NACHTJES SLAPEN☻ 27 december☻ JARIGEN IN DECEMBER/JANUARI 2017 De nachtjes zijn nauwkeurig afgeteld nog zoveel nachtjes en dan ben ik jarig jij hebt het al zo vaak rondverteld en dan is het eindelijk zover De grote dag is aangebroken jij krijgt cadeautjes op je bed later worden de kaarsjes aangestoken Het is de hele dag een dolle pret spontaan wordt er gezongen ik hoop dat onze lieve Heer .............. mag sparen tot volgend jaar weer/M.Mulder-Zuur Elke dag is een geschenk van God maar een verjaardag een heel speciaal geschenk. Ik wens je een hele speciale verjaardag! Gefeliciteerd! HUWELIJK Image and video hosting by TinyPic HUWELIJK EN DIE TWEE ZULLEN EEN LICHAAM ZIJN☻ 27 december☻ In tederheid beminnen liggen signalen van zuiverheid. In zuiverheid beginnen liggen handen van tederheid. In lieflijkheid omarmen liggen tekens van veiligheid. In veiligheid verwarmen liggen ogen van lieflijkheid. In zorgzaamheid vervullen liggen harten in zekerheid. In zekerheid omhullen liggen kussen van zorgzaamheid. In geborgenheid geloven liggen levens in zaligheid. In zaligheid van boven ligt de vrede van geborgenheid. Ronald Lammers Voor een goed huwelijk is het nodig heel vaak verliefd te worden en altijd op dezelfde persoon.
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP Image and video hosting by TinyPic BETERSCHAP RAAK MIJ AAN☻ 27 december☻ Wanneer ik ziek ben raak me dan aan zoals je mij vroeger aanraakte. Houd mijn hand vast geef me weer kracht kom dicht bij me zitten. God geeft mij van binnen Zijn warmte Wil jij mij ook verwarmen/K.v Eijbergen ik denk vaak aan jou bid vurig voor je herstel God omgeeft jou met zijn genezende krachten op een goede gezondheid GEBOORTE☺☺ Image and video hosting by TinyPic GEBOORTE GODS SCHEPPERSLIEFDE☻ 27 december☻ Gods scheppersliefde gaat uit naar ieder vruchtje, nog pril ontluikend in de moederschoot. Gods scheppersliefde voor elke foetus, elk leven, is genadig, overvloedig, oneindig groot. Gods scheppersliefde raakt elk kindje, elk schepsel, dat nog veilig bij de moeder is weggestopt . Gods scheppersliefde wil het beschermen, koesteren, bewaken, dat houdt nooit op. Gods scheppersliefde kijkt om naar het beperkte, in de ogen van mensen, te onvolmaakt. Gods scheppersliefde maakt ieder kindje, elk mensje, kostbaar, volwaardig en het leven waard. Steeds weer laat God ons zien het wonder van het leven 't begin van een nieuw mensenkind wordt weer heel klein geweven
TWITTER
TWITTER HET GELOOF
God is licht

God is licht. Er is in Hem helemaal geen duisternis. Dus als we zeggen dat we één met Hem zijn, maar zelf in het donker leven omdat we Hem niet willen gehoorzamen, dan liegen we. Dan leven we niet vanuit Gods waarheid. (1 Johannes 1:5-6)

Licht vertegenwoordigd alles wat goed, zuiver, waar, heilig en betrouwbaar is. Duisternis staat voor de zonde en het kwaad.

Te zeggen dat ‘God is licht’ betekent dat God volmaakt heilig en de waarheid is en dat Hij alleen ons vanuit de duisternis van de zonde naar het licht kan leiden. Er is altijd een verband tussen ‘licht’ en ‘waarheid’. Want licht maakt al het bestaande zichtbaar- of het nu goed of kwaad is. In het donker lijken goed en kwaad op elkaar, in het licht zijn zij goed te onderscheiden. Zoals duisternis niet kan bestaan in de aanwezigheid van licht, kan zonde niet bestaan in de nabijheid van een Heilige God. Als we een relatie met God willen hebben, moeten we onze zondige manier van lezen aan een kant zetten. Het is schijnheilig te beweren dat we zo’n relatie hebben, terwijl we in feite voor onszelf leven. Christus zal zul bedrog aan het licht brengen en veroordelen.

 

Wanneer iemand komt te overlijden wordt er voor de overledene een dienst gehouden in de kerk. Men zegt ook dat de overledene naar de hemel gaat. Had de overledene een relatie met God?

Mensen die zonder God leven, leven in zonde en het kwaad, leugen en bedrog. God is licht en kan geen zonde verdragen. Licht heeft te maken met Heiligheid en waarheid. Heeft men een relatie met God/verzoening dat komt men in het licht van God. God is een Heilige God. Niemand komt zomaar vanuit een andere weg bij God. Door Zijn Zoon Jezus komt men bij God.


Lieve Hemels Vader dat vele lezers die nog geen relatie met u hebben, het pad van het licht mogen vinden.


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl