DeBronenLeven
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen

ELKE DAG HEEFT GENOEG AAN ZIJN EIGEN ZORGEN

Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen."(Matteus 6:34)

 

Toekomstplannen maken is welbestede tijd: zorgen maken over de dag van morgen is tijdverspilling. Soms is het moeilijk het verschil te zien. Zorgvuldig plannen maken, is vooruitdenken over doelen, te nemen stappen en tijdschema’s en vertrouwen op Gods leiding. Als het goed gebeurt, maakt het piekeren overbodig. De piekeraar wordt verteerd door angst en vindt het moeilijk op God te vertrouwen. Vaak laat hij zijn relatie met God beïnvloeden door zijn plannen. Laten zorgen over de toekomst de relatie die je nu met God hebt, niet verkeerd beïnvloeden.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld
BEZOEKERS
FEESTDAGEN/E-CARDS

FEESTDAGEN

Pasen2

GOEDEVRIJDAG☻ 30 maart☻ De belangrijkste gebeurtenissen in het Christendom zijn de dood en opstanding van Jezus Christus, de joodse profeet en rabbi die, zo geloven Christenen, de Zoon van God is en wiens leven en leer de basis zijn van het Christendom. Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Die dag gedenken Christenen de executie van Jezus Christus door kruisiging. Goede Vrijdag is een dag van rouw in de kerk. Gedurende een speciale Goede Vrijdag dienst overdenken Christenen Jezus' lijden en sterven aan het kruis en wat dat betekent voor hun geloof.

opstanding

PASEN☻ Zondag 1 april/Maandag 2 april☻ Het paasverhaal is het hart van het Christendom Op Goede Vrijdag werd Jezus Christus geexecuteerd door kruisiging. Zijn lichaam werd afgenomen van het kruis en begraven in een grot. Het graf werd bewaakt en een grote steen werd voor de ingang gerold zodat niemand bij het lichaam kon komen Op de volgende Zondag bezochten enige vrouwen het graf en vonden dat de steen weggerold was en het graf leeg was. Jezus zelf werd die dag, en ook een aantal dagen daarna, door vele mensen gezien. Zijn volgelingen realiseerden zich dat God Jezus opgewekt had uit de dood.

Witte-_Donderdag-het-laatste-_Avondmaal

WITTE DONDERDAG☻ 29 maart☻ Christenen gedenken deze dag als de dag waarop Jezus het laatste maaltijd met zijn discipelen vierde en het Heilig Avondmaal (de eucharistie) instelde. Bij deze maaltijd waste Jezus de voeten van zijn discipelen. Hij, hun heer, was hun dienaar. De nacht van Witte Donderdag is de nacht waarin Jezus werd verraden door Judas in de tuin vanGethsemane. De dag heet 'Witte" Donderdag omdat de liturgische kleur wit is, het feest van de bevrijding bij de uittocht uit Egypte werd gevierd, dit moesten zJezus' discipelen voortaan nieuw vieren. Op Witte Donderdag, de dag van 'het laatste avondmaal', denken we aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. In de nacht van Witte Donderdag wordt Jezus gevangen genomen en verhoord. Het is niet zomaar een maaltijd, het is de vooravond van het Joodse Paasfeest (Pesach). Jezus en zijn vrienden denken aan hoe het joodse volk ooit door Mozes uit Egypte is bevrijd.

stillezaterdag

STILLE ZATERDAG☻ 31 maart☻ Stille Zaterdag of Paaszaterdag volgt op Goede Vrijdag. Het is de zaterdag voor Pasen en de laatste dag van de lijdensweek die voorbereidt op het christelijke Paasfeest. Op deze dag herdenkt men de tijd dat Christus dood in het graf lag. Stille Zaterdag (Sabbatum Sanctum in het Latijn) of Paaszaterdag volgt op Goede Vrijdag. Het is de zaterdag voor Pasen en de laatste dag van de vastentijd en lijdensweek die voorbereidt op het christelijke paasfeest. Op deze dag herdenkt men de tijd dat het dode lichaam van Jezus Christus in het graf lag. Zijn ziel was echter in het paradijs: "Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn" (Lukas 23:43b, SV).

hart

☻☻12 maart☻☻

vrolijke

GEBEDEN

kind

GEBED☻☻

REIK MIJ UW HAND☻ 27 februari☻ Laat in mijn hart slechts vrede heersen liefde gegeven door Uw woord wil mij maken aan U gelijk zacht en vriendelijk zo het hoort. Geef mij Heer, in Uw ontferming, liefde en lankmoedigheid in mijn doen en daden van druk en last bevrijd. Wil bij twijfel en wankel mij schragen en geef mij moed en zekerheid dat U mij steeds wilt dragen naar Uw heerlijkheid tot aan mijn einde de weg door U bereid. J.E. vd Scheer

bloem

GEBED TOEGESTOKEN HANDEN☻ 27 februari☻ God, U steekt Uw handen naar ons uit U wilt dat niemand verloren zal gaan Terwijl wij zo veel hebben verbruid Blijft U toch steeds achter ons staan. Geef dat wij Uw toegestoken handen zien En dat wij niet aan U voorbij zullen gaan Maar Uw grote liefde voor ons mogen zien En Uw roepstem kunnen horen en verstaan. Grote God, U kent ons allen bij de naam En blijft Uw handen naar ons uitsteken U weet hoe wij zijn en kent ons bestaan U ziet onze vele fouten en onze gebreken. Dank U, dat U altijd van ons blijft houden En dat wij steeds op U mogen vertrouwen Uw woord en gebod mogen onderhouden O, God, blijf ons in Uw liefde aanschouwen.Fedde Nicolai

Jesus

GEBED

ELKE DAG EEN GLIMLACH☻ 27 februari☻ Laat mij, God, een glimlach zien, zo'n geschenkje van hierboven, waarmee 'k verder leven kan, in Uw goedheid mag geloven, iets dat mij gelukkig maakt, hoop geeft voor de dag van morgen, zodat in mijn hart weerklinkt: 'God, U zult wel voor mij zorgen! Laat mij, God, een glimlach zien, zelfs ook in de kleinste zaken, door een woord dat wordt gezegd of een hand die mij zal raken, door een vriendelijk gebaar van een kind dat mij zal groeten, waardoor ik opnieuw ontdek dat 'k Uw liefde mocht onmoeten. Laat mij, God, een glimlach zien, als ik moe en uitgestreden in het duister van de nacht om een uitkomst heb gebeden. Toon mij dat Uw grote kracht in het kleine ligt verborgen, door een lach die U laat zien, deze dag en ook weer morgen!

EXTRA PERSOONLIJK GEBED

bloemenveld

EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻ Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk,

uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft:

dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden,

dat ik eeuwig leven kan krijgen.

Graag wil ik dit alles ontvangen.

Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens

opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven.

Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij.

Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen

ZIJNWOORD

jongeling

ZIJNWOORD
GOD GEEFT GELUK EN HOOP☻

7 maart☻

Voor wie terugkeert naar God geeft Hij geluk en hoop. Dat zijn twee zaken die in onze wereld zeer schaars zijn. In een andere vertaling staat in de plaats van geluk het woord vrede. Ook al zo zeldzaam. Het mooie van het geluk dat God geeft is dat het niet tijdelijk is. Geluk in de wereld, als je het vindt, duurt vaak maar even. Het is broos en kan heel makkelijk ontnomen worden. Het geluk, de vrede en de hoop die van God komen zijn blijvend. Ze verzekeren de toekomst. Uw toekomst! Het terugkeren naar God heeft daarom alles te maken met onze eeuwige toekomst.

f56f9d9c27da57eb4bd9f755ccc88ba9

ZIJNWOORD HELEMAAL ALLEEN☻

7 maart☻

Meestal kwamen mensen zelf naar Jezus toe voor genezing, maar in onderstaand verhaal stapt de Heer Zelf op iemand af. Een man, die helemaal alleen is. 6 Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? 7 De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af. 8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9 En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. Johannes 5:6-9 (HSV) Deze eenzame man kreeg een ontmoeting die zijn leven veranderde. De man was al 38 jaar ziek. Dit was zijn leven en daar was hij aan gewend. Zo gaat dat vaak bij chronisch zieken. De strijd om beter te worden, om te zoeken naar oplossingen, was al helemaal afgezwakt, misschien wel verdwenen. Mensen kunnen vast zitten in de realiteit van elke dag, omdat die zo echt en dichtbij is en zich aan hen opdringt. Dan zien ze geen andere dingen meer. Deze man was niet alleen ziek, hij was eigenlijk zijn ziekte geworden. Niemand durfde hem meer te troosten. Er waren weinig of geen vrienden meer.

BEMOEDIGENDE TEKST

851c826f8bab9c58756aec7173f50fee

BEMOEDIGENDE TEKST

THUIS EEN VEILIGE HAVEN☻ 22 maart☻ Wachtend op de thuiskomst van de kinderen uit school zit een moeder na te denken over haar functioneren als moeder en over haar invloed op de atmosfeer in huis. Het is 2 uur in de middag. Het huis is stil en vredig. Ik zit aan de keukentafel met een kopje koffie te genieten van de laatste stille minuten. Over 20 minuten komen de schoolkinderen stormachtig binnenvallen en is het huis weer een en al lawaai en levendigheid. Ik weet wel wat ik te verwachten heb: een paar kinderen zitten te popelen om te vertellen hoe het is gegaan vandaag, allemaal tegelijk, een paar willen laten zien wat ze op school gemaakt hebben, eentje sluipt stilletjes naar de pc voor z’n favoriete spel, misschien zijn er ruzies en tranen, en uiteraard hebben ze allemaal honger! Ik maak alvast wat voor ze klaar en denk intussen na over mijn rol als moeder. Ik voel de druk van al hun behoeftes, en ik besef dat ik dat allemaal in eigen kracht niet kan. Ik heb Gods hulp nodig, en die vind ik in zijn Woord.

donky

BEMOEDIGENDE TEKST

HET LEEK MIJ ZO KORTZICHTIG☻ 22 maart☻ Indira was ooit geschokt te horen dat Jezus de enige weg was naar het leven en geluk dat ze wilde. Maar uiteindelijk kon ze haar grote verlangen niet meer weerstaan. Indira was ooit geschokt te horen dat Jezus de enige weg was naar het leven en geluk dat ze wilde. Maar uiteindelijk kon ze haar grote verlangen niet meer weerstaan. De eerste keer dat ik Indira Jonklaas in Dubai ontmoette, kon ik niet geloven dat ze al 60 was geweest. Haar vergelijkend met andere vrouwen van die leeftijd, besef ik dat er iets anders aan haar is – een innerlijk geluk dat van haar gezicht straalt. Terwijl ik ga zitten om naar haar verhaal te luisteren, vraag ik me af of ze altijd zo is geweest en ik verheug me om meer van haar te horen. Indira groeide op in een christelijk-katholieke familie in Sri Lanka; een normale kindertijd, hard werkende ouders. Maar als jong meisje, viel het haar op dat ze geen verband kon leggen tussen de leer van de katholieke kerk en haar dagelijks leven. De tijd verstreek en in haar tienerjaren ontwikkelde zij haar eigen interesses. Doordat Indira een erg intellectueel en gedreven weg koos, ontmoette zij een aantal gewone mensen die een grote impact hadden op haar leven. “Ik ben naar een Iers nonnenklooster geweest; zij waren zo goed voor ons.” Haar verlangen naar een echt en rein leven ontwaakte in die tijd. “Ik zag dat ik echt een verlangen had om het goede te doen, goed te zijn, te dienen; maar ik kreeg steeds meer besef van mijn onvermogen om dit in mijn eigen kracht te kunnen.” “Ik had echt een verlangen om goed te zijn, maar ik kreeg steeds meer besef van mijn onvermogen om dit in mijn eigen kracht te kunnen.”

DAGBOEK
800_300_1_232797_0_nl_9789055605248_bijbels_dagboek_kracht_voor_ DAGBOEK AMASJA☻ 7 maart☻ Omdat Amasja’s hart niet volkomen aan God was toegewijd, was hij langzamerhand meer gaan rekenen op de menselijke mogelijkheden dan op de bijstand van God. Toch ziet hij in dat de woorden van de man Gods juist zijn. Wat is Amasja, ondanks dat zijn hart niet meer volkomen aan God was toegewijd, toch veel dichter bij God dan wij! Want wij zullen na een pittige preek misschien zeggen: ‘Ja, dat is waar hoor, maar je moet tenslotte ook nuchter blijven’. Amasja bleek pas ècht nuchter. Hij zonderde de troepen van het volk, dat niet meer op God vertrouwde, af van zijn eigen troepen! O, als wij eens zo radicaal werden als Amasja en het aandurfden om meer op God te vertrouwen dan op het beste van wat de goddeloze mens weet op te brengen! Neen, niet als Amasja, maar veel radicaler. Niet fanatiek, want fanatisme ontstaat juist alleen maar als we ons sterk gaan maken voor God in plaats van sterk te wezen in God. Pas in een echte relatie met God verstaan wij hoeveel verdriet wij Hem doen met het ons verlaten op de wijsheden van deze wereld, in plaats van ons met een toegewijd hart aan Hem toe te vertrouwen! (2 kronieken 25: 2-10) ☻☻☻ bijbels-dagboek-1994 TOLLENAARS☻ 7 maart☻ De Farizeeën en de Schriftgeleerden zagen verachtend neer op de zondaars en de tollenaars. Dat was geen wonder, want ze waren zeer tevreden met alles wat zij zelf bereikten in de godsdienst. Vandaag de dag is het nog precies hetzelfde. Iedereen die dankzij een evenwichtig karakter en een sterke wil, desnoods met grote inspanning, een christelijk leven heeft weten op te bouwen die heeft ook, vanuit zichzelf gezien, alle reden om verachtend neer te zien op mensen die er niets van terecht brengen. Maar Jezus berispt de eigengerechtige mensen, want door hun eigengerechtigheid zijn ze nog nooit aan de gerechtigheid van God toegekomen en hebben ze nooit geleerd uit genade te leven, al weten ze er nog zo rechtzinnig over te praten. Als er in de Bijbel staat dat Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken, dan wordt daarmee niet bedoeld diegenen die door onze maatschappij zijn afgeschreven, maar al diegenen die, hoe geslaagd zij zich misschien in deze wereld ook voelen, in Gods oog verloren zijn, omdat zij naar de gerechtigheid van God niet gevraagd hebben. (Lukas 15:1-7)
SHOUTBOX/SPREUKEN/PSALM
troost SPREUKEN 7 maart☻ "Als iemand leeft zoals de HERE wil, laat Hij het zelfs in orde komen met zijn vijanden." f58ec178fbf44edad32360a7bcc3d2ac PSALM 7 maart☻ "Want het woord van de HERE is betrouwbaar en uit al Zijn daden blijkt Zijn trouw. God houdt van oprechtheid en eerlijkheid. De aarde loopt over van de goedheid en liefde van de HERE." Psalm 33:4-5
BIJBELTEKST/EVANGELIE
f01ab443a83144dc748eb533e155e56c

BIJBELVERS ☺☺

7 maart☻ "In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet." 1 Johannes 4:18 ddbe5a1f2b3acb8e9d8ae149c10d81cc

EVANGELIE ☺☺

7 maart☻ "God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven." 1 Johannes 4:9
INSPIRERENDE GEZEGDE/CITAAT
e4489e8618524b50429153631b09ffc6 GEZEGDE 7 maart☻ God vraagt ons niet bekwaam te zijn maar beschikbaar☻ deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56 CITAAT 7 maart☻ Het geluk van een kind begint in het hart van de moeder.
KORTE GEDACHTE/OVERDENKING
dansen KORTE GEDACHTE 7 maart☻ In elk mensenleven komt er een periode waarin we spiritueel droog staan. Maar ook dan zal God niet nalaten om naar ons op zoek te gaan. En wij ontdekken hem als het ware opnieuw. Ja, zelfs als we hem afwijzen, dan weigert hij nooit om ons op onze levensweg te vergezellen. Zoals de amandelboom tot bloei komt in het lentelicht, zo brengt hij zelfs de woestijn van de ziel tot bloei. hemel OVERDENKING☻ 7 maart☻ Wat kan ons echt voltooien en ons doen doorleven? De beste manier om die vraag te beantwoorden is door een andere vraag te stellen: wat kunnen we houden wanneer ons lichaam in z'n graf geplaatst is na de dood? Alleen onze relatie met God en zijn volk gaat hierna door. Als hij is wat blijft, hoe kunnen we dan iets anders wat dit niet doet voor hem in de plaats stellen?
QUOTE/BEMOEDIGING
hemel1 QUOTE☻ 7 maart☻ Wees nooit bang om een onbekende toekomst toe te vertrouwen aan een bekende God." donkys BEMOEDIGING 7 maart☻ Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. 2 Korintiërs 1:3-4
WIJSHEDEN

ba2811884333d0385916137befa7d536

WIJSHEID

7 maart☻

Wijsheid levert meer op dan zilver, ze brengt meer op dan goud,

ze is meer waard dan edelstenen; alles wat men kan begeren, is vergeleken met wijsheid niets.

Spreuken 3:13-14

 

TIJD MET JEZUS
66dfa1536a1ea9da3858981b508cea35

TIJD MET JEZUS☻

IK BEN DE WEG☻ 19 maart☻ Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Johannes 14:6☻☻ Als er ooit een tijd is dat we het nodig hebben om God als Vader te kennen, dan is dat wel in een periode van pijn en lijden. Jezus vertelt ons dat hij de weg is naar de Vader. Alleen door hem kunnen we bij de vader komen en ons door hem laten omhelzen zoals kinderen dat doen. De weg die we in zo’n pijnlijke periode hebben te gaan, is daarom ten diepste ook heel duidelijk: we moeten Jezus vinden en door hem heen de Vader omhelzen. Heel Jezus’ leven is een uitnodiging om bij hem te komen. Hij is de weg, de enige weg, de enig begaanbare weg als we ons verdwaald voelen in onze gevoelens en gedachten van rouw. Ga die weg en vind de Vader. Gebed: Heer Jezus, u bent mijn weg. Leer me door u bij de Vader te komen. Amen. Vraag: Hoe ben jij bezig om de weg van Jezus te vinden. 245ce452b13c502fd968e961044e7fe4

TIJD MET JEZUS☺

BIJ DE VADER KOMEN☻ 7 maart☻ Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Johannes 14:6☻ Wat is de weg? Waar gaan we heen? Die vragen kunnen je bezighouden. De leerlingen van Jezus stellen de vraag ook. 'Waar gaat u eigenlijk heen?' Jezus geeft een duidelijk antwoord. In dat antwoord staat zijn Vader centraal. Onze Vader. Jouw Vader. Want Jezus is op weg naar zijn hemelse Vader. Bij hem wil hij weer thuis komen. En jou en mij wil hij ook een thuis geven bij de Vader. En de weg naar huis is Jezus zelf. Daarom wijst Jezus ook op zichzelf. 'Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.' Wil jij thuiskomen bij de Vader? Richt je dan op Jezus. Kijk naar hem. Luister naar hem. Zo kom je thuis bij de Vader die van al zijn kinderen houdt. Gebed: Jezus, breng me thuis bij uw en mijn Vader. Wees voor mij de weg, de waarheid en het leven. Amen. Vraag: Wat betekent voor jou: thuis komen bij de Vader?
MEDITATIE
vrouw MEDITATIE☻ DE GODDELIJKE OPROEP TOT BEKERING☻ 19 maart♥ Zo zeker als Christus opgestaan is uit de doden, zal Hij terugkomen om te oordelen, de levenden en de doden. ‘Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad, 2 Kor. 5:10.’ U en ik, wat zal het oordeel zijn dat over ons uitgesproken wordt? Zullen wij aan Zijn rechterhand staan en horen: ’Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld, Matth. 25:34.’ Of staan wij aan Zijn linkerhand en zullen wij horen: ‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is, Matth. 25:41.’ Waar zouden wij staan als wij nu op dit moment voor Gods Rechterstoel zouden verschijnen? Er zijn maar twee antwoorden mogelijk, links of rechts, wij wandelen nu op dit moment op de brede weg die naar het verderf leidt of op de smalle weg die tot het eeuwige leven leidt. Het is, in Christus behouden of buiten Christus verloren. 6f178c9d5643340f753690120d5863ed MEDITATIE☻ RUSTEN BIJ GOD☻ 7 maart☻ Met welke omstandigheden je ook te maken hebt: het is mogelijk om vrede te ervaren, ook als deze niet door de omstandigheden opgeroepen worden. Psalmdichter David vertelt daarover. Terwijl David onder grote druk staat en met moeilijke omstandigheden te maken heeft, weet hij op welke manier het toch mogelijk is om rust te bewaren. Hij spreekt zichzelf toe om dat te doen: “Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.” Eerder had hij zijn onmacht en frustraties nog uitgeroepen: “Hoe lang nog vallen jullie aan op één man en bedreigen jullie hem met de dood?” Ook met de rauwheid van het leven mogen wij bij God komen. David doet ons dat voor.
BEMOEDIGINGSSITE

Jezuslord

BEMOEDIGINGSSITE☻☻

OP EEN RUW HOUTEN KRUIS☻ 7 maart☻ Zie op het hout en vind overwinning, genezing en leven! LIEVE BROERS, ZUSSEN EN LEZERS, Jezus stierf aan een houten kruis. Eenvoudig en onbewerkt hout, omhoog geheven van de aarde om een 'vervloekt mens' te tonen aan de wereld. Ooit werd een slang op deze manier omhoog geheven, God gebruikte het als teken van overwinning en genezing. Yahweh Roféh (Exodus 15: 26) betekent: ”Ik, de Heer, ben het die jullie geneest, Zie op Mij!” Wie op Mij of op Mijn teken van overwinning op dat ruwe kruis ziet... vind genezing. Een woord van bemoediging van Hanna Swart, uit onze speciale serie '40 dagen bemoedigen'. Met liefs, Gerry

kids

BEMOEDIGINGSSITE☻☻☻

VERGEET DE BITTERE KRUIDEN NIET☻

10 maart☻

Tranen zijn zout, slavernij is bitter, maar vergeten is onverteerbaar!

Lieve geloofsgenoten,

Bitterheid wordt door God niet afgedaan als gezeur of flauwekul.

God heeft oog voor bittere tranen. Vergeet daarom de bittere kruiden niet, niet bij Pesach, niet bij het Heilig Avondmaal.

In Job 16: 20 "Ook al bespotten mij mijn vrienden, nochtans richt zich mijn oog schreiend op God!

Kijk omhoog! Zelfs al biggelen hete tranen over je wangen: laat je oog God zoeken, want Hij zal er zijn!

Het is mijn gebed voor je, dat de hemelse Vader ook door deze bemoediging heen, jou troostend aanraakt!

Met liefs, Gerry

fbd8e3a59f37914eb16b31167b8c2dc4

BEMOEDIGINGSSITE

INEENS KOOS JOZEF☻ 19 maart☻ LIEVE BROEDERS EN ZUSTERS☻ Ineens nam hij de beslissing: Jezus werd zijn leven, en Jezus kreeg zijn graf! Wieger kruipt in de huid van die onbekende schriftgeleerde, Jozef van Arimathea. De man die pas helemaal aan het eind in beeld komt, als Jezus is gestorven. Jozef bekent kleur, al is het al laat, maar hij doet het wel! Hij treedt naar voren om Jezus een graf te gunnen. Het mag zelfs het graf worden dat hij bestemd had voor zijn vrouw en zichzelf. Een bemoediging voor iedereen die kampt met weinig moed en durf! Met liefs, Gerry

RETREAITES

41e74f539f8178685f61a4c876b97ad6

DE SPIL☻

THEMA: PAAS RETRAITE/vr 30 Mrt 2018 17:00 t/m zo 1 Apr 2018 15:00☻

Zonder Pasen geen Christelijke kerk, geen opstanding, geen toekomstperspectief.

Pasen is het meest indrukwekkende Christelijke feest.  Zonder Pasen geen Christelijke kerk, geen opstanding, geen toekomstperspectief. Daarom gedenkt en viert de kerk Pasen gewoontegetrouw met een lange aanloop. Veertig dagen lang wordt er naartoe geleefd.Begeleiding: Victor van Heusden en Cora van der Vliet

opa

DE SPIL☻☻☻

STILTE DRIE-DAAGSE☻ma 28 Mei 2018 11:00 t/m wo 30 Mei 2018 17:00☻ Wil je graag wat langer de stilte beproeven? Dan is misschien een 3-daagse iets voor jou. Ook nu zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons van ons verlangen naar God bewust maken. Maar stilte kan ook onwennig, verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust. We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stilte-wandeling en creatieve uitingen. Natuurlijk is het stil in huis. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer. Begeleiding: Marianne Groen en Tera Schipper

355744d92e99bef00d495ee8b5dd21e2

DE SPIL☻ INDIVIDUELE RETRAITE/Week 13: 27 t/m 30 maart/ Week 15: 10 t/m 13 april☻ Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. EEN PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God. Marianne Molenaar

0323c897abbc9cefc1af48b0fce53249

ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

OASE DAGEN☻ THEMA: Donderdag 19 april Uitstrekken naar wat voor je ligt Over loslaten/ Max. aantal deelnemers 12 Prijs € 40,- incl. koffie/thee/lunch Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,- Tijd 9.30-17.00 uur Leiding zr. Greet Verhoeven en Frans Hoogendijk Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in.

aaf924bb2d22fe53390679a335b38307

BETHANIE

STILTE WEEKEND☻☻ 16 t/m 19 maart☻ 'Onze tijden zijn in Gods hand' Onze wereld schudt op z'n grondvesten. Oorlogen, hongersnoden, andere onheilsboodschappen, profetieën etc. vullen de media. Dat kan ons angstig maken voor de toekomst. Daarom is het goed te weten dat we in Gods hand zijn en dat Hij de touwtjes van het wereldgebeuren en ons persoonlijk leven in handen heeft. LEIDING:Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

kruis BETHANIE ROUW-DRAGEN MET GOD☻ 31 mei t/m 4 juni 2018 (lang weekend) Heilzaam omgaan met verlies en rouw/ Rouwdagen: 9.30-19.00 uur € 90,- voor 3 dagen/ Rouwweekend/ Max. aantal deelnemers 11/ Prijs Eigen kamer € 267,50 p.p. all-in/ Aankomst donderdag tussen 15.00-15.30 uur Vertrek maandag om 9.30 uur, na het ontbijt Leiding Zr. Anneke Kempers, Alie Wernsen. 'God, tot U roep ik. In mij is het donker, maar bij U is het licht.' (Dietrich Bonhoeffer). Een geliefde verliezen: wat een schok, wat een onbegrijpelijke pijn. Kom een stap verder in het verwerken van uw verlies en geef rouw een plek in uw leven. Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. We mogen 'Rouw dragen - met God'. 'Rouw dragen - met God' wordt begeleid door een pastoraal team, dat jarenlange ervaring heeft in pastoraat & rouw. Zij geven liefdevolle aandacht en handvatten om het verlies een plek te geven. ☻☻www.zdh.nl
POEZIE

boot

POEZIE GEDICHTEN

OPEN U☻

3 maart☻

Ik heb de sleutel gevonden, die met die blauwe kleur.

Ik bewandel nu het pad, op zoek naar die blauwe deur.

bootje

POEZIE

DE WERELD☻

7 maart☻

al die mooie schilderijen

al die zoemende bijen

is de wereld niet machtig

al die kleine en grote dingen zijn prachtig

dat verwondert iedereen

die mooie plekken om je heen

al die kleine dieren

die niet groter zijn dan mieren

de wereld is goud waard

en al je met een boot rondvaart

denk je dan nooit eens van

dat het allemaal nog veel mooier kan

VISJES
leef ☻☻12 maart☻☻ Jezus_Kwam_Stierf_Overwon
BIJBEL STUDIE
79dd04a091da091ca410fb77291b369a LAAT JE OVERTUIGEN☻ 7 maart☻ Denk maar niet te min over de Bijbel. Want wat daarin staat heeft een ongekende en onmetelijke kracht. Een kracht waardoor behoud mogelijk is. Dat Woord dringt door (Hebr.4:12) tot in je binnenste. Het legt wat verborgen is in je hart bloot. Het velt een scherp oordeel over wat je denkt en voelt en wilt. Het Woord van God dóet wat. Ook voor vandaag geldt dat de Bijbel overtuigt. Geef je gewonnen! Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je aan het werk. Nu deze 3e serie bijna voorbij is, mag je Bijbel niet dichtgaan. Je moet in die Bijbel blijven lezen. Dan zul je ook steeds meer gaan zien van de waarde en van de waarheid van de Bijbel. Steeds dieper zult u ervan onder de indruk raken. En steeds meer ontdekt u dat de Bijbel waar is en kracht heeft. dieren5 OMDAT GOD VAN ONS HOUDT☻ 7 maart☻ Ouders moeten soms erg boos zijn op hun kinderen. Maar goede ouders zijn dan tegelijk ook erg verdrietig. Ze voelen dan, nog meer dan anders, hoeveel ze van hun kind houden. Hun boosheid is geen drift. Want dat is heel iets anders. Wie driftig wordt, slaat op hol. Het is maar een voorbeeld. Een zwak voorbeeld, om iets te laten zien van wat God over Zichzelf zegt. God is erg boos over onze zonde. Hij 'toornt' .De mens, die niets meer van God wil weten en Zijn vijand geworden is, zal voor altijd moeten boeten. Zo boos is God, zo rechtvaardig is Hij ook. De boosheid van God doet echter niets af van Zijn liefde. Omdat God van mensen houdt, zoekt Hij, zonder Zijn rechtvaardigheid te laten vallen, naar verlossing voor hen. In al Zijn boosheid denkt Hij toch met ontferming aan de (Hab.3 : 2) zijnen.
RELATIE EN OPVOEDING
opvoeden OPVOEDEN HOE DOE JE DAT☻ 19 maart☻ Opvoeden is het proces waarbij de ouder het kind begeleidt in het volwassen worden. In dit proces staan ouders voor een immens zware taak, die men zonder de hulp en de wijsheid van God, niet goed aan kan. Men heeft de wijsheid van God nodig en de Heer belooft het ons als we er om bidden. Lees wat de Bijbel zegt in Jac.1:5 "Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden." Voor een christelijk opvoeding gaat het speciaal om de principes van de Bijbel zoveel mogelijk over te brengen op het kind. Maar…als we ons kind een christelijke opvoeding willen geven, is het beslist noodzakelijk om zelf eerst een levende relatie met Jezus te hebben. Een levende relatie met Jezus betekent dat we onszelf volledig aan Hem hebben toegewijd, Jezus is dan nummer één in ons leven, huwelijk en gezin. Onze kinderen moeten dat in ons voorbeeld zien, daarna kunnen we pas hopen en verwachten dat ze ons zullen navolgen. Het is nog steeds een gave van God als kinderen aan ons zijn toevertrouwd, om hen te mogen helpen opvoeden. Dat besef maakt ons als ouders nederig. Het dringt ons om voor onze kinderen dagelijks te bidden en vertrouwen te hebben in God en Zijn Woord en niet in onze eigen zogenaamde opvoedingsdeskundigheid. lat_relatie EEN LAT RELATIE, MAAR WAT ZEGT GOD ERVAN☻ 19 maart☻ MAAR WAT ZEGT DE BIJBEL? De Bijbel kiest duidelijk voor de weg van het huwelijk en keurt iedere andere vorm van samenleving tussen een man en een vrouw af. Het huwelijk is een levensverbintenis tussen één man en één vrouw, die elkaar trouw en liefde beloven totdat de dood hen zal scheiden. Het huwelijk is door God ingesteld als een verbond tussen man en vrouw waarin liefde en trouw hen samenbindt. In de Bijbel wordt het huwelijk een verbond genoemd (Spr.2:17; Mal.2:14 Statenvertaling). Een LAT relatie, zonder getrouwd te zijn, is in Gods ogen niets anders dan ongehuwd samenwonen en dus is seksuele gemeenschap in een Lat relatie, in Gods ogen zondig. In de Bijbel lezen we dat God had verboden dat een man en vrouw "buiten het huwelijk" seksuele gemeenschap met elkaar hadden. Werd dit toch gedaan, dan 'moest' het stel trouwen. Lees Ex.22:16. Tevens verstaan we uit het Nieuwe Testament in 1 Kor.7:9, dat seks hoort binnen de grenzen van het huwelijk. Letterlijk staat er "als je je niet kunt onthouden, trouw dan want dat is beter dan je te branden" en met branden wordt zondigen bedoeld. www.christelijk-huwelijk.nl
WEET-MAGAZINE

Image and video hosting by TinyPic

IS DE BIJBEL BETROUWBAAR☻

10 maart☻

De evangelisatie- en zendingscommissie van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk organiseert – in samenwerking met Logos Instituut en Weet Magazine – een viertal toerustingsochtenden. Het thema daarvan is ‘Levend geloof in 2018’. Sprekers zullen, elk op hun eigen manier, informatie geven over hoe je als christen om kunt gaan met kritische vragen van andersdenkenden.

Het zal elke christen weleens overkomen dat ze vragen over hun geloof krijgen van mensen uit hun omgeving (collega’s, klasgenoten, medestudenten). Op dat moment verwachten mensen een zinnig antwoord. De vragen zijn soms heel wezenlijk. Bijvoorbeeld: hoe kun je weten dat de Bijbel echt betrouwbaar is? Christenen hoeven voor de beantwoording van zulke vragen niet zelf het wiel uit te vinden. Tal van christelijke denkers hebben daar al eens over nagedacht. De kunst is echter: waar vind je deze informatie? Om die zoektocht te vereenvoudigen heeft de evangelisatie- en zendingscommissie van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk vier sprekers benaderd. Zij zullen een presentatie of lezing houden over uiteenlopende thema’s die allemaal te maken hebben met geloofsverdediging (apologetiek).

Image and video hosting by TinyPic

ZEGEL BEVESTIGD DE BIJBEL☻

10 maart☻

Onlangs dook erin Jeruzalem een klein zegel op. Daarop staan de woorden ‘overste van de stad’, een titel die je ook in de Bijbel tegenkomt.

2700 jaar geleden, in de tijd van de koningen Hizkia en Jozia, was het dagelijks bestuur van Jeruzalem niet in handen van koningen. Dat kun je afleiden uit 2 Koningen 23:8 en 2 Kronieken 34:8, waar respectievelijk Jozua en Amon worden genoemd als ‘overste van de stad’, tsar ha-ier in het Hebreeuws. Dat is best een bijzondere situatie. Je zou verwachten dat de koning ook in Jeruzalem iets te zeggen had. Critici betwijfelden daarom of de Bijbel het wel bij het rechte eind had. Het bijzondere is namelijk dat je deze titel tot voor kort alleen in de Bijbel tegenkwam. Maar daar is nu verandering in gekomen. Israëlische archeologen vonden, bij een opgraving vlak bij de bekende Klaagmuur, een zegel waarop deze titel in Oudhebreeuwse letters is geschreven. Op het zegel, dat zo’n anderhalve centimeter in doorsnee en twee millimeter dik is, staan ook twee gestileerde personen in gestreepte gewaden die tot aan de knie reiken. Volgens de archeologen werd zo’n zegel namens de stadsoverste als souvenir bij een lading goederen gevoegd.

Afbeelding: Israel Antiquities Authority

www.weet-magazine.nl

GA MET GOD
jongens GA MET GOD☻ 22 maart☻ Ga met God het leven door Vertrouw maar op Hem En luister naar Zijn stem Bij Hem ga je nooit teloor. Ga met God, ga niet alleen Zonder Hem kun je niet gaan Hij weet van jouw bestaan God blijft altijd om je heen. Ga met God, Hij zal met je zijn Wil je kracht en sterkte geven En je begeleiden door dit leven Is je nabij in vreugde en pijn. Ga met God elke dag maar weer Hij blijft altijd voor jou zorgen Nu, vandaag en elke morgen Prijs God en geef Hem alle eer.
EEN MENS HOEFT NIMMER TE WANHOPEN/ALS JIJ JE HAND IN DIE VAN JEZUS LEGT
noach1 EEN MENS HOEFT NIMMER TE WANHOPEN☻ 22 maart☻ Een mens hoeft nimmer te wanhopen als Jezus met hem mee zal lopen. Want onder 's Heilands trouwe hoede mag men Zijn hulp en troost vermoeden. Maar bovenal staat dat Jezus' liefde ons aan zich hecht en niemand griefde. Zijn liefde schenkt Hij als genade waarmee Hij ons wil overladen. Wie Jezus kent voelt zich geborgen ervaart een leven zonder zorgen. Want dat zal hem als mens gaan schelen als hij dat met Jezus kan delen. J.A v Tricht dieren2 ALS JIJ JE HAND IN DIE VAN JEZUS LEGT☻ 22 maart☻ Als jij je hand in die van Jezus legt dan kun je daar met al je zorgen terecht. Want Zijn bereidheid is oneindig groot door intens luisteren naar je levensnood. Ervaar Jezus bezorgt je zekerheid Hij is het die jouw levensweg plaveit. 't Is liefde waardoor je gedragen wordt met licht wat over je wordt uitgestort, Geef je maar over aan Jezus de Heer en leef getrouw naar Jezus' liefdeleer. Want die hoort in het menselijk bestaan steeds elke dag weer bovenaan te staan. J.A v Tricht
EEN MENS HOEFT NIMMER TE WANHOPEN/ALS HET LEVEN OPEENS PIJN DOET
noach EEN MENS HOEFT NIMMER TE WANHOPEN☻ 22 maart☻ Een mens hoeft nimmer te wanhopen als Jezus met hem mee zal lopen. Want onder 's Heilands trouwe hoede mag men Zijn hulp en troost vermoeden. Maar bovenal staat dat Jezus' liefde ons aan zich hecht en niemand griefde. Zijn liefde schenkt Hij als genade waarmee Hij ons wil overladen. Wie Jezus kent voelt zich geborgen ervaart een leven zonder zorgen. Want dat zal hem als mens gaan schelen als hij dat met Jezus kan delen. J.A v Tricht 580ff ALS HET LEVEN OPEENS PIJN DOET☻ 22 maart☺ Als het leven opeens pijn doet en ik kan het niet meer aan, wil dan liefdevolle Vader troostend aan mijn zijde staan! Wil in wanhoop mij vertroosten, droog mijn tranen, stil mijn smart, druk mij als een kind, oh Vader, vol erbarmen aan Uw hart. Leid mij door de strijd van 't leven, als ik ten onder dreig te gaan, zet mij op de rots der Eeuwen, opdat ik dicht bij U mag staan. En als de golven zó hoog komen, spreek Uw machtswoord: "Zwijg wees stil! Zo dat ik met dank kan zeggen: "Het geschiede naar Uw wil! E.Hengstman-v Olst
WAT ZEG JIJ DAT IK BEN

f8cf575d74

WAT ZEG JIJ DAT IK BEN☻

22 maart☻

mijn naam is niet belangrijk

want ik ben die ik ben.

ik ben voor jou gekomen,

‘k ben blij dat ik jou ken.

ik wandel door de straten,

het lijkt zo heel gewoon,

ik leid een mensenleven,

maar ik, ik ben Gods Zoon.

zo nu en dan een wonder,

men noemt mij dan een held,

ik krijg soms vreemde vragen,

mijn dagen zijn geteld.

zij willen niet geloven

dat ‘k God als vader ken.

mijn naam is niet belangrijk

maar wie zeg jij dat ‘k ben?

C.Coby-de Peuter

GEEN ZORGEN VOOR DE DAG VAN MORGEN/NIEUW LEVEN IS ONTLOKEN
b711 GEEN ZORGEN VOOR DE DAG VAN MORGEN☻ 22 maart☻ ontrafeld is de nacht van donker, voorzichtig lonkt het morgenlicht, een nieuwe dag is aangebroken en heeft genoeg aan eigen plicht. geen zorgen voor de dag van morgen, kijk naar het nu, werk, leef en ploeg, verwonder je over ‘t gewone één dag heeft aan zichzelf genoeg. C.Coby-de Peuter maria NIEUW LEVEN IS ONTLOKEN♥ 22 maart♥ de nerven van een blad, doorzichtig afgebroken, de zon straalt er doorheen, een knop is al ontloken. zijn lichaam broos aan ‘t kruis, zijn leven afgebroken, In ‘t licht stond hij weer op, nieuw leven is ontloken. C.Coby-de Peuter
GOD HOUDT VAN JOU/ALLES MAG JE GOD VERTELLEN

geloof

GOD HOUDT VAN JOU☻ 22 maart☻ God de Heer houdt altijd van jou Hij weet precies wat er in je omgaat En ziet je waar je ook gaat of staat Hij wil je nabij zijn en blijft je trouw. God de Heer, Hij laat je nooit gaan Ook al doe je Hem wel eens verdriet Omdat je in veel dingen tekortschiet Hij vergeeft je en blijft naast je staan. God de Heer houdt over jou de wacht En wil voor jou zorgen dag aan dag Zolang je hier op aarde leven mag Zelfs al is het ook midden in de nacht. Maak je daarom maar geen zorgen Want God behoedt jou voor gevaren En wil je voor alle kwaad bewaren Bij Hem ben je veilig en geborgen. F.Nicolai

leren

ALLES MAG JE GOD VERTELLEN☻ 22 maart☻ Alles mag je God vertellen en Hem in Zijn armen snellen. Hij is het die intens luistert als je Hem je nood in fluistert. Met je zorgen mag je komen en je ruw verstoorde dromen. Die alleen God kan herstellen en geen zorgen je meer kwellen. Wat een vreugde God te kennen die je leven steeds zal plannen. Want wat God de Vader doet komt steeds goed als je Hem ontmoet ! J.A v Tricht

BIJBEL RECEPTEN

advocado

ISRAELISCHE RECEPT☻ 19 maart☻ VOORGERECHT☻ AVOCADO (1 pers) 1 avocado 1 kleine ui 1 ha rdgekookt ei peper, zout 2 theel citroen 1 eetl mayonaise een paar druppels maggi of tobasco (eventueel) Haal het vruchtvlees voorzichtig uit de in twee gesneden avocado. Prak dit fijn en meng er het geprakte ei en de gesnipperde ui en de rest van de ingrediënten onder. Vul de avocadoschillen met dit mengsel. Laat enkele uren in de koelkast staan. Je kan dit mengsel gebruiken als broodbeleg of als dipsaus.

gevulde-avocado-met-tonijn

☻☻AVOCADO MET TONIJN☻☻ 19 maart☻ Per persoon 1 avocado: voor 3 avocado’s: 2 blikjes tonijn 1 à 2 ee tlepels mayonaise 1 klein uitje 3 theelepels citroensap, cognac of sherry zout en peper Was de avocado’s, snijd ze in tweeën en haal de pit eruit. Maak de tonijn fijn en doe het zeer klein gesneden uitje, de mayonaise en het citroensap, cognac of sher ry erbij. Strooi een heel klein beetje zout en peper in de avocado’s, vul ze met de aangemaakte vis en leg er wat nopjes mayonaise op.

CHRISTELIJKE HULPVERLENING

Image and video hosting by TinyPic

DE VLUCHTHEUVEL☻

 

HET GEMIS VAN HET SAMENZIJN☻

10 maart♥

Het alleen zijn, het alles alleen moeten doen en beslissen is het moeilijkste.” Mevrouw G. Moens-Walhout uit Arnemuiden gaat nu vijf jaar als weduwe door het leven en spreekt uit ervaring. Na een ziekbed van een jaar overleed haar man. Mevrouw Moens bleef achter met de zorg voor zes thuiswonende kinderen.”Mijn man is 53 jaar geworden. Aan zijn overlijden ging een zware, moeilijke periode vooraf,” vertelt mevrouw Moens. “Mijn man was al lange tijd diabeet en had daardoor allerlei klachten, maar aan het begin van zijn ziekbed voelden we dat dit een ernstige ziekte was. Toen de artsen na een lange periode van onderzoeken de diagnose stelden, was de kanker al door zijn hele lichaam uitgezaaid.”Het echtpaar Moens ervaarde aan den lijve de onzekerheid en het willen vasthouden aan de hoop. “Je weet niet wat je te horen krijgt, ook al hadden we een vermoeden. Onze eerste reactie was: ‘Het kan niet zo zijn.’ Het dringt niet tot je door, je bent lamgeslagen, alles raakt verward. Heel je leven en het leven van je gezin staat op z’n kop.”www.stichtingdevluchtheuvel.nl

1372510788_logo-stichting-schuilplaats

STICHTINGDESCHUILPLAATS

PETER VAN HEER (71) VERLOOR ZIJN VROUW☻

10 maart☻

“Ik heb geleerd dat er geen strategie is om gevoelens van verdriet en rouw te voorkomen, maar dat verdriet en pijn bij het rouwproces horen. De gesprekken met de hulpverlener hebben mij geholpen om met mijn rouw om te gaan. Ik merkte dat de hulpverlener snel door had hoe ik in elkaar zit. Met behulp van een whiteboard maakte hij duidelijk dat ik verder wilde zijn dan ik was. Hij zei: ‘Kijk, u zit nog in stap twee maar u wilt al bezig zijn met stap zeven. Dat gaat niet. Laat alle gevoelens van rouw, het verdriet, de pijn, de ontgoocheling eerst maar eens toe. Uw gevoelens zijn niet vreemd; die horen bij een rouwproces.’”

 

www.stichtingdeschuilplaats.nl

Image and video hosting by TinyPic

CHRIS☻

 

WAAROM WORDT IK GEPEST☻

10 maart☻

Pesten komt in veel groepen voor. En er wordt om allerlei redenen gepest. Soms als je goed in wiskunde bent wordt je gepest, soms als je slecht bent in wiskunde. Dit hangt af van wat de groep belangrijk vind. Heb je veel jongens die van voetbal houden en jij niet, nou dan kan dit een reden zijn om te pesten. Het ligt dus niet aan jou, maar aan de groep. Vraag je eens af waarom pest hij/zij?Er zijn verschillende redenen waarom iemand gaat pesten, maar vaak begint het met een treiterij, omdat de ander anders is dan dat jullie groepje belangrijk vindt. En als je merkt dat anderen om die rotgeintjes lachen geeft dat een prettig gevoel en doe je het makkelijk nog een keer. En van het een komt het ander. Jij doet het, de anderen lachen en simuleren het of gaan zelf meedoen. En voordat je het weet ben je een pester.

 

 www.chris.nl

ALPHA/TERWILLE

ALPHA

Alphacurus

OVER DE ZIN VAN HET LEVEN DACHT IK NA☻ 7 maart☻ Lotte (22) vertelt: “Ik was altijd een bezig bijtje. Druk met school en met mijn vriendinnen. Ik kon moeilijk leren en me slecht concentreren. Dansen was voor mij een uitlaatklep. Lekker verstand op nul en doen waar ik goed in ben. Ik leefde vooral ‘in het nu’ en deed waar ik zin in had. Over de zin van het leven dacht ik niet na.”Dat verandert als ze op haar zestiende tijdens haar bijbaantje in de supermarkt Jefta ontmoet. Voor Jefta is zijn geloof heel belangrijk. Wat haar in hem aantrekt, is zijn manier van omgaan met de mensen om hem heen: “Datzelfde zag ik ook bij zijn ouders. Het maakte me jaloers en ook nieuwsgierig naar hun geloof. Ik ging met hen mee naar de kerk. Daar snapte ik niet veel van, al spraken de onderwerpen me wel aan.”Van een studievriendin hoort ze voor het eerst over Alpha. Ze googelt erop en geeft Jefta en zichzelf op voor een cursus in Soest. “Het viel mij op dat er zoveel verschillende mensen waren. Door het eten leerden we elkaar goed kennen. Ik mocht er al mijn vragen stellen en dat waren er heel veel! Ik heb veel geleerd op Alpha.”Na Alpha krijgt ze een Bijbel van haar opa en oma. Daar leest ze vaak in. Ze gaat naar de kerk en maakt deel uit van een jongerengroep. Haar geloof groeit geleidelijk. Inmiddels is ze een paar jaar verder. “Het geloof heeft me vooral rust gebracht. Ik leef bewuster; ik denk nu eerst na voordat ik iets zeg of doe. Ik ben nog steeds Lotte, maar een mooiere variant van mezelf.

Image and video hosting by TinyPic

WAT IS ALPHA VOOR SENIOREN☻ 7 maart☻ Alpha – Senioren is speciaal bedoeld voor mensen vanaf 65 jaar. In tien bijeenkomsten (en een dagje weg) gaat u op een heldere en aansprekende manier in gesprek over thema’s rondom het christelijk geloof, zoals: Wie is Jezus? Hoe leidt Gods ons? Bidden: waarom en hoe? Iedere bijeenkomst begint met een eetmoment (ontbijt, lunch of taart). Vervolgens is er een inspirerend praatje, waar u over doorpraat met andere deelnemers in een vaste kleine groep. ‘Ik ben blij met een Alpha speciaal voor Senioren. Je zit toch in dezelfde levensfase. Je denkt inmiddels op een andere manier na over het leven, zo in ‘de avond van het leven’. Je deelt dezelfde generatie, dingen die gebeurt zijn. Dat is toch anders.’ Op Alpha – Senioren gaat u op een ontspannen en vrijblijvende manier met generatiegenoten in gesprek over levensvragen. U herkent uzelf in elkaars verhalen en maakt nieuwe contacten.

download_(8)

SAMENWERKING PASSION☻ 7 maart☻ Met Het Passion in Hummelo zijn we een mooie samenwerking gestart. In deze time-outvoorziening biedt Terwille sinds deze maand behandelzorg en doorzorg naar andere trajecten zoals wonen in combinatie met begeleiding. Tijdelijke woonruimte Het Passion is een time-outvoorziening in Hummelo, een kleine plaats in de Achterhoek. De woonboerderij ligt midden tussen de weilanden en is een prachtige plek om tot rust te komen. De opvangplek biedt tijdelijke woonruimte aan tien mensen. Het is opgezet voor dak- en thuislozen die behoefte hebben aan rust en tijdelijk onderdak. Ook mensen met verslavingsproblemen en/of een detentie-achtergrond kunnen bij Het Passion terecht voor een time-out.

SHOUTBOX
OPVOEDEN

OPVOEDEN

moederschap

MOEDERS: PERFECT, GOED GENOEG,OF...☻ 27 februari☻ Ik denk dat er geen baan te vinden is waar werknemers zoveel waarde hechten aan de kwaliteit van hun werk, en zichzelf tegelijkertijd zo vaak zien mislukken, als in het moederschap. Voor veel dingen in het leven geldt: wat je erin stopt, dat komt eruit. Hoe meer je studeert en hoe harder je werkt, hoe beter je wordt. Maar zo gaat het niet met moederschap. Ik ben tenminste nog nooit een moeder tegen gekomen die zei: ‘ik heb er voor gestudeerd en hard voor gewerkt en nu ben ik heel goed in het moederschap’. Integendeel. Hoe komt dat toch? Moet je als moeder perfect zijn? Wanneer ben je goed genoeg? Veel moeders worstelen. Ze doen van alles om een goede moeder te zijn, maar het lukt zo vaak niet. Ik geloof dat daar een trend in de bespeuren valt. Ik lees artikelen, blogs en boeken die gaan over ‘goed genoeg moederschap’ en over ‘loslaten’. Moeders durven te zeggen dat ze het vaak niet goed doen en lijken gezamenlijk de conclusie te trekken dat het met minder óók wel kan. Sterker nog: ‘minder’ lijkt wel het nieuwe perfect te worden!Bron:elkedagnieuw

opvoeden

MEER DAN KINDERBIJBEL♥ 27 februari♥ De blog 'christelijk opvoeden' kun je omschrijven als een handreiking voor ouders die hun kinderen met behulp van Gods Woord, de Bijbel, willen opvoeden. Op het weblog vind je praktische tips als 'waar moet een goede kinderbijbel aan voldoen' maar ook verschillende dilemma's van het ouderschap worden besproken als 'hoe kan ik meer tijd doorbrengen met mijn kinderen'. Op het blog is ook een lijst met boeken te vinden waar ouders hun voordeel mee kunnen doen. Wendy Born is de oprichtster van het blog. Haar motivatie om te bloggen omschrijft ze als volgt: 'Het is belangrijk om kinderen te helpen op de weg naar volwassenheid en zelfstandigheid, maar dit alleen is niet voldoende. Wij hebben onze kinderen als een geschenk van God gekregen en ik denk dat wij als ouders een bepaalde verantwoordelijkheid hebben gekregen en in de opvoeding het evangelie centraal moeten stellen. Het opvoedingsproces is veel meer dan dat je je kind steeds vertelt wat het moet doen en denken. Het betekent dat je moet investeren in je kind, in een open en eerlijke communicatie die de betekenis en het doel van het leven aan het licht brengt. Je moet niet de weg wijzen als een bord dat langs de weg staat, maar als een gids die met de reizigers meeloopt. Als ouders kun je een gids zijn en hen naar de Here Jezus leiden.'Bron:eo

 

 

YOUTH FOR CHRIST/HUISVANBELLE

download_(4)

YOUTH FOR CHRIST☻

LARS WIL JEZUS VOLGEN MAAR HOE☻ 19 maart☻ Lars is 16 en komt al jaren bij The Mall in Alkmaar. Lange gesprekken met jongerenwerker Richard leidden ertoe dat hij nu een Alphacursus doet en wil ontdekken wat het betekent om Jezus te volgen. Maar hoe doe je dat eigenlijk als je nog weinig weet over God en de Bijbel? Voor de cursus stuurt Richard elke week een filmpje op en wat vragen waarbij je wel ‘uit je vel moet komen’. Soms daagt hij me uit om iets te proberen. Bijvoorbeeld om de Bijbel te lezen of ’s avonds te bidden. “De cursusavond over Jezus was bijzonder. Mede door gesprekken met Richard ben ik ervan overtuigd geraakt dat Hij echt is. Wat hij voor de mensen in die tijd heeft gedaan is immens. Hij zorgde ervoor dat blinden weer konden zien. Dat kan de wetenschap nu niet verklaren. Na het filmpje kwam de vraag of ik Jezus wilde volgen. Ik zei tegen Richard: dat wil ik wel, maar ik weet niet hoe dat moet. Daar moet je me dan een beetje bij helpen.”Hoe het precies verder gaat weet Lars nog niet. Hij heeft nog veel vragen over wat het betekent om Jezus te volgen. “Ik ga in ieder geval verder met de cursus. Als ik ergens aan begin, maak ik het ook af.”

postimage

YOUTH FOR CHRIST

MAALTIJD VOOR VOORGANGERS☻ 10 maart☻ Youth for Christ Den Haag komt dichterbij jongeren in de Schilderswijk. Samen met kerken in Den Haag willen we het vuur van Gods liefde onder hen verspreiden. In de Schilderswijk is weinig sociale cohesie en de (jeugd)werkloosheid en criminaliteit zijn hoog. Toch ontmoeten we veel jongeren die barsten van het talent. Jouw droom voor jongeren Samen met vrijwilligers van de Havenkerk en Athletes in Action bouwen we aan een community voor jongeren. Wij willen graag met jou als voorganger in gesprek. Wat is jouw droom voor jongeren en wat kunnen we voor elkaar betekenen? Hoe houden we het vuur brandend in Den Haag? Jongeren hebben de toekomst, maar jongerenwerk vraagt liefde, tijd en aandacht. Wat: Inspirerende maaltijd met voorgangers over jongerenwerk Waarom: Om het vuur voor jongeren in Den Haag te verspreiden Wanneer: Donderdagavond 28 mei, 18:30 – 21:00 uur Waar: Koninginnegracht 15, Den Haag (Foundation house)

download_7

 

MOOI ZIJN EN JE MOOI VOELEN☻

10 maart☻

Ik ben niet de meest zelfverzekerde persoon op deze aardbol. Ik denk dat je een flinke dosis lef nodig hebt om te zeggen dat je jezelf mooi vind. Althans, ik heb die nodig om dat te kunnen zeggen. En ik weet dat de Bijbel zegt dat ik prachtig ben en naar Zijn evenbeeld gemaakt ben, maar toch kan ik niet alles aan mezelf mooi vinden.

Ik weet nog dat ik in de derde klas zat en we ons moesten omkleden voor de gymles. De twee populairste meiden uit de klas maakten toen een opmerking naar me: “met zo weinig borsten wil geen enkele jongen je”. Ik heb er niets opgezegd, maar was gekwetst en erger nog ik heb jarenlang gedacht dat ze gelijk hadden. Ik heb geen goede C-cup, waarbij een bikini fantastisch staat en je onder een dikke trui nog altijd ziet dat iemand borsten heeft.

Natuurlijk wist ik dat sommige jongens mij wel interessant zouden vinden en dat die opmerking nergens op sloeg. Natuurlijk wist ik dat ik mooi was in de ogen van mijn ouders en van God, maar soms heb je meer nodig dan dat. Soms heb je een vriend(in) nodig die zegt “wat ben je mooi” of “wat zit je haar leuk”. Dat is menselijk.

 artikel-annesara-huisvanbelle

HUISVANBELLE

TIJD OM DE WERELD TE REDDEN☻

10 maart☻

Zielig hoor voor al die mensen, denk je nu. Maar wat kan ik daar nou weer aan doen? Ik heb geen tijd (en stiekem ook geen zin) om de wereld te redden, ik heb het al druk genoeg! Ik ben maar klein en nietig, ik kan toch niet veel betekenen…Denk eens goed na! Het zit in de kleine dingen namelijk. Koop eens een zak appels voor een dakloze, nodig een oud omaatje eens uit voor de koffie, stop eens een extra briefje in de collectezak. Mogelijkheden genoeg! Bovendien heeft bijna iedere gemeente wel een vrijwilligersorganisatie waarin je kan worden uitgezonden als vrijwilliger naar de Voedselbank bijvoorbeeld. Open je ogen en zie hoeveel mogelijkheden je hebt om jouw steentje bij te dragen!

 

KITS

kits

MET EEN GRIJPER DE PLASTIC SOEP TE LIJF☻ 8 maart☻ Het gras langs de straat in Oldebroek ziet er schoon uit. Maar als je goed kijkt, zie je veel stukjes plastic en papier tussen de sprietjes. Vier kinderen uit Wezep ruimen de troep op. Het is voorjaarsvakantie en het vriest dat het kraakt. Veel kinderen schaatsen deze vrijdagmiddag, maar Emma (8) en Hannah (6) Vierhuis en Elin (8) en Mas (5) de Gooijer uit Wezep niet. Deze wijkhelden bezoeken het gemeentehuis van Oldebroek. Wijkhelden zijn kinderen die ongeveer één keer per week met een afvalgrijper op pad gaan om zwerfvuil, rommel dat mensen op straat gooien, op te ruimen. Emma, Hannah, Elin en Mas zijn sinds een paar maanden wijkheld. Omdat ze de eersten van de gemeente Oldebroek waren, zijn ze uitgenodigd in het gemeentehuis. Loed van Berkel is voorzitter van de organisatie Onze Wijkhelden. Hij is in het gemeentehuis en bedankt de vier wijkhelden dat ze nu al een paar maanden de rommel op straat opruimen. Want dat is belangrijk werk. „Hebben jullie weleens van de plastic soep gehoord?” vraagt Loed. Een paar kinderen knikken. „De wind blaast het plastic dat op straat ligt vaak in het water. Uiteindelijk komt het dan in de oceaan terecht. Daar dobbert nu veel plastic rond. Dat is heel slecht voor de vissen en planten”, legt Loed uit. Als de toespraak van Loed voorbij is, trekken de kinderen hun jas en het gele hesje van Onze Wijkhelden aan. Ze pakken hun eigen afvalgrijper en een emmer en stormen naar buiten. Hannah heeft direct al iets gevonden. Ze vist een chipszak uit de tuin van het gemeentehuis. Even verderop ligt een leeg colablikje. Mas rent tussen de struiken door om het afval op te ruimen. Al snel zit de eerste emmer vol met kranten, sigaretten, een leeg kauwgompakje, snoeppapiertjes. „Pas op voor de hondendrollen!” roept Loed. „Die mag je laten liggen. Net als glasscherven en grote dingen die niet in je emmer passen.” Na een halfuur zitten de emmers vol en gaan de vier wijkhelden terug naar het gemeentehuis. Daar doen ze het afval in een vuilniszak. Die is gelijk vol. Helaas ligt er op straat nog veel afval te wachten voor de volgende keer.

muziek

IK HOUD VAN KLASSIEKE MUZIEK☻ 10 maart☻ Bastiaan Kortleven (9) uit Waddinxveen zingt in koor A en is sinds twee jaar bij de Ars Musica Koorschool. Waarom zing je bij Ars Musica? „Hier zingen we alleen klassieke muziek, daar houd ik van. De tekst is soms wel moeilijk, want we zingen veel Duits en soms Engels. Maar voordat we met een muziekstuk beginnen, wordt de tekst goed uit­gelegd.” Waar gaat de Johannes Passion over? „Over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Verschillende personen, zoals Christus en de evangelist, worden door grote mensen gezongen. Wij zingen de koorstukken.” Bron:www.kits.nl

JARIGEN/HUWELIJK
VERJAARDAG JARIGE☻ jaardag 22 maart☻ de zon straald al is het wat koud verjaren zijn jaren die vergaren maar jou innerlijke schoonheid en je lieve lach zijn van de partij de hele dag Gelukkige verjaardag A.v Hees verjaardag-bewegende-animatie-0212 Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq HUWELIJK christelijk-huwelijk- TOCH NOG TROUWEN☻ 22 maart☻ Zolang al bij elkaar... Tóch maar trouwen met mekaar. Hun motivatie ken ik dan niet. Dat is hún zaak en niet iets waarmee ík wat opschiet. Mijn vriendin is zíj dan niet zozeer. Maar híj kijkt er doorhéén, keer op keer. Dát is wat liefde vermag, fouten verbloemend, de kérn die je zag. Híj is gewoon een fijne vent en ik hoop dat zij hem nog wat verwent. Ik zie hen hooguit op een feest. Ken háár niet grondig. Misschien wat voorbarig geweest? Dat neemt niet weg dat ik hun alle geluk van de wereld gun, óók op hun oude dag. Ja, juist dán, dat menig uur nog schitteren mag! Dakoyra Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad
BETERSCHAP/GEBOORTE
BETERSCHAP sterkte LICHAMELIJKE PIJN☻ 22 maart☻ Een snijdende pijn is het die mijn rust verstoort Ik stuur hem graag heen, maar hij lijkt me niet te hebben gehoord. Bewegingen zijn lastig te maken en als reactie ga ik die dan maar staken Bezorgd vraag ik me af of het ooit overgaat? Een voor de hand liggende vraag als je zo vergáát... Ik pas mijn bezigheid aan, gezeten op een gemakkelijke stoel Ik voel me net zoals een stokoude oma Is dit wat ik voortaan misschien wel voel? Dakoyria, 2016. Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld GEBOORTE☺☺ baby ZONNIG PARELTJE☻ 22 maart☻ kleine schat dat jij bent geboren doet ons bekoren jij geeft ons geluk het liefste van al zonnig pareltje kindje als christal Van Hees Annie Belgie baby-smiley-bewegende-animatie-0047 Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie
OVERLEDEN
condoleancekaart-bloesem-a EINDELIJK RUST☻ 22 maart☻ Uiteindelijk heb ik vrede, zoals het met jou, manlief, is gegaan. Er was geen enkele grond meer voor een goed bestaan. Dit moest dan zo jouw bestemming wel zijn. Ik mis je nog dagelijks en dat doet me pijn. Maar zó verder, het had absoluut niet gekund. Dit doodziek-zijn had ik je graag ánders gegund. Nu pas kan ik in alle oprechtheid zeggen: het is accoord dat de dood je wist óm te leggen. Het was geen leven meer voor je zó. Ik doe je hierbij cadeau mijn oprechte wens dat het je dáár goed mag gaan. Ik laat je nu los met nog een allerlaatste traan. De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet
TWITTER
TWITTER HET GELOOF
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl