GOD RUST IN ZIJN SCHEPPINGSWERK
Neem voldoende rust voor jezelf
Artikel niet gevonden
Het artikel is niet gevonden.
DE BRON VAN LEVEN
E-CARDS 8 augustus

150413-bijbeltekst

☻☻8 augustus☻☻

88889a54dc9fb7dff82434d8bcd1b758

GEBEDEN

dc434986c1b1f8f757297762afde8a44

EINDELOOS☻

2 augustus☻

Als je het even

niet meer redt,

ken je dan

het nummer

van God?

Deze lijn

is nooit bezet,

tevens kosteloos.

Wil je het kennen

misschien?

Het is psalm

vijftig vijftien. M.de Kimpe

Image and video hosting by TinyPic

LEG UW HANDEN IN ZIJN HANDEN☻

2 augustus☻

Bidden is vragen

dat er hulp komt dagen

als de lasten zwaarder zijn

dan wij kunnen dragen.

Leg uw handen in Zijn handen

en vraag het als een kind

Hij zal u liefdevol omarmen

u alles geven, wat Hij nodig vindt. J.vd Veen

d1321c4e10ab2ce8faa6763bd5618616

UW VADERLIJK GEBED☻ 2 augustus☻ Vader, wat mooi dat U in ‘Onze Vader’ ons leerde bidden voor elkaar; vergeef ons onze schuld. Zo leerde U ook schulden van de ander als die van ons te zien, U gaf ons zelfs nog meer in wat U leerde, want alles wat wij vragen in Uw Vaderlijk gebed het is niet voor ons zelf maar voor elkander, zo brengt U door dat woordje ons ons kindschap in verbondenheid in wat wij aan U vragen. Geef dat Uw wil door ons mag worden uitgedragen.C.Poelman-Duisterwinkel

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

images

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻

Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.

HET WOORD VAN GOD

Image and video hosting by TinyPic

GODSWOORD

DE ENIGE WEG☻

8 augustus☻

De Here Jezus had in vers 3 gezegd dat Hij voor ons een plaats zou gaan bereiden. Daarna zou Hij terugkomen en ons halen, zodat wij zouden zijn waar Hij is. Thomas, een leerling van de Here Jezus, vroeg daarom in vers 5 waar de hemel is. Het antwoord is eenvoudig: Ik ben de Weg (naar de hemel). Je komt alleen maar door Jezus Christus bij de Vader, Die in de hemel woont. Deze uitspraak is niet intolerant, maar juist duidelijk en bevrijdend! De meeste wegen die door de diverse godsdiensten in deze wereld worden aangewezen, hebben te maken met onze eigen inzet, onze goede werken of "de god in ons". Gelukkig hoeven we het daar niet van af te laten hangen, want die "eigen weg" zou ons nooit brengen bij de plaats die de Heer voor ons gereed gemaakt heeft!

passiespel

GODSWOORD

JEZUS IS DE OPSTANDING☻ 8 augustus☻ Voor iemand die is overleden, is het wellicht geen troost als je zegt dat Jezus Christus het Leven is. Daarom is het zo mooi dat de Heer hier ook zegt: "Ik ben de Opstanding." De Heer is niet alleen Zelf drie dagen na Zijn dood aan het kruis opgestaan uit de dood, maar belooft ook dat ieder die in Hem gelooft uit de dood zal opstaan (zie Johannes 6:40). De belofte die we vinden in deze naam van Jezus: "de Opstanding en het Leven" biedt zowel hoop voor iedereen die nog leeft, als ook voor hen die gestorven zijn.

Jezus_leeft__531f126e67581

GODSWOORD☻

OVERVLOEDIGE VREUGDE/IN ZIJN NABIJHEID☻ 8 augustus☻ De schrijver van Psalm 16 beschrijft de weg naar het leven. Wat houdt dat leven voor hem in: overvloedige vreugde. Dat komt omdat we in Gods nabijheid mogen zijn. Wie God heeft leren kennen door het lezen van de Bijbel en door met Hem in gesprek te zijn (door gebed), zal steeds meer van Hem zijn gaan houden. Door de dagelijkse omgang met Jezus Christus zal ons verlangen om bij Hem te zijn groeien. De grote vreugde om Hem te kennen zal groeien. De vreugde die we zullen ervaren, wanneer we Hem eenmaal "in het echt" zullen zien, zal overvloedig zijn! In Zijn nabijheid. Wie veel van iemand houdt, wil graag dicht bij die persoon zijn. De schrijver van deze psalm verlangt naar Gods nabijheid. Hij wil aan Gods zijde zijn. Dat noemt hij een lieflijke plek. In de nabijheid van God ervaren we Zijn liefde, Zijn vriendschap en zien we de onbeschrijfelijke schoonheid van Zijn karakter.

BEMOEDIGENDE TEKST

images

BEMOEDIGENDE TEKST

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER EENZAAMHEID☻

25 juli☻

Koning David heeft ook ervaren dat hij zich erg eenzaam en verlaten voelde. Maar hij was niet alleen een strijder op het slagveld; hij streed ook voor zijn geloof! In zijn nood en wanhoop riep hij tot God en ontving kracht en hoop om door te gaan! “Wend U tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig.De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, voer mij uit mijn angsten. Zie op mijn ellende en mijn moeite, en vergeef al mijn zonden. Zie, hoe talrijk zijn mijn vijanden, en met welk een boosaardige haat haten zij mij. Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want bij U schuil ik. Vroomheid en oprechtheid mogen mij behoeden, want U verwacht ik.”Psalm 25:16-21 In plaats van God te beschuldigen of zichzelf af te vragen, “waarom ik?,” kwam David dichter bij zijn Schepper op de meest eenzame momenten. Ik moet ook hoog nodig de geloofsstrijd opnemen om dezelfde kracht en hulp te krijgen die David uit deze neerslachtige put trok.

st03

BEMOEDIGENDE TEKST

KUN JE IETS GOEDS DOEN-MET BEHULP VAN IETS SLECHTS☻

13 augustus☻

Waar een mens ook voor vecht, hetzij een religie, visie of idee – in het algemeen is het om iets goeds te bewerken. Maar als ik iets goeds wil doen, moet ik eerst zelf vrij zijn van het kwade.

Waar een mens ook voor vecht, hetzij een religie, visie of idee – in het algemeen is het om iets goeds te bewerken, iets wat vrijheid geeft, vreugde, vrede, gezelligheid, groei en vooruitgang, iets waardoor een goede sfeer ontstaat, iemand een beter mens maakt en leert goede relaties te onderhouden, tussen mensen of landen. Maar wil ik iets goeds doen, moet ik eerst zelf vrij zijn van het tegenovergestelde van het goede, het kwade. Wil ik het kwaad in de wereld overwinnen, dan moet ik eerst het kwaad in mijzelf overwinnen.


DAGBOEK
Image and video hosting by TinyPic DAGBOEK JOZUA 7:1-13☻ 13 augustus☻ Gott mit uns’ hadden de Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog op de koppels van hun riemen staan, maar het heeft hen niets geholpen. Als God niet meer met ons is, kunnen we nog wel doen alsof. We hangen dan onze muren vol wandteksten of leggen een opengeslagen Bijbel op een antiek tafeltje met een brandende kaars ernaast. Maar als de tegenstander sterker is dan wij, als de duisternis hand over hand toeneemt tot diep in het hart van de kerk, dan wordt het tijd om eens echt nuchter te worden en alle veronderstellingen te laten varen en reëel de rekening op te maken! De vlag dekt de lading niet meer, de duivel gaat rond als een briesende leeuw en hij hoeft niet meer te zoeken naar wat hij verslinden zal! Nadat ik eens voor een jeugdvereniging gesproken had, zei een van de jongens: ‘Ik vind u vreselijk pessimistisch!’ Ik vertelde hem dat de Bijbel zegt dat de Gemeente moet zijn: een stad op de berg, een licht op de kandelaar, een toevlucht voor mensen in nood. Ik vroeg hem: ‘Waar is deze Gemeente?’ Zonder aarzelen antwoordde hij: ‘Die zul je nergens vinden!’ Toen antwoordde ik hem: ‘Dan ben jij pessimistischer dan ik, want die Gemeente is daar waar Gods kinderen zich terwille van deze geweldige opdracht heiligen!’ Het gebed van Jozua, nadat zij bij Ai waren verslagen, was niet bepaald vol geloofsmoed. Maar dat was toch heel wat beter dan ons vaak berustend schouderophalen, wanneer we tegenover de satan de nederlaag hebben moeten lijden. Jozua roept tot God! In zijn grote wanhoop, niet om zichzelf, maar om de eer van God vraagt hij: „En wat zult Gij dan voor Uw grote Naam doen?” God antwoordt zùlke mensen: ‘Sta toch op... en doet de zonde uit uw midden weg!’ postimage DAGBOEK 1 JOHANNES 5:1-10☻ 13 augustus☻ Als wij in ons hart nog zaken verbergen die met de duisternis te maken hebben, dan is het maar beter onszelf en anderen niet langer te misleiden door te zeggen dat we Christenen zijn. Want een van de belangrijkste kenmerken van een Christen is dat hij in het licht wandelt gelijk Christus in het licht is. Dat betekent echter niet dat wie in het licht wandelt zonder zonde is. Er staat juist dat als wij in het licht wandelen, het bloed van Jezus, Gods Zoon, ons zal reinigen van alle zonden. Dus eerst moeten we in het licht wandelen voordat de reiniging van de zonde zal plaatsvinden. Maar wat is dat: in het licht wandelen? Jezus zegt in een gesprek met Nikodemus: „Het licht is in de wereld gekomen en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos”(Joh.3:19). Dat betekent dus, dat als de liefde van Christus ons niet samenbindt, we ons noch voor God, noch voor elkaar durven bloot te geven. In het licht wandelen wil zeggen dat we bereid zijn om aan elke zonde ontdekt te worden; niet alleen in ons eigen hart, maar ook temidden van alle vrienden die ons omringen. Wie met de zonde heimelijk manipuleert, beleeft geen werkelijke bevrijding en vervalt steeds weer in herhaling en moedeloosheid. Maar wie echt in het licht wil wandelen, zal door allen ontdekt worden en het verborgene van zijn hart zal aan het licht komen (1Kor.14:25). Hij zal zijn zonde belijden voor God en mensen en op een wonderbare manier ervaren dat het bloed van Jezus, Gods Zoon, hem reinigt van alle aan het licht gekomen zonden!
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM

SHOUT BOX

Image and video hosting by TinyPic

SPREUKEN ☺☺

4 augustus☻ "Nog even slapen, nog even soezen, nog even lekker liggen, maar dan komt de armoede over je en maar al te snel zul je gebrek lijden. images PSALM 4 augustus☻ "Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek Hij ons altijd te hulp te komen."(Psalm 46:1)
BIJBELTEKST/EVANGELIE
db747cb9885e5e4f0db8591d98de3cf3

BIJBELVERS ☺☺

4 augustus☻ "Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden." Image and video hosting by TinyPic

EVANGELIE ☺☺

4 augustus☻ "Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door! Maar de poort naar het leven is nauw. En de weg erheen smal. Weinig mensen vinden hem."
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
af9db8e7c5d918e823b860c7a9be2fed 4 augustus☻ helemaal in de rats of in de put zitten; het niet meer zien zitten e0ee4a38baabd80ff45f39c4588d41f6 CITAAT 4 augustus☻ Het Evangelie is niets anders dan een verklaring van het genadeverbond dat God met Zijn gemeente door de Middelaar heeft opgericht.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
57b767f04a42dbe3e13b61d40aad4cc3 KORTE GEDACHTE 4 augustus☻ Steeds weer accepteren dat beproevingen bij het leven horen en in alles de vrede van het hart zoeken. Dan wordt het leven mooi… ja, zo zal het gaan. Dan gebeurt er iets onverwachts met je. Image and video hosting by TinyPic OVERDENKING☻ 4 augustus☻ Als alle rommel is weggehaald, wat is jouw echte hoop? Wanneer je de diploma's, prijzen, onderscheidingstekens en eer opzij duwt, wat is de basis van jouw belang? Enkel Eén bestaat voor eeuwig! Alleen God garandeert dat ons leven belangrijk is. Alleen onze Heiland kan ons een plek geven waar onze kostbaarheden niet vervallen en niet gestolen worden en niet zullen rotten. Laten we dus niet onze schatten of onze hoop in iemand anders plaatsen dan de Heer.
QUOTE/MOOI TEKST
Image and video hosting by TinyPic QUOTE☻ 4 augustus☻ "Het evangelie is het goede nieuws van genade voor hen die het niet verdienen. Het symbool van het geloof van Jezus is het kruis, niet de weegschalen." Image and video hosting by TinyPic MOOIE TEKST 4 augustus☻ "Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden."
WIJSHEDEN

Image and video hosting by TinyPic

WIJSHEID

4 augustus☻

In God vindt je kracht

als je het van Hem alleen verwacht.


TIJD MET JEZUS
images_(2)

TIJD MET JEZUS☻

UW LAST☻ 8 augustus☻ Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.(Psalm 55:23) Het kan zo zwaar zijn, de last die je moet dragen. En we hebben de neiging om dat in ons eentje te doen: zelf de last dragen en vergeten dat we onze last op de HEER mogen leggen. We blijven rondtobben in onszelf, we blijven malen en huilen zonder God daarbij te betrekken. Maar er is een hartelijke hemelse uitnodiging: leg je last op de HEER! Je zult merken dat hij je steunt. Het verdriet zal niet meteen voorbij zijn, de pijn blijft, maar je merkt dat God het mee gaat dragen. Want hij wil niet dat je ten val komt, dat je struikelt over je verdriet, maar dat je door je verdriet heen hem leert vertrouwen. Gebed: HEER God, help me om mijn last op u te leggen. Steun mij. Wil mijn verdriet met me meedragen zodat ik er niet onder bezwijk. Amen. Vraag: Welke last heb jij momenteel te dragen? gold_cross_with_multi-colored_stars_background_1

TIJD MET JEZUS☺

UW LAST☻ Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.(Psalm 55:23) 22 juli☻ Het kan zo zwaar zijn, de last die je moet dragen. En we hebben de neiging om dat in ons eentje te doen: zelf de last dragen en vergeten dat we onze last op de HEER mogen leggen. We blijven rondtobben in onszelf, we blijven malen en huilen zonder God daarbij te betrekken. Maar er is een hartelijke hemelse uitnodiging: leg je last op de HEER! Je zult merken dat hij je steunt. Het verdriet zal niet meteen voorbij zijn, de pijn blijft, maar je merkt dat God het mee gaat dragen. Want hij wil niet dat je ten val komt, dat je struikelt over je verdriet, maar dat je door je verdriet heen hem leert vertrouwen./Gebed: HEER God, help me om mijn last op u te leggen. Steun mij. Wil mijn verdriet met me meedragen zodat ik er niet onder bezwijk. Amen./Vraag: Welke last heb jij momenteel te dragen?
MEDITATIE
Image and video hosting by TinyPic MEDITATIE☻ VAKANTIETIJD☻ 8 augustus☻ We naderen de vakantietijd. Sommigen vliegen erop uit. Anderen vertrekken met een auto, al of niet voorzien van een caravan. Daarnaast zijn er nog de bezitters van plezierjachten. Even een tijdje er tussenuit! Dat is verstandig. De boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Je hebt het zo druk in je leven. Er lopen zoveel mensen rond met stress, dat je het nodig hebt eens even op adem te komen. Vele mensen hebben zorgen, en als je die eens een paar weken achter je zou kunnen laten… Het gewone leven van zo’n 49, 50 weken per jaar kan tot een sleur worden. Wat is er heerlijker dan om deze sleur te doorbreken. Wat zijn mensen onverstandig als ze denken juist in de vakantietijd kerk en geloof niet nodig te hebben. Ze hebben dit juist meer dan ooit nodig. Als je niet werkelijk een ander mens wordt, is een vakantie niet meer dan een incident, hoe fijn ook, in je leven. De moeilijkheden zullen nooit worden opgelost, de stress zal tot je dood toe blijven en de sleur zal nooit doorbroken worden. Tenzij… st08 MEDITATIE☻ EEN GESTOORDE VAKANTIE☻ 22 juli☻ Als je jong bent, geniet dan van je jeugd. Doe wat je graag wil doen. Maar weet wel dat God zal oordelen over alles wat je doet.(Prediker 11:9) Het is bijna vakantie. Nog even en dan breekt er een periode aan van rust. Om blij van te worden . . . Ook voor christenen. Die vakantie. Die rust. Die blijdschap. Toch? Ik moet opeens denken aan een tekst die nogal eens in verband gebracht wordt met het onderwerp vakantie. ‘Rust een weinig’. Het is het woord van Christus tegen Zijn discipelen die net verslag gedaan hebben van hun werkzaamheden. Christen-zijn en vakantie houden gaat kennelijk prima samen. Sommige christenen hebben het appèl van Christus zelfs hard nodig: ‘Rust een weinig’.Ondertussen vind ik de tekst aan het einde toch wat zwaar klinken. Dat heeft natuurlijk te maken met dat geladen woord ‘gericht’. Zo op de klank af lijkt het alsof de Prediker de rem erop zet: op mijn vakantie. Op mijn rust. Op mijn blijdschap. Om eerlijk te zijn ben ik daarvan niet zo gediend. Het is bijna vakantie. Ook voor een christen. Vakantie. Rust. Blijdschap. Voor mij . . . Of toch niet?
BEMOEDIGINGSSITE

dc434986c1b1f8f757297762afde8a44

BEMOEDIGINGSSITE☻

EET EN DRINK!☻

18 augustus☻

Eet en drink, want er wacht een nieuwe opdracht voor je!

LIEVE MENSEN,

Het woord van God moet je niet alleen lezen of horen, maar vooral in je opnemen. Vergelijk het met het eten: Kan het zien van voeding een mens vullen? Is ruiken voedzaam, of is het zitten aan de gevulde tafel voldoende om gevoed te worden? Nee toch?

Eet en drink, want anders houd je reis van morgen niet vol, Elia!

God zelf wacht op Elia, maar ook op ons! Sta op, eet en en drink het Woord van God en ga Hem tegemoet!

Een bemoediging van hart tot hart!

Gerry

christian-cross-paper-cut-wooden-background-chri

BEMOEDIGINGSSITE

REGEER IN MIJ☻

13 augustus☻

Lieve mensen,

Er is voor alles een tijd... Vakantietijd, komkommertijd, vervelende tijd, gelukkige tijd, geen tijd of zeeën van tijd...  We zitten midden in de vakantieperiode. Ga nooit op vakantie zonder de Heer.

Neem geen vakantie van je geloof, ook niet van je geestelijke toewijding aan God. Er is voor alles een tijd, zegt Prediker, maar God zelf gaat al die verschillende soorten tijd van ons, ver te boven.

Regeer in mij, Heer. Wees de baas over heel mijn leven en ook mijn vakantietijd. Wees bij me als ik uitrust, wees bij als ik het druk heb. Beïnvloed me net zo sterk als ik een fietstocht maak, als dat ik u aanbid met een aanbiddingslied. Regeer in mijn vakantietijd!

Een gezegende tijd toegewenst, met je Heer! Met liefs Gerry

www.bemoedigingssite.nl

 

RETREAITES

Jesus-washing-feet-12

DE SPIL☻

OPEN ZOMERWEEK☻

ma 14 Aug 2017 10:30 t/m vr 18 Aug 2017 14:00☻

Van maandagochtend 14 augustus tot vrijdagmiddag 18 augustus kun je naar De Spil komen voor een open retraiteweek van vijf dagen. Inschrijven voor minder dan vijf dagen is niet mogelijk.

De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. ‘s Morgens na het ochtendgebed ontbijten we gezamenlijk, waarbij je ook desgewenst een lunchpakket klaar kunt maken. In de middag lunchen we met wie er op dat moment is. Overdag is er alle ruimte om te fietsen, wandelen, varen, zwemmen of hoe dan ook (een dagje) eropuit te gaan. Om 18.30 is de warme maaltijd en aansluitend het avondgebed.

In de avond samen een film kijken op groot scherm? Heerlijk loom bij de vuurkorf zitten of juist lekker vroeg naar bed? Het is aan jou.

Begeleiding: Maarten en Marjolein Goossensen

images_5

 

THEMARETRAITES☻

INDIVIDUELE RETRAITES☻

Week 35: 29 augustus t/m 1 september

Tussen herberg en klooster…

Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. LET OP: vanaf week 35 ben je voortaan welkom tussen dinsdag en vrijdag.

www.retraitecentrum.nl

Image and video hosting by TinyPic

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

MIDWEEK 55+

'Putten uit de Bron',  Midweek 55+/

28 augustus t/m 1 september 2017

Een midweek speciaal voor mensen boven de 55 jaar in de prachtige omgeving van Amerongen. Met elkaar ontspannen heeft een helende werking. Er op uitgaan in de natuur, een goed gesprek of 's avonds een spelletje.

We hopen dat u troost en leiding put uit deze week en met perspectief en hernieuwde energie de draad van het gewone leven weer oppakt.

Elke dag is er een dagopening. Het thema ‘Aan tafel!' loopt als rode draad door de week heen. Daarnaast zullen we met elkaar twee uitstapjes maken, de bestemming is nu nog een verrassing.Leiding: Zr. Gerda Bieshaar

images_(5)

OASEDAGEN☻

Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in.

Elke oasedag heeft een eigen thema, waarmee we vanuit de bijbel aan de slag gaan.

THEMA: Heer, geef mij moed om bruggen te bouwen/Donderdag 14 september 2017/€ 40,- incl. koffie/thee/lunch/Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,-/Tijd:9.30-17.00 uur/Leiding:zr. Greet Verhoeven en

Frans Hoogendijk


bdb7253e4ae59c47aa69d67636ae41b3

RETRAITE IN STILTE-KLEOPASDAGEN☻ In 2017: donderdagmiddag 19 t/m zondagmiddag 22 oktober. in 2018: 8-11 maart en verder nog onbekend/ Leuvenheim (onder Zutphen)In deze dagen mogen we ervaren dat het woord uit de Hebreeënbrief (4:12) werkelijkheid wordt 'want het Woord van God is levend en krachtig... het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.' Het Woord van God geeft niet alleen inzicht; het troost, bevrijdt en geneest bovendien. http://www.biddeniseenweg.nl/agenda/135-retraite-in-stilte-kleopasdagen

POEZIE

POEZIE ☻

Image and video hosting by TinyPic

ER IS VANDAAG EEN NIEUWE DAG

2 augustus☻

maart 1994

Er is vandaag een nieuwe dag,

we zeggen; Goedemorgen!

Heer, hoort U wat ik vragen wil?

Wilt U voor Marieke zorgen?

En  als ik daarmee helpen mag

dan hebben wij een goede dag!!

d395c75a4666004bbc0a21a66bc19117

POEZIE☻

HET LIEFSTE WAT IK JE KAN WENSEN☻

2 augustus☻

Het liefste wat ik je kan wensen is meer dan het goed van mensen. De Heere, de God van Jacobs zaad is ook voor jou een toeverlaat. Vraag Hem je een nieuw hart te geven. Hij is het zo waard voor Hem te leven. Je liefhebbende op..




VISJES
Image and video hosting by TinyPic ☻☻13 augustus☻☻ Image and video hosting by TinyPic
HEALING VOICE
51AMTNZMKRL._SY344_BO1,204,203,200_ HEALING VOICE OUDE SCHOENEN NIEUWE STAPPEN☻ 2 augustus☻ We liepen op een zomerse dag wat te slenteren, toen ik een vrouw voor me zag lopen. Ach, het arme mens had een dikke trui aan ondanks de hoge temperaturen, haar haren hingen lijzig langs haar gezicht en ze droeg schoenen die behoorlijk versleten waren. Ik had met haar te doen. Ik dacht aan een getuigenis van iemand, die een man nieuwe schoenen had laten uitzoeken en hierdoor tot Jezus had geleid. Ik dacht even na of ik genoeg geld op de lopende rekening had staan en besloot haar aan te spreken.“Hallo mevrouw, hoe gaat het me u?”. Ze keek me met een paar vurige ogen aan en ik zag de muurtjes rondom haar hart als het ware optrekken. ”Wat is er?”, vroeg ze met een argwanende toon in haar stem. “Eh, ja, ik eh, ik liep zo achter u en zag dat u wat oude schoenen draagt en ik had het verlangen iets voor u te doen. Misschien mag ik een paar nieuwe schoenen voor u kopen?”. Och als blikken konden doden, dan was ik daar ter plekke neergevallen. “Wat denkt u wel, denkt u dat ik geen geld heb of zo? Hoe komt u aan het idee? Ik heb genoeg. En kijk naar u eigen schoenen!”. Ik keek naar mijn schoenen en inderdaad, dat waren ook die nieuwste niet meer. Ik stamelde iets over dat ik christen was en altijd naar mogelijkheden zocht om mensen te helpen. Ze bond een beetje in, en toen vroeg ze wat ik van God vond, want zij vond Hem maar oneerlijk. Even later hadden we een gesprek over het onrecht in deze wereld en de pijn die dit met zich meebracht. De muurtjes gingen neer, ze liet opeens een stuk van haar kwetsbare kant zien. Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? 1 Johannes 3:17 Vader U bent de God die voorziet. Open mijn ogen vandaag dat ik de nood van die ander zie, en geef me de moed en mogelijkheid om net als U een voorziener te zijn. Amen
VERMOEID EN BELAST
images_2 VERMOEID EN BELAST☻ 13 augustus☻ “Kom bij mij, allen die vermoeid zijn Als uw lasten zwaar zijn om te dragen U door verdriet en pijn bent verslagen” Jezus zegt: “Ik zal er altijd voor u zijn”. “Wees er zeker van: Ik zal u rust geven Kom maar bij mij, ik zal voor u zorgen Nu, vandaag en iedere nieuwe morgen” Wat kan dat een troost zijn in ons leven. Jezus is vriendelijk en nederig van hart Hij wil ons nabij zijn, waar we ook gaan En neemt ons altijd in Zijn grote liefde aan Hij kent ons verdriet en heelt onze smart. Ga niet alleen door dit leven, ga met Hem Bij Hem is diepe innerlijk rust te vinden Jezus, Hij wil zorgen voor Zijn beminden Laten we dan luisteren naar Zijn roepstem. (Uit Matth. 11 vers 27 en 28) Fedde Nicolai
IN DIT LEVEN/ZORGEN
bdc54c60fefb432ec28d6cf7c3f2d410 IN DIT LEVEN☻ 13 augustus☻ Er kunnen zo vaak in dit leven kleine dingen zorgen geven. We zijn vaak blij, af en toe hebben we verdriet maar tot God bidden en danken doen we niet. Als dan alles in dit leven zo moeilijk kan zijn ga dan naar God met al je nood en pijn. Hij wil je helpen, Hij is er voor iedereen Hij hoort alle zorgen en vergeet er niet een. Al is het soms zo moeilijk om door te leven en de mensen om je heen je liefde te geven. Dan ben je misschien zo doodsmoe maar vergeet nooit: God is bij je, tot het laatste toe. Er kunnen zo vaak in dit leven dingen zorgen geven. Ga naar God met je zorgen en pijn Hij wil er voor je zijn.L.v Steenbergen 19d68a13b0f34acf07ee9f4c90add37c ZORGEN☻ 13 augustus☻ Laat al uw zorgen maar over aan de Heer Want Hij houdt van u en wil u nabij zijn Iedere dag, in vreugde maar ook in pijn Zijn goedheid en trouw keren steeds weer. Vertrouw dan maar op Gods nabijheid In alle omstandigheden van dit leven Wil Hij u alle steun en sterkte geven Van Hem komt alle macht, voor altijd Onze God is een en al ontferming Zonder Hem kunnen we niet leven We mogen ons aan Hem overgeven Hij neemt ons op in Zijn bescherming. Van Hem is alle macht en heerlijkheid We mogen ons aan God toevertrouwen Nu, en in de toekomst op Hem bouwen En Hem loven en prijzen in eeuwigheid, Fedde Nicolai
HIJ GEEFT OM JE/BESTE VRIEND
9a8a6b6c138d5bfd43cfbb4dd5db39e9 HIJ GEEFT OM JE☻ 13 augustus☻ Leef altijd in de wetenschap dat god om je geeft, Dat hij er is, Dat hij achter je staat, Dat hij je gedachten weet, En je echte ik kent, Denk niet bij elke tegenslag dat hij je in de steek liet, Want god zie je niet, Die voel je in je hart/Joske 28758d7981489550dbd2cea9b7db9cc9 BESTE VRIEND☻ 13 augustus☻ Tussen het maanlicht en de rozengeur glanzen de sporen van verdriet, wie kent het niet, gelukkig zijn zij die de tegenslag van alle dag weten te incasseren en leren dat echt geluk niet over rozen gaat, dat maneschijn verdwijnt wanneer de zon verschijnt. Tussen het zonlicht en het avondrood glanzen de sporen van het levenslicht in een bericht van Hem die leven geeft en van je tegenslagen weet omdat Hij je omgeeft en alles mee beleeft. Gelukkig is de mens die Zijn berichten leest. Coby Poelman-Duisterwinkel
VOOR JOU

 

e523a0c3dd9cfc21e539ecabc2718321

VOOR JOU☻ 13 augustus☻ In het begin van de wereld was de Here God alleen. Hij schiep in 7 dagen de aarde en alle andere dingen er omheen. Hij schiep de bomen, de planten De bloemen, de dieren, de zon, de sterren en de maan. Hij wil dat wij genieten van alles wat Hij heeft gemaakt van het bloemetje en het bijtje Hij hoopt dat het jou vrolijk maakt. Zie in alle mooie dingen de Schepper van hemel en aard Want Hij wil jouw vriend zijn, Hij vindt jou de moeite waard. Marietje van der Veen

BEN JE VROLIJK BEN JE BLIJ/VOOR JOU
d330a07759c042061cdca23ce4d14e09 BEN JE VROLIJK BEN JE BLIJ☻ 13 augustus☻ Ben je vrolijk, ben je blij heb je weer een jaar erbij dank Hem dan voor dit geschenk God die altijd aan je denkt. I.vd Welle cff983c4db788d7bead4ad26738d846a VOOR JOU☻ 13 augustus☻ In het begin van de wereld was de Here God alleen. Hij schiep in 7 dagen de aarde en alle andere dingen er omheen. Hij schiep de bomen, de planten De bloemen, de dieren, de zon, de sterren en de maan. Hij wil dat wij genieten van alles wat Hij heeft gemaakt van het bloemetje en het bijtje Hij hoopt dat het jou vrolijk maakt. Zie in alle mooie dingen de Schepper van hemel en aard Want Hij wil jouw vriend zijn, Hij vindt jou de moeite waard. Marietje van der Veen
REGELS REGELS REGELS/EEN BOEK

Image and video hosting by TinyPic

REGELS REGELS REGELS☻

13 augustus☻

Mijn vader is een strenge man,

die goed regeltjes bedenken kan.

Hij zuigt ze zomaar uit zijn duim,

mijn moeder geeft hem dan een pluim.

Hij roept:

Niet praten met je volle mond,

geen blote voeten op de grond.

Luister eens naar wat ik zeg,

joehoe, liggen doe je in je bed.

Waarom heeft hij niet een knop,

dan druk ik daar eens lekker op,

dan zet ik papa even uit,

geen gezeur en geen geluid.

Van al die regels ben ik zat,

ik heb genoeg gezeur gehad,

wil nu zelf de baas eens zijn,

ik voel me groot en echt niet klein.

Maar Jezus zegt, wees even stil

ga leven zoals Ik het wil,

jouw ouders doen oprecht hun best,

en leren jou een wijze les.

Wees blij met hen en luister goed,

ze leren jou hoe alles moet,

vertellen jou van mijn bestaan,

wijzen jou het goede aan.

Alie Holman

Image and video hosting by TinyPic

EEN BOEK☻

13 augustus☻

De buurvrouw heeft een mooi boek,

met allemaal mooie verhalen,

ik wil ook graag zo één,

mama, ik zal het zelf betalen.

Verhalen over lang geleden,

hoe de wereld is ontstaan,

over een Jezus die vertellend

door het land is gegaan

Mama, als die man,

die Jezus echt heeft bestaan,

kan ik die man dan ook

ergens ontmoeten gaan. J.Troost


NOTENKOEKJES UIT HOOGLIED

BIJBELSE RECEPTEN

a4086d522c70837ad34bb304d39d1381

NOTENKOEKJES UIT HOOGLIED☻ 8 augustus☻ Een aantal jaar geleden vroegen we lezeressen van Eva om hun Bijbelse recept in te sturen. Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven en dat leverde een heleboel favoriete recepten op. Van Jakobs Linzensoep tot een lekkere dadel cake. Eva zette ze allemaal voor je op een rijtje. 'Nardus en saffraan, kalmus en kaneel' (Hoogl 4:14) (dit is een oud Egyptisch recept uit 1600 v Chr, ontdekt op een scherf) 80 gr verse of gedroogde dadels of vijgen 1/4 - 1/2 kop water 1tl gemalen kaneel 1/4 tl gemalen kardemom 20 gram gehakt walnoten 60 gram gehakte amandelen honing Mix de dadels met water tot een pasta in een blender of keukenmachine. Voeg de kruiden, de walnoten en 1/4 kop amandelen toe; goed mengen. Maak balletjes, smeer ze in met honing en rol ze door de rest van de amandelen.(Bron:eva/eo)

PARENGTON COURSE

Image and video hosting by TinyPic

PARINGTING COURSE

DE EERSTE PARINTING CHILDREN COURSE

13 augustus☻

Saskia de Graaf (36)

Het vervolg☻☻

Oké, de Parenting Course werkt dus en wat nu?

“We willen onze kennis en positieve ervaringen graag delen met zoveel mogelijk kerken in Amersfoort. En dan vervolgens van daaruit, al dan niet gezamenlijk, de cursus uitbreiden naar scholen. We geloven dat kerken zo een positief, helder licht kunnen laten schijnen in hun buurt. Met de Parenting Course hebben we goud in handen; het is een prachtige manier van investeren in gezinnen.”

Wat deed de cursus met jou persoonlijk?

“Ik heb drie kinderen tussen de drie en twaalf jaar. Dat maakte de cursus ook voor mijzelf heel bruikbaar en inspirerend. Ik keek kritisch naar mijn eigen manier van opvoeden en ging ook zelf aan de slag met een aantal tips. Zo heb ik thuis bijvoorbeeld een nieuw wekelijks ritueel ingevoerd; iedere vrijdag eten we pizza en kijken we met z’n allen een leuk filmpje. Heel gezellig!”


OPVOEDEN

Image and video hosting by TinyPic

ONTHOUDT EEN KIND GEEN ONDERRICHT☻ 2 augustus☻ Je hebt vast weleens ouders meegemaakt die zich totaal onbewust leken van het gedrag van hun jonge kinderen en ze gewon hun gang lieten gaan. Maar Spreuken 23:13 zegt: 'Onthoud een kind geen onderricht.' Onderwijzen, vormen, richtlijnen geven, bijsturen - het opvoeden van kinderen vormt een levenslange uitdaging. En als we dat niet doen, laat Spreuken 29:15 zien wat het gevolg is: 'Een kind dat niet wordt opgevoed, maakt zijn moeder te schande'. Je doet je kinderen tekort als je ze niet corrigeert en bijstuurt. Je veroordeelt ze tot een leven van onbeheerste emoties, met alle gevolgen van dien. Als je je kinderen al op jonge leeftijd leert gehoorzamen, bied je ze blijvende wijsheid, grenzen, karaktervorming en vaardigheden. Doe dit trouw en consequent... met een hart vol liefde! "

bidden-bewegende-animatie-0016

OPVOEDEN VOOR ALLE OMSTANDIGHEDEN BLIJVEN BIDDEN VOOR ONZE KINDEREN☻ 2 augustus☻ Aan de zijkant van dit weblog staat een belangrijke Bijbeltekst voor mij. Het is eigenlijk de diepste wens die een ouder voor zijn kind(eren) kan hebben: 3 Johannes 1:4 "Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen". Ik realiseer mij dat het voor veel ouders een wens blijft en na veel gebed nog altijd geen werkelijkheid is geworden. D.m.v. dit stukje wil ik jullie bemoedigen en aansporen te blijven volharden in het gebed voor jullie kinderen. Als ouders zijn wij dankbaar dat onze vier kinderen al vroeg in hun leven besloten hebben Jezus in hun leven toe te laten. Ze waren allemaal tussen de 6 en 10 jaar oud toen ze bewust een keuze hebben gemaakt. We hebben hen verteld over God, Bijbelverhalen voorgelezen, dagelijks met hen gebeden en hen meegenomen naar de kerk en naar de Bijbelclubs, waar ze werden onderwezen vanuit Gods Woord. Ze werden vaak geconfronteerd met de vraag of ze Jezus wilden aannemen, maar we hebben het hun nooit opgelegd of hen gedwongen tot een keuze. We hebben wel gebeden dat alles wat ze leerden hun hart zou bereiken en hen een verlangen zou geven naar een diepe relatie met God. We wilden dat het een keuze van hun hart zou zijn, hun eigen keuze. Toen het zover was, gaven ze aan met ons te willen praten en bidden. Ze stelden ons (daarvoor) al allerlei vragen en uiteindelijk kwam de dag dat ze Hem wilden aannemen als hun Redder. Dat was een bijzonder waardevol moment voor hen en voor ons als ouders.

YOUTH FOR CHRIST

postimage

VROMEN☻

25 juli☻

Nooit eens met de mond vol tanden. Ze hebben altijd wel een tekst voor handen. Over hoe het zo is gekomen. De vromen. Nooit echt geworsteld met de grote vragen, waarvan het antwoord maar nooit niet wil dagen. Nooit ingehaald door de realiteit. Ze hebben nooit echt geleefd, dus nooit echt eens spijt. – ‘de vromen’ – TimZingt’.  Een week voordat dit lied voorbijkwam, sprak ik met iemand die me vertelde dat ze niet meer in God kon geloven. Als God goed is, waarom is er dan zoveel lijden? Waarom moesten bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden? Waarom greep God niet in? Absoluut terechte vragen in een jong mensenleven. In een wat ouder mensenleven trouwens ook. Ik zocht naar een antwoord dat haar tevreden zou stellen, dat alles duidelijk zou uitleggen en verantwoorden. Ik vond het niet.Ps. Voor de ‘vromen’ die zich aangevallen voelen; het lied in niet alleen bedoeld om met de vinger te wijzen. De laatste regel is namelijk: ‘Pas op voor de vrome in mij!’ Stiekem zijn we allemaal wel een beetje vroom. Maar dat zeggen we natuurlijk niet hardop.



JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG Image and video hosting by TinyPic JARIGEN IN JULI/AUGUSTUS☻ EEN BIJZONDERE DAG☻ 25 juli☻ Een verjaardag is een bijzondere dag een dag dat je niet verzuimen mag de Heer te danken dat je er mag zijn een dag dat jij met Hem blij kunt zijn een dag omringd door lieve mensen die jou allen het allerbeste wensen die jouw leven met liefde gedenken en je geven vele mooie geschenken de dag dat Hij Zijn liefde om je heen spon toen je leven 45 * jaar geleden begon voel je met jouw leven zeer vereerd wij zingen : Hartelijk Gefeliciteerd !/P.Laneuze Klik hier voor meer gratis plaatjes Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq HUWELIJK Image and video hosting by TinyPic LIEFDE ZONDER SPREKEN☻ 25 juli☻ De stilte fluistert in de nacht woorden van volmaakte rust. Ik streel je daarom maar heel zacht om je teder en bewust mijn liefde te betonen. De woorden vinden nu een kracht waar mijn spreken het verliest. Ik kus je daarom maar heel zacht om in het nachtelijke iets mijn hart te laten wonen. Maar als de stilte wordt gebroken door het eerste straaltje zonnelicht wordt het eerste woord gesproken waar de stille kracht nog ligt van liefde zonder spreken./R.Lammers Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP Image and video hosting by TinyPic ZIEKTE BEHEERST JE LEVEN☻ 25 juli☻ Als in je jonge leven het licht is gedoofd het laatste zuchtje wind heeft gewaaid de muziek is verstomd. Blijf dan vechten. Als in je jonge leven het vuurtje niet meer brandt de regen is vertrokken alle hoop is weggevaren Blijf dan vechten. Want in goede en slechte tijden juist als je het niet meer ziet zitten. Is er iemand die je van deze gedachte zal bevrijden. Blijf dan vechten. Geef niet toe aan je neerslachtigheid. Draai je om en kijk naar de horizon. Daar waar de zon opgaat en weer nederdaalt. Blijf dan vechten. Aan die horizon komt het antwoord: Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten, wees vastberaden en standvastig. "Ik ben met je al de dagen van je leven" Als in je jonge leven het licht is gedoofd Blijf vechten, Ik ga met je mee. Cees van Wijgerden Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld GEBOORTE☺☺ Image and video hosting by TinyPic LIEF KLEIN EN TEER☻ 25 juli☻ Jullie zijn geboren lief, klein en teer. Mogen jullie groeien, bid ik de Heer. Ze liggen in de couveuse!/P.Groeneveld Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie
MOOI

Header-_MOOI-_Home-keuze-1

STUDENTEN VERRASSEN DOOR KANKER GETROFFEN LERARES MET AMAZING GRACE♥ 18 augustus☻ Gabrielyn Watson werd op een bijzondere manier verrast. En dat betekende veel voor haar. Gabrielyn heeft namelijk kanker gehad en is pas net een beetje de oude. Haar studenten verrastten de 59-jarige lerares door een bijzondere versie van 'Amazing Grace' ten gehore te brengen op de gang van hun school. En dat liet Gabrielyn niet onberoerd. Gabrielyn zakte vol emotie in elkaar als ze ziet wat haar overkomt. Zittend op de grond en met tranen in haar ogen kijkt en luistert ze hoe ze wordt toegezongen.

Image and video hosting by TinyPic

MOOI DIT ECHTPAAR IS 80 GETROUWD EN BIDT IEDERE DAG SAMEN☻ 22 juli☻ Een Amerikaans stelt heeft alle reden voor een groot feest. Het echtpaar is 80 jaar getrouwd! Donald en Vivian Hart, beiden 99 jaar oud, zijn getrouwd in 1937. Ze hebben elkaar na afloop van een zondagse kerkdienst ontmoet. Nu, na het 80 jaar samen zijn, gaven zij enkele gouden adviezen voor jonge koppels, zo verklaart CBN. Don zegt: “Wees er zeker van dat je relatie eerlijk en betrouwbaar is. Probeer alles te doen wat goed is in de ogen van de Heer. Het is goed om samen te lachen. Heb samen lol met elkaar, maar maak geen grapjes die ten koste gaan van een ander.”Vivian zegt: “Wees er altijd zeker van dat je God op de eerste plek staat in je leven. Blijf altijd gewillig om te helpen en bescherm je partner. Wij bidden elke dag samen, in de ochtend en in de avond. Wij vestigen onze aandacht niet op onze problemen, maar op God.”

images

MOOI IK WEET DAT GOD ZIJN HAND OP MIJ HEEFT☻ 22 juli☻ Megaster en popartiest Katy Perry was recent te gast in THE THERAPIST, een programma van VICE. In het programma sprak ze met Dr. Siri Sat Nam Singh om te praten over haar wosteling met haar verleden en het beroemd zijn. Ze vertelde daar ook over een van de moeilijkste momenten in haar leven. Lange tijd worstelde ze namelijk met depressies en wilde ze zelfs zelfmoord plegen. Nadat ze scheidde van de Britse comedian Russell Brand hielp God haar, zo vertelde Katy Perry. In die tijd schreef ze ook het lied 'By The Grace Of God', waarin ze het uitzong naar Jezus en vroeg om Zijn hulp. "Ik heb dat lied geschreven omdat ik geloof in iets veel groters dan mijzelf. En dat noem ik God." "Ik mag dit mooie leven leven en het is mij gegeven als een geschenk. Ik weet dat God Zijn hand op mij legt en ik weet dat ik soms door dingen heen ga die zo intens zijn dat ik het niet aan kan. Dan zweeft Hij als het ware mijn leven binnen en laat Hij mij zien dat het Zijn genade is die mij erdoorheen helpt." Katy Perry vertelde ook over haar relatie met haar christelijke ouders; die vinden dat zij zich vaak te controversieel gedraagt (bijvoorbeeld door het uitgeven van het nummer 'I Kissed A Girl' dat homoseksualiteit promoot) en keuren veelal de inhoud van haar nummers af. Toch gaat het beter met hun relatie. "Het is niet altijd makkelijk geweest, omdat we verschillende zienswijzes hebben. Nu accepteren we dat we het met elkaar oneens zijn op een liefhebbende manier.

" 96c09t_th

MOOI DIT LIED HELPT JOUW HART TE RICHTEN OP HET HART VAN GOD☻ 22 juli☻ God verlaat nooit degenen die in de steek zijn gelaten. God is altijd goed. God faalt niet. Daar gaat dit nieuwe lied van Hillsong United over. 'Richt mijn hart op dat van U. Ik ben klaar voor het onverwachtse. Ik ben klaar voor dat wat U nu gaat doen.' Light up the way of Your heart Move me like You do the mountains Move me like You do the wind And I'll chase Your voice through the dark Fix my eyes on the unexpected In the wonder of Your shadow step And I won't be afraid In every way, You never fail So have Your way, here God And I'll sing Your praise Fix my heart to Yours Ready for the unexpected Ready for what You will do next

postimage

MOOI

DEZE BRILJANTE ACTIE VAN DAVID DE VOS DAAG JE IETS MOOIS TE DOEN VOOR DE ANDER☻

18 augustus☻

Eens in de zoveel tijd komt er een gedachte in je hoofd om iets te doen voor iemand anders. Het overkwam evangelist David de Vos. En in plaats van niets met die gedachte te doen koos hij ervoor om in actie te komen. En hoe!  David heeft een vriend die hem recent vertelde dat hij moeite heeft om de liefde van God te ervaren. En dus kwam besloot hij zijn vriend op een bijzondere manier te bemoedigen. Hij kocht een prachig cadeau en gaf hem een ontroerende brief van God. Wat ontzettend mooi!  En het mooiste van alles dat in de briljante actie van David een uitdaging ligt voor jou. Het daagt je uit zelf ook iets moois te doen voor iemand in je omgeving.

CHRISTELIJKE NIEUWS
NIEUWS Image and video hosting by TinyPic INWONERS VAN URK MOCHTEN VIJF MINUTEN NAAR DUNKIRK☻ 25 juli☻ Een aantal inwoners van Urk kreeg al een voorvertoning te zien van de bioscoopfilm Dunkirk, omdat de gemeente wekenlang als filmlocatie diende. Urkers mochten vijf minuten zien in de Dunkirk-truck, een minibioscoop met 25 stoelen, meldt de NOS. Dunkirk, een film van regisseur Christopher Nolan, gaat over operatie Dynamo. Daarbij werden in 1940 meer dan 300.000 Britse troepen die zich in Duinkerke hadden teruggetrokken, geëvacueerd. Urk moet in de film Duinkerke voorstellen. "We kregen een soldatenpak aan, en laarzen", vertelt een man die naar het voorproefje mocht kijken.De haven van het vissersplaatsje was wekenlang afgesloten voor de opnames. De filmlocatie was midden op het IJsselmeer. NIEUWS Image and video hosting by TinyPic AFKICKEN MOET GELOVEN MAG☻ 25 juli☻ "Afkicken moet, geloven mag. We dringen het geloof niet op, maar door de warme band zijn sommige verslaafden gelovig geworden." In het AD vertelt Teun Stortenbeker over de evangelische hulpverleningsinstelling De Hoop, waar hij tot 2013 leiding aan mocht geven. Stortenbeker legt uit waarom verslaafden helpen en de christelijke boodschap verkondigen geen tegengestelde zaken zijn. "Je moet rekenen, verslaafden zitten eerder dan de gemiddelde Nederlander met de vraag 'Wat gebeurt er als ik er straks niet meer ben?' De trips die een verslaafde meemaakt, zijn bovendien vaak heel spiritueel."Ondertussen staat hij met zijn vrouw Dinie te springen om iets nieuws te beginnen. Ze gaan een pastoraal centrum opzetten voor mensen die zorg nodig hebben. "De zorg voor deze mensen is gemedicaliseerd. Als je niet binnen drie maanden opknapt, trekt de verzekering de stekker eruit. Die mensen wil ik samen met vrijwilligers pastorale begeleiding bieden."
TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl