DeBronenLeven
Artikel niet gevonden
Het artikel is niet gevonden.
BEZOEKERS
FEESTDAGEN/E-CARDS

bij

☻☻12 mei☻☻

standvastige

GEBEDEN

79dd04a091da091ca410fb77291b369a

GEBED VOOR MIJN DOCHTER☻ 30 april☻ O, God, U weet hoe mijn dochter is Dat ze niet meer naar mij wil horen Mijn woorden gaan bij haar verloren Dat stemt mij tot grote droefenis. Ze gaat steeds maar haar eigen gang Ze is zo moeilijk en zit in de pubertijd Ik heb al zo vaak om haar geschreid O, God, houd haar vast, ik ben zo bang. Ze gaat elke avond uit en komt laat thuis Ik wacht dan op haar en kan niet slapen En zit uren voor de tv maar wat te gapen Soms komt ze helemaal niet naar huis. O mijn God, ik ben bijna ten einde raad Een kind hoort niet zo lang op straat te zijn Ach, het doet mij zoveel verdriet en pijn Ik wil zo graag dat het goed met haar gaat. O, God, wil haar behoeden voor het kwade Dat ze niet op het verkeerde pad mag geraken Wil haar daarvoor behoeden en bewaken Bescherm haar en sla haar in Uw liefde gade. Amen. Fedde Nicolai

f56f9d9c27da57eb4bd9f755ccc88ba9

KINDERGEBEDJE☻ 30 april☻ Heer, ik wil U zo graag zien Kan dat een keer, misschien? Ik wil U graag een handje geven Ook al is het maar heel even. De mensen zeggen dat U bestaat Maar ik zie U nooit op straat Kom maar eens bij ons thuis Wij hebben een heel mooi huis. Heer, ze zeggen dat U alles kan Maar ik merk er niet zoveel van Dat U van alle kinderen houdt Ook al zijn ze wel eens stout. Heer, op school doe ik mijn best Toch word ik heel vaak gepest Kunt U daar wat aan doen Heer Want het gebeurt keer op keer. Lieve Heer, nu weet ik niets meer Maar ik kom gauw een keer weer Om dan verder met U te praten Zullen we het hierbij maar laten? Amen.

7cb7d657b8b60ba35f41982b5a57dd74

GEBED IN OPENHANDEN☻ 30 april☻ Ingebed in open handen voel ik opnieuw de wanden van Wie mij steunt en draagt, mij nimmer overvraagt. Vader, dank dat in Uw nacht Uw open hand ons vrede bracht. Geef mij dat elke nieuwe dag ik door Uw hand getuigen mag. Coby Poelman - Duisterwinkel

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

38626964a97f9f28f60e88ec065dbd35

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻ Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk,

uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft:

dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden,

dat ik eeuwig leven kan krijgen.

Graag wil ik dit alles ontvangen.

Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens

opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven.

Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij.

Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen

ZIJNWOORD

cf2ab7567649752e149653c18be50f11

BLIJVEN HOPEN☻ 9 mei☻ Hoe is het mogelijk dat iemand, die door het leven zo is beroofd, niet gaat twijfelen aan God? Als God liefde is, waarom gebeuren er dan van die vreselijke dingen? We kunnen goede hoop blijven houden als we vasthouden aan het feit dat de Here God genadig is (ons goede dingen geeft die we niet verdienen) en dat Hij zich grenzeloos over ons ontfermt.  Hoe weten we dit? Is God echt genadig? Ontfermt Hij Zich echt over ons? Is dat inderdaad grenzeloos? Houdt dat nooit op? In vers 23 blijkt waarom de schrijver zo zeker is van zijn zaak. Hij heeft ervaring met God! Tot nu toe ontdekt hij in zijn leven iedere dag nieuwe weldaden, hoe moeilijk zijn leven ook is. Steeds weer blijkt dat God trouw is, hoe zwaar ook de omstandigheden. "Wij zijn nog in leven!", staat er. Wie niet meer wil blijven leven kan misschien moed putten uit de wetenschap dat God iedere dag, die Hij geeft, benut om Zijn nieuwe weldaden en trouw te laten zien.

21667fcc1674367046944a348aeab00f

ZIJNWOORD☻ HELEMAAL ALLEEN☻ 9 mei☻ 6 Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? 7 De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af. 8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9 En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. Johannes 5:6-9 (HSV)Meestal kwamen mensen zelf naar Jezus toe voor genezing, maar in onderstaand verhaal stapt de Heer Zelf op iemand af. Een man, die helemaal alleen is. Deze eenzame man kreeg een ontmoeting die zijn leven veranderde. Zijn enige realiteit. De man was al 38 jaar ziek. Dit was zijn leven en daar was hij aan gewend. Zo gaat dat vaak bij chronisch zieken. De strijd om beter te worden, om te zoeken naar oplossingen, was al helemaal afgezwakt, misschien wel verdwenen. Mensen kunnen vast zitten in de realiteit van elke dag, omdat die zo echt en dichtbij is en zich aan hen opdringt. Dan zien ze geen andere dingen meer. Deze man was niet alleen ziek, hij was eigenlijk zijn ziekte geworden. Niemand durfde hem meer te troosten. Er waren weinig of geen vrienden meer.

BEMOEDIGENDE TEKST

aaf924bb2d22fe53390679a335b38307

JEZUS IS VOOR IEDEREEN GESTORVEN☻ 21 mei☻ En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. 2 Korintiërs 5:15 Het is een fantastische boodschap dat Jezus voor alle mensen gestorven is, waardoor het voor iedereen mogelijk is om  verzoend te worden met God. “Laat u met God verzoenen” schrijft Paulus in het zelfde hoofdstuk. Het is ook een bijzondere rustgevende ervaring om te weten dat je zonden vergeven zijn. Maar verzoening en vergeving zijn geen doel op zich. Jezus is gestorven, maar ook weer opgestaan. Hij leeft, en wij zullen met hem leven en voor hem leven. Dat is een totaal nieuw leven. Als we voor Jezus leven, dan wordt de liefde waarmee Hij ons liefheeft de drijfveer in ons leven. Dat is een leven waar het egoïsme, en alle andere zonden overwonnen worden. Een blij leven tot eer van God en tot zegen voor onze omgeving. 0323c897abbc9cefc1af48b0fce53249

BEMOEDIGENDE TEKST

WELKE WAARDE HEEFT EEN MENS KOM TOT BEZINNING EN WORDT JE BEWUST VAN JE VERHEVEN STAAT☻ 21 mei☻ De mensen zijn als gras en hun heerlijkheid als een bloem in het gras. En toch zijn de mensen zo waardevol, dat God hen zal stellen over het werk van zijn handen. Ze zijn zo waardevol, dat de engelen uitgezonden worden om hen te dienen die de verlossing zullen beërven. Over de engelen ontfermt God zich niet; Hij heeft voor hen geen verlossingsplan. Toen zij zondigden, bedacht Hij niet hoe Hij hen zou kunnen redden. Hij wierp ze eenvoudig in de afgrond en gaf ze over aan ketenen van de duisternis om ze tot het oordeel te bewaren. (2 Petrus 2:4)

DAGBOEK
355744d92e99bef00d495ee8b5dd21e2 DAGBOEK GEEF ONS MEER GELOOF☻ 9 mei☻ Geef ons meer geloof.” Luc.17:5 ☻ Veel mensen gaan gebukt onder een vreselijk minderwaardigheidsgevoel, anderen lijden aan zelfoverschatting. Beiden zijn een slecht kapitein van hun levensschip. De stormen van het leven zijn nodig om ons te leren dat zelfoverschatting en je minderwaardig voelen je schip hopeloos doen stranden. Als de stormen hevig worden, kom je hopelijk tot de ontdekking dat ook een gezond zelfbewustzijn niet genoeg is om je schip drijvend te houden! Als de woedende elementen het sterkste schip dreigen te breken, verlies je elk vertrouwen in je eigen schip en voel je je veiliger dobberend in het woelige water in een toegeworpen reddingsboei. 41e74f539f8178685f61a4c876b97ad6 DAGBOEK☻ GOD WEET WIE WE ZIJN☻ 9 mei☻ We lezen dat God door onze werken weet wie we zijn. Degene, die met God geen rekening houdt, werkt naar eigen inzichten om er zelf beter van te worden, om zoveel mogelijk te profiteren van wat het leven biedt. De mens die wel met God rekening houdt en verlangt om Zijn wil te doen, zoekt niet meer zijn eigen belang, maar verlangt ernaar om mede-arbeider van God te zijn voor Zijn komende Rijk! De eersten zijn de kouden en de laatsten zijn de heten. Daar tussen zit een heel grote groep mensen: de lauwen. Dat zijn de mensen die zielerust zoeken zonder Jezus als Heer te willen erkennen. Zij geven ieder het zijne, nadat ze er voor gezorgd hebben vooral aan het hunne niet te kort te komen. Zij weten stichtelijke woorden te spreken om daarmee de bewondering van anderen voor zichzelf te bewerken. Jezus staat buiten de deur van hun leven, van hun geloofsgemeenschap en ze missen Hem niet en horen Hem niet eens kloppen! Want ze zijn rijk en hebben aan niets gebrek en zij weten niet dat ze in werkelijkheid ellendig, jammerlijk, arm, blind, naakt zijn. Zij praten genoeglijk over de liefde van God, zonder ooit te beseffen dat God hen vol walging uit de mond spuwt! Zij spreken over God zonder ooit op het spreken van God te letten. Stil, hoor, Hij roept ons bij onze naam! Laten we de deur van ons hart voor Hem openen: „Kom binnen, Here!”
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM
6f178c9d5643340f753690120d5863ed SPREUKEN 12 mei☻ "Iemand die zijn verstand goed gebruikt, houdt zijn tong in bedwang; hij is bedachtzaam en scherpzinnig." Spreuken 17:27 66dfa1536a1ea9da3858981b508cea35 PSALM 12 mei☻ De Heer leidt het leven van de mensen die leven zoals Hij het wil. Maar met de mensen die zich niets van Hem aantrekken, loopt het uiteindelijk slecht af. Psalm 1:6
BIJBELTEKST/EVANGELIE
245ce452b13c502fd968e961044e7fe4

BIJBELVERS ☺☺

12 mei☻ "Nu bent u echt een zoon van Abraham. Ik ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden." Lukas 19:10 ba2811884333d0385916137befa7d536

EVANGELIE ☺☺

12 mei☻ "Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken. Hebreeën 11:6
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
c0dbbc4aa98bc8d46cd634f18b5c116d GEZEGDE 12 mei☻ Abraham gezien hebben Betekenis: ouder dan 50 jaar zijn ddbe5a1f2b3acb8e9d8ae149c10d81cc CITAAT 12 mei☻ Echte nederigheid is niet minder gaan denken over jezelf; Het is minder denken aan jezelf.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56 KORTE GEDACHTE 12 mei☻ Jezus, onze vrede, u laat ons steeds verder gaan op onze geloofsweg en u helpt ons te geloven zonder gezien te hebben. Wij blijven wachten op een licht dat ons en alle mensen van binnenuit verlicht. e4489e8618524b50429153631b09ffc6 OVERDENKING☻ 12 mei Schuld hebben! Belastingen. Bij mij geen favoriete items, en bij jou? Maar waar zouden we zijn zonder overheid, orde en wetten. Hoewel we het misschien niet prettig vinden hoe het systeem tegenwoordig functioneert, hoe zou het zijn als we geen systeem hadden? Laten we beschikbaar zijn in ons leven en gehoorzaam in ons burgerschap en God vragen ons land te zegenen en het opleving te geven.
QUOTE/GELUK
f01ab443a83144dc748eb533e155e56c QUOTE☻ 12 mei☻ "Een ontmoeting met Jezus Christus is genoeg om je te veranderen, in een oogwenk, voor eeuwig. f58ec178fbf44edad32360a7bcc3d2ac GELUK 12 mei☻ Geluk is de harmonie tussen omstandigheden en behoeften.
WIJSHEDEN

f83b945d2ff878f8922042a575b99e44

WIJSHEID

12 mei☻ Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.

TIJD MET JEZUS
Bij IK BEN DE WEG☻ 30 april☻ Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. (Johannes 14:6) Als er ooit een tijd is dat we het nodig hebben om God als Vader te kennen, dan is dat wel in een periode van pijn en lijden. Jezus vertelt ons dat hij de weg is naar de Vader. Alleen door hem kunnen we bij de vader komen en ons door hem laten omhelzen zoals kinderen dat doen. De weg die we in zo’n pijnlijke periode hebben te gaan, is daarom ten diepste ook heel duidelijk: we moeten Jezus vinden en door hem heen de Vader omhelzen. Heel Jezus’ leven is een uitnodiging om bij hem te komen. Hij is de weg, de enige weg, de enig begaanbare weg als we ons verdwaald voelen in onze gevoelens en gedachten van rouw. Ga die weg en vind de Vader. Gebed: Heer Jezus, u bent mijn weg. Leer me door u bij de Vader te komen. Amen. fbd8e3a59f37914eb16b31167b8c2dc4

TIJD MET JEZUS☻

DE NAUWE POORT☻ 21 mei☻ Jezus spreekt hier heel zwart-wit. Er is een smalle weg met een nauwe poort en een brede weg met een brede poort. Zijn woorden doen denken aan de allereerste Psalm die Jezus zelf ook goed gekend zal hebben: 'Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan ​tafel​ zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.' De smalle weg is moeilijk als we die willen gaan zonder Jezus en zonder zijn Geest en Woord. Maar met hem blijkt het een mooie weg te zijn. De weg van het geluk. Kies die weg! Gebed: Heer Jezus, u laat mij duidelijk kiezen. Leer me om te kiezen voor de nauwe poort en de smalle weg. In de kracht van uw Geest. Amen. duif

TIJD MET JEZUS☺

IK BEN HET LEVEN☻ 12 mei☻ Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven Johannes 11:25-26 Het is belangrijk om steeds opnieuw stil te staan om te luisteren naar woorden die Jezus spreekt. Want tussen alle stemmen die om ons heen en in ons klinken kan de stem van de Zoon van God gemakkelijk onhoorbaar worden. Zo zegt Jezus nu tegen jou en mij dat hij het leven is. Hij heeft niet alleen leven, hij geeft niet alleen leven, hij ís het leven in eigen persoon. Als ik dat weer leer geloven, als ik die stem weer laat klinken in mijn ziel, dan kan ik ook te midden van pijn en dood en dorheid weer op adem komen. Sterven is levend worden bij God. Leven is sterven aan mezelf. Het gaat om Jezus die is opgestaan om voor ons het ware leven te zijn. Gebed: Heer Jezus, spreek die krachtige woorden in mijn hart uit, en leer me geloven in u. Amen.
MEDITATIE
ketting WAT IS BEKERING☻ 30 april☻ Doe dus niets meer wat ook maar een béétje verkeerd of slecht is. Luister liever goed naar het woord van God dat in jullie hart is gezaaid en wortels heeft gekregen. Want door het woord van God worden jullie gered. Lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek. (Jakobus 1:21-22) Boven deze overdenking staat geschreven: “Wat is bekering?” Ik bemerk dat er veel mensen zijn die een verkeerd begrip hebben van bekering. Veel jonge mensen die ik ontmoet, hebben een on-Bijbels begrip van bekering. Zij spreken over mensen die bekeert zijn, alsof het een gepasseerd station is. In hun beleving zijn deze mensen heilig en heel bijzonder, de bekering is onbereikbaar voor hen. Zij leven niet met de vraag of zijzelf wedergeboren zijn of dat er voor hen hoop op behoud is. Zij zien in hun eigen hart alleen maar zonden en schuld en dat past niet bij het beeld van een “bekeerd” mens. Veel van deze jonge mensen hebben nog nooit een persoonlijk gesprek gevoerd met zo'n zogenaamd bekeerd persoon. In hun beleving is er ook een enorme kloof tussen hen en een bekeerd persoon. Als je hen vraagt of zij kunnen sterven, dan geven zij als antwoord dat zij niet bekeerd zijn. Het feit is dat zij ten diepste ook niet bekeerd willen zijn omdat het leven er dan somber uit gaat zien. Ze hopen eigenlijk dat ze één uur voor hun sterven bekeerd mogen worden. Hoe dit alles in het werk gaat is echter één groot vraagteken. jezus MEDITATIE☻ GEEN JUK MAAR VRIJHEID IN CHRISTUS☻ 21 mei☻ De boodschap van de Bijbel leert ons kort samengevat dat alle mensen gezondigd hebben en daarom van Gods heerlijkheid verstoten zijn (Rom. 3:23). Het loon op de zonde is de dood (Rom. 6:23) en nu klinkt de blijde boodschap van het Evangelie dat Christus Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was (Luk. 19:10). Hij is gekomen en heeft Zijn leven gegeven tot een rantsoen (betaling) voor de zonden (1 Tim. 2:6). Zonde is ongerechtigheid of wetteloosheid (1 Joh. 3:4) en het doen van de zonde brengt de mens onder de vloek van Gods wet (Deut. 11:28, Gal. 3:10). Nu Is de Heere Jezus Christus gekomen onder de wet en een vloek geworden om ons te verlossen van de vloek die op ons rustte door het overtreden van de wet (Gal. 3:13). Hij stierf aan het kruis in de plaats van de zondaar, allen die in het geloof mogen rusten in dat offer, zullen behouden worden (Joh. 3:14-18). water MEDITATIE☻ GOD ONZE MEDICIJNMEESTER☻ 12 mei☻ Lieve vrienden, hoe is het in ons hart? Is ons hart ook volkomen op de Heere gericht en willen wij Hem dienen zoals Hij gediend wil worden? Zo niet, keert u dan af van uw verkeerde wegen en bekeert u tot Hem, Hij zal u Zijn zegen en het eeuwige leven geven. Asa zocht in zijn ziekte niet de HEERE maar de medicijnmeesters. Zou hij dan helemaal niet meer gedacht hebben aan Zijn God? Zou hij dan niet meer gelezen hebben in het Woord van Zijn God en zou hij nooit meer gebeden hebben? Daar staat niets over geschreven in het Woord maar een feit is dat hij zijn vertrouwen in zijn ziekte niet stelde op de HEERE God maar op de medicijnmeesters. En dat is nu juist de fout die ook vandaag velen van ons maken. Het is gemakkelijk om dit te zeggen en een ander hierop te beoordelen als wij zelf een gezond en sterk lichaam hebben. We kunnen best zeggen tegen iemand die iedere dag hoofdpijn heeft en van dokter naar dokter gaat dat hij of zij een kleingelovige is. Het wordt zo anders als wijzelf pijn hebben, vermoeid zijn of een levensbedreigende ziekte met ons meedragen. Maar lieve vrienden, dan nog steeds is het de vraag op wie vertrouwen wij?
BEMOEDIGINGSSITE

Jezusduif

BEMOEDIGINGSSITE☻☻

HET IS ZOALS HET IS☻ 25 mei☻ Het is zoals het is, zegt de Liefde en ze overwint. Lieve broers en zussen☻ Het is zoals het is!  Aanvaarding van situaties, het is zoals het is, is een enorme uitdaging waar we soms voor komen te staan. Omstandigheden kunnen soms niet veranderen, maar Liefde overwint ons hart, onze angst en onzekerheid. Liefde overwint het wél! Een prachtige bemoediging van Wieger Sikkema. Ontvang bemoediging in de naam van Jezus die ons liefheeft.  Met liefs, Gerry

 schipbreuk

BEMOEDIGINGSSITE☻☻☻

HOE WAARDEVOL BEN JIJ?

19 mei☻

Hoe waardevol bén je, als je je waardeloos voelt?

Lieve broeders, zusters en bloglezers,

Kun jij je soms ook zo waardeloos voelen? Maar zijn we - omdat ons gevoel het zegt - ook waardeloos? 

Wie bepaalt de waarde van de mens?

Een mooie kleine anecdote staat vandaag centraal: hoe wordt onze waarde bepaald? Door gevoelens, door afkomst, opleiding, talenten, geld?  In de praktijk van alledag zijn het vooral onze naasten die duidelijk maken hoe waardevol we voor hen zijn...

Nu ken ik Iemand die mij heel na aan het hart ligt en Hij verzekerd me voortdurend dat ik ontzettend waardevol ben, in Zijn ogen! En weet je waarom? 

Gods rijke Pinksterzegen toegewenst! 

Met liefs, Gerry 

regenboog

BEMOEDIGINGSSITE

DE GETUIGENIS VAN DE AFGEWEZEN DAKPAN☻ 12 mei☻ De reden dat mensen menen je te moeten afwijzen, kan ongekende mogelijkheden bevatten in Gods hand! Lieve mensen, Een bijzondere bemoediging die al zo veel mensen, waaronder ook ik zelf, tot zegen is geweest. Hij is vooral voor hen die weten hoe pijnlijk afwijzing voelt. Hoe het is om buiten een groep te vallen. Het is de liefdevolle hoop van de Vorst van ons Leven, die spreekt door dit verhaaltje heen. Misschien vandaag ook speciaal voor jou! Ik bid dat deze Heer  je hart kan aanraken! Gods plan staat vast en is onwankelbaar.  Te horen krijgen dat je op het dak kunt gaan zitten... Of dat je nog eens in de goot terechtkomt. Het zijn allemaal kwalificaties die niet zo fijn zijn om te horen. Met een metafoor van een geschonden dakpan, wil ik er iets tegenover stellen. Wat kun je beginnen tegenover afwijzing en beledigingen van anderen? Dit bijvoorbeeld: Geloof jouw Heer. Hij heeft heel andere gedachten over jou en Hij kan oneindig veel meer met jou ondernemen dan je ooit kunt bedenken... Alles wat in mensenogen jou afwijst, kan God ten goede gebruiken! Ja, ook met jou! Met liefs,  Gerry 

RETREAITES

4bea

DE SPIL☻

TIJD VOOR JEZELF/ OPEN RETRAITE WEEKEND☻vr 8 Jun 2018 19:30 t/m zo 10 Jun 2018 14:30/

Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, bezinning, een wandel- of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.

De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraitebegeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht.Begeleiding: Maarten Goossensen & Marleen Hol

www.retraitecentrum.nl

ff4ff8

 

DE SPIL

INDIVIDUELE RETRAITE/Week 21: 22 t/m 25 mei
Tussen herberg en klooster…
Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.
EEN PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST
De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God.
Marianne Molenaar

86353d

DE SPIL☻☻☻

STILTE DRIE-DAAGSE☻ma 28 Mei 2018 11:00 t/m wo 30 Mei 2018 17:00☻ Wil je graag wat langer de stilte beproeven? Dan is misschien een 3-daagse iets voor jou. Ook nu zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons van ons verlangen naar God bewust maken. Maar stilte kan ook onwennig, verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust. We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stilte-wandeling en creatieve uitingen. Natuurlijk is het stil in huis. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer. Begeleiding: Marianne Groen en Tera Schipper

aardbol

DE SPIL☻

CHRISTELIJKE KELTISCHE SPIRITUALITEIT☻ vr 6 Jul 2018 19:30 t/m zo 8 Jul 2018 14:30 ☻☻ De christelijk Keltisch traditie omvat een periode van vroeg in de 5e eeuw tot ca. het begin van de 11e eeuw. We putten uit oude bronnen, waarin we fris en helder water ontdekken. De Kelten zagen het leven als een pelgrimsreis naar God. Kenmerkend is hun groot besef van Gods Tegenwoordigheid in het leven van alledag. De christen Kelten laten zich kennen door door hun gebeden en zegeningen die bewaard zijn gebleven. Ontroerend mooi zijn de gebeden waarin Gods ‘handschrift’ gelezen wordt in de Schepping. We gebruiken al onze zintuigen als we in de omgeving van de Spil een mooie natuur wandeling maken. De christen Kelten noemen onze zintuigen de vijf-snarige harp! Begeleiding: Emma Kraaijeveld & Maarten Goossensen cf0e

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

BETHANIE ROUW-DRAGEN MET GOD☻ 31 mei t/m 4 juni 2018 (lang weekend) Heilzaam omgaan met verlies en rouw/ Rouwdagen: 9.30-19.00 uur € 90,- voor 3 dagen/ Rouwweekend/ Max. aantal deelnemers 11/ Prijs Eigen kamer € 267,50 p.p. all-in/ Aankomst donderdag tussen 15.00-15.30 uur Vertrek maandag om 9.30 uur, na het ontbijt Leiding Zr. Anneke Kempers, Alie Wernsen. 'God, tot U roep ik. In mij is het donker, maar bij U is het licht.' (Dietrich Bonhoeffer). Een geliefde verliezen: wat een schok, wat een onbegrijpelijke pijn. Kom een stap verder in het verwerken van uw verlies en geef rouw een plek in uw leven. Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. We mogen 'Rouw dragen - met God'. 'Rouw dragen - met God' wordt begeleid door een pastoraal team, dat jarenlange ervaring heeft in pastoraat & rouw. Zij geven liefdevolle aandacht en handvatten om het verlies een plek te geven. ☻☻www.zdh.nl

POEZIE

ruth

POEZIE GEDICHTEN

DAT GOD U MOOGE ZEEGNEN☻ 9 mei☻ Een versje neer te schrijven, gaat zo gemakkelijk niet. Vooral niet in een album waar iedereen in ziet. ‘k Wil toch niet achter blijven, een wens ligt mij op ‘t hart: Dat God u moge zeegnen, bewaren voor de smart.

ruth1

POEZIE

ENGELTJE☻ 9 mei☻ Engeltjes zijn in de hemel. Hier op aarde zijn er geen. Bengeltjes zijn op de aarde. Daarvan ben jij er een.

VISJES
alheb ☻☻12 mei☻☻ teruggaan
BIJBEL STUDIE
9847e BIJBELSTUDIE HET LEVENDE WOORD VAN GOD☻ 9 mei☻ "Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid. Martha BIJBELSTUDIE☻ BRIEF VAN GOD AAN JOU☻ 9 mei☻ Jij kent Mij misschien niet, maar Ik ken je helemaal zoals je bent. Ik weet het als je zit en als je weer opstaat. Alles wat je doet, is Mij bekend. Zelfs al de haren op jouw hoofd zijn geteld. Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld. In Mij leef, beweeg en ben je. Want je bent uit Mij voortgekomen. Ik kende je al voordat je gevormd werd. Ik koos je toen Ik de schepping voorbereidde. Je bent geen mislukking, elke dag van jouw leven staat in Mijn boek opgeschreven. Ik bepaalde de precieze datum van jouw geboorte en waar je zou wonen. Je bent vol eerbied en prachtig gemaakt. Ik heb je immers in de buik van jouw moeder gemaakt. En je voortgebracht op de dag van jouw geboorte.
RELATIE EN OPVOEDING
DE DAGEN ZIJN LANG MAAR DE JAREN ZIJN KORT☻ 17 mei☻ Bedtijd kan nogal hectisch zijn hier in huis. Ik kan er soms tijdens het avondeten al tegenop zien. Zelf moe. Kinderen moe. Maar ook zwart van het buitenspelen, dus eerst nog in bad. Pyama’s aan, ‘heb je je tanden gepoetst?’, ‘even doorwerken!’, een kindergebed, voorlezen, een nachtkus, 101 vragen beantwoorden, een dikke knuffel. Rust.  Elke avond weer. Als het een keer niet hoeft, omdat ik weg moet voor het bedtijd is, dan voelt dat fijn. Maar vandaag hoorde ik het iemand zeggen: ‘de dagen zijn lang, maar de jaren zijn kort’. En toen raakte het me. Dit is het. Dit bedtijdritueel is niet een vervelende bijwerking van het moederschap waar ik zo snel mogelijk doorheen moet. Dit is moeder zijn, dit is de kindertijd van onze kinderen. Dit is het leven dat we gekregen hebben. VERSCHIL IN GEZAG EN VERANTWOORDELIJKHEID☻ 17 mei☺ Het klinkt niet modern, maar toch weten we uit het Woord van God dat er een duidelijk verschil is in gezag en verantwoordelijkheid tussen de ouders en het kind. (Lees Efeze 6:1 en 2) Uiteindelijk komt elk gezag bij God vandaan en de basiswet bij God is: "er is geen vrijheid zonder gebondenheid". Kinderen willen graag vrij zijn, maar deze vrijheid is een schijnvrijheid. als het leidt tot wetteloosheid of losbandigheid. Echte vrijheid is ook "gehoorzaam" willen zijn aan God en anderen die boven hen gesteld zijn. Want pas als kinderen leren te leven onder gezag en onder regels, komt er rust. Jesaja 48:18: "Och dat gij naar Mijn geboden luisterde; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee". Het is echter wel de verantwoordelijkheid van de opvoeder, om zijn gezag uit te oefenen binnen het kader van een 'vertrouwensrelatie' tussen ouders en kind, dat wil zeggen dat de ouder zoveel mogelijk het gesprek moet aangaan met het kind, op een vertrouwelijke manier en niet met verbaal geweld z'n zin moet doordrukken. www.christelijk-huwelijk.nl
WEET-MAGAZINE

Image and video hosting by TinyPic

VERBRANDE BOEKROL WEER TE LEZEN☻ 12 mei☻ n de jaren 70 werd bij opgravingen van de synagoge van het Bijbelse En Gedi een ark gevonden. Zo wordt de behuizing genoemd waar de Thora-rollen in werden bewaard. In deze ark zaten stukjes van een verbrande boekrol. Met geavanceerde CT-scans is nu de tekst weer leesbaar gemaakt. De synagoge van En Gedi werd in de zesde eeuw verwoest, waarschijnlijk op bevel van de Romeinse keizer Justinianus. Bij de verbranding van de synagoge gingen ook de kostbare, handgeschreven boekrollen verloren. Ruim veertig jaar geleden werden die dus weer gevonden, maar tot nu toe was het onmogelijk om het verkoolde perkament te bestuderen. De boekrol zou namelijk afbreken en verkruimelen als je ‘m zou proberen open te vouwen. Met een hoogresolutie micro-CT-scan was het mogelijk om een model te maken van de binnenkant van de verbrande rol. Dat digitale model kun je wel uitrollen. Het is zelfs mogelijk om de Hebreeuwse letters te lezen. Daaruit bleek dat het om een stuk uit Leviticus ging, de eerste negen verzen van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2:1-11. Het is een hele prestatie om zo’n 1500 jaar oude verbrande tekst te kunnen lezen!

Image and video hosting by TinyPic

RIB OF ZIJDE☻ 12 mei☻ Hoewel in veel Bijbels gesproken wordt over de rib van Adam, kan vanuit de Hebreeuwse brontekst daar een kanttekening bij worden gezet. In de New Defenders study Bible van Henry M. Morris staat het volgende geschreven bij de behande- ling van genesis 2 vers 21: ‘De ‘rib’ was eigenlijk de ‘zijde’ van Adam. Het hebreeuwse ‘tsela’ komt 35 keer voor in het Oude t esta- ment, en is nergens anders vertaald met ‘rib’. Het weg- genomen deel omvatte zowel bot als vlees, zoals ook blijkt uit het volgende vers 23. (...) Echter, dat bij de handeling een rib uit Adam is geno- men, wil nog niet suggereren dat mannen daardoor een rib minder zouden moeten hebben dan vrouwen, omdat ‘verworven eigenschappen’ niet overerfelijk zijn.’ goed om te weten is dat ook in de griekse septuagint-vertaling van genesis gesproken wordt over ‘zijde’ in plaats van ‘rib’. Het één sluit het ander na- tuurlijk niet uit. Hier kan heel goed de rib van Adam be- doeld zijn zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke, algemenere woord ‘zijde. www.weet-magazine.nl

WAAR IS GOD
a52f0 WAAR IS GOD☻ 19 mei☻ Waar is God? Als ik hem aanspreek klinkt er geen antwoord, Duizenden vragen om vrede maar nog steeds bestaat volkerenmoord. Zijn verhaal is te lezen in een boek, maar zelf spreekt hij geen woord, Laat criminaliteit, armoede en ziekten ongestoord. Kinderen geboren in derde wereld landen overgelaten aan hun lot, Deze mensen zijn kansarm al geloofden zij in God. Dus vraag je mij of God zou bestaan, Is mijn antwoord nee, en daar twijfel ik niet aan. M.Sherif
ALS JE NIET KUNT SLAPEN/GEEF VREDE
abraham ALS JE NIET KUNT SLAPEN☻ 19 mei☻ Veel mensen kunnen soms niet slapen En liggen maar steeds op bed te gapen Allerlei gedachten komen dan en gaan Over de dag die snel voorbij is gegaan. De rust van de slaap wil maar niet komen En we raken niet in het land van de dromen Wat kan een nacht dan vreselijk lang duren Er komt geen eind aan, minuten lijken uren. Wij zingen: “Geef mij heilige gedachten En laat mij slapend op U wachten Heer dan kan ik slapen heel gerust En wees dan in de slaap mijn rust”. Een gezonde slaap is voor ieder een zegen We kunnen er de volgende dag weer tegen Denk in de slapeloze uren aan God de Heer Want telkens keert zijn goedheid weer. Ook in de donkere lange nacht Houdt Hij over ons de wacht We kunnen dan rustig slapen gaan Want God zal ons blijven gadeslaan. Fedde Nicolai avondmaal GEEF VREDE☻ 19 mei☻ Wees erbij in donkere nacht, als de eenzaamheid mij wacht, wees erbij, want niemand weet hoe ik mijn bestaan vergeet. Geef een hand als ik moet dwalen om verdriet in woorden te vertalen, geef een hand, verlicht mijn angst, o God, bewerk een ommekeer in mijn geketend lot. Geef een hand om het gebroken hart te strelen, om mijn geschokte wereldbeeld te helen, geef mij vleugels om tirannen te vertreden en de kracht om zwaard tot ploegschaar om te smeden. Geef vrede, Heer, geef vrede, herschep de mens zoals bedoeld, met sprankelend licht dat duister overspoelt, geef vrede, Heer, geef vrede!
ANGST
leren ANGST☻ 19 mei☻ Angst kan geen goede raadgever wezen Toch zijn er veel mensen die angst kennen Mensen, die er nooit aan kunnen wennen Die angsten in hun leven steeds vrezen. Angst om het verkeerd te zeggen Angst om er niet bij te mogen horen Angst om niet te worden uitverkoren Angst om je gedachten bloot te leggen. Toch hoeft angst ons niet te benauwen Want God de Heer, Hij kent onze gedachten En we mogen het goede van Hem verwachten Als we ons leven aan Hem toevertrouwen. Zonder angst mogen we tot God gaan Hij maakt ons vrij van ons angstig hart Ook al is ons denken nog zo verward Hij ziet ons in liefde en genade aan. Fedde Nicolai
ANDERS DAN ANDEREN

geloof

ANDERS DAN ANDEREN☻

19 mei☻

Hij was anders dan anderen
Op school werd hij vaak gepest
Ook al deed hij nog zo z’n best
Hij kon zichzelf niet veranderen.
Ze vonden hem te stil en te dik
Hij had ook weinig te vertellen
Had met niemand wat te stellen
En had in spelletjes geen schik.
Voelde zich eenzaam en verlaten
Omdat hij nu eenmaal anders was
En niet zoals de jongens in zijn klas
Kon er met hen nooit over praten
Voel jij je soms eenzaam en alleen?
God de Heer wil je altijd nabij zijn
Hij weet van jouw verdriet en pijn
En zal er steeds zijn voor iedereen.
Fedde Nicolai

ALS JE IN NOOD GEZETEN/ALS EEN BOOM
580ff ALS JE IN NOOD GEZETEN☻ 19 mei☻ Als je in nood gezeten, en totaal geen uitkomst ziet. Wil je dan nooit vergeten! God verlaat jou zeker niet. Als ik dacht aan dit mooie lied, vulde mijn hart zich met verdriet. Als ik aan deze woorden denk, is het leven, één groot geschenk. U redde mij uit grote nood. ik was in handen van de dood. U was het die nieuw leven schonk, U gaf mij weer die levensvonk. Die vonk dat werd een heel groot licht, daarom, o Heer, schrijf ik dit dicht. Tot Eer en Glorie van Uw Naam, zal ik in Uw spoor verder gaan. Niet meer mijn wijsheid en gezag. het is van U wat ik vermag. Uw dood, dat werd mijn nieuwe leven, waardoor ik U mijn hart kon geven. - Opgeschreven door Joop Gilhuis - b711 ALS EEN BOOM☻ 19 mei☻ Om echt stevig te groeien En heel mooi te bloeien Om vast en stevig te staan Als er stormen over gaan Is het nodig in het leven Dat we elkaar tijd geven Diepe wortels te krijgen. Mocht er gevaar dreigen Door stormen om ons heen Blijven we stevig op de been Als we zonder te dralen Het voedsel zullen halen Uit ons sterke fundament Volgen is dan geen trend Deze wisselt iedere keer Per seizoen net als het weer Er is Eén vast Fundament Die geen wisselingen kent Maar echte standvastigheid Leven geeft in eeuwigheid Belofte om te vertrouwen Fundament om op te bouwen
ALLEEN/ALLES GAAT VOORBIJ

brood

ALLEEN☻

19 mei☻

Wat is het moeilijk om alleen te zijn
Als je denkt dat niemand om je geeft
Geen mens die echt met je meeleeft
Dat veroorzaakt veel verdriet en pijn.
Niet even een praatje kunnen maken
Je voelt je dan zo eenzaam en alleen
Stil verdriet, met niemand om je heen
Som kun je helemaal van streek raken.
Goed is het dan te weten dat God je kent
En dat Hij ontzettend veel van je houdt
Hij wil er zijn voor iedereen, jong en oud
Niet alleen vandaag, maar elk moment.
God kent jouw vrdriet en eenzaamheid
Als een vader wil Hij voor jou zorgen
Bij Hem ben je veilig en geborgen
En nooit meer alleen, want Hij is er altijd.

f8cf575d74

ALLES GAAT VOORBIJ☻ 19 mei☻

Alles gaat voorbij in dit leven
En wat voorbij is komt nooit weer terug
De tijd drijft ons voort en gaat zo vlug
Het aardse leven duurt maar even.
Uren, dagen, maanden vliegen voorbij
En niemand die dit tegen kan houden
Wij kunnen de tijd nooit vasthouden
In deze, drukke,gejaagde maatschappij.
Wij mensen leven maar één keer
Dat is de realiteit van ons aards bestaan
En daar mogen we best wel bij stilstaan
Want wat voorbij is, keert nooit weer.
Alles gaat voorbij, leven en dood
Eens zal ook deze wereld vergaan
Maar Gods liefde blijft altijd bestaan
En Hij wil ons redden uit de nood.
Want wij geloven: Na dit leven is er meer
God heeft ons een toekomst beloofd
Een leven waar het liefde vuur niet dooft
Volmaakt geluk, altijd, bij God onze Heer.
Fedde Nicolai


BIJBEL RECEPTEN

kippesoep

KIPPESOEP☻ 25 mei☻ 1 grote soepkip of 600gr poulet 150 gr gehaktballetjes 125 gr f ijne vermicelli beetje foelie zout naar smaak 2 à 3 liter water 2 kippebouillonblokjes De kip of het poulet met zout en foelie aan de kook brengen en ruim 2 uur zachtjes laten trekken. Even laten afkoelen en het vet van de bouillon afscheppen. Een deel van de kip kleinsnijden en met de vermicelli balletjes en bouillonblokjes nog een half uur zachtjes laten koken. De rest van de kip of het poulet kan bv gebruikt worden voor een kip salade of voor ragout

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

Image and video hosting by TinyPic

DE VLUCHTHEUVEL☻

IDENTITEITSGROEP☻ 12 mei☻ Voor mensen die niet sterk in hun schoenen staan en zich vaak laten leiden door omstandigheden of door andere mensen is er de identiteitsgroep. Het doel van deze cursus is het vergroten van het zelfvertrouwen, zodat het makkelijker wordt om sociaal te functioneren. Bijvoorbeeld door 'nee' te durven zeggen en grenzen te stellen. Maar ook om niet geremd te zijn bij het aanknopen van een praatje. "Worstel je ook met de gevolgen van een negatief zelfbeeld? Vind je het lastig om feedback te geven of te ontvangen? Om grenzen aan te geven? Om te accepteren wie je bent? Doe dan net als ik de identiteitscursus. Ik heb daarin handvatten mogen krijgen die me echt geholpen hebben. Je ontmoet mensen die jouw gevoelens herkennen en samen werk je aan herstel. Vooral de link met de Bijbel en het geloof is voor mij helend geweest. Uiteindelijk gaat het om het vinden van onze ware identiteit in Christus. schuilplaats

STICHTINGDESCHUILPLAATS ☻ ECHTSCHEIDING☻ 12 mei☻ Een echtscheiding is een aangrijpende ervaring. Er gaat vaak een heel proces aan vooraf voordat er een keuze wordt gemaakt om een huwelijk te ontbinden. Er kunnen allerlei redenen daartoe zijn. En deze redenen zijn zeer persoonlijk. Het gaat vaak gepaard met worsteling en twijfels. Zeker ook op geloofsgebied! Het is een zegen als je mensen in je nabije omgeving hebt, met wie je deze worsteling en twijfels kunt bespreken.  Een scheiding is een grote en moeilijke beslissing. Voor je zover bent, ga je een lang proces van denken en overwegen door. Het is duidelijk dat je huwelijk niet goed meer is. Je voelt je opgesloten of er is voortdurend ruzie. Maar hoe weet je of het echt voorbij is? Misschien is je huwelijk nog te redden. Wat kan relatietherapie voor je betekenen? Als je huwelijk definitief voorbij is, valt er veel te regelen, voor jezelf én voor eventuele kinderen. Op deze website vind je informatie over uiteenlopende thema's, van persoonlijke emoties tot juridische stappen. www.stichtingdeschuilplaats.nl

Image and video hosting by TinyPic

CHRIS☻

PESTEN: JE KUNT HET VERTELLEN☻ 12 mei☻ KINDEREN☻ Pesten kan grote invloed hebben op het leven van degene die gepest wordt. Daarom is het belangrijk dat je erover gaat praten, met de meester of met je ouders, maar zeker ook met vriend(inn)en. Vertel eerlijk wat en hoe vaak het gebeurt en als dat lastig is, schrijf het papier en laat het lezen. Jij alleen kan het niet stoppen en dat komt omdat het niet jouw schuld is. Wil je eerst even praten? Chat dan met Chris! Pesten is gemeen, pesten is oneerlijk en pesten verpest de sfeer. Toch? Bijna alle kinderen zijn het hiermee eens, maar hoe kan het dan dat het toch gebeurt? En wat kan je het beste doen als je wordt gepest? Pesten Je kan op meerder manieren worden gepest. Geslagen of bedreigt, uitgescholden of vernederd, buitengesloten of genegeerd. Hoe het ook gebeurt, het is allemaal niet goed. Bovendien kan het je niet alleen op school of op de sport overkomen, maar ook op social media. Dus als je thuis komt uit school is het niet over, het kan daar doorgaan, of wat op social media begint kan doorgaan op school of soms ook de kerk. www.chris.nl

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

alpha

ERGENS VOELDE HIJ DAT ER ERGENS IETS MOEST ZIJN☻ 12 mei☻ Tom van de Broek, 17 jaar, wist dat er wel iets moest zijn. Maar een God? Dat is toch eigenlijk maar onzin?! Mijn ouders en ik gingen niet naar de kerk, ik had ook nog nooit gebeden. Maar ergens voelde ik dat er wel iets moest zijn, er gebeurde teveel dingen die geen toeval konden zijn. Mensen die zijn genezen na een gebed bijvoorbeeld. Ik had een heleboel vragen over het bestaan van God, toen vroeg een vriend mij mee naar Alpha – Youth. Best spannend, want de kerk en al die dingen leken me eigenlijk best saai. Ik begreep ook niet zo goed waarom mensen naar de kerk gingen, ik vond het eigenlijk maar onzin. Maar ik had ook een heleboel vragen, en Alpha – Youth leek me daarom wel interessant. Uiteindelijk was het echt super! Het was erg gezellig om samen te eten en vervolgens met elkaar te praten over het geloof. Door Alpha – Youth ben ik tot geloof gekomen. Ik leerde steeds meer over het verhaal van Jezus, en weet nu dat het allemaal echt waar is! Ook ben ik met vrienden naar de kerk geweest, en daar voelde ik voor het eerst de aanwezigheid van God. Dat was voor mij een bevestiging dat het echt is! Nu bid ik bijna elke dag, en ik ga zelfs naar de kerk. Mijn vrienden geloven niet in God, maar toch gaan ze wel eens mee. Ze zijn stiekem ook best nieuwsgierig, dat vind ik echt leuk om te zien. Bij Alpha – Youth krijg je veel duidelijkheid over alles wat je wilt weten over het geloof, dat er een God is die je gemaakt heeft en van je houdt. Ik weet zeker dat als je naar God op zoek gaat, je hem zult vinden!

Image and video hosting by TinyPic

ALPHA☻ NINA IS GELOVIG OPGEVOED☻ 9 mei☻ Nina is gelovig opgevoed maar toch had ze er vroeger niet zo veel mee. ‘Ik deed vaak alsof ik ziek was of dat ik door de wekker heen was geslapen als we naar de kerk gingen, maar dat is inmiddels anders sinds het Alpha weekend. Vanaf dat moment dacht ik: Dit is chill! Je wordt er gewoon heel erg blij van als je echt die keuze hebt gemaakt! Ik krijg er een soort van rust voor terug en energie tegelijk. Ik weet het niet maar het is gewoon heel erg leuk om gelovig te zijn. Door mee te doen aan de Alpha-Youth cursus is Nina enthousiast geworden over het geloof. ‘Het is een heel leuk concept. Je gaat met elkaar eten en in gesprek over een goed onderwerp. Je kunt in die gesprekken vragen stellen zoals: waarom gebeuren en zulke slechte dingen als die God zo goed is? Het verveelt niet. Ik heb vier keer dezelfde cursus gedaan! Dat kan, zeker omdat je elk jaar weer met andere mensen samen zit en andere dingen beleeft. Er komen ook hele goede vriendschappen uit.’

terwille

TERWILLE☻ MEDICIJNENGEBRUIK☻ 9 mei☻ Soms heb je een tijdje medicijnen nodig op doktersvoorschrift. Maar het kan ook zo zijn, dat je deze medicijnen te lang blijft gebruiken en niet meer zonder deze medicijnen kan functioneren, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Kalmerende middelen kunnen goed zijn om je tijdelijke rust te geven bij stress op je werk, slaapproblemen of spanningen thuis. Maar als je ze te lang gebruikt, kun je er afhankelijk van worden. Je kunt last krijgen van stemmingswisselingen of een slecht geheugen. Je eetlust en vermoeidheid nemen toe. Stoppen met onnodig medicijngebruik levert je dan een betere gezondheid op: je bent weer helderder, minder slaperig en je geheugen wordt beter. Vind jij het moeilijk om te stoppen? We helpen je graag. Herken jij een of meer van de volgende dingen: Je gebruikt de medicijnen niet (meer) op doktersvoorschrift ☻Je wilt zonder medicatie rust leren vinden en beter leren slapen☻ Door het medicijngebruik word je suf en lusteloos ☻Als je geen medicijnen gebruikt voel je je angstig, depressief of snel geïrriteerd ☻Je maakt je zorgen over iemand in je omgeving

SHOUTBOX
OPVOEDEN

VADEREN MAG MEER☻ 30 april☻ 'Aan vader' zo luidt de titel van een boekje van ds. P. van Ruitenburg. Hij schrijft dat hij talloze mannen heeft gesproken die er spijt van hebben dat ze vroeger niet meer aandacht aan hun kinderen hebben gegeven     Vaders zouden hun verantwoordelijkheid in de opvoeding te gemakkelijk van zich afschuiven, zo stond er wel eens in een blad. Ze laten wel hun gezag gelden als het moet. Vaders hebben het echter te druk om zich echt met hun kinderen te bemoeien. Ik ken gelukkig veel vaders die hun verantwoordelijkheid wél nemen. Toch zie ik ook de verschijnselen van wat iemand wel een vaderloze samenleving noemde. Er wordt vaak op gewezen dat de autoritaire vader na de Tweede Wereldoorlog niet meer geaccepteerd werd. Vervolgens verdween de agrarische samenleving voor een flink deel. Daardoor waren de vaders ineens veel minder thuis. De vanzelfsprekende leiding van vader aan het gezin verdween. Ook verdween de intensieve omgang met zijn kinderen. Daardoor ging ook zijn aandeel in de opvoeding ontbreken. De literatuur over opvoeding sloot daarbij aan. Moeder werd als de belangrijkste factor gezien in de opvoeding van de kinderen. Juist de laatste tijd is het tij echter aan het keren. Er wordt weer benadrukt dat er duidelijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen en dus ook in de taak van vader en die van moeder. Ook is er steeds meer bekend over de belangrijke rol van vaders in de ontwikkeling van kinderen. Vaderen mag weer. Bron:Geloof in het gezin

EEN LUISTEREND OOR☻ 30 april☻ Een belangrijk verschil tussen vaders en moeders is dat mannen in het algemeen nuchterder zijn. Ze benaderen allerlei dingen en ook problemen daardoor verstandelijker. Haast spreekwoordelijk is de moeder die tegen haar man over iets klaagt. Haar man denkt haar te helpen met een oplossing. De vrouw wordt vervolgens boos. Ze zat niet op een oplossing te wachten maar op een luisterend oor. Vaders moeten er daarom mee beginnen elke dag hun vrouw de gelegenheid te geven om hun dagelijkse ervaringen met hen delen. Luister daarnaar en toon begrip. Realiseer je dat er van een moeder veel gevraagd wordt. Vooral bij een groter wordend gezin is het belangrijk dat vaders naar een balans zoeken tussen hun werk en hun gezin. Het werk en de kerk mogen niet ten koste gaan van de noodzakelijke tijd voor het gezin. Ik zie om me heen gelukkig veel vaders die op allerlei manieren hun vrouw proberen te ontlasten. Bron:Geloof in het gezin

HUISVANBELLE

WAT DOE JE ALS JE OPGEBRAND BENT☻ 12 mei☻ Soms heb je van die dagen dat je alleen maar op de bank kunt hangen. De hele dag niets doen, even rust. Dat is normaal, maar wat als jij je maandenlang zo lusteloos voelt? Je kan je zo moe voelen, dat je echt letterlijk niets kan. Je bent op. Als je dat langer dan een halfjaar hebt, spreek je van een burn-out. Marit heeft een burn-out gehad, maar ze is eruit en ze heeft er een heel tof en praktisch boek over geschreven dat te gebruiken is tijdens een burn-out. Huis van Belle sprak haar over het hebben van zo’n donkere, zware periode. “Als je in een burn-out zit, is het goed om naar jezelf te gaan luisteren. Wie ben jij en wat wil jij? Je kan en moet voor je gevoel misschien wel heel erg veel, maar er zijn maar een aantal dingen die écht moeten. Leer ‘nee’ zeggen tegen dingen of stel iets uit. Niet alles hoeft op jouw bordje terecht te komen en jij hebt ook je rust nodig. Luister naar je lichaam en bescherm jezelf door dingen die veel energie kosten even stop te zetten of te minderen. Zodra je weer wat energie hebt, kun je weer wat oppakken. Gaat dat goed, dan weer wat erbij. Overigens is het wel goed om hulp te zoeken. Ik kon het echt niet alleen en ben heel blij geweest met de psychologe die mij kon helpen en de gesprekken die we hebben gehad

STUDEREN OP EEN NIET CHRISTELIJKE SCHOOL☻ 12 mei☻ De tijd is daar: je gaat studeren! Die overgang van de middelbare school naar studeren kan best spannend zijn. Zeker als je van een christelijke middelbare school overgaat naar een nieuwe, niet-christelijke school of universiteit. Maar weet je: ik heb er zelf onwijs veel (positieve!) dingen van geleerd! In dit artikel vertel ik je mijn eigen ervaringen over het studeren op een niet-christelijke school en geef ik je tips over het omgaan met deze verandering. Je wereldbeeld verbreedt: Veel van jullie zullen, net als ik, opgegroeid zijn in een christelijke omgeving. Je gaat misschien elke zondag naar de kerk, je vriendinnen zijn christelijk, de scholen waar je op zit zijn christelijk… Op een niet-christelijke school of universiteit ontmoet je veel mensen die niet hetzelfde als jij geloven. Sterker nog: misschien ben je wel een van de enigen die christelijk is. Dit kan soms lastig zijn, maar tegelijkertijd geeft het je wel een veel breder beeld van de verschillende soorten mensen die er in Nederland leven en dat is heel interessant! Levenslessen: Er valt zóveel te leren van mensen met een andere achtergrond dan jij! Ze hebben vaak andere dingen meegemaakt en andere dingen geleerd in hun leven, die ook voor jou ontzettend waardevol kunnen zijn. In een omgeving waar mensen anders denken dan jij, bijvoorbeeld op een niet-christelijke school, moet je kunnen verantwoorden waarom je iets denkt, want wat jij denkt is niet meer ‘normaal’. Hierdoor leer je om kritisch na te denken over je eigen geloof. ’Waarom geloof ik eigenlijk als de meerderheid van Nederland niet gelooft?’.

www.huisvanbelle.nl

KITS

aapje

SUPERLIEF SPIERWIT AAPJE GEBOREN IN BLIJDORP☺ 9 mei☺ In Diergaarde Blijdorp is een spierwit aapje geboren. Omdat moeder het jong dicht tegen zich aan houdt, weten ze nog niet of het een mannetje of een vrouwtje is. Franjeapen, ook wel colobusapen genoemd, worden met een spierwitte vacht geboren. Na verloop van tijd verandert hun vacht naar zwart-wit. De franjeapen danken hun naam aan de witte franjes op schouder en rug en de opvallende pluimstaart. In Blijdorp wonen nu, inclusief het kleintje, 9 van deze apen. Oorspronkelijk komen deze bladetende apen voor in de regenwouden en tropische bergwouden van Centraal-Afrika. In Diergaarde Blijdorp vind je ze in de kijkhut naast het gorilla-eiland.

elkaar_helpen

WEES BLIJ DAT WE ELKAAR HEBBEN☻ 9 mei☻ Emma Cornelisse (11) vind het belangrijk dat mensen vrede hebben en elkaar helpen. Daarom schrijft ze het volgende briefje.  “Hallo! Ik ben Emma en wil later psycholoog worden. Met mensen praten over dingen die niet fijn lopen of wat ze moeilijk vinden. Dat vind ik leuk om te doen. Niet om het geld, maar om mensen te helpen. Eigenlijk moet iedereen elkaar helpen, anders komen wij als mensen ook niet veel vooruit. Kijk naar de mensen in Afrika of India, die hebben het lang niet zo makkelijk als wij. Die zijn al onwijs blij met afgetrapte schoenen en wij vinden een Nokia al niet goed genoeg. Maak het makkelijker voor anderen en wees aardig tegen elkaar. Wees blij met dat we elkaar hebben. Kom, sta op voor anderen en help ook! Laten we elkaar steunen door dik en dun!”

www.kits.nl

YOUTH FOR CHRIST

download_4

YOUTH FOR CHRIST☻

JONGEREN CENTRUM IS MIJN TWEEDE THUIS☻

30 april☻

Ik leerde Jordi beter kennen doordat jongerenwerker Pascal was uitgevallen vertelt teamleider Hermen K. Jordi had tijd en hij woont vlakbij, dus ik gaf hem een sleutel. Het is best een verantwoordelijkheid. Hij moet tegen zijn vrienden kunnen zeggen we gaan sluiten. Jordi heeft een mooi groeitraject doorgemaakt. Hij deed mee aan Young Leaders, een traject voor jongeren om te groeien in leiderschap en verantwoordelijkheid. Toen Jordi twaalf was werd de ziekte van Hodgkin geconstateerd. Na een behandeltraject leek de ziekte verdwenen, maar na een maand was het weer terug. Elke keer als hij uit het ziekenhuis of uit school kwam, ging hij langs bij het jongerencentrum om te praten over hoe het ging. Het heeft hem moed gegeven om door te gaan. Dankzij nieuwe experimentele medicijnen en een ingrijpende beenmergtransplantatie, heeft Jordi zijn ziekte overwonnen. Als alles op de rit is, wil hij een opleiding tot jongerenwerker doen. Hoewel Jordi niet christelijk is, is bidden voor het eten een fijn moment. Het is fijn om zo’n moment samen te hebben. The Mall is Jordi’s twee thuis en dat is voor meer jongeren in Deventer.

images123il

YOUTH FOR CHRIST☻ HIER IS HOOP VOOR VRIENDSCHAP☻ 9 mei☻ Demi (15) vindt het fijne dat ze iedere dag bij The Mall terecht kan. Er is altijd iemand aanwezig en je kan leuke activiteiten doen. Nagels lakken vind ik het leukst. Maat je leert ook hoe je met anderen moet omgaan. Bijvoorbeeld dat het goed is om samen te werken en te overleggen zonder ruzie te maken. Ik heb vaak contact met Sanne van The Mall. Dan praten we samen, lakken onze nagels en doen onze haren. Sanne is heel gezellig en ik kan heel goed met haar praten. En als er wat is kan ik altijd bellen.

JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG hiephoera ALWEER EEN JAARTJE OUDER☻ 19 mei☻ iedereen riep, zo gefeliciteerd meid, ben je alweer een jaartje ouder!!, wat vliegt die tijd. maar zelf zi eik dit een beetje anders, wat als ik jarig ben,ben ik geen jaar, maar gewoon een dag ouder dan ervoor, lees maar eens over wat hier staat, het is echt waar! Sorajah Birthday present and cake Gefeliciteerd met je verjaardag.. Wij wensen je een super leuke dag toe met veel taart en cadeautjes! HUWELIJK huwelijk TWEE JONGE MENSEN☻ 19 mei☻ Twee jonge mensen bouwen aan liefde en geluk, want daar waar zoveel liefde is, kan het geluk niet stuk. En strakjes in de xxxxx maand, is ook hun nestje klaar, dan vieren zij hun bruiloft en trouwen met elkaar. Dat er op deze wereld nog zoveel vreugde kan zijn, je hoort zoveel ellende en van verdriet en pijn. Maar ze hebben afgesproken in ons huis geen gezeur, en wil de ruzie komen dan sluiten wij de deur. Ze hebben beiden fouten, dat is toch heel gewoon, maar dat wordt 's avonds afgezoend en dan is de lucht weer schoon. Daar in hun mooie huis woont liefde en geluk, en zelfs de grootste vijand krijgt dat bij hen niet stuk A Sharon Lief bruidspaar, Vandaag gaf je elkaar de hand. Het ja-woord heb je gegeven. Houd de beloften in stand in de rest van jullie leven.
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP beterschapskaart-word-snel-beter STEUN☻ 19 mei☻ Soms komt uit onverwachte hoek, de steun die je net nodig hebt, op het moeilijkste moment in je leven, waar de moed allang is weggeëbt. Die steun die kan zoveel betekenen, dus grijp het met beide handen aan en schaam je niet om om hulp te vragen, het alternatief is, alleen komen te staan. J. vd Schot Je voelt je vermoeid je voelt je niet prettig het ontbreekt je vandaag aan moed daarom stuur ik je dit lieve kaartje dan gaat het je morgen vast wel weer goed GEBOORTE baby ZO KLEIN ZO KLEIN ZO ZACHT☻ 19 mei☻ Er zijn soms van die wondertjes Die niemand had verwacht Zoals jullie kleine dondertje Zo lief, zo klein, zo zacht Een wonder zoals een ster in de nacht, Een wonder wie had dat ooit verwacht. Ik wens jou samen met je ouders Heel veel geluk voor iedere dag Ook een engeltje op jouw schouders Die al jouw wensen vervullen mag! Vicky baby-bewegende-animatie-0126 Een geheim onthuld Een wiegje gevuld Een kindje uniek Een kindje klein Wat zullen jullie gelukkig zijn
OVERLEDEN
OVERLIJDEN☻ condelance ONVERWACHT☻ 19 mei☻ Je was altijd zo een vrolijke en levendige meid, als vriendin wou niemand je dan ook kwijt.. Maar op een dag gebeurde er iets wat niemand ooit had verwacht, er zat iets diep in je wat wij nooit hadden gedacht. alle hoop was ineens uit je vervlogen en je ging onder een groot aantal problemen gebogen.. Toch , nooit heb je iemand hier iets van laten merken, had ons toch iets verteld, dan konden wij misschien de schade nog inperken ! Niemand wist dat het zo ernstig was, maar helaas kwam deze gedachte niet eerder, maar nu pas .. Je bent nu ergens waar niemand van ons jou kan bereiken, maar eens we er zijn, zullen we je meteen een hand toereiken ! Lies In het leven zit het wel eens tegen. Maar onthoud steeds goed dat lachen wonderen doet!
STRIJDKREET

religie-en-geloof-bewegende-animatie-0154

WAT KUN JE MET GOD ALS JE AAN DE GROND ZIT☻

12 mei☻

Als het slecht met je gaat, wat maakt het dan voor verschil of je gelooft? En wat kun je dan met God? Met die vraag ging Strijdkreet naar Jannica (29), die na de geboorte van haar eerste dochter in een burn-out stortte en niets meer kon. “Een jaar geleden was het allemaal heel anders. Ik ben nu weer beter. Ik kan weer de uren werken die ik voorheen werkte - zonder dat ik daar stress van krijg, er depressief van raak en overmand word door vermoeidheid. Het begon ermee dat ik snel moest huilen. Ik was al heel lang bezig met mezelf aanmoedigen om door te gaan. Ik merkte dat ik vaak uitsprak dat ik 'klaar was' met mijn werk en het vreselijk vond om mijn mail te beantwoorden. Eerst dacht ik altijd: iedereen heeft dat, even een tandje erbij, iets eerder naar bed en doorgaan. Maar toen ik na de bevalling van mijn dochter weer wilde ging werken, lukte me dat gewoon niet. “Ik bleef met lege handen zitten, op de bank. Daar leerde ik dat God de enige is die mij mijn eigenwaarde kan geven, zonder dat ik er moe van word. God is volmaakt, hij kent mij volmaakt en zijn liefde is onveranderlijk. Dat klinkt misschien wel heel makkelijk, maar het was voor mij niet gemakkelijk om dat in te zien. Een jaar terug geloofde ik wel in God, maar ik twijfelde veel. Is God eigenlijk wel betrokken bij een individu, is God wel dichtbij? Ik schreef al die twijfels op. Ik irriteerde me eraan dat ik zoveel vragen had opeens en God niet voelde. Maar ik dacht ook: hoe strenger de winter, hoe beter de oogst. Het voelde stil vanaf Gods kant, maar nu is er zoiets goeds uit voortgekomen.

ONZE ZOON HEEFT DOWN☻ 12 mei☻ Met Mels in ons gezin is ons leven nooit saai”, zegt Rianne. Hun huis is licht en netjes. In een hoek hangen drie portretten boven elkaar: drie prachtige zoons. Rianne en Massai kregen eerst Levi, daarna Mels en toen Seth. Mels lijkt op zijn grotere en kleinere broer, maar is ook duidelijk anders. Hij heeft de uiterlijke kenmerken van iemand met Down: scheve ogen, korte vingertjes. Tijdens de zwangerschap wisten Rianne en Massai niet dat hun ongeboren zoontje een chromosoom te veel had. "Die testen die tegenwoordig mogelijk zijn, bestonden toen nog niet", zegt Rianne. "Bij de geboorte van Mels waren we vooral zielsgelukkig met ons prachtige zoontje. Hij was drie weken te vroeg geboren, dus ik lag in het ziekenhuis. Pas twee uur later, toen ik eindelijk even alleen met hem was in het kraambed en goed naar hem keek, ging ik twijfelen. Ik belde Massai en zei: "Hij kijkt precies zo naar me als het jongetje met Down dat ik in de klas heb.'" Massai: "Ja, dat herinner ik me nog goed. We gingen naar de arts en zeiden: 'Dit is misschien een gekke vraag, maar kan het dat ons zoontje Down heeft?' De arts keek en antwoordde direct: 'Dat zou goed kunnen'." Rianne en Massai geloven in God. Rianne: "Ik vond het eerste jaar pittig, hoor. We geloven dat God je geeft wat je dragen kunt, en dat Mels blijkbaar in ons gezin moest komen. Maar er gaan natuurlijk allerlei gedachtes door je hoofd. We zullen altijd voor hem moeten zorgen, tot wij overlijden of hij overlijdt. En hij zal nooit vader worden. Hij zal zoveel dingen niet kunnen doen wat je een kind wel gunt." Massai: "Maar daar tegenover staat dat hij niet minder gelukkig hoeft te zijn dan onze andere zoons. Mels is een prachtig mens. Zijn kijk op de wereld inspireert ons. En als Mels lacht, lacht iedereen."

www.strijdkreet.nl

NIEUWS
Bijbelmuseum BIJBEL MUSEUM GAAT WEGENS GELD GEBREK COLLECTIE AFSTOTEN☻ 9 mei☻ Het Bijbels Museum in Amsterdam krijgt te weinig geld binnen. Daarom ziet het museum zich genoodzaakt om haar collectie onder te brengen bij andere organisaties. Amsterdam Dat heeft directeur Caroline Croon in een brief laten weten aan de donateurs van het museum, meldt dagblad Trouw. De geldproblemen ontstonden toen het Amsterdamse Fonds voor de Kunst in 2016 besloot dat het Bijbels Museum de komende vier jaar geen subsidie zou krijgen van de gemeente Amsterdam. Het jaar daarvoor ontving het museum nog ruim tweehonderdduizend euro. Sindsdien is het museum geheel aangewezen op donateurs en fondsen. Op zijn website meldt het museum dat ruim achtduizend donateurs het Bijbels Museum ondersteunen. Maar dat blijkt niet voldoende om de collectie zelf te … Bron:nd bidden IK BID REGELMATIG TOT GOD☻ 9 mei☻ Misdaadverslaggever John van den Heuvel (55) bidt regelmatig tot God. “Vooral in moeilijke situaties richt ik me tot God, gebiedt de eerlijkheid te zeggen,” vertelde hij zaterdag in De Volkskrant. Sinds december 2017 krijgt Van den Heuvel beveiliging, vanwege acute dreiging vanuit het criminele circuit. “Niks is meer privé, al mijn afspraken moet ik een week van tevoren doorgeven,” aldus de journalist tijdens het interview dat in het Amsterdamse vijfsterrenhotel The Grand plaatsvond. “Dit is niet de leukste periode uit mijn leven,” geeft Van den Heuvel toe. Even later zegt hij: “Dus de laatste tijd bid ik vaker.” John van den Heuvel is de zoon van een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader. Hij draagt de achternaam van zijn Nederlandse stiefvader. Zijn vader vertrok al voordat John ter wereld kwam naar Marokko. Contact tussen John en hem is er nooit geweest en gaat er waarschijnlijk ook niet komen. “Ik voel de behoefte niet, anders had ik het wel gedaan.” Marokko roept wel een speciaal gevoel bij de journalist op, vertelt hij. Hij voelt zich aangesproken als mensen spreken over “die smerige Marokkanen.” Ook de “minder, minder”-uitspraak van Geert Wilders griefde hem, “terwijl ik de cultuur natuurlijk niet ken. Ik heb niets met de islam, ik ben katholiek”.  
TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl