GOD RUST IN ZIJN SCHEPPINGSWERK
Neem voldoende rust voor jezelf
Artikel niet gevonden
Het artikel is niet gevonden.
FEESTDAGEN

BEZOEK DE ANDERE WEBBLOG:www.leesbron.punt.nl

 

HEMELVAART/Zondag 25 mei☻☻

Image and video hosting by TinyPic

HIJ TEN HEMEL OPGEVAREN☻ Hij is ten Hemel opgevaren, zit aan des Vaders rechterhand. Hij zal ons in Zijn trouw bewaren, en is voor ons een onderpand, om ons te redden van de zonden, en te behoeden voor de dood. Wij zijn mee opgestaan ten leven, danken Hem voor Zijn goedheid groot.P.Groeneveld

1 e PINKSTEREN en 2e Pinksterdag/ zondag 4 juni en Maandag 5 juni☻☻

Image and video hosting by TinyPic HIJ WERKT IN IEDERS HARTEN☻ Jezus keert terug naar Zijn Vader Na Hemelvaart zien wij Hem niet langer Hij stuurt wel de Heilige Geest Als zijn bemiddelaar en plaatsvervanger Jezus, kon maar op enkele plaatsen zijn Hij was hiermee fysiek beperkt Echter het werk van de eeuwige Geest Is dat Hij in ieders harten werkt Jezus kijkt vanuit de hemel toe En gaf ons de gaven van de Geest: wijsheid, verstand, raad, wetenschap en sterkte Maar ontzag en liefde voor Gods naam nog ‘t meest!M.Pintus

MOEDERDAG 14 mei/Traditioneel wordt Moederdag op de tweede zondag in mei gevierd. Dit is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het vieren van Moederdag op de tweede zondag van mei is traditie in o.a. Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Italië, Turkije, Australië en Amerika. De geschiedenis van Moederdag Naar Amerikaans voorbeeld wordt deze dag in Nederland sinds ongeveer 1925 gevierd. De achterliggende gedachte, in haar meest algemene vorm, is dat de moeders, die het hele jaar het gezinsleven draaiend hebben gehouden en het leeuwendeel van de zorgtaken hebben vervuld, op deze ene dag daarvan vrijgesteld zijn en op een voetstuk geplaatst worden. Als meest sprekend symbool van het omgekeerde rolpatroon geldt wel het door de kinderen gemaakte ontbijt op bed. Daarna krijgt moeder het door de kleinere kinderen al lang van tevoren op school gemaakte cadeautje en verder een bloemetje of een ander geschenk, bijvoorbeeld een zeepje of, met een financiële bijdrage van vader, een nieuw huishoudelijk apparaat. Op hun beurt gaan volwassen vrouwen dikwijls op bezoek bij hun moeder, inmiddels grootmoeder, eveneens met een kleine attentie.

DE BRON VAN LEVEN
E-CARDS 18 april

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

GEBEDEN

281f554bebde18e2034130bcd5202c55

SOMS IS STIL ZIJN GENOEG☻

27 maart☻

Soms zijn woorden niet voldoende

en is stil zijn echt genoeg.

Soms zijn vragen overbodig,

zie je zo wat iemand droeg.

Soms wil je huilen en schreeuwen,

vanwege het leed dat je ziet,

want je weet niet wat je doen moet,

aan het oneindige verdriet.

Soms is het beter om te bidden,

samen tot de Vader gaan,

in stilte je hart opheffen,

want de Vader hoort het aan.

Toch is stil zijn vreselijk moeilijk,

heel vaak praten wij maar door,

maar gebed zegt meer dan woorden

en het wordt door Hem gehoord.

Alie Holman

512x512bb

NOOD GEBED☻

27 april☻

Klein gebed

God Almachtig

toon U Heer

niet alleen in de hemel

ik wil een Heer op aarde

hier en nu

toon U Trooster

niet pas bij het sterven

troost in het leven

nu/J.Olij

index4

‘T WAAIT VAN BINNEN☻

27 april☻

´t Waait van binnen, ´t stormt, het regent

alles draait en alles kolkt.

´k Zie geen hand meer voor mijn ogen

heel de lucht is zwaar bewolkt.

Waar kan ik nog veilig schuilen

waar kan ik van ´t woeste weer

rusten en op adem komen

wanneer legt de storm zich neer?

Wie laat ooit de zon weer schijnen

wanneer keert de rust zich weer

hoe lang moet ik dit nog dragen?

O mijn God, ik kan niet meer!

´t Waait van binnen, ´t stormt, het regent

alles draait en alles kolkt.

´k zie geen hand meer voor mijn ogen

heel de lucht is zwaar bewolkt.

Laat de zon in mij weer schijnen

laat Uw licht over mij gaan.

Stil de regen, leg de storm neer

kom weerom in mijn bestaan!

´t regent nog, maar ´k voel, het mindert…

zacht doe ik mijn ogen dicht

´k voel Uw kracht, ik voel Uw liefde

langzaamaan wordt alles licht…/J Vlastuin-v Deelen

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

images2

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻

Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.

HET WOORD VAN GOD

hqdefault

HET WOORD VAN GOD

GODSWOORD☻

DRINGEND☻

7 april☻

Het woord van God dringt door tot het diepst van ons wezen. Zo diep dat daar onze ziel en geest elkaar raken. Wanneer we Gods woord de ruimte geven in ons leven, is er geen film of boek of mens of gebeurtenis die ons dieper kan raken dan dat woord.

Daarom kan God ons, als we het toestaan, met Zijn Woord veranderen waar we het meest verandering nodig hebben, diep van binnen.

images7

GOD WACHT OP ONZE BEKERING☻

7 april☻

Wanneer God, die zonder zonden is, onze zonden ziet, zijn er maar twee mogelijkheden. Voor wie Zijn Zoon Jezus als Verlosser hebben aangenomen is er vergeving. Bij wie nog zijn eigen weg gaat, verdraagt God geduldig deze zonden, totdat we ons bekeren van die weg. Over die tweede mogelijkheid gaat het onderstaande Bijbelvers. www.Zijnwoord.nl

BEMOEDIGENDE TEKST

images6

EEN AANBOD WAARBIJ EEN PAAR MINUTEN STIL KAN STAAN☻

27 april☻

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.” zegt Jezus in de Openbaring 3: 20. De aandacht van Jezus is duidelijk gericht op onze aandacht. Heb je hier wel eens bij  stilgestaan en heb je al eens een paar keer nagedacht over deze uitnodiging van Jezus tot een persoonlijke maaltijd met Hem? Is het niet het proberen waard om aan de meest besproken man in de geschiedenis jouw aandacht te geven zo lang een maaltijd duurt? Denk je niet dat de zoon van de Schepper van het universum een ander perspectief heeft als het gaat om het leven? En zou dit je kijk op het leven niet veranderen door te spreken met zo’npersoon?

Vele historische personen werden gekenmerkt door dat zij zelfstandige en eerlijke denkers waren. Zij namen niet zonder meer de algemene opvatting over hoe het leven geleefd moet worden over. Zij onderzochten de dingen zelf.

Welke lijn wil je volgen?? Geeft deze vermaning van Johan Oscar Smith je te denken?

“Wees een zelfstandig mens – denk zelf en luister zelf, lees zelf in de Schriften en oordeel en beoordeel zelf alle dingen, dan wordt je geestelijk en nuttig in de dienst van de Heer.”

Wees eerlijk ten opzichte van jezelf, sta stil en denk erover nawaarom je doet wat je doet. Dan heb je in ieder geval zelf de controle over je eigen leven. Zo niet, dan zijn er genoeg anderen die jou graag willen sturen

DAGBOEK

DAGBOEK☻☻

postimage DE SCHEPPING☻ 27 april☻ Lezen: Genesis 1:26-29; 2:8-15 Op de eerste pagina’s van de Bijbel lezen we hoe de Heere God alles schiep. God zag dat alles goed was. Hij schiep de eerste mensen als man en vrouw. Ze werden naar het beeld van God geschapen. De Heere God zag hen niet apart. Hij zag hen samen: ‘de mens’ is man en vrouw. De mens weerspiegelde de eenheid die God met de Zoon en de Heilige Geest heeft. God zegende de mens en toonde hoe ze in harmonie met hun Schepper en met elkaar konden leven. God bedacht een bijzondere omgeving waarin mensen mochten leven. Hij gaf Adam allerlei gewassen om van te eten. Adam kreeg gezag en macht over de dieren en gaf ze een naam. God schiep een zeer mooie tuin in Eden. In deze tuin stonden prachtige bomen waaraan vruchten groeiden, die goed waren om te eten. Een zeer bijzondere boom, de boom des levens, stond in het midden van de tuin. Naast de boom des levens stond een andere boom: de boom van kennis van goed en kwaad. De Heere God bracht Adam in deze mooie tuin en gaf hem de opdracht er goed voor te zorgen. Gebed Heere God, dank U wel dat U de schepper bent van hemel en aarde, en dat U mijn Vader bent.
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM

SHOUT BOX

 

Image and video hosting by TinyPic

SPREUKEN ☺☺

7 april☻"De nagedachtenis van een rechtvaardige brengt zegen voort, maar van de naam van de goddeloze blijft niets over."(Spreuken 10:7) 4a96bdee172e90c7897cc969c64db406

PSALM ☺☺

7 april☻"Het is beter met een eerlijk hart weinig te bezitten dan veel rijkdom te hebben en God niet te kennen. Want de HERE zal de goddelozen machteloos maken en oprechte mensen ondersteunen."(Psalm 37:16-17)
BIJBELTEKST/EVANGELIE

Image and video hosting by TinyPic

BIJBELVERS ☺☺

7 april☻"Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet."(Filippenzen 4:6)

EVANGELIE ☺☺

7 april☻"Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stukliep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon gestuurd, Die net als de zondige mensen, een menselijk lichaam had. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest."(Romeinen 8:4)
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
images45

INSPIRERENDE GEZEGDES☺

7 april☻Knuffels zijn uitgevonden om mensen te laten weten dat je van ze houdt. images56778

CITAAT

7 april☻ Probeer God niet te begrijpen, maar probeer Hem te vertrouwen.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
Image and video hosting by TinyPic KORTE GEDACHTE 7 april☻Zij die in hun jeugd de dood van nabij hebben meegemaakt, weten dat méér nog dan het lichaam, allereerst ons intieme ik genezing nodig heeft. Wanneer je als kind of jongere veel erge dingen hebt meegemaakt, dan durf je het vaak eerder aan om risico’s te nemen voor het evangelie. Vertrouwen is dan dichtbij… images4 OVERDENKING☻ 7 april☻ Angst is ongerust zijn over dingen waar wij geen controle over hebben en die we niet uit onze gedachten kunnen verwijderen. Angst domineert en controleert een passieve geest en een onrustig hart, beide worden gevuld met twijfel, angst en vrees. Maar angst kan niet worden verwijderd; het moet worden vervangen. We verwijderen ons angst door het geven van onze problemen en zorgen aan de Heer, erop vertrouwend dat hij voor ons zorgt. Dan, als we hem danken voor wat hij gedaan heeft en wat hij doet in ons leven, vervangen we de zorgen en problemen met een echt gevoel van zijn aanwezigheid. Als gevolg daarvan kan onze zekerheid in zijn toekomst voor ons terugkeren.
QUOTE/MAX LUCADO
imagesui QUOTE☻ 7 april☻ "Het christelijk geloof is geen theorie of mening, maar een leven. Het is geen filosofie over het leven, maar een levende aanwezigheid." images5 MAX LUCADO 7 april☻ De meeste ellende van de mens komt voort uit het gevoel niet geliefd te zijn. Als het leven tegenzit, neigen mensen ertoe te denken dat ze niet geliefd zijn en dat ze in de steek zijn gelaten. Dit gevoel van verlatenheid is vaak erger dan de tegenslag zelf. Wees ervan verzekerd dat Ik nooit één van mijn kinderen in de steek zal laten, zelfs niet tijdelijk.
TIJD MET JEZUS

Image and video hosting by TinyPic

TIJD MET JEZUS☻

MAAK U DUS GEEN ZORGEN☻ 7 april☻Wees dus nergens bezorgd over. Pieker niet: 'Wat moeten we eten?' Of: 'Wat moeten we drinken?' Of: 'Wat moeten we aantrekken?' (Matteus 6:31)Opnieuw zegt Jezus het. Hij blijft het herhalen. Blijkbaar moeten we het vaak horen. Steeds weer. 'Maak je dus geen zorgen.' En het is waar. We zijn zo vaak bezig met: 'Hoe komen we aan geld?' 'Hoe krijgen we onze gezondheid terug?' 'Hoe komen we de dag door?' 'Hoe ziet morgen eruit?' 'Hoe vind ik een nieuwe baan?' 'Hoe zorg ik het beste voor mijn kinderen?' Al die vragen - en er zijn er nog veel meer - houden ons bezig. Maar Jezus nodigt ons opnieuw uit om alles in de handen van de Vader te leggen. Hij zorgt voor ons. Aan hem mogen we alles toevertrouwen. GEBED: Heer Jezus, leer me steeds opnieuw alles wat er speelt in mijn leven toe te vertrouwen aan de Vader. Amen. 1060852-bigthumbnail

TIJD MET JEZUS☺

DE MAKKELIJKE WEG☻ 22 april☻ De meeste mensen kiezen de makkelijke weg, de weg met de brede ​poort. Dat is de weg naar de dood.(Matteus 7:14) Jezus is heel direct en confronterend in deze uitspraak. Veel mensen, nee, de mééste mensen kiezen de makkelijke weg. Dat is de manier van leven die je als het ware vanzelf komt aanwaaien. Waar je geen moeite voor hoeft te doen. Het is de weg van kiezen voor jezelf en leven zonder God. Die weg loopt dood. Zegt Jezus. Dat is ernstig: op een weg zitten die dood loopt. Maar Jezus zegt het niet omdat hij graag wil dat de mensen die makkelijke weg gaan. Sterker nog, hij die zelf het leven is, zegt het om ons aan te moedigen: kies niet voor de dood, maar kies voor het leven!GEBED: Heer Jezus, bewaar me ervoor dat ik de makkelijke weg ga. Leer me door uw Geest steeds opnieuw de weg van het leven kiezen. Amen.
MEDITATIE
images6 HUWELIJK EN GEZIN☻ 7 april☻ Man en vrouw schiep God naar Zijn eigen beeld met de opdracht vruchtbaar te zijn en te heersen over alles wat op de aarde leeft. Wat een harmonie, een vrede en hoe onbevattelijke mooi moet het geweest zijn in de tijd voor die verschrikkelijke keuze van Adam en Eva. Wat een vertrouwen hadden zij gekregen van hun God en Schepper en hoe pijnlijk hebben zij dit vertrouwen beschaamd. Wat een genade dat God ondanks deze keuze tegen God en het luisteren naar de duivelse tegenstander, gezorgd heeft voor een terugkeer in Zijn gemeenschap. Jezus Christus, de Zoon van God is gekomen om zalig te maken, dat is; te verlossen van de schuld en de zonden die scheiding maakte tussen God en de gevallen mens. Allen die geloven in het plaatsvervangende werk van Christus aan het kruis van Golgotha, hebben eeuwig leven. Hij is gekomen om de, door onze keuze, gemaakte duisternis te overwinnen. ‘ Ik ben gekomen om een lamp te zijn in deze wereld. Iedereen die in Mij gelooft, kan in het licht leven. Hij hoeft niet langer in het donker te blijven.(Johannes 12:46) Wat een zegen om door het geloof te mogen wandelen in het Licht met Jezus. Verzoend met God de Vader, uitziende naar het moment dat Hij komt om alle dingen nieuw te maken. O wat een dag zal dat zijn. 96260037237ca71fefae299d16f388c0 MEDITATIE☻ GOD OPENT HARTEN☻ 22 april☻ Eén van hen heette Lydia. Ze verkocht textielverf in de stad Tyatira en ze aanbad God. Ze luisterde goed. De Heer opende haar hart en ze geloofde wat Paulus vertelde.(Handelingen 16:14) Paulus, de man die van een vervolger van Jezus, een dienstknecht (slaaf), een apostel (boodschapper) van Jezus werd, om het Evangelie te verkondigen onder Jood en heiden. 'Want ik schaam mij niet voor het goede nieuws van Christus. Want het goede nieuws is de kracht van God: iedereen die het gelooft, wordt erdoor gered. Het goede nieuws is op de eerste plaats voor de Joden, maar ook voor de andere volken. Rom. 1:16.' God Zelf greep in terwijl Paulus streed in zijn vijandschap tegen de volgelingen van Jezus. Onderwezen in de Schrift, verblind door eigen inzicht kon het voor hem niet bestaan dat Jezus de Messias was. De Messias, zou de breuk tussen Juda en Efraïm herstellen, Hij zou regeren vanuit Jeruzalem en alle knie zou zich voor Hem buigen. Als Jezus, Vorst Messias was, hoe kon Hij dan eindigen aan een kruis, een ieder die aan het kruis hangt is vervloekt. Voor Paulus waren daarmee al de volgelingen van Jezus vervloekt en als het aan hem zou liggen zou deze leugen snel ten einde zijn. Wat een wonder dat de Heere Zelf het hart van Paulus opent om te zien hoe dwaas hij in zijn ijver is. Paulus komt tot de ontdekking dat Jezus inderdaad de van God gezondene is, Die gekomen is om zalig te maken dat wat verloren is. Paulus ontdekt dat zijn ijver voor zijn vaderlijke instellingen, ja al zijn werken der wet hem niet kunnen behouden. Hij ziet de zaligheid in Jezus, Die hij vervolgde. Hoe heerlijk als we Jezus zo mogen zien. Dan is Hij niet langer een aanstoot maar wordt Hij ons leven. Dan ontdekken wij dat er buiten Jezus niets is dat ons werkelijk vervullen kan. Dan gaan we roemen in het alles reinigende bloed dat Hij gegeven heeft opdat zondaren zouden leven. Zijn bloed reinigt van alle zonden.
BEMOEDIGINGSSTE

postimage

BEMOEDIGINGSSITE☻

ZALIG ZIJN DE TREURENDEN☻

18 april☻

Lieve broers en zussen,

Heer ik geef U mijn tranen, geeft mij dan, Uw troost!

Op deze Goede Vrijdag staan we met Wieger Sikkema stil bij onze tranen. Misschien huil je vandaag vanwege het lijden van Jezus, misschien huil je om het wereldwijde lijden van onze broers en zussen in deze wereld. Maar misschien huil je ook wel vanwege jezelf en je eigen lijdensweg. In deze bemoediging geen: Niet huilen, tranen drogen en doorgaan! Flink zijn, sterk zijn! Jezus leert ons anders te denken over tranen en treuren. Treurenden worden getroost! Geef je tranen aan God!  Wij bidden dat de Heer je diep troostend mag aanraken, ook als je naar deze bemoediging kijkt! Hij is bij je, met zijn Heilige Geest!  Een Goede Vrijdag en straks een prachtig paasfeest waar Jezus Christus jouw stralende middelpunt in mag zijn! Vier en eer die enige Opgestane Heer. God alle lof,

Met liefs, Gerry

bible_is_gods_message

BEMOEDIGINGSSITE

WAT MOET IK HIER TOCH MEE☻

27 april☻

Gezondheid en ziekte, je kracht en je zwakte, rijkdom of armoede: Geef het aan Jezus. Hij kan er zoveel meer mee dan jij!

Lieve mensen,

Er zijn van die momenten dat je niet meer weet wat je met een situatie aanmoet. Negeren of gillen? Boos worden of huilen? Weglopen of stoicijns worden? Allemaal van die wanhopige emoties. Ik zie het als levenskunst om te leren juist op zulke momenten mijn Heiland te zoeken en alles in zijn handen te leggen! En dan bedoel ik ook echt ALLES! Mag de Heer je van harte bemoedigen,

Gerry Velema

www.bemoedigingssite.nl

 

RETREAITES

11

DE SPIL☻

STILTE DRIEDAAGSE/ma 26 Jun 2017 11:00 t/m wo 28 Jun 2017 17:00☻

Wil je graag wat langer de stilte beproeven? Dan is misschien een 3-daagse iets voor jou. Ook nu zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons van ons verlangen naar God bewust maken. Maar stilte kan ook onwennig, verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust.

We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stilte-wandeling en creatieve uitingen. Natuurlijk is het stil in huis. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer.

Begeleiding: Marianne Groen & Ineke Lamoree

1411387-bigthumbnail

INDIVIDUELE RETRAITES☻Week 19: 8 t/m 12 mei/

Week 21: 22 t/m 26 mei

Tussen herberg en klooster…

Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. De Spil is in de onderstaande weken geopend voor individuele retraite. Je kunt een volle midweek komen, of een paar dagen, wat jou uitkomt.

www.retraitecentrum.nl

download (1)

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

INDIVIDUELE RETRAITES☻

27 t/m 31 maart/1 t/m 5 mei☻

Bij een individuele retraite bent u volledig vrij uw eigen dag in te delen. U bepaalt zelf hoe lang u wilt komen. Bij meer dan 3 overnachtingen krijgt u korting. De stiltemap op uw kamer kunt u gebruiken als houvast. U gebruikt uw maaltijden op tijden die u zelf uitkiest. De individuele retraites zijn alleen doordeweeks te boeken

Als u wilt, neemt u deel aan ons dagelijkse gebedsmoment van 18.30-19.00 uur in Patmos. Op maandagmiddag is er een samenkomst rond de bijbel in de Grote Zaal.  Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u dit aangeven bij de receptie. Vooral geschikt voor mensen die echt aan hun rust willen toekomen. Thema’s

1. Leven met hoop

2. Wie ben ik eigenlijk?

3. Dichtbij God

4. Vertrouwen in vergeving

5. Geroepen tot navolging/www.zdh.nl

POEZIE

POEZIE ☻

644381-bigthumbnail

COBIE, VRIENDELIJK EN GOED☻

7 april☻

Lieve Cobie,

Cobie, vriendelijk en goed,

Bewaar geheel je leven

Een teer en rein gemoed!!

En wat kan ik je verder beter wensen?

Dan zegen van den Heer,

En vriendschap van de mensen??

je pappa.

d395c75a4666004bbc0a21a66bc19117

POEZIE☻

GEEF JE HARTJE VROEG AAN JEZUS☻

7 april☻

Geef je hartje vroeg aan Jezus.

Die voor jou zijn leven gaf.

Wil hem altijd blijven volgen.

Hij die droeg voor zondaars straf.

Als je dan aan 't eind van 't reizen,

Neer zult leggen 't aardse kruis,

Dan zul je,je Heiland prijzen,

in het eeuwig Vaderhuis.

VISJES
7 april☻☻ Image and video hosting by TinyPic
HEALING VOICE
51AMTNZMKRL._SY344_BO1,204,203,200_ HEALING VOICE EEUWIG LEVEN☻ 27 april☻ Op een zomerse zondagmiddag zag ik de Volvo van onze predikant de oprit oprijden. De dominee hier? Hij legt toch op zondag geen huisbezoeken af? Mijn opa, die bij ons in huis woonde, werd bezocht. Daarna werden wij, kinderen, bij elkaar geroepen door mijn ouders. Mijn vader vertelde met rood behuilde ogen, maar met een bovennatuurlijk vrede in zijn ogen, het verschrikkelijke nieuws: onze oom, zijn jongste broer, vader van drie kinderen, was tijdens die middag bij het zwemmen verdronken. Hij was naar de Here Jezus in de hemel gegaan. Tranen, onbegrip, verwarring. Mijn oom Theo… Ik was nog maar 7 jaar, toen ik deze verschrikkelijke boodschap hoorde. Ik werd geconfronteerd met de harde werkelijkheid van de dood. Het zou nooit meer hetzelfde zijn, als ik bij mijn nichtje zou logeren, want hij zou er niet meer zijn. Ik liep huilend onze boomgaard in. Zoveel vragen: hoe kan dit en waar is oom Theo dan nu? En toen klonken in mijn gedachten de woorden: ‘In het huis van mijn Vader zijn vele woningen’. Een troostvol gevoel kwam over me. De volgende dag zette ik een LP met kinderliedjes op. En daar klonk het lied: ‘ In het huis van de Vader is een plaatsje voor jou’. Soms luister ik nog wel eens naar het liedje en dan ben ik steeds weer ontroerd als er halverwege het lied klinkt: “ Dan mag jij ook zijn waar Ik ben.” Wat een toekomst. Oom Theo is daar in zijn woning bij de Vader. Ik stel me zo voor dat hij nu mee werkt aan het bouwen van de andere hemelse woningen, want oom Theo was hier op aarde al een bijzonder handige klusser. Johannes 14:1-3 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Lieve Vader, Ik wil U bedanken, dat U er naar verlangt, dat we bij U zijn. Dank U wel dat zij die al gestorven zijn en die geloofden in uw Zoon, Uw hemelse woningen al zijn ingegaan. Dank U dat U ook voor mij een plaats klaar maakt. Mijn tijden zijn in Uw hand. Amen
IK KOM ERAAN
Bible_003 IK KOM ERAAN☻ 14 april☻ Ik kom eraan haast zich een moeder wanneer ’t gevallen kind haar schreiend zoekt. Ik kom eraan klinkt als verlichting voor de kleinmoedige die hulp inroept. Ik kom eraan klinkt als een luchtsprong wanneer een drenkeling naar redding zoekt. Ik kom eraan klinkt als verlossing voor wie in barensdrang de dokter roept. Ik kom eraan klinkt als Zijn weerklank in de verdwaalde die Hem moedig zoekt. Coby Poelman-Duisterwinkel
HEMEL UIT DE HEMEL/DE LEIDING OP MIJN PAD
Image and video hosting by TinyPic HEMEL UIT DE HEMEL☻ 14 april☻ Verlorenheid was wat ik voelde. Eenzaamheid en diep verdriet. Alsof verlatenheid door mij woelde, een oog die geen toekomst ziet. Een pijn die kliefde mijn hart. Mijn handen met boeien gebonden. Mijn hoofd bonzend van smart. Zo had ik nergens rust gevonden. Maar in de diepte van mijn ellende, voelde ik plotseling een hand. Een stem die ik reeds zolang kende, mij vrede bracht in hechte band. “Zie, in Mijn hand staat geschreven, jouw naam, onuitwisbaar vast. Ook voor jou heb Ik Mij gegeven. Ook van jou draag Ik de schuldenlast”. Image and video hosting by TinyPic DE LEIDING OP MIJN PAD☻ 14 april☻ Ik liep mijn pad Helemaal alleen Waar ik liep Liep niemand anders heen Ik voelde me eenzaam Wist vaak niet wat ik moest doen En als ik terug kijk Zie ik maar één afdruk van een schoen Ik baal En zie opeens geen uitweg meer Deze harde feiten Doen mij alleen maar zeer Opeens word het iets lichter En zie ik nog een paar stappen naast het pad Dat was mijn Vader Die mij tegenhield, want het was vaak glad Als ik zou gaan vallen van dat pad Duwde Hij mij terug Als ik ermee wou stoppen Gaf Hij mij een steuntje in mijn rug Hij pakte mijn hand En hielp mij over de obstakels heen Vader, dank U wel Zoals U er is absoluut geen!/Irma
HAAST NIET TE GELOVEN/DE PIJN IN JE LEVEN
Image and video hosting by TinyPic HAAST NIET TE GELOVEN☻ 14 april☻ Haast niet te geloven Het is haast niet te geloven Dat God mij helemaal kent En bij mij is, ieder moment Het is haast niet te geloven. Het is haast niet te geloven Dat God mijn hele leven leidt En dat Hij mij overal begeleidt Het is haast niet te geloven. Het is haast niet te geloven Dat God mij altijd ziet In blijdschap en verdriet Het is haast niet te geloven. Maar toch mag ik het geloven En rekenen op Gods leiding En op Zijn grote toewijding Wat een troost, dit te geloven. Uit Psalm 139 Fedde Nicolai Image and video hosting by TinyPic DE PIJN IN JE LEVEN☻ 14 april☻ Soms is het moeilijk om te geloven Soms is het moeilijk om te hopen Soms is het moeilijk om te bidden Soms is het moeilijk om te begrijpen Soms is het moeilijk om te accepteren De pijn in het leven… Geloof, hoop, bid, begrijp en accepteer het leven, God zal je helpen, dag en nacht Hij zal veel je geven, Hij is het, Die de pijn verzacht! Geloof, hoop, bid, begrijp en accepteer, Hij is de goede Heer!
IN ROUW/VERMOEID

Image and video hosting by TinyPic

IN ROUW☻

14 april☻

Halfstokse vlaggen

ontwimpelen wat was,

onhoorbaar spreekt de stilte

in het mensenhart

verbonden met de ander.

Hoe machteloos,

lam geslagen.

Wind wappert het rouwbetoon,

dragend het leed

naar waar het wordt gehoord,

naar Wie de laatste vijand

heeft verslagen.

Coby Poelman - Duisterwinkel

Image and video hosting by TinyPic

VERMOEID☻

14 april☻

Vermoeid en belast

“Kom bij mij, allen die vermoeid zijn

Als uw lasten zwaar zijn om te dragen

U door verdriet en pijn bent verslagen”

Jezus zegt: “Ik zal er altijd voor u zijn.”

Wees er zeker van: “Ik zal u rust geven

Kom maar bij mij, ik zal voor u zorgen

Nu, vandaag en iedere nieuwe morgen”

Wat kan dat een troost zijn in ons leven.

Jezus is vriendelijk en nederig van hart

Hij wil ons nabij zijn, waar we ook gaan

En neemt ons altijd in Zijn grote liefde aan

Hij kent ons verdriet en heelt onze smart.

Ga niet alleen door dit leven, ga met Hem

Bij Hem is diepe innerlijk rust te vinden

Jezus, Hij wil zorgen voor Zijn beminden

Laten we dan luisteren naar Zijn roepstem.

(Uit matth. 11 vers 27 en 28)

Fedde Nicolai

MIJN HULP/ONZE LEVENSREIS
Image and video hosting by TinyPic MIJN HULP☻ 14 april☻ Mijn hulp Mijn hulp is van God de Heer Die hemel en aarde gemaakt heeft En nog onderhoudt alles wat leeft. Mijn hulp is van God de Heer Want Hij wil mij beschermen En blijft zich over mij ontfermen. Mijn hulp is van God de Heer Hij blijft bij mij en maakt alles goed Hij is het die mij steeds behoedt. Mijn hulp is van God de Heer Want Hij brengt al mijn heil tot stand En houdt mij in zijn sterke hand. Mijn hulp is van God de Heer Want Hij beschermt mij altijd Ja, zelfs tot in eeuwigheid. (uit psalm 121) Fedde Nicolai Image and video hosting by TinyPic ONZE LEVENSREIS☻ 14 april☻ Onze levensreis begon als kind Toen we nog geheel afhankelijk waren En niets in deze wereld hadden ervaren We werden gekoesterd en bemind. Na verloop van jaren werden we zelfstandig We moesten onze levensweg zelf bepalen Dat ging dan vaak over bergen en door dalen En we vervolgden onze reis eigenhandig. De tijd droeg ons naar de ouderdom Die gepaard ging met vallen en opstaan Met vreugde, verdriet en soms een traan De reis gaat door en keert nooit weerom. Het einddoel van onze reis is naar God Hij blijft onze Gids op ons levenspad Ook wanneer het soms eens tegen zat Was Hij steeds betrokken met ons lot./N.Fedde
EEN BLOEM VOOR JOU/GETHSEMANE

Image and video hosting by TinyPic

EEN BLOEM VOOR JOU☻

14 april☺

mijn armen die jou verwarmen

speciaal blauw want ik hou van jou

je traan mij niet ontgaan

proef ik op je wang het zilte

gehuld in stilte

zodat jij je verdriet even kunt weerstaan

ik kus je een bloem

ik - kusje - een bloem /B.vdLaaghe

Image and video hosting by TinyPic

GETHSEMANE☻

14 april☻

Hij knielde neer tot op de grond

en huilde diepe smart,

Hij riep in nood, in felle pijn,

de angst die brak Zijn hart.

"Vader, Vader neem dit van Mij,

maar doe zoals U wil,

Ik ben zó bang, ben zó alleen,

maak Mij toch rustig, maak Mij stil".

En weer opnieuw bad Hij tot God,

Zijn zweet werd rood als bloed,

de Vader hoorde en zond hulp

een engel gaf Hem moed.

Toen stond Hij op met nieuwe kracht,

gehoorzaam en getrouw,

versloeg de zonde en de dood,

deed dit voor mij, voor jou!

Aan 't kruis stierf Hij een marteldood,

Hij heeft zichzelf gegeven

en toen Hij riep: "Het is volbracht",

ontving ik Eeuwig leven!/E.Hengstman-v Olst

OPVOEDEN

"

Image and video hosting by TinyPic OPVOEDSPEL GEEN DISCUSSIE☻ 27 april☻ Het opvoedspel "Geen discussie!?" is bedoeld voor gezinnen en leefgroepen. Het doel van het spel is om met elkaar eens te praten over (opvoed)onderwerpen waar je het anders niet zo gemakkelijk over hebt. Het spel daagt gezinsleden tegelijkertijd uit om zich te verplaatsen in elkaar, wat voor meer begrip kan zorgen. Het spel bestaat uit kaarten met daarop stellingen en vragen die ingedeeld zijn op moeilijkheid. De vragenkaartjes zijn ook goed los te gebruiken om een gesprek te starten over "lastige bespreekbare onderwerpen" die spelen in een gezin of op een leefgroep. De inhoud van dit opvoedspel is tot stand gekomen met medewerking en input van jongeren, ouders en gedragsdeskundigen. Het opvoedspel is te bestellen via de website van Horizon Jeugdzorg. Dit is een directe link naar de pagina waar je het spel kunt bestellen: Horizon spel "Geen Discussie!?" Ik ben blij en trots op het resultaat en hoop dat veel ouders en kinderen door dit spel elkaar beter leren begrijpen en waarderen!!www.opgroeikaarten.nl

YOUTH FOR CHRIST

postimage

VROMEN☻

27 april☻

Nooit eens met de mond vol tanden. Ze hebben altijd wel een tekst voor handen. Over hoe het zo is gekomen. De vromen. Nooit echt geworsteld met de grote vragen, waarvan het antwoord maar nooit niet wil dagen. Nooit ingehaald door de realiteit. Ze hebben nooit echt geleefd, dus nooit echt eens spijt. – ‘de vromen’ – TimZingt’.

Een week voordat dit lied voorbijkwam, sprak ik met iemand die me vertelde dat ze niet meer in God kon geloven. Als God goed is, waarom is er dan zoveel lijden? Waarom moesten bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden? Waarom greep God niet in? Absoluut terechte vragen in een jong mensenleven. In een wat ouder mensenleven trouwens ook. Ik zocht naar een antwoord dat haar tevreden zou stellen, dat alles duidelijk zou uitleggen en verantwoorden. Ik vond het niet.

Ik kon haar geen antwoord geven en dat baarde me ernstig zorgen. Ik was toch de christen? Ik was toch de jongerenwerker bij Youth for Christ? Ik zou hier een antwoord op moeten hebben! In een gesprek met collega jongerenwerkers werd ik uitgedaagd om na te denken waarom ik zélf nog in God geloof ondanks al het lijden. Wat is mijn verhaal en getuigenis betreffende dit specifieke onderwerp? Een getuigenis is niet iets wat je eenmaal tijdens je belijdenis oplepelt voorin de kerk. Het is multi-inzetbaar! Goed om daar weer even aan herinnert te worden.

Dit had ik dan ook allemaal keurig gedaan, maar toch bleef ik zitten met een knagend gevoel van falen. Tot dit liedje voorbijkwam. Want het is zo waar! En wat heb ik er een hekel aan als ik een gesprek voer met iemand die me alleen maar standaard geloofsantwoorden geeft. Alsof hij nooit echt zelf nagedacht heeft over de kwestie. Alsof het leven in algemeenheden wordt geleefd. Alsof de realiteit nooit (tijdelijk) de overhand neemt.

Het is een tweedeling. Je mag getuigen van de bijbel en je eigen geloofsleven. Maar soms is er (niet direct) een antwoord. Christenen hebben soms ook gewoon geen antwoord. Soms moeten we eerst naar God luisteren. En die verstaand we dan soms ook nog niet! Het zijn net mensen.

Ps. Voor de ‘vromen’ die zich aangevallen voelen; het lied in niet alleen bedoeld om met de vinger te wijzen. De laatste regel is namelijk: ‘Pas op voor de vrome in mij!’ Stiekem zijn we allemaal wel een beetje vroom. Maar dat zeggen we natuurlijk niet hardop.

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

postimage

DE HOOP☻

 

TIENERS EN SEXUALITEIT: BENADER HET VANUIT EEN POSITIEVE KANT☻

 

30 maart☻

Als je met tieners praat over seksualiteit, benader het dan niet alleen maar vanuit het gevaar zoals 'word niet zwanger' of 'loop geen soa op', zegt kinder- en jeugdpsycholoog Annelies van Pelt van De Hoop ggz dinsdag op Groot Nieuws Radio. "Seksualiteit is ook een geschenk, benader het vanuit de positieve kant."De positieve boodschap van seksualiteit is dat het waarde heeft in het hechten in relaties. "Dat seksualiteit het mogelijk maakt dat je als stel meer met elkaar verbonden kunt zijn. Dat is een mooi geschenk dat God heeft gegeven om relaties heel hecht te maken", aldus Van Pelt. Ook moeten ouders niet te bang zijn om duidelijk te zijn in gesprek met hun tieners over seksualiteit. "Ik kom het vaak tegen in mijn werk dat tieners net niet helemaal goed begrepen hebben hoe het werkt, omdat er te vaag over is gedaan. Als je er met tieners over hebt, wees dan open en duidelijk wat je precies bedoeld." Volgens Van Pelt werkt het heel goed om daarbij ook je eigen ongemak te benoemen, dat kan het ijs breken. Ouders moeten zichzelf afvragen: wat wil ik graag dat mijn kind meekrijgt over seksualiteit? Van Pelt: "Als je daar een duidelijk idee over hebt en daar geen duidelijke rol in neemt, dan kun je verwachten dat ze het op een andere manier leren, maar dan heb jij daar minder invloed op."

 www.dehoop.org

cropped-MindCare-logo-met-ondertitel-met-achterg

DE KRACHT VAN AANDACHT☻

30 maart☻

Oprechte en open aandacht is het belangrijkste basis-ingrediënt voor een goede relatie. Aandacht is dé verbindende factor tussen man en de vrouw en een kenmerk van echte vriendschap. Partners die elkaar aandacht geven zijn op elkaar gericht. De kunst van de aandacht ligt verborgen in het ogenschijnlijk ‘gewone’. Dat klinkt logisch maar is juist zo moeilijk. Hoe meer toewijding naar elkaar, des te beter ben je samen in staat tot het creëren van een succesvolle relatie. Wat kan je verwachten van deze avond? Tijdens deze avond leer en ervaar je de kracht van aandacht als partners. De groep zal bestaan uit een klein aantal stellen. We beginnen een inhoudelijke presentatie over de magie van de kracht van aandacht. Daarna ga je onder het genot van koffie & thee als stel samen aan de slag met opdrachten en vragen. Met je eigen partner ga je ontdekken wat aandacht voor jouw betekent en hoe je zelf en je partner de kracht van aandacht kan laten ervaren. Je zal zien dat deze avond al meteen een positieve impuls geeft aan je relatie. Het mooie is dat je ook voor thuis handige handvatten krijgt aangereikt waarmee je blijvend je relatie kan verdiepen.

.http://www.coachpraktijkmindcare.nl

1372510788_logo-stichting-schuilplaats

ZELFVERTROUWEN☻

30 maart☻

Grenzen stellen, boos zijn, wensen uiten, kritiek geven en ontvangen, spreken in een groep, nee zeggen, jezelf accepteren. De één doet het met gemak, voor de ander is het een hele opgave. Vaak komen moeilijkheden met deze vaardigheden voort uit een gebrek aan zelfvertrouwen en onzekerheid over uzelf.

Herkenbaar voor u? Dan is het een bevrijding als u leert om op een realistische manier naar uzelf te kijken. In de cursus Zelfvertrouwen kunt u een realistisch zelfbeeld ontwikkelen, ontdekt u waar u goed in bent en waar u aan kunt werken. Als u uzelf op een Bijbelse manier accepteert, en een Bijbels zelfbeeld ontwikkeld, doet u recht aan uzelf, aan anderen en aan uw Schepper.

Wilt u zich niet langer laten leiden door wat anderen van u vinden, maar wilt u vrede sluiten met uzelf en anderen en uw eigen leven durven leiden? Dan is de cursus Zelfvertrouwen iets voor u.

www.stichtingdeschuilplaats.nl

SLIJPROTS
postimage IK BID REGELMATIG VOOR DE EO☻ 27 april☻ De EO bestaat 50 jaar! Gebed is voor ons onmisbaar en daarom zijn we benieuwd: bidt u voor de EO? Zeker weten. De EO heeft een bijzondere plek in Nederland. Ik bid dat God de invloed van de EO gebruikt om een cultuur te brengen die past bij Gods Koninkrijk. Voor de bescherming van de leiders(en eigenlijk alle medewerkers). En om vrede en zegen. Ik bid niet alleen voor de EO, ik ben ook abonnee van de Visie. Ik ben erg blij met de EO. Het is een geweldige medium om het evangelie uit te dragen. Ik ben blij met de EO die in iedere huiskamer kan binnenkomen. Ik schaam me dat ik deze vraag met nee moet beantwoorden. Maar het is nooit te laat om er alsnog mee te beginnen. Christenen die kritiek op de EO hebben, maar er ook niet voor bidden. Image and video hosting by TinyPic GELOVEN MAAKT MIJ VROLIJK☻ 22 april☻ We zingen vaak dat we blij, vreugdevol en verheugd zijn. Is dat echt zo: maakt geloven u vrolijk? Dankbaar voor elke dag die me gegeven is door onze Heer(God): Elke dag is een geschenk dat jezelf mag uitpakken. Zeker. Na een Nederland Zingt-opname in Eindhoven zit Arjan hoofd zo vol met al die mooie liederen, dat maakt hem echt vrolijk. Onder gelovigen zitten mensen met een depressie en ook gelovigen kunnen te maken hebben met tegenslag in hun leven, en daar verdrietig van worden. Ze kunnen de steun van God vragen en beleven, dat hoeft niet te leiden tot vrolijkheid. Geloof dat Jezus hiervoor aan het kruis is gegaan. Hij heeft al onze problemen meegenomen de dood in om ons ervan te bevrijden. Dus waarom zou je niet vrolijk zijn? Image and video hosting by TinyPic EEN MOOI KERKGEBOUW MAG BEST WAT KOSTEN☻ 14 april☻ Een nieuwe kerk van miljoenen euro’s: prima investering of te veel van het goede? Net als de tempel mag het een prachtige gebouw zijn. De aantrekkingskracht van het gebouw kan voor iets goeds gebruikt worden: zegt Arianne. God houdt van mooie dingen; Hij heeft het zelf gemaakt☻☻Ja, dat is een logische investering. Onze koning woont nota bene in een prachtige paleis zegt Jaay. Zouden we dan voor onze Koning der Koningen niet investeren? ☻☻Mits het niet overdreven wordt en het niet ten koste gaat van hulp aan minderbedeelde zegt Ruud. Het mag er goed uitzien, maar niet protserig.☻☻Sanne en Adrie zeggen: Gebruik dat geld om mensen te helpen die het nodig hebben. Het is vast niet de bedoeling van Jezus dat we zo ons geld uitgeven. Er zijn zoveel mensen die creperen van de honger, Image and video hosting by TinyPic IK VOEL ME WELEENS SCHULDIG OVER MIJN KOOPGEDRAG. 7 april☻ Ja, zegt Dorine ze voelde zich enorm schuldig, want ze gaf veel geld uit aan van alles en nog wat, vooral interieurzaken. Design en niet design. Ze heeft dit jaar besloten om niets meer te kopen dat niet echt nodig is. Emanuel zegt geld moet rollen en soms koop je iets wat later een miskoop blijkt. Dan geef je het toch weg.
MOP/GELOOF
VAN GELOOF VERANDEREN☻ 27 april☻ Sam en Moos lopen langs een katholieke kerk. Er stond een bord: Word nu katholiek en ontvang 15 euro premie! Sam zei: “Dat lijkt me wel wat. Toch 15 euro!” Moos: “Je bent gek om van je geloof af te vallen voor 15 euro.” Maar Sam deed het toch en ging naar binnen. Als hij later buitenkomt zegt Moos: “Zo, ben je nou blij met je 15 euro?” Zegt Sam: “Echt weer iets voor een Jood om meteen over geld te beginnen.” LISELOTTE & GELOOF☻ 22 april☻ HET VOELT GOED OM IETS VOOR ANDEREN TE DOEN☻ Mijn twee beste vriendinnen zitten op een christelijke tienerkoor. Omdat een musical gaan uitvoeren, moeten ze iedere zaterdag repeteren. Zelf kan ik totaal niet zingen, maar omdat zij iedere zaterdag weg zijn, verveel ik me best wel. Daarom heb ik me opgegeven om te helpen bij het decorteam. Het is de eerste keer dat een soort vrijwilligersbaantje heb, maar het voelt supergoed om iets voor anderen te doen. Ik hoop dat we veel mensen blij gaan maken met deze musical over God! Liselotte, 13 jaar MARIA & GELOOF☻ ZIEK ZIJN VERPEST JE HELE LEVEN☻ 13 april☻ Een paar weken geleden heb ik televisie de EO-serie Hallo, ik heb kanker gekeken. Ik vond het megazielig voor de kinderen die kanker hebben, omdat ziek-zijn je hele leven eigenlijk verpest. Daarom vond ik het zo knap dat ze meestal toch positief kunnen blijven. Respect! Ik wilde even laten weten dat ik met Catherien, Diamon, Rachel en Julian meeleef. Ik vraag God of Hij bij jullie wil zijn en of Hij jullie beter wil maken. Maria, 11 jaar DEX & GELOOF☻ WE HEBBEN NIET SUPER VEEL GELD☻ 7 april☻ Bij ons thuis is mijn moeder de enige die werkt. Mijn vader is vroeger ontslagen. Daarna is hij gewoon thuis gebleven om voor mij, mijn zus en mijn broertje te zorgen. Dit betekent dat we niet super veel geld hebben. Eerst kon ik daar flink van balen. Dan werd ik bijvoorbeeld boos als ik iets niet gelijk mocht hebben. Daar heb ik nu spijt van. Het is bij ons thuis namelijk altijd gezellig. Dat vinden mijn vrienden ook. Zij willen het liefst altijd bij mij afspreken. Ik ben God dankbaar voor zulke lieve ouders! Dex 13 jaar.
JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG Image and video hosting by TinyPic JARIGEN IN APRIL/MEI☻ TOCH FEEST☻ 27 april☻ Misschien is deze dag niet enkel maar een feest, maar is er naast een blijde lach, een traan om wat er is geweest. Maar hoe je deze dag beleeft; je leven is in Hem geborgen. De Here is er elke morgen, omdat Hij zoveel om je geeft. Drink uit de levende fontein, dan zal het echt een feestdag zijn.J.Mul Klik hier voor meer gratis plaatjes Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq HUWELIJK Image and video hosting by TinyPic HET NIEUWE LEVEN☻ 27 april☻ De bruiloftstoet aan het stadhuis Hier breekt een nieuw tijdperk aan Een ieder blij een lange rij Zal dadelijk binnen gaan De bruid zegt ja en met dat ja Begint een heel nieuw leven De weg zal niet over rozen gaan Maar men moet er wel naar streven H.Lommen Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP Image and video hosting by TinyPic BETREKKELIJK☻ 27 april☻ Wat baat mij huis en goed nu ziekte mij de das om doet? Wat zegt mij aards gewin, 'k hoop in de hemel op een nieuw begin! Wat koop ik voor m'n geld als geen engel dat straks telt? Niets zegt mij roem en eer, men begeert toch steeds maar meer! Welke waarde had genot in de plaats van God? Tevergeefs het zoeken naar geluk als een levenslang vermoeiend juk; 't ligt nu thuis te sterven in een hoek 't was jarenlang naar míj op zoek! Vóór mijn ziekte leken er geen grenzen; had ik echt wel honderd wensen! Er rest mij nu nog één; negen-en-negentig andere vlogen heen! O, God, ik vraag U: al die plannen en dat streven, dat betrekkelijke van het leven, wilt U 't mij vergeven?M.v Dijk Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld GEBOORTE☺☺ Image and video hosting by TinyPic DANK U☻ 27 april☻ Het wonder door God gegeven, de geboorte van jouw leven. Woorden komen we te kort, daarom enkel: Dank U, God.P.v Heiningen Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie
REACTIES
    TWITTER
    TWITTER HET GELOOF
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl